Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Şubat 2011 09:26   


2011 Yeterlilikte(yazılı) sınavda çıkması muhtemel sorular ve cevapları.

Saygıdeğer... Arkadaşlar Sınav ile ilgili bildiğiniz bir site olabilir,word'te hazır bir sorular olabilir ve sizin çıkması muhtemel soruları yazarisek daha faydalı olacağına inanıyorum...

ve ilgilenen tüm arkadaşlara şimdiden

teşekkkür ederiyorum.

saygılar sunuyorum.

18 Şubat 2011 09:30

A_T_A_K_A_N
Genel Müdür
18 Şubat 2011 09:34

A_T_A_K_A_N
Genel Müdür

http://www.yuksekovamuftulugu.gov.tr/

sitenin sağ tarafındaki sorular güzel sorulara benziyor...

18 Şubat 2011 10:08

A_T_A_K_A_N
Genel Müdür

http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2405

sorular güzel sorular...

18 Şubat 2011 10:25

A_T_A_K_A_N
Genel Müdür

İBADET

Soru 1 : Allah (c c )?ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ

çağına eren müslümana ne denir?

Cevap : Mükellef denir

Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir Mükellef olan

kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir Efal-i

Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?

Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram

g- Mekruh h- Müfsit

Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c c )?ın

işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz

Cevap : Farz denir (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb )

Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür Farzlar iki çeşittir Farzı ayın

ve farzı kifaye Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz

Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır

(Oruç, Hac, vb ) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla

diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb )

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit

olan ibadettir İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?

Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi )

Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s a v )?in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını

istediği ibadetlere ne ad verilir?

Cevap : Sünnet

Soru 7 : Sünnet iki kısımdır Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir Her iki

sünneti tarif edip misaller veriniz

Cevap :

a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s a v )?in devamlı yaptığı ve yapılmasını

teşvik ettiği sünnetlerdir (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,

namazları cemaat la kılmak vb )

b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s a v )?in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir (Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb )

Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur?an?ı Kerim?i elle tutmak, Kabe?yi tavaf

etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre

yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir

Abdestin farzları nelerdir? Sayınız

Cevap :

a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )

b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak

c- Basın dörtte birini meshetmek

d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak

Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden

olup Peygamberimiz (s a v )?in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?

(Kuşluk namazı gibi)

Cevap : Müstehap

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu

dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi )

Cevap : Mübah

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri

hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır

İnkarı ise günahtır (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb )

Cevap : Haram

Soru 12: Haram iki kısımdır Haram li aynihi, Haram li gayrihi Bunların tarifini yapıp misal veriniz

Cevap :

a- Li aynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir (Şarap, zina vb )

b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki

manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve

işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad

verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve

ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi )

Cevap : Mekruh

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten

yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)

Cevap : Müfsit

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir

Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye

imam denir İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?

Cevap : Mihrap

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır

Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur Cünüp ise, şehvetle kendisinden

meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani

yıkanmamış olan kimsedir Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız

Cevap :

a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak

b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak

c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle )

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere

Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,

talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?

Cevap : Kürsü

Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi?yi okuyan,

gamet eden, Hz Bilal Habeşi?nin mesleğini yapan kimselere ne denir?

Cevap : Müezzin

Soru 19: Namazın farzları on ikidir Bunlar iki kısma ayrılır Şartlar ve rükünler diye

adlandırılır Altısı şart diğer altısı ise rükündür Şartlar daha namaza

başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç

tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır

Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz

Cevap :

A- Namazın Şartları: (Dışındakiler)

a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek

b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek

c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi

d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek

e- Vakit; Vaktinde kılınması

f- Niyet; Niyet etme

B- Namazın Rükünleri: (İçindekiler)

a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri

b- Kıyam; Ayakta durmak

c- Kıraat; Okumak

d- Ruku; Rukuya eğilmek

e- Sücut; Secdeye eğilmek

f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak

Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması

haram olan yerlere avret mahalli denir Kadınlar ve erkekler için Setri avret

yerlerini tarif ediniz

Cevap :

Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler

Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri

kapatmaları gereklidir

Soru 21: Peygamber Efendimiz (s a v )?in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin

bölümleri üçtür Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz

Cevap :

a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır

b- Kavli Sünnet : Sözleridir

c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır

Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak

veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için

hutbe okunur İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde

kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?

Cevap : Mimber

Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz,

ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz

bir ameli bize bildirmiştir Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar

abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün

ibadetler ve taatlar yapılır Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin

yerine geçer Su görülünce de bozulur İki darp (vuruş) bir niyet olmak

üzere iki tane farzı vardır Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?

Cevap : Teyemmüm denir

Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?

