Editörler :
09 Şubat 2011 20:46   


Emekli aylığı ve ikramiyasi

arkadaşlar ben 1988 de ssk başlangıcı 1992 altıncı ayında telekoma işçi olarak başladım 2006 nisanda cumhuriyet üniversitesine memur olarak koruma ve güvenlik atama yaptılar rahatsızlığımdan dolayı 18/01/2011 tarihinde malulen emekli oldum 900 tl maaş 20580 tl de emekli ikramiyesi verdiler çok mağdur oldum ne yapmalıyım bütün işçilkteki haklarım yok oldu bana yardımcı olurmusunuz bu telekomdan işçiyken memur olarak atanan herkesin başına gelecek bir haksızlık bilgisi belgesi olan herkesten acil yardım bekliyorum ilginize çok teşekkür ederim

10 Şubat 2011 11:00

alp5398
Şube Müdürü

Sevgili Arkadaşım 5398 sayılı kanun Özelleştirmeden kamuya aktarılan

personelin işçilikte geçmiş sürelerini emekli sandığında geçmiş gibi değerlendiriyor bu konuda Mahkemeye veren arkadaşlar kaybetti diye biliyorum sizi yanıltmak istemem ,

Bu konu yasal bir düzenlem gerektiriyor kanaatindeyim Yani işçilikte geçen süreleri Kıdem tazminatı olarak almak gibi

bunu için şu anda kamu oyuna yansıyan bir çalışma var kidem tazminatı fonu oluşturma bu kanuna " geçmişte iş mevzuatına tabi olarak çaılışan daha sonrada 4046 sayılı kanun gereği kamuya aktarılan personelin işçilikte geçmiş süreleri kidem tazminatı olarak hazine ce ödenir" hükmü ilave edilirse ozaman bundan yararlanılabilinir kanaatindeyim

Yada (Sayın başbakanın bir teklifi vardı memur sendikaları sıcak bakmadı diye biliyorum.)

İşçi Memur ayrımına son vererek sosyal güvenlikte emekli sandığı ssk ayrımını kaldırarak her çelışanın aynı şartlarda emekli omasının sağlanması en güzeli

Kamu kuruluşların da işçi olmak Müdür olmaktan daha avantajlı

yıllarca Yanında veya yanyana çalıştığınız kişiden sendika toplu sözleşme gereği yüksek ücret alıyorsunuz hemde yüksek kidem tazminatı alıyorsunuz ve en güzeli emekli oluncada ondan yaklaşık iki misli emekli aylığı alıyorsunuz.

Memur sendikalarının hiç birisi bu konuyu dile getirmiyor.

benim size tavsiyem bu durumunuzu devlet biyüklerimize usulunce dilekçe yazarak anlatmanız belki siz yararlanmasanızda

sizden sonrakilere faydanız olur

Hayırlı ve mutlu bir emekli hayatı dilerim .

10 Şubat 2011 17:45

ketamin58
Aday Memur

alp5398 ilgine çok teşekkür ederim önce sgk ya dilekçe ile itiraz edecem olumlu sonuç alamazsam cumhurbaşkanımıza başbakanımıza sendikalara siyasi partilere gidip derdimi anlatacağım bunlardanda sonuç alamazsam dava açıp avrupa insan hakları mahkemesine kadar götüreceğim bu benim gibi binlerce arkadaşımızı ilgilendiren bir konu ama bu arkadaşlar ilgisiz kalıyorlar şimdilik bende öyleydim devletimiz hakkımızı verir diyordum ama öyle olmadı bu konu özellikle telekomda kapsam dışı işçi olarak çalışıp memur olarak atanan herkesin başına gelecek bir olaydır arkadaşlarda destek verirlerse daha kolay olacağını düşünüyorum saygılarımla sivaslı ifp

11 Şubat 2011 08:45

bek1
Aday Memur

günaydın sevgili kardeşim önce geçmiş olsun dileklerimi ileteyim.Ben de telekom personeli idim 2000 yılında iş mevzuatına ssk lı olarak geçtim 2008 yılında da emekliliğim doldu diye ünüversiteye naklim yapıldı ben 2829 sayılı hizmetlerin birleştirmesi yasasına göre son üçbuçuk yıl han kuruma pirimlrin çoğunlukta ise o kurumdan emekli olur yasasına dayanarak 2011 eylülde ssk dan emekli olmayı düşünüyordum bir yerde ali tezelin yazısını okudum sgk telekomdan nakil olan personeli asla ssk dan emekli etmiyor diye okudum daha sonra bir şekilde sgk izmir il müdürü ile konuştum doğru etmiyoruz dedi ama yasal dayanağını açıklayamadı emekli olup mahkemeye vermem gerekir kaybetme ihtimalinde benimde sizin gibi maşım 950 tl ye düşeceği için ben de sağlığım elverdiği sörece çalışmaya karar verdim malesef türkiyede çok rahat huku dışı uygulama yapılıyor git mahkemeye ver deniyor tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunarım yeni hayatında başarılar dilerim

11 Şubat 2011 23:38

ketamin58
Aday Memur

Esas No : 2003/14760

Karar No : 2004/3126

Tarihi : 24.02.2004

Davacı işçi, davalıya ait özelleştirme kapsamında bulunan işyerinde kapsamdışı personel olarak çalıştığını ve 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca bir başka kamu kurumuna nakle dilmesi sebebiyle bu ilişkinin sona erdiğini belirterek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.

