Editörler : asaygincihan27
07 Şubat 2011 22:42   


Memurlara Kademe Verilmesi Nasıl Olacak !

Torba yasada memurlara verilen sicil notu kaldırıldı. Ancak son 5 yılın ortalaması 90 olanlar 3 yıl v.s gibi bir hesaplama var.

Son 6 senelik sicil notu ortalaması 90 notunun alyında olanların durumu ne olacak.

Yasadaki bu hesaplamaların açıklaması nedir,bir de bu kademeler ne zaman maaşlara yansıtılacaktır.

07 Şubat 2011 22:46

HASAN-31
Genel Müdür

Bilgili ve konuya ilgili arkadaşların yorumlarını bekliyoruz.

08 Şubat 2011 01:03

isikayhan
Kapalı

yeni uygulamada 8 yıl boyunca hiç disiplin cezası almayanlar 1 kademe alacak:

http://www.memurlar.net/haber/187926/

MADDE 103- 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.?

http://www.memurlar.net/haber/187974/

GEÇİCİ MADDE 36-

.

.

.

Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.

08 Şubat 2011 13:40

HASAN-31
Genel Müdür

Buna göre hiç 90 ve üzeri sicil not alamayanların durumu ne olacak. Ve bu kademeler hangi aydan itibaren maaşlara yansıtılacak.

08 Şubat 2011 13:53

isikayhan
Kapalı

şu ana kadar ortlaması hep 90'nın altında olanlar için disiplin cezası almazlarsa 2011 ilk yıl olacak, aynı şekilde devam ederlerse 2018 sekizinci yıl olur. dolaısıyla 2019'un ilk ayında kademeyi alırlar

yıl dendiğine göre ilgili kademe ilerlemesi ocak ayında yapılıp maaşa yansır

08 Şubat 2011 21:20

ahmet özdöner
Aday Memur

kademe derece ne kadar saçma bişey. milyonlarca memuru bu tür zırvalıklarla uyutuyorlar. hırs yaptırıyorlar. şekilden şekile giriyor insanlar sicil almak için. ve sonunda da bir kademeye.

08 Şubat 2011 23:25

ahmedi210
Daire Başkanı

2 yıldır kadrolu öğretmenim. sicil notumun ortalamısı 89 .

08 Şubat 2011 23:42

adalet2
Yasaklı

iyi artık 7-8 yıl bekleyeeksinizki 1 kademe alasınız..geçici maddeye kanmayın..bu madde geçiş aşamasındaki madde..6-7 yıl sonra hükmü kalkacak..çünkü ortada sicil notu olmıyacak....sicil notu saçmalığının kalkması güzelde artık her yıl kademe almaktan oldunuz...memur için dezavantaj değilmi...

08 Şubat 2011 23:51

adalet2
Yasaklı

sicil notu 90 altı olanlar ilk kademeyi 8 yıl sonra alacaklar...ben bu maddeden bunu anladım...90 üstü olanlarda aldıkları yıl sayısınaa göre geçici maddede belirtilen yıllardan sonra ilk kademeyi alırlar sonra onlarda 8 yıl a 1 kademe almaya başlarlar..olay budur...bu arada cezası olanlarda cezayı aldıktan sonraki 8 yıldan sonra ilk kademeyi alırlar herhalde değilmi...birde ceza var ceza var...uyarı ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bir değil...nasıl aynı kefeye koyup insanları yıllarca bekletecekler çok adaletsiz bir durum...keşke bir disiplin affı uygulasaydılarda bu yasayı çıkarsaydılar...her sene mali af vergi affı prim affı çıkaranlar neden memur affı çıkarmada bu kadar cimri davranıyorlar..

09 Şubat 2011 00:22

dadas1923
Yasaklı

arkadaşlar bu düzenleme 6 yıla 1 verilen(sicil notundan kaynaklanan) kademeler için galiba............

her sene alınan normal kademeleri yine alacağız değilmi yanılıyormuyum? sicil notu kalktığı için 6 yıla 1 verilen kademeye düzenleme getirilmiş...son 5 yıldan itibaren 90 üstü alanların hak kaybı olmaması açısından geçici madde ile 1 kademe verilecek onlara...sonra onlarda 8 yıl a 1 kademeye dönecek..

bence güzel bir uygulama...zira lüzumsuz insanların elinde bir silah ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu sicil notu..objektif bir şekilde sicil notu veren kaç tane insan tanıdınız allah aşkına...

09 Şubat 2011 00:24

dadas1923
Yasaklı

hasan son 6 yılda alanlar 1 kademe aldıkları için bir daha almayacak...onlarda ilk 8 yıl sonra alacak...geçici maddeye tabi değiller..dikkat edersen en fazla 5 yılı almış..

normal her yıl için aldıığımız kademeleri alıyoruz değilmi arkadaşlar..

06 Mart 2011 12:16

klanist
Aday Memur

şimdi bu değişiklikle birliklte . son 5 yıl 90 üstü olanlar 3 yıl 4 yıl 90 üstü sicil alanlar 4 yıl 3 yıl 90 üstü olanlar 5 yıl...... mı bekleyecek . kimse bu konuda net bilgiye sahip değil.geçen milli eğitim müdürlüğüne gittim ordaki memur bize henüz yazı gelmedi diyor.

