Editörler : Cüneyt Barışoglu
07 Şubat 2011 01:46   


nedir sözleşmeli er? işte ayrıntıları..

Profesyonel ordu kapsamında sözleşmeli erler, 10 yıl kesintisiz görev yapacak. 2 bin TL maaş alacak erler bekârlardan seçilecek ve süreleri bitince cezaevlerinin korumasından sorumlu olacak

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı profesyonel orduda "sözleşmeli er" modeli çalışmasının ayrıntıları basına ulaştı. Yeni model kısa dönemler halinde, genç ve dinamik bir kadronun sınır bölgelerinde görev yapmasını öngörüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre askerlik hizmetini tamamlayan gönüllü erlerden fiziki kabiliyetleri uygun olanlar profesyonel orduya katılacak. 3-10 yıl arasında görev yapacak erlere 2 bin - 2 bin 250 TL arasında maaş ödenecek. 10 yıl kesintisiz görev yapan erlere 60 bin TL'ye kadar ikramiye verilecek. Görev süresini tamamlayan sözleşmeli erler daha sonra cezaevlerinin korumasından sorumlu olacak. Kısa süre sonra Bakanlar Kurulu'na sevk edilmesi beklenen "Sözleşmeli Er" sisteminin detayları şöyle

BEKÂRLARDAN SEÇİLECEK

Dağda görev yapmak isteyen profesyonel askerlerde lise mezuniyeti şartı aranacak. Gönüllüler, önce yazılı, daha sonra fiziki sınava tabi tutulacak. Sözleşmeli erler ağırlıklı olarak medeni durumu bekâr olanlardan seçilecek.

3 AY EĞİTİM

Sözleşmeli er olmaya hak kazananlar Isparta Dağ ve Komando Okulu'nda 3 aylık özel eğitimden geçecek. Eğitimleri tamamlananların birliklere atamaları yapılacak.

3 -10 YIL ARASI GÖREV

Sözleşmeli erler, dağda en az 3, en fazla 10 yıl görev yapacak. Sözleşmeli ramboların maaşları ek ödemelerle 2 bin 250 TL'yi bulacak.

60 BİN TL İKRAMİYE

Sözleşmelerini tamamlayan profesyonel erlere görev sürelerine göre ikramiye ödenecek. 10 yılı tamamlayanlara en az 60 bin TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.

SONRA ÖZEL GÜVENLİK

Teröristle mücadele edecek sözleşmeli erlerin tecrübelerinden cezaevi korumasında da yararlanılacak. Görevlerini tamamlayan rambolara, cezaevlerinin dış güvenliğinden çekilen jandarmanın yerine sözleşmeli özel güvenlik olması teklif edilecek. Profesyonel askerler, cezaevi korumasını üstlenecek.

10 BİN ASKER ALINACAK

İlk etapta 10 bin sözleşmeli er istihdam edilecek. Ağırlıklı olarak sınır birliklerinde görev yapacak askerlerin sayısının 30 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor. TSK'nın ihtiyacına göre her birlikte görevlendirilebilecek sözleşmeli erler öncelikle "Hakkâri Dağ Komando Tugayı, Siirt 3'ncü Komando Tugayı, Tunceli 4'ncü Komando Tugayı, Hakkâri Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugayı, Şırnak Çakırsögüt Jandarma Komando Tugayı"nda görev alacak.

07 Şubat 2011 02:34

hakanarda10
Daire Başkanı

isterlerse ayda 5.000-10.000 tl maaş versinler hayatlarının en güzel yıllarını gençliklerini en az 3 sene koğuşta yatarak sınırda kim veya kimler kabul edecek çok merak ediyorum.üstelik bir de sınır birliklerinde görev yapacaklar.yani hudut karakollarında.başvuran olursa da en fazla 3 sene yapan bırakır.çünkü paranın gücünün bile bu şartlar altında görev yaptırması çok zor.

07 Şubat 2011 13:54

arjantinde son tango
Aday Memur

Gençler vatan için can verirlerdi,şimdi para için can verecekler.Hayattan beklentisi olmayan,bekar olup arkasında gözü yaşlı eş çocuk bırakmayan,ölmeye ve öldürmeye programlanmış işsiz gençlere iş kapısı.Bizim maneviyatımız vardı iman gücüyle gidilirdi düşmanla çarpışmaya,şimdi cebinde para varsa gidecek gençlerimiz dağlara.Daha durun ne icraatlar göreceksiniz...

27 Şubat 2011 18:02

7 telli samuray
Memur

Düzenlemeye göre, en az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilecek.

Sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve 26 yaşından gün almamış olanlar teşkil edecek.

Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli er olarak alınmayacak.

Sözleşmeli erlik için şu nitelikler aranacak:

''Türk vatandaşı olmak, belirtilen öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.''

Asgari tugay veya eşiti birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında ''sözleşmeli erbaş/er olur'' belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilecek.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker sayılacak.

Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildikleri kadro görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen görevleri yapacak.

Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.

3 AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKECEK

Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Ancak, sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebeplerinin uygun olduğuna karar verilenlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilecek.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, ''askeri eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, askeri eğitime veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak'' nedenlerinden dolayı süresinin bitiminden önce feshedilebilecek.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, ''askeri eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, askeri eğitime veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak'' nedenlerinden dolayı süresinin bitiminden önce feshedilebilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin hangi nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedileceği belirtilen tasarıya göre, sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler yedekte erbaş ve er kaynağına alınacak.

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler sigortalı sayılacak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak, silahları kadro silahı olacak.

Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek.

Konuyla ilgili usul ve esaslar, 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Tasarıyla TSK'nın ilgili kanunlarına ''sözleşmeli er ve erbaş'' kavramları konuluyor

22 Mart 2011 17:20

kara panter
Memur

arkadaşlar cok komik bir şekilde tasarlanıp yazılmış

22 Mart 2011 17:21

kara panter
Memur

Evet sözleşmeli er kanunu onaylandı ancak dikkat edilmesi gereken önemli hususlara dikkat edilmeden yazılmış olduğunu aşağıda belirttiğim nedenleri görünce sizlerde fark etmiş olacaksınız.

Buna göre en az ilk öğretim mezunu, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayan, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyen ve 26 yaşından gün almayan türk vatandaşları sözleşmeli er olabilecek diyor. Yani terhis olmuş bir vatandaş zaten 22 yaşına girmiş oluyor normal şartlarda bu kişi 3 yılda normal bir yaşam sürmüş ise bu kişiler sözleşmeli er olamıyacaklar yaş sebebiyle.

sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlara 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak müteakip sözleşmeler 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yıkın aralık ayı sonuna kadar uzatabilecek.

Arkadaşlar T.S.K.lerinde böyle bir durumda sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen arkadaşara sesleniyorum. Bu Uzaktan davulun sesi hoş gelir misali olarak görünüyor haberiniz olsun.İçine girdiğinizde bunu çok iyi bir şekilde anlıyacaksınız.

Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar kadro görev yeri uygunsa liyakat durumuda dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta 2 yılı tamamlayanlar ise sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.

Askerlik hizmetini yapanlara sesleniyorum normal bir lise mezunu vatandaş temel askerlik hizmetini 2 ay yapıp kıta onbaşsı oluyor ve müteakip 2 ay sonrada kıta çavuşu oluyor. Çavuş Manga komutanıdır. Her ne kadar sözleşmeli er kanununda sözleşmeli er ve erbaşlar kıta onbaşı ve çavuşunun üstüdür ibaresi konulsada siz gidip bunu orada hizmet eden Çavuş ve Onbaşıalara kabullendirinde göreyim :)

Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi istekleri ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar Uzman Erbaşlığa ve Astsubaylığa başvurabilecek deniliyo :)

Ya iyice kanuna bakarsanız sözleşmeli er diyor ve en az ilk öğretim mezunu olanlar, yani uzman erbaş olabilmek için en az lise ve dengi okulu olabilme şartı var ve ast subay olabilmek içinde en az yüksekokul veya üniversite mezunu olma şartı mevcut ve sivil kaynaktan bu alımlardaki önemli bir şartta 26 yaşından gün almamış olmak ve daha önce T.S.K.lerinde görev yapmamış olma şartıda mevcut. Örneğin bir Uzman Erbaş astsubay olabilmesi için en az 4 yıl hizmek etme ve Yüksek okul mezunu olma şartı mevcutken bu T.S.K.'leri sözleşmeli er olan birini ne Uzman Erbaş nede Astsubay yapmaz.

Kısacası bu kanun her ne kadar onaylansada sözleşmeli er olma hevesinde olanlara kısaca bilgileri aktardım. Askerlikte rütben ne olursa olsun İç Hizmet Kanununa tabisin ve bunlarıda göreceksiniz. Ortalık umarım karışmaz

22 Mart 2011 17:34

kara panter
Memur

Evet ?Sözleşmeli Er-Erbaş? kanunu onaylandı ancak dikkat edilmesi gereken önemli hususlara dikkat edilmeden yazılmış gibi olduğunu düşünüyorum aşağıdaki vermiş olduğum özet ve örneklere dikkat ederseniz bu tür müraacatlarda bulunacak arkadaşların bunu iyice düşünüp öyle müracaat etmesi gerektiğini birkez daha anlamış olacaklardır. Sözleşmeli Er-Erbaş kanununda şu ibare geçmektedir

?Buna göre, en az ilköğretim mezunu, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayan, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyen ve 26 yaşından gün almayan Türk vatandaşları, sözleşmeli er olabilecek.?

?Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.?

?Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.?

Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek.