Davalı ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 gün ve 1 995/1 E, 1 995/1 K. sayılı ilke kararı uyarınca uyuşmazlığın idari Yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğini savunmuş, öte yandan kendi isteği ile nakle tabi tutulduğunu buna göre kıdem tazminatına hak kazanamayacağını belirtmiştir.

Mahkemece, davacının işçilikten memurluğa geçirilmesine dair davalı kurum işleminin kıdem tazminatına hak kazandıran bir durum olduğu kabul edilmiş, kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Uyuşmazlık Mahkemesinin anılan ilke kararı tüm yargı yerleri bakımından bağlayıcıdır ve özelleştirme kapsamında bulunan işyerlerinde kapsamdışı statüde çalışan kişilerin işveren aleyhine açacakları davalar idari Yargı yerinde çözümlenmelidir. Ancak, özelleştirme işleminin tamamlanmasından sonra bir süre daha çalışılmış olması ve söz konusu dönemin bir bütün olarak davaya konu edilmesi halinde, son dönem çalışması tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan, bu durumda iş Mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmelidir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.11.1997 gün ve 1997/9-720 E, 1997/974 K. sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Somut olayda davalı şirketin kamuya ait %96.6 oranındaki kamu hisseleri 29.8.2000 tarihinde satılmak suretiyle özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. Davacı ise bu tarihten sonra da çalışmaya devam etmiş, bir başka kamu kurumuna nakli işlemi 11.1.2001 tarihinde gerçekleşmiştir. Davacının açmış olduğu bu davada anılan nakil tarihine kadar işçilikte geçen süre için kıdem tazminatı isteğinde bulunulduğuna göre, davanın iş mahkemesinde görülüp sonuçlandırılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ne var ki, davalı şirketteki kamu hisselerinin satışına dair hisse satış sözleşmesinin 7.a) maddesinde kapsamdışı personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledileceği belirtildikten sonra 7.c) maddesinde nakil olmayıp Şirket?te kalan nakle tabi personelin yasalardan doğan haklarının korunacağı da öngörülmüştür. Bu durumda söz konusu nakil işleminin hangi tarafın isteği üzerine ger çekleştiği önem kazanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, nakil işleminin işçinin isteği olmaksızın işverenin tek taraflı tasarrufuyla yapılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılacağı açıktır. Ancak, kapsamdışı statüde çalışan işçinin kendi isteği doğrultusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi durumunda kıdem tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

Somut olayda davacı işçi, ?.... kadro ve ihtiyaç durumu uygun olması halinde atanacağını bilerek yukarıdaki tercihleri yapıyorum? şeklinde metnin yazılı olduğu tercih formunu imzalamış ve bu isteği doğrultusunda nakil işlemi yapılmıştır. Anılan form üzerine kıdem tazminatı hakkının saklı olduğuna dair ihtirazi kayıt konulmuş olmasının da sonuca bir etkisi bulunmamaktadır. Gerçekten davacı işçi Emekli Sandığı iştirakçisi olup, işçilikte geçen bu süre, emeklilik halinde dikkate alınabilecek bir husustur.

Yapılan bu açıklamalara göre, davacının isteği üzerine, diğer kamu kurumuna atanması işlemi gerçekleşmiş olmakla kıdem tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

arkadaşlar bu mahkeme kararında işçilikte geçen süreleri emeklilikte dikkate alınacağı belirtilmiş ama emekli sandığı dikkate almamıştır mahkemeye verirsem büyük ihtimal kazanırım mahkemesiz bu kararla emekli sandığına itiraz edersem sonuç alabilirmiyim

04 Aralık 2011 20:37

ketamin58
Aday Memur

güncel

09 Aralık 2011 11:06

efe06091
Şef

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, kamu kurumlarında ya da özel sektörde İş Kanununa tabi olarak geçen çalışmalara kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin şartları düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinin, devlet memurlarına ödenecek emekli ikramiyesinin tespiti açısından da esas alınmak suretiyle, memuriyet görev...lerinden emeklilik dışında nedenlerle ayrılmış olanların, son defa 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın, tabi oldukları sigortalılık statüleri için öngörülen aylık Bağlama şartlarını taşıyarak aylık bağlananlara emekli ikramiyesi ödenecek.

Ayrıca, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine de emekli ikramiyesi verilecek.

Tasarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ana hizmet birimlerinden Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün bilişim personeli sayısı 50'den 80'e çıkarılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, Van'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık bildirilmiş veya ödenmiş olmak şartıyla Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre kurumca aylık bağlanacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenecek.

Bu kapsama girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak.

BU KANUN CIKARSA ARADAKI FARKI ALIRSINIZ UMARIM.

09 Aralık 2011 15:22

intizarcı
Şef

Arkadaşlar gerçekten eski adı ile 1475 sayılı iş kanununa tabi iken kurumların özelleştirme kapsamına alınması ile kamuya gönderilen ve dolayısı ile 657 sayılı devlet memuru olarak emekli olanlar,geçmişte yarırdıkları prime paralel olarak ne emekli ikramiyesi ne de emekli maaşı alamamaktadırlar.örneğin bizzat kendim 23 yıl iş kanununa tabi olarak çalıştım ve özelleştirme nedeniyle 657 ye tabi bir kurumdan emekli oldum,1000 tl emekli maaşı ile yaklaşık 30000 tl civarında emekli ikramiyesi aldım.Ancak benim kurumumdan emekli olan emsallerim yaklaşık 2500 tl emekli maaşı ile benim emekli ikramiyemin iki katıyla emekli oldular..bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.