06 Mart 2011 13:12

isikayhan
Kapalı

evet

kanun değişikliğinde zaten öyle olacağı açık yazılmış

yeni bir yazıya gerek yok

06 Mart 2011 17:55

Aybala
Memur

Arkadaşlar benim bu konudaki yorumun şöyle,

bir kere kanun açık diyor ki 6111 sayılı kanunun 100 ncü maddesinde 657 yi değiştiren maddesi bu. Son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan memura 1 kademe verilir DİYOr...

bu hükmün yürülük tarihi 25.02.2011 yani kanunun yürülük tarihinden itibaren sekiz yıl geriye gidersiniz disiplin cezanız yoksa 1 kademe alırsınız. olay bu.

Birde geçiş hükümleri var madde 116 Bu madde geçiş hükümlerini kapsıyor şöyle ki, şimdi 5 yıl süreyle memur 90 ve yukarı sicil almış. Memur 1 yıl bekleseydi adam 1 kademe alacaktı. yani bu kanun yürülüğe girdiğinde bu kişinin diğer hüküme göre (yani 6 yıl 90) hak kaybı oluyor.

Kanun koyucu geciş hükümleri getirirek bu haklarını koruyor memurun diyor k i sen 5 yıl 90 üstü not almışsın. saalmana her halukarda Madde 100 e göre 1 kademe veriyorum. 3 yıl daha bekler disiplin cezası almazsan 1 kademe daha vereceğim diyor. dolayısıyla...

4 yıl 90 olan + 4 yıl disiplin cezası almazsa

3 yıl 90 olan + 5 yıl disiplin cezası almazsa

2 yıl 90 olan + 6 yıl disiplin cezası almazsa

1 yıl 90 ılan + 7 yıl disiplin cezası almazsa,

1 kademe daha alacaktır. benim yorumum böyle, ve bu konunun bu şekilde olacağını düşünüyorum. başka bir yorumu olan arkadaş vars tartışabiliriz.

diğer türlü insanlar eski yasadan dolayı hak kayıpları olacaktır. her halukarda devlet 8 yıl çalışan vedisiplin cezası almayan memuruna 1 kademe verecektir kanunun yürülüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariye başka ca bir işleme gerek kalmaksızın verilir diyor kanun.. olay bu şekilde..

herkese iyi günler...

06 Mart 2011 18:11

hacettepe2
Daire Başkanı

ben bu yıl (2005-2006-2007-2008-2009-2010 sicilleri ile 90 üzeri)bir kademe aldım.sekiz yıl mı bekleyeceğim.Cezam yok!

06 Mart 2011 18:30

isikayhan
Kapalı

evet 8 yıl bekleyeceksiniz, ama disiplin cezası almadan ...

06 Mart 2011 18:34

isikayhan
Kapalı

@Aybala, yazdıklarınız zaten GEÇİCİ MADDE 36'da var (üstte yazıyor)

06 Mart 2011 18:48

dnzlili_20
Daire Başkanı

Arkadaslar goreve 2005 de basladım kadrolu olarak 2 tane 90 nım var 2011 senesi ıtıbarıyle 6 yıllıgım bu sene kademe ılerlemesı mı alacagım 2 adet 90 ve ustu alan 6 yılda bu ılerlemeden yararlanır dıyor benım de 6. yılım kesin alıyom hey!!!!KESİN.Açıklama net degıl mı?Yardımcı olur musunuz?

06 Mart 2011 18:48

ibrahim_23
Aday Memur

eylül 2002'de göreve başladım benim son 5 yıllık sicil notu ortalamam 90 2010 yılı sicil notumu bilmiyorum 6 yıldan 1 kademe verilmediğine göre 2010 yılı sicil notum 90'nın altında demekki bu durumda ben 1 kademe alabilmek için 8 yıl daha mı bekliyeceğim yoksa göreve başladığım tarih itibari ile 8 yılı doldurdum disiplin cezası olmadığı için 1 kademe verilecek mi?

06 Mart 2011 18:56

hikemi
Kapalı

Ben olaya yabancı kalmışım anlaşılan yani artık sicil notu tarihe mi karıştı?Kimse sicil notu veremeyecek öyle mi

07 Mart 2011 14:00

Aybala
Memur

@isikayhan,

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.

diye yazmış kanun ama ben hala haksızlık olduğuna inanıyorum. neden derseniz 5 yıl sicil notum, 90 ve üzeri. ben seneye 90 dan 1 kademe alacaktım. bana diyo ki sen 3 sene daha bekle ceza da alma,,

noluyor o zaman 2 yıl kaybım olmuyor mu?...

kademe ilerlemesi önemli değil eğer derece düşüyorsanız. maliye gibi kurumlarda aylık 100 tl maaşınız artıyor. 12*100 1.200 tl zararınız oluyor.

onun için kanun koyucu. bu durumda olanların haklarını korumalıdır bu madde ye itiraz edilecektir. Sendikacılara duyrulur...

Toplam 28 mesaj