Editörler :
10 Şubat 2011 09:54   


Doğrudan Temin Muayene ve kabul komisyonu?

Merhaba, Doğrudan teminde Piyasa araştırmasında görev alan bir memur, muayene ve kabul komisyonunda görev alır mı?

14 Şubat 2011 17:11

edaelif
Memur

piyasa fiyat araştırması yapan üye,muayene komisyonunda yer alamaz.yani kontrol eden kişiyle araştırma yapan kişi aynı olamaz

20 Şubat 2011 08:06

memur _um
Memur

Muayene Kabul Komisyonları ile ilgili mevzuat aşağıdadır. Görüleceği üzere genel anlamda denetimle görevlendirilenler bu komisyonlarda görev alamazlar. Piyasa fiyat araştırmakla görevlendirilenlerin muayene kabul komisyonlarında yer alamayacağına dair yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu ayrıca Kamu İhale Kurumu Kararlarında da zikredilmektedir.

Not:Yine gözden çok kaçırılan bir husus ise, bu komisyonda görev alanların, işle ilgili uzman veya teknik eleman olaması zorunluluğudur ki, bu maalesef dikkate alınmamakta ve kurulan komisyonlar yasal olmamaktadır.

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Madde 6- (Değişik birinci fıkra:RG-22/06/2005-25853) Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG -22/06/2005-25853) Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-22/06/2005-25853)

Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.

YAPIM İŞLERİNDE Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

MADDE 3 ? (1) Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

(2) Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.

(3) İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

HİZMET ALIMLARI-Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

Madde 5- Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

18 Kasım 2013 13:59

Kubilay İSTANBULLU
Aday Memur

Sn edaelif piyasa fiyat araştırması yapan üye, muayene komisyonunda yer alamaz. Yani kontrol eden kişiyle araştırma yapan kişi aynı olamaz. demişsiniz. bu dediğinizi hangi mevzuata göre dediniz Yani hangi kanunda veya yönetmelikte böyle bir ibare geçiyor. bu konuyla alakalı internette yaptığım araştırmalarda bununla ilgili mevzuat hükmü bulamadım.

Cevaplarınız için teşekkürler

18 Kasım 2013 14:03

Kubilay İSTANBULLU
Aday Memur

Muayene Kabul Komisyonları ile ilgili mevzuat aşağıdadır. Görüleceği üzere genel anlamda denetimle görevlendirilenler bu komisyonlarda görev alamazlar. Piyasa fiyat araştırmakla görevlendirilenlerin muayene kabul komisyonlarında yer alamayacağına dair yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu ayrıca Kamu İhale Kurumu Kararlarında da zikredilmektedir.

Not:Yine gözden çok kaçırılan bir husus ise, bu komisyonda görev alanların, işle ilgili uzman veya teknik eleman olaması zorunluluğudur ki, bu maalesef dikkate alınmamakta ve kurulan komisyonlar yasal olmamaktadır.

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Madde 6- (Değişik birinci fıkra:RG-22/06/2005-25853) Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG -22/06/2005-25853) Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-22/06/2005-25853)

Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.

YAPIM İŞLERİNDE Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

MADDE 3 ? (1) Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

(2) Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.

(3) İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

HİZMET ALIMLARI-Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

Madde 5- Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.


memur _um, 7 yıl önce - Alıntıya git

Sn memur_um, aynı şekilde siz de Sn edaelif e benzer bir açıklama yapmışsınız ancak yaptığınız yorum ile yorumunuz altındaki açıklama birbirini tamamlamıyor.

25 Mart 2016 17:53

alyy.05
Şube Müdürü

piyasa fiyat araştırması yapan personelin

muayene komisyonunda görev yapması

yönetmelik olarak bilmiyorum ama

etik olarak pek uygun olur mu tartışılır.

yönetmelik olarak konu ile bilgisi olan varsa konuyu bilmek öğrenmek hiç fena olmazdı.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?