10 Aralık 2011 11:56

efe06091
Şef

Meclis'e sevk edilen kanun tasarısıyla istifa eden yaklaşık 290 bin eski memurun ikramiyesi yeniden düzenlendi. Kendi is- teğiyle istifa eden veya haklı bir se- beple memuriyetten çıkarılanlara ikramiye ödenmeyecek.Memuriyetten istifa edenlerin kamuda geçen dönemlere ilişkin emekli ikramiyesi alabilmesinin yolu kapandı. Önceki gün Meclis'e sevk edilen yasa tasarısı ile memuriyetten kendi istekleriyle ayrılanların veya haklı gerekçelerle işine son verilenlerin emekli ikramiyesi alabilmesinin önüne geçildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce verdiği bir kararla memuriyetten kendi isteği ile ayrılanlara ikramiye verilmesine imkân tanımıştı. Bu karar sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dava açan eski memurlar, ikramiye kazanıyordu. Bu durum SGK'yı önemli bir ekonomik maliyet ve iş yüküyle karşı karşıya bırakıyordu. Kamudan istifa edenlerin sayısının yaklaşık 290 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların tamamına ikramiye ödenmesi durumunda SGK'nın kasasından yaklaşık 3 milyar TL çıkacaktı.

Kamuda bir süre memur olarak çalıştıktan sonra istifa ederek kendi işini kuran ya da özel sektöre geçen çok sayıda kişi bulunuyor. Bayanlarda ise çoğunlukla evlilik, çocuk ya da tayin gibi sebeplerle memuriyetten istifa sık rastlanan bir durum. Emekli Sandığı Kanunu'na göre bu kişilere, emeklilikte, memuriyette geçen dönemleri için emekli ikramiyesi ödenmiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeye ilişkin iki iptal kararı verdi. Son iptal kararı ise 9 Temmuz 2011 tarihli. Karar sebebiyle SGK, bu tarihten itibaren SSK veya Bağ-Kur'lu olarak emekli olan eski memurlara ikramiyelerini ödemeye başladı. Bu tarihten önce emekli olanlar ise dava açarak ikramiyelerini almaya başladılar. Böylece istifa eden memurların memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesinin yolu açılmış oldu. Bu durumun önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapılıyor. Meclis'e sevk edilen kanun tasarısıyla istifa eden eski memurların ikramiyesi yeniden düzenlendi. Düzenleme ile memuriyetten istifa eden veya haklı bir sebeple memuriyetten çıkarılana ikramiyeleri ödenmeyecek. Düzenleme ile kıdem tazminatı kanununa atıf yapılarak istifa eden veya haklı gerekçeyle işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ödenmediği gibi aynı durumdaki memura da ikramiye ödenmeyecek. Tek istisnasını memuriyetten işçi kadrosuna naklen geçirilenler oluşturacak. Bunlara da emekli oldukları yılın rakamlarından faizsiz olarak ödeme yapılacak.

12 Aralık 2011 17:57

efe06091
Şef
13 Aralık 2011 10:01

hnsm
Aday Memur

Değerli Arkadaşlar, daha önce Araştırmacılar itibarlarını istiyor formunda da yazmıştım, sizinle de eski SSK lı olarak bildiklerimi paylaşmak istedim.

Önceki Kurumlarında 506 sayılı SSK kanununa tabi çalışan sözleşmeli personel ile Kapsamdışı Sözleşmeli personellerin yeni kurumlarında yapılan intibak işlemlerinde, geçmiş hizmeti SSK lı olduğu gerekçesiyle, bazı kurumlar 458 S.KHK veya 5289 sayılı Kanun gereği her memura verilen 1 derece ilerlemesi, 657/37 ve 64 ncü maddeleri gereği geçmiş hizmetinde verilen performans notlarının son 6 yıllık ortalaması 90 ve üzeri olanlar için kademe ilerlemesi uygulamamaktadır. Bazı kurumlarda geldiği kurumda SSK lı olan personel, 2008 ekim ayı sonrası işe giren yeni memur gibi 5510-4/c ye tabi tutulmaktadır. Aday memur gösterilenler bile mevcuttur. Bu da kamuda emsal memurlar arasında intibak farkları oluşturmakta ve yasal hak arama süreci başlatılarak mahkemelerimiz ve bürokrasi meşgul edilmektedir. Uygulama birliğini sağlamak adına Özelleştirme sonrası, başka kurumu atananların intibak işlemlerine esas (Özellikle SSK?lı personelin), SGK tarafından torba yasa olarak adlandırılan KHK lerde 4/b ve 4286 sayılı yasaya tabi Sözleşmeli Personellerin kadroya aktarılmasında izlenecek yolu tarif eden uygulama tebliğine benzer yeni bir tebliğin yayımlanarak kurumlara duyurulması son derece önemlidir.

27011 Sayı, 28 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan, ?5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ? İN ?E- 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı? başlıklı maddesinin ? b) 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak çalışanlardan, ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece,??.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.? Hükmü ve 2829 sayılı kanunun 8 nci maddesinin ikinci fıkrasında ???ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.? Hükmü mevcut olup, 506 sayılı SSK Kanununa tabi iken, 4046 sayılı kanunun 22. Maddesi gereği 5434 sayılı kanuna tabi bir kuruma naklen atanan İFP in emeklilik yaş hesabında, emeklilik ikramiye hesabında ve emeklilik maaş hesaplamasında 5434 sayılı kanun hükümleri geçerli olduğundan, birlikte işe başlayan emsaller arasında (506 sk emekli olanlar ile başka kuruma atanmayıp kurumda çalışmaya devam edenler arasında) afaki farklılıklar oluşmaktadır. Buda emsal çalışanlar arasında hak kayıplarına sebebiyet vermektedir.