Evet yukarda belirtmiş olduğum bölümler çok önemli arkadaşlar. Çünkü ?en az ilköğretim mezunu? olarak başvuru yapacak arkadaşlar veya ?lise? mezunu arkadaşlar sizler hiçbir şekilde Uzman Erbaşlığa veya Astsubaylığa geçebilme gibi bir durumunuz olmuycak çünkü Uzman Erbaş olabilmek için lise ve dengi okul mezunu ve 26 yaşından gün almamış olma şartı var, Astsubay olabilmek içinde en az Yüksek okul mezunu olmak ve ondada aynı şekilde yaş şartı mevcut bulunmakta. Örneğin bir Uzman Erbaş Astsubay olabilmesi için en az 4 Yıl görev yapması gerekirken, Sözleşmeli er-Erbaş ne kriterlerde astsubay olabilecekler şüpheleniyorum ve gülüyorum. Diğer bir Hususta sözleşmeli onbaşılığa ve çavuşluğa terfi ettirilirler deniliyo. Ya böyle bir saçmalık yok lise mezunu bir normal asker bile 2 ay temel eğitimini aldıktan sonra Kıt?a onbaşısı mevcut kadrosu uygun ise 2 ay sonrada Kıt?a çavuşu oluyor. Ve örneğin bir ilk öğretim mezunu sözleşmeli er normal kıta onbaşısının astı sayılmış olacaktır. Çok komik bir durum ama bunlar gerçekler ve daha derinlere inmeden söylüyorum. Bunlar boş gösteriler...!!

Aşağıdaki şartları kontrol edenler ne demek istediğimi anlıycak. Yani Sözleşmeli Er kanunu çok basit bir şekilde yazılmıştır.

K.K.K.?LIĞININ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KOŞULLARINDAKİ ŞART !!!

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (28 Şubat 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (28 Şubat 1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

K.K.K.?LIĞININ AÇIKTAN SİVİL MEMUR ALIM ŞARTLARI !!!

6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi görevler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay veya uzman erbaş (Uzman Jandarma dahil) olarak daha önce çalışmamış olmak veya hâlen çalışıyor olmamak.

K.K.K.?LIĞININ ASTSUBAY ALIM ŞARTLARI !!!

5. Muvazzaf/Sözleşmeli astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

NOT: K.K.K.lığı haricinde diğer Kuvvet Komutanlıklarında görevli uzman erbaşlar başvuruda bulunamaz. Askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar ile yedek subay öğrenciler başvuramaz. Lise mezunları (uzman erbaşlar dâhil) başvuramaz.

Yaş İle İlgili Koşullar:

(1) Muvazzaf Astsubay Adayları için;

İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıl ve daha fazla süreli öğrenimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 26 Mart 1981 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 26 Mart 1983 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak,

İlan edilen müracaat tarihinin ilk gününe göre uzman erbaşlar için 28 yaşından gün almamış olmak (En fazla 27 yaşında olmak; 26 Mart 1981 ve daha sonraki doğumlular).

(2) Sözleşmeli Astsubay Adayları için;

İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre bütün adaylar için (uzman erbaşlar dâhil) 25 yaşından (en fazla 24 yaşında olmak; 26 Mart 1984 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak,

22 Mart 2011 23:58

detailed
Yasaklı

Denemeye değer...

Öncelikle o kadar korucuyla yapılıyorsa sözleşmeli erle de yapılır hatta daha da iyi yapılır...

3 Ay eğitim oldukça az... Özel Kuvvetler Komutanlığınca bölge hakkında iyice bilgilendirilirlerse deneme yanılmayla ölerek yada yaralanarak öğrenme metodundan daha faydalı olur...

Tek dezavantajı; sözleşmeli olmalarından mütevellit, sözleşme feshetmekle tehdit edilerek ezilmeleri ihtimali...

Bu arada asgari lise mezunu er alıp, uzman erbaşın statüsünü orta okul saymaları hususu dikkate değer... Acilen uzman erbaşın statüsünde bir iyileştirme yapılmalı.

Ufak bir not, paralı askerlik profesyonel askerlik demek değildir. Profesyonellik kurumsal bir durumdur. Profesyonel asker olmaz, profesyonel ordu olur... Emir komuta kötü olursa, en iyi yetişmiş birlik bile zaiyat verir... Özel kuvvetlerde de komando birliklerinde de bunun yaşanmış acı örnekleri bulunabilir...

Sözleşmeli er yetmez...

Bölgede iki senede bir terfi eden paşaların yerine... Deneyimli ve uzun soluklu kalacak kurmaylarında planlanması gerekir... İki sene kalıp da aman başıma iş açmadan terfi alıp gideyim zihniyeti oluşmamış, bölgeyi iyi tanıyan, sosyal kültürel ve coğrafi donanıma sahip kurmaylar başlarında bulunmadan kimi koyarsanız koyun...

Sokarlar sizi ay ışığında istihbarat yapılmamış arazide vadinin içine... Bir kanasçı kıstırır mağranın içinden... Uçakla helikopterle bombalasanız dahi saatlerce şehidinizi bile alamazsınız oradan...(bkz. yaşanmış tecrübeler...)

Saygılarımla.

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?