Örnek: Isparta SGK İl Müdürlüğünün 04.02.2010 tarih, 15240338 sayılı yazısında, sigortalılığımın 18.10.1985 tarihinde başladığı ve Denizli, Ankara, Sivas illeri dahil 31.10.2009 tarihi itibariyle toplam 6123 prim ödeme gün sayımın bulunduğu, 18.10.2014 tarihinden sonra 47 yaş şartını yerine getirdiğimde müracaatım halinde yaşlılık aylığı bağlanabileceği belirtilmiş iken, kendi iradem dışında, 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereği 506 sayılı kanunla ilişiğim kesilerek 5434 sayılı Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmem dolayısıyla 2829 sayılı Kanunun 8 maddesinin ikinci paragrafı gereği en son tabi olduğum 5434 sayılı Emekli Sandığı hükümlerine göre

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre

( 23.05.2002 itibariyle)

http://www.sskemekli.com/ Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) Tamamlamaları Gereken Yaş

(2.Şart)

15 yıl 6 aydan fazla ? 17 yıl ve daha az 25 yıl (9000 gün) 54

Yaş sınırım 54 olarak belirlendiğinden, emeklilik yaşım 47 den 54 çıkmıştır. SSK Emekli İkramiyesi hesabı ile Emekli Sandığı Emekli İkramiyesi hesabı arasında yaklaşık %40 lık bir far olduğundan emeklilik tazminatımda yaklaşık 25.000 tl kayıp olmuştur. Yine, SSK emekli maaş hesaplama yöntemi ile Emekli Sandığı emekli maaş hesaplama yöntemi farklı olduğu için yaklaşık %50 civarında bir kayıpta muhtemel emekli sandığından emekli olmam halinde olacaktır. Bu uygulamayla daha önce birlikte işe girdiğim ve şuan eski kurumumda çalışmaya devam eden SSK lı arkadaşlarım ile isteğim dışında gelişen ve kanunu düzenlemeler neticesi bir başka kanuna tabi olmam nedeniyle benim aramda afaki farklılıklar yaratmıştır.

Bu nedenle, 2829 sayılı Hizmet birleştirmesi Kanun metninin ve 5510 sayılı Kanun metninin ?Kamuda geçen 506 sayılı SSK?lı hizmetin 1475 sayılı iş kanunun 14 . maddesi paralelinde kıdem tazminatı, 657 li hizmetin 5434 sayılı kanunu hükümleri dahilinde emekli ikramiyesi ödenmek suretiyle en fazla hizmetin bulunduğu kanun hükümleri dahilinde aylık bağlanır? şeklinde değiştirilmesi gerekir ki geçmişteki en çok SSK lı hizmetimize ait hak kayıpları olmasın.

Allah yardımcınız olsun.

13 Aralık 2011 11:23

hnsm
Aday Memur

Arkadaşlar, bildiğim, duyduğum ve araştırabildiğim kadarıyla sizlere de emsal olabileceğini düşüm kazanılmış ve kaybedilmiş bazı Mahkeme Kararlarının numaralarını ve özetlerini çıkartarak sizlerle paylaşmak istedim. Bazı karar özetleri Danıştay'ın sitesinde mevcut olup, sitede bulunamayan ve kendinize uygun olan karar metinlerine ulaşmaya çalışalım ve birbirimize yönlendirelim. Hepinize saygılar. Allah yardımcınız olsun.

YETKİLİ MAHKEMENİN NERESİ OLDUĞU HAKKINDA KARAR ÖRNEKLERİ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE 2003 4822 2002 2064 07/11/2003

KARAR METNİ

İDARE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNDEN OLAN "RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ" uyarınca; kanunla getirilen genel ve özel yetki kurallarının davanın taraflarını ve mahkemeleri kesin bir şekilde bağladığı ve yargı mercilerince yetki konusunun re'sen araştırılması gerektiğinden, 4046 sayılı kanunun 22. Maddesi hükmü uyarınca nakle tabi personel kapsamında bulunan ve halen kamu görevlisi olduğu tartışmasız olan davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi üzerine açılan davanın çözümünde yetkili mahkemenin, 2577 sayılı yasanın 33/3 maddesi hükmü uyarınca görev yaptığı yer idare mahkemesi olduğu hk.<

T.C.

YARGITAY

Uyuşmazlık Mahkemesi 01.03.1996 - 22567

Esas No : 1995/00001

Karar No : 1996/00001

ÖZET: Özelleştirilen veya özelleştirilme kapsamında bulunmayan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli veya kapsam dışı personel statüsünde çalışanların kurumlarıyla olan ilişkileri nedeniyle meydana gelen anlaşmazlıkların, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği hk.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE 2004 21 2003 1579 19/01/2004

KARAR METNİ

Petrol ofisi anonim şirketinde sözleşmeli statüde görev yapmakta iken, kurumun özelleştirilmesi sonucu davalı idareye 613 sayılı khk uyarınca naklen atanan davacının, naklen atandığı tarih itibarıyle aldığı en son sözleşme ücretinin dondurularak, daha sonraki ücret artışlarından yararlandırılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.<

KAYBEDİLEN KARAR ÖRNEKLERİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2003/14760

Karar No : 2004/3126

Tarihi : 24.02.2004

Davacı işçi, davalıya ait özelleştirme kapsamında bulunan işyerinde kapsamdışı personel olarak çalıştığını ve 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca bir başka kamu kurumuna nakle dilmesi sebebiyle bu ilişkinin sona erdiğini belirterek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.

nakil işleminin işçinin isteği olmaksızın işverenin tek taraflı tasarrufuyla yapılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılacağı açıktır. Ancak, kapsamdışı statüde çalışan işçinin kendi isteği doğrultusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi durumunda kıdem tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2005/28296

Karar No : 2005/30352

Tarihi : 19.09.2005

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2006/8166

Karar No : 2006/9433

Tarihi : 11.04.2006

BU KARARLARDA KENDİ İSTEĞİ İLE BAŞKA KURUMLARA ATANMA TALEBİNDE BULUNAN KAPSAMDIŞI PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI HAKKINDADIR. BAŞKA KURUMA GEÇMEK İÇİN DİLEKÇE VERMEK, İL TERCİH FORMU ALTINA İMZA ATMAK KENDİ İSTEĞİ İLE BAŞKA KURUMA ATANMA TALEBİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNDAN BU DURUMDAKİLERİN DAVA AÇMAMALARI MANTIKLIDIR

DANIŞTAY Onuncu daire 1998 1796 1997 1790 29/04/1998

Karar özeti

İş sonu tazminatı ödenmemesi yönündeki işlemin iptali ve hesaplanacak iş sonu tazminatının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, hükmedilen tazminat miktarının kesin olarak belirlenmesi gerektiği hk.

Dairesi Karar yılı Karar no Esas yılı Esas no Karar tarihi

DANIŞTAY Onuncu daire 1991 3873 1989 2265 23/12/1991

Karar özeti

Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumuna tabi hizmetleri birleştirilip emekli sandığı tarafından emeklilik tahsisi yapılan ilgiliye, kıdem tazminatı aldığı sigortalı hizmeti için emekli ikramiyesi ödenemeyeceği hk.

Dairesi Karar yılı Karar no Esas yılı Esas no Karar tarihi

DANIŞTAY On birinci daire 2008 676 2005 4697 01/02/2008

Karar özeti

657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 4/b maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, (10.1.1994 tarihi itibariyle) ilişiği kesilen davacıya ödenmesi gereken iş sonu tazminatının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içinde dava konusu edilebileceği hk.

Dairesi Karar yılı Karar no Esas yılı Esas no Karar tarihi

DANIŞTAY On birinci daire 2008 2921 2007 5797 28/03/2008

Karar özeti

Kapsam dışı personel olarak görev yapmakta iken; özelleştirme uygulamaları kapsamında, memur olarak nakledilen davacıya ödenmesi gereken kıdem tazminatının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlayan 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içinde dava konusu edilebileceği hk.

Dairesi Karar yılı Karar no Esas yılı Esas no Karar tarihi

DANIŞTAY On birinci daire 2010 1360 2007 9401 22/02/2010

Karar özeti

?a.ş. de kapsam dışı personel statüsünde görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde a.d. na araştırmacı kadrosuna atanan ve bu görevinden ??tarihinde emekliye ayrılan davacının davalı idarede geçen hizmetleri için kıdem tazminatı ödenmesi talebinin reddi üzerine 6 yıl 1 ay 8 gün hizmetine karşılık kıdem tazminatı tutarının mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin t.c. emekli sandığınca emekli aylığı bağlandığı, ayrıca sandığa tabi olarak geçen hizmet süresi dikkate alınarak emekli ikramiyesi ödendiği halde ??a.ş. de geçen hizmetlerine karşılık ikramiye ödenmemesi üzerine davalı idareye kıdem tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde, nakledildiği ve davayı açtığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca ??.a.ş. de geçen hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi gerekmekte olup, kıdem tazminatı ödenmesi hukuken mümkün bulunmadığı hk.

Dairesi Karar yılı Karar no Esas yılı Esas no Karar tarihi

Ankara bölge idare mahkemesi 2006 4361 2006 188 20/07/2006

Karar özeti

?a.ş. ile birleşen ?..a.ş. de işçi statüsünde görev yapmakta iken 11.7.2002 tarihinde 4046 s.y. 22. Maddesi uyarınca danıştay başkanlığı emrine atanan davacının ödenmeyen kıdem tazmanatı ile 71 günlük kullanılmayan izin parası olmak üzere toplam ???tl nin en yüksek mevduat faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada, 4046 s.y. nın 22. Maddesi uyarınca başka kuruma nakledilen davacıya kıdem tazminatı ve izin ücreti ödenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar veren ankara 5. İdare mahkemesinin 23.06.2005 günlü 2004/1955 e. ? 2005/887 k. Sayılı kararının, davacının eski kurumundan ayrıldığı 11.7.2002 tarihi itibariyle 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda öngörülen yasal dava açma sürelerini geçirdikten sonra 31.12.2002 tarihinde doğrudan görevsiz yargı merciine açtığı davada süreaşımı bulunduğundan, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görüldüğü hk.

KAZANILMIŞ DAVALAR

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE 2005 5858 2005 4088 16/12/2005

KARAR ÖZETİ

Kapsam dışı personel statüsünde iş kanununa tabi olarak görev yapmakta iken kurumun özelleştirme kapsamına alınması üzerine 4046 sayılı kanun'un 22. Maddesi uyarınca memur olarak atanan davacının iş sözleşmesine dayalı iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle hak ettiği kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği hk.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE 2009 1099 2006 8084 04/02/2009

KARAR ÖZETİ

??..A.ş. de kapsam dışı personel statüsünde görev yapmaktayken 4046 s.k. 22. Maddesi uyarınca ??.. Kurumuna atanan davacının iş sözleşmesinin sona ermesi nedniyle kıdem tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve ???tl tutarındaki kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işletilecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte ödenmesi hk.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

KONYA 1. İDARE MAHKEMESİ 2008 1298 2008 1283 13/10/2008

KARAR ÖZETİ

??..A.ş. de kapsam dışı personel statüsünde görev yapmaktayken 4046 s.k. 22. Maddesi uyarınca ??.. Müdürlüğü emrine memur olarak atanan davacının iş sözleşmesine dayanan iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle ödenmeyen ??. Tl kıdem tazminatının , 1475 s.iş kanununun 14. Maddesine göre iş akdinin feshedildiği, işçi iken memur statüsüne geçirerek iş akdinin sona erdirildiği, benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda adli yargı yerlerince kıdem tazminatına hükmedildiği, bu kararın Yargıtay tarafından onandığı, diğer taraftan kıdem tazminatının iş sonu tazminatından da ayrı olduğu, iş sonu tazminatının kaynağının 1475 sayılı yasa değil, 233 ve 399 ayılı KHK ler olduğu, bununla beraber emekli ikramiyesi ile birlikte kıdem tazminatı ödenmeyeceği, nitekim emekli sandığının 16.09.2000 gün ve 2829 sayılı yazısında belirttiği üzere, ??.A.Ş.na kadro ihdası yapılmaması ve 657 sayılı kanuna tabi personel çalışmaması nedeniyle bu kanundaki personelin sandıkla ilgilendirilmediği, dolayısıyla sandıkla ilişkilendirilmeyen bir kurumda statüsünde bulunan kuruluşta 1475 sayılı iş kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin bu suretle geçen sürelerine karşılık, sandık tarafından emeklilik ikramiyesi ödenmeyeceği iddia edilerek iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işletilecek en yüksek bank mevduat faiziyle birlikte ödenmesi istemde açılan davada Danıştay 11. Dairesinin bozma kararına uymak suretiyle kıdem tazminatı isteminin kabulü ile ????tl nin yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolunda verilen mahkememizin 16/6/2006 tarih, 2006/1754 e. ? 2006/1482 k. Sayılı kararının taraflarca temyiz edilmesi üzerine Danıştay 11. Dairesinin 16/04/2008 gün ve 2007/50 e. ? 2008/4053 k. Sayılı kararı ile tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının onandığı,yasal faiz isteminin ise bozulduğu anlaşılmakla, bozma kararına istinaden yeniden yapılan incelemede,1475 s.k. 14. Madesinin 11. Fıkrası gereğince, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faiz olması sonucuna varılarak, hükmedilen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faizin işletilmesine, işleyecek faizini davalı idarece davacıya ödenmesine karar verildiği hk.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ 2008 1298 2008 1283 13/10/2008

??..A.ş. de kapsam dışı personel olarak çalışmaktayken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde memur olarak atanan davacıya ödenmeyen ???tl. Kıdem tazminatının, 1475 s.iş kanununun 14. Maddesine göre iş akdinin feshedildiği, işçi iken memur statüsüne geçirerek iş akdinin sona erdirildiği, benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda adli yargı erlerince kıdem tazminatına hükmedildiği, bu kararın yargıtay tarafından onandığı, iddia edilerek 12.01,2004 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek orandaki faiziyle birlikte ödenmesi istemine karşılık mahkememizin 08.12.2006 tarih, 2006/1064 e. ? 2006/3738 k. Sayılı süre red kararının bozulması yönündeki Danıştay Onbirinci Dairesi?nin 28/03/2008 günlü 2007/5797 e. ? 2008/2921 k. Sayılı kararına uyulup dosya incelenerek; işçi statüsünde??.a.ş. de iş sözleşmesi yapılarak çalışan davacının 4046 s.k. nun 22. Maddesi uyarınca bir başka kuruma ?memur? olarak geçmesi ve davacının hukuki statüsünün değişmesi nedeniyle taraflar arasında sözleşmeye dayalı iş ilişkisinin bittiği dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedildiği açıktır. Bununla birlikte, davacının kamu ile olan ilişkisinin başka statüde devam ettiği, davacının yeni görevinden emekli olması halinde 1475 s.k. tabi iken geçen çalışma süresinin emekli ikramiyesinin hesaplamasında dikkate alınacağı, dolayısıyla davacının bu aşamada bir hak kaybına uğramadığı iddia edilebilir ise de emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatının birbirinden farklı olduğu, hesaplama yöntemlerinin farklı olduğu, davacının iş akdinin fesh edildiği tarih itibariyle hak ettiği kıdem tazminatına karşılık olarak, kıdem tazminatına esas olan süresini ileride emekli olması halinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasında dikkate alınacak olmasının davacının mağduriyetini ortadan kaldırmayacağı, keza 4046 s.k. 22. Maddesinin olay tarihinde yürürlükte olan 4. Fıkrasının son kısmında da nakle tabi personelin nakil sürecinde hak kazanacağı kıdem tazminatının işletme veya işletme biriminin bağlı olduğu kuruluş tarafından ödeneceğinin hükme bağlandığı göz önüne alındığında, kanun koyucu tarafından nakle tabi personele nakil sürecinde kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğinin öngörüldüğü anlaşılmakta olup, davanın kabulü ile ???..tl kıdem tazminatının 12.01.2004 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesi hk.

AYNI MAHİYETTE AÇILMIŞ VE YEREL MAHKEMELERCE KABUL EDİLMİŞ BAŞKACA

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ 2009 470 2008 2101 04/03/2009

DANIŞTAYDA İNCELEME SIRASINI BEKLİYOR

ZAMAN AŞIMINA ÖRNEK KARARLAR

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 2007 559 2006 1004 10/05/2007

DANIŞTAYDA İNCELEME SIRASINI BEKLİYOR

ONBİRİNCİ DAİRE 2008 676 2005 4697 01/02/2008

KARAR ÖZETİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, (10.1.1994 TARİHİ İTİBARİYLE) İLİŞİĞİ KESİLEN DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKEN İŞ SONU TAZMİNATININ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 YILLIK GENEL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İÇİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ HK.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE 2008 2921 2007 5797 28/03/2008

KARAR ÖZETİ

KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN; ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI KAPSAMINDA, MEMUR OLARAK NAKLEDİLEN DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYAN 10 YILLIK GENEL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İÇİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ HK.

13 Aralık 2011 14:51

intizarcı
Şef

Arkadaşlar daha önce 506 sayılı kanuna tabi olarak işci statüsünde çalışanların kurumun özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle ihtiyaç fazlası personel olarak kendi isteği dışında devlet personel başkanlığı marifetiyle 657 sayılı kanuna tabi kurumlara atananların emekli olmaları halinde memur statüsü ile emekli olacağından gerek emekli maaşı gerekse ikramiyesi yaklaşık yüzde elli oranında düşmektedir.şahsen benim kurumumdan emekli olan emsallerim emekli maaşı ile birlikte yılda dört ikramiye almaktadırlar.neticede toplam olarak aylık emekli maaşı 2500,3000 tl civarındadır.ben ise memur emeklisi maaşı almaktayım.aynı primi yatırdığımız halde bu mağduriyete uğratıldık,acaba diyorum gündemde olan intibak yasasının bizim durumumuzda olan arkadaşların bir şekilde yererlenmasının önü açılabilirmi diyorum..Bilgisi olanlarla haberleşmekte yarar var..

14 Aralık 2011 11:16

efe06091
Şef

SSK emeklilerinin intibak düzenlemesi netleşti. 2013'te uygulamaya geçirilecek İntibak Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını, bu hafta Bakanlar Kurulu'na geleceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emeklinin 10 lira ile 250 lira arasında ilave ödeme alacağını açıkladı

Türkiye'de 2000'den sonra çıkan yasal düzenlemelerle emeklilere ülkenin gelişme hızından 2008'e kadar yüzde 100, 2008'den sonra ise yüzde 30 bir pay veriliyor. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları ve 2000'den önceki SSK emeklilerine de gelişme hızından belli oranda bir pay yansıtılarak intibaksızlığı giderme formülü üzerindeki çalışmalar tamamladı. 6-7 değişik varyasyon üzerinden hazırlanan düzenleme 2000 öncesi emeklileri kapsıyor. 2 milyon 743 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme, 2000 yılı öncesindeki Türkiye'nin büyüme katsayısının maaşlara yansıtılması oranına göre bütçeye yük getirecek. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalara göre bütçeye 2,5 ila 11,5 milyar liralık yük getireceği hesaplanıyor. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na sunulacak düzenleme 2013'ten itibaren uygulamaya geçirilecek.

KATSAYININ YÜZDE 50-80'İ MANTIKLI

Bürokratlar, büyüme katsayı uygulamasının yüzde 50-80 arasında olmasının bütçeye yükü açısından da rantabl olacağını belirtirlerken, bu hesapla 2000 öncesi en düşük 782 lira, en yüksek bin 300 lira olan maaşlarda 10 lira ila 250 lira arasında bir artış olacağını kaydettiler. Bunun da bütçeye yükünün 2,5-4,5 milyar lira arasında olması bekleniyor.

DEFATEN ÖDEME BAKANLARDA

2012'nin ilk aylarında yasalaşacak uygulama ile emeklilere defaten ya da kademeli olarak ödeme yapılması konusunda Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğuna dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, 2013'ten itibaren ilave ödemelerin emeklilerin maaşlarına 4 yıl içerisinde kademeli olarak yansıtılacağı belirtiliyor. Çalışma Bakanı Faruk Çelik de düzenleme yasalaştıktan sonra 2012 yılında 2 milyon 743 bin dosyanın tek tek elden geçirileceğini ve 2013'e yetiştirileceğini söyledi. Çelik ayrıca, Bakanlar Kurulu'nda ilave ödemelerin 2013'ün başında, ortasında defaten ödenmesinin de ele alınacağını belirterek, "Çünkü bizim hükümet programında bunun kademeli dört yıl içinde ödeneceği ifade ediliyor" dedi.

Ölenlerin varisleri de faydalanacak

Uygulamanın 2013'te yürürlüğe geçmesine karşın, önümüzdeki bir yıl içerisinde 2000 yılı öncesi emekli olanlardan vefat edenlerin varisleri de dul ve yetim aylıklarında düzenleme çerçevesindeki artıştan faydalanacaklar. Buna göre, 2000 öncesi yaşlılık maaşı alanların sayısı 1 milyon 635 bin 384, malullük maaşı alanların sayısı 31 bin 258, ölüm neticesinde bağlanan maaşlı 1 milyon 76 bin 789 kişi olmak üzere toplam 2 milyon 743 bin kişi bu kapsama giriyor. Öte yandan, maaşlardaki artışlar, 2000 öncesinde yüksek prim yatırılmış olanlarda yüksek, düşük prim yatırılmış emeklilerde düşük olacağına işaret edilirken, 2 milyon 743 bin kişinin yüzde 68'i ile yüzde 76'sının bundan yararlanacağı, gelişme hızından verilecek olan paya göre bu oranın netleşeceği belirtildi

ssk emeklılerı icin ama..

17 Ocak 2012 19:21

ketamin58
Aday Memur

arkadaşlar yaklaşık bir ay önce çalışma ve sosyal güvenlik bakanı sayın faruk çelik beye işçilikte geçen haklarımı istemek için mektup yazdım bakanlık mektubumu sgk ya gönderdi sgk şimdiki kanunla işçilik haklarımı alamayacağımı yapılan emeklilik işleminde hata olmadığını yazan bir yazı gönderdiler yani bakanlığın bu konuda bilgilerinin olmadığını düşünüyorum benim durumumda olan arkadaşlar bakanlığa yazı gönderirlerse dikkate alınabilir bakanlıkta çalışan biriyle görüşmemde emekli sandığı kanunu değişeceğini bu kanun değiştiğinde haklarımızı alacağımızı söyledi yakında intibak yasası mecliste görülecek yatan prime göre emekli maaşları düzeltilecek hep birlikte olursak bizlerinde maaşlarında düzelme olabilir bunu gündeme getirmek için tüm millet vekili ve bakanlara mektup yazarak hakkımızı isteyelim eminimki bu intibak yasasına bizleride dahil ederler özellikle halen çalışan işçilikten memurluğa geçen arkadaşlar bir gün sizlerde emekli olacaksınız birlik olalım iyi günler

24 Ocak 2012 15:16

intizarcı
Şef

Sayın ketamin 58 Bahsetmiş olduğunuz işcilikte geçen süre için haklarımızın geri alınması konusu bence yakında çıkacağı söylenen intibak yasasından bizlerin de yani daha önce ssk kanununa tabi iken bir şekilde memuriyete geçirilen ve memur statüsü ile emekli olanlar,yararlanmamızla mümkün olacaktır.Ancak sözkonusu kanunda bu konu ile ilgili bir düzenleme olmadığından ancak ilgili yerlere sesimizi duyurmak sureti ile bu konunun da gündeme gelmesini sağlayarak genel kurulda görüşme sırasında önerge verilmek suretiyle mümkün olabileceği kanaatindeyim.Bunun için de milletvekillerine ulaşmak gerekiyor bu konuda görüşebileceğimiz sendika ve milletvekillerine ulaşabileceğimiz yol konusunda yardımcı olmanız gerekmektedir,bilgilendirirseniz yararlı olur.

30 Mayıs 2012 14:00

intizarcı
Şef

Devlet sağolsun emekliye 4+4 zam verdi? Bazı emekliler var ki,bu ülkede emeklilikte bile yılda 4 ikramiye alıyor.Ziraat ve Halk bankasında banka sandığına tabi olarak emekli olanlardan bahsediyorum.bizi yönetenler neden sormuyor arkadaş bu yağma hasanın böreğimi diye.kimin parasını kime veriyorsunuz,adamların emekli maaşı zaten ortalama 2500 tl..inanmayan araştırsın büyüklerimiz emeklinin veya memurun yarım puan zam artışının neye mal olduğunu hesaplarken bu tür ballı börek emeklilerin de neye mal olduğunu hesaplasınlar..

04 Aralık 2012 20:51

ketamin58
Aday Memur

benim gibi ssk lı olup emekli sandığından emekli olan arkadaşlar bilgileriniz varsa paylaşalım

12 Aralık 2012 13:26

intizarcı
Şef

ssk lı iken memurluğa geçirilip oradan da emekli olmak zorunda kalanların hak mağduriyeti konusunda bir avukatla görüştüm.2013 yılı ocak ayında ödemeleri başlayacak olan intibak yasasının bizler için mahkemelerde olumlu olacağı görüşünde olduğunu çünkü bu yasanın ödenen prim ile emekli maaşı ve ikramiyenin paralel olması amacını taşıdığını belirterek sonucu görmek gerektiğini söyledi..

19 Haziran 2013 01:59

roatan
Aday Memur

Arkadaşlar benim babam halk bankasında 19 yıl 6 ay görev yaptı 2002 de vefat ettiğinde maaşı net olarak 2.500 tl idi evimiz yoktu eş dost o zaman oturup bir hesap yapmıştılar 2.500 x 19 yıl ortalama 50.000 tl ye yakın bir ikramiye alacaksınız falan demişlerdi ama bize 6.500 tl ödeme yaptılar itiraz ettiğimizdede en az 22 yıl çalışması gerekiyodu ondan böyle oldu bu parayı aldığınızada dua edin dediler :) ama geçenlerde bu sektör'de olan bilgili ve tecrübeli biriyle bu konuyu konuştuk oda bana böyle bir saçmalığın olmadığını bize eksik ödeme yapıldığını dava açarsak ödenmeyen miktarı faizi ile alabileceğimizi söyledi ben 1-2 hafta içersinde bir avukatla görüsüp dava acacağım ama yinede sizlerede bir sorayım dedim aranızda bu veya benzeri bir olay yaşayan oldumu yada aramızda avukat arkadaşlar varsa dava sonucu ne olur kazanırmıyız kazanırsak ne kadar sürer ve faiz olarak ortalama ne kadar alırız bildiğiniz birşey varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim

07 Aralık 2013 21:19

ketamin58
Aday Memur

arkadaşlar zonguldak ilinden işçilik haklarını alan olmuş diye duydum bilgisi olan varsa yazarsanız

Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?