Cevap :

a- Namaz kılamaz

b- Camiye mescide giremez

c- Kur?an?a el süremez ve okuyamaz

d- Kabe?yi tavaf edemez

Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun

(organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur Bu yedi azamızı sayınız

Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam

yedidir

Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son

oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı

tamamlamış oluruz Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani

yanılma secdesi denir Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,

vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak

yapılmasının geciktirilmesinde yapılır

Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu

yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,

harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama

kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa

?sübhanallahil azim? diyecek kadar oturmuş olmak gibi

Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak )

Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?

Cevap :

a-Erkek olmak

b-Hür olmak

c-Misafir olmamak

d-Sıhhatli olmak (Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak)

e-Kör olmamak

f-Kötürüm olmamak (Ayakları kesilmiş olmamak)

Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür O günde mü?minler Allah

(c c )?ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi

dinlerler Vakti öğle namazının vaktidir Bu vakitte kılınan Cuma namazı

kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz

Cevap : 10 rekattır 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir (Ayrıca aynı

vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır

Ama Cuma 10 rekattır )

Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır

Cemaatla veya tek başına kılınabilir İki yada dört rekatta bir selam

verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl

bir namazdır?

Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır

Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır Bunları misaller vererek sayınız

Cevap :

a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb

b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar

c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9 10 11 ci günleri tutulan oruçlar

d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13 14 15 ci günleri tutulan oruçlar

e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar

f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç

Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir Dinen zengin sayılan erkek, kadın,

her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek

müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir Bir diğer mana ile müslüman

fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır Terki günah, inkarı küfürdür

Bu mali ibadetimiz hangisidir?

Cevap : Zekat

Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik

(mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir

ibadettir İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak

için yapılan mali ibadetimiz nedir?

Cevap : Sadaka-i Fıtır

Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat?a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve

Kabe?yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir

kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?

Cevap : Hac

Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı

ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?

Cevap : Umre ziyareti

Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir

Hicri yılın aylarına kameri aylar denir Müslümanların takvimi olan bu

takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır Bu hicri yılın

kameri aylarını sayınız

Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel

Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce

Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?

Cevap : 1 Muharrem

Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s a v )?in doğum günüdür Mekke?de

Kabe?nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan

beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür İslam takvimi olan hicri yılda

Mevlit kandili hangi gündür?

Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12 Gecesi, Pazartesi günü

Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?

Cevap : 1 Recep ile başlar

Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz

Amine?nin Peygamber Efendimiz (s a v )?e hamile olduğunu anladığı gün

olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,

Peygamber Efendimiz (s a v )?in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı

mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz

Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s a v )?in bir gecede Mekke?den Kudüs şehrine

yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen,

hakkında Kur?an?ı Kerim?de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını

söyleyiniz

Cevap : İsra ve Miraç denir Recep ayının 27 ci gecesidir

Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil

olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c c )

tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri

tarihini söyleyiniz

Cevap : Berat Gecesi Şaban ayının 15 ci gecesi

Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur?an?ı Kerim bu geceden

başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur?an?ı Kerim?de sure bulunan ve

Peygamberimiz (s a v )?in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde

arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?

Cevap : Kadir Gecesi Ramazanın 27 ci gecesi

Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya

mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son

bulan ibadetin adı nedir?

Cevap : İtikaf

Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz

Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife

b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi

c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik

d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel

Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?

Cevap : a- Haccı Temettü b- Haccı İfrat c- Haccı Kıran

Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz

Cevap : a- Arafat?ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafı yapmak

Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap : a- Kur?an?ı Kerim?de en çok zikredilen ibadet olması

b- En büyük ibadettir

c- Zamana bağlı değildir

d- İlk eda edilecek farzdır

e- Miktarla sınırlı değildir

Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze

namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz Bu vakitlere

dinimizde kerahat vakitleri denir Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri

söyleyiniz?

Cevap : a- Güneş doğarken b- Güneş tam tepede iken c- Güneş batarken

Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir Namazların vaktinde

kılınması gerekir, çünkü ?vakit? namazın farzlarındandır Vaktinde ve vakti

geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?

Cevap : Vaktinde kılınan namaza; ?Eda?, Vaktinden sonra kılınan namaza ise;

?Kaza? denir

Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir Ki bunlardan biride kışın

ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir Bu mestler

abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar

alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan

meshetme işlemi ile abdest alınmış olur Bu meshetmenin müddeti (süresi)

yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?

Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya

olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir (18 saatlik

yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır ) Bu mesafeye çıkmış

olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece

olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır Yolcu namazı ve

seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?

Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır

Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita

(büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen

isim nedir?

Cevap : İstinca

Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir

Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı

imamla kılmış sayılır Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta

iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam

vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar Namazın

başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının

tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?

Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında )

Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde

imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından

sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?

Cevap : Mesbuk (sabıkalı)

Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık,

cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir

kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?

Cevap : Lahik

Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin

idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir Yoksa abdest

aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur Ama insan abdestliyim

düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider Bu sebeple idrarın

kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi

hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?

Cevap : İstibra

Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c c ) buyuruyor ki; ?Farzlarımı yapmakla

kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız ? Dinimizde farz

namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır

ki, bunlara tatavvu namazı da denir Her bir namazın kendisine has fazileti

ve sevabı vardır Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,

Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları

vb Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya

öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile

olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?

Cevap : Tahiyyetül Mescit

Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,

dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?

Cevap : Duha (kuşluk) namazı

Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete

kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını

okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?

Cevap : İstihare namazı

Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra

kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat

kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s a v )?in devam ettiği ve çok sevap olan

bu namazın adı nedir?

Cevap : Teheccüt (gece) namazı

Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar

demektir Mesela; Altın için nisap miktarı 96 gramdır ve buna sahip olan

kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun

zekatını vermesi kendisine farzdır Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda

nisap sayı iledir Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?

Cevap : 39?a kadar zekat düşmez 40?dan 120?ye kadar bir koyun 121?den 200?e

kadar iki koyun 201?den 399?a kadar üç koyun 400 koyuna dört ve

sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir

Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?

Cevap : 29?a kadar zekat düşmez 30?dan 40?a kadar iki yaşında bir buzağı 40?dan

59?a kadar üç yaşında bir dana 60?da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve

sonra her 30?da bir buzağı, her 40?da bir dana olarak hesap edilir

Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?

Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların

b- Ticaret mallarının

c- Koyun, keçi, sığır ve devenin

d- Altın ve gümüşlerin

e- Arazi ürünlerinin

f- Madenlerin ve definelerin

Soru 65: Zekat kimlere verilmez?

Cevap : a- Ana ve babaya

b- Dede ve ninelere

c- Evlatlara

d- Karı veya kocaya

e- Zenginlere

f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez

Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu

olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir Kurban ibadet

maksadıyla olursa eda edilmiş olur Bunun dışında ki maksatlarla (et

yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur

Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir

Cevap : Kurban bayramının 1 2 ve 3 cü günleridir

Soru 67: Kabe?nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?

Cevap : Tavaf

Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar

Cenabı Hakk?a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır Fakat 7 Günü

kesilmesi daha faziletlidir Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu

kurbana ne ad verilir?

Cevap : Akika kurbanı

Soru 69: Zekat kimlere verilir?

Cevap : 1- Müslüman fakirlere

2- Miskinlere

3- Borçlulara

4- Yolculara

5- Azat olacak köle, cariyeye

6- Zekat memurlarına

7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam?a ısındırılmak istenenlere)

8- Xslam yolunda qaliäanlara

Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?

Cevap : Kur?an?ı Kerim?den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır

Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir

Secde de üç defa ?Sübhane Rabbiyel Azim? dedikten sonra tekrar Allah?ü

ekber denilerek ayağa kalkılır

Soru 71: Ameli salih ne demektir?

Cevap : Allah (c c )?ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir

Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?

Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir

Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların

b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin

c- Yol kesicilerin

d- İslam?a karşı çıkanların namazı kılınmaz

Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?

Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir

Soru 75: Kaza namazı ne demektir?

Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte

kılmaya denir

Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla

sevaptır Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?

Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır

Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam?a göre hangi

yaşta namaza başlatılmaları gerekir?

Cevap : Yedi yaşında

Soru 78: İslam?a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?

Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve

dua yapılır

Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?

Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve

dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır

Soru 80: Zilhicce ayının 9 cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak,

bayramın 4 cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından

sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?

Cevap : Teşrik tekbirleri

Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin

evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır Bu söz nedir?

Cevap : ?Bismillah? yada ?Bismillahirrahmanirrahim? (Rahman ve Rahim olan

Allah?ın adıyla )

Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni

ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması

gereken söz nedir?

Cevap : ?İnşallah? (Eğer Rabbim dilerse) demek

Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber

aldıklarında söyledikleri söz nedir?

Cevap : ?Elhamdülillah? (Şükür Allah?adır )

Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız

Cevap : a- Selamına karşılık vermek

b- Hasta ise ziyaretine gitmek

c- Aksırınca dua etmek

d- Meşru olan davetine gitmek

e- Vefatında cenazesinde bulunmak

Soru 85: Aksıran müslümanın ?Elhamdülillah? demesi gerekir Yanında bulunan

müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?

Cevap : ?Yerhamükellah? (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)

Soru 86: İslam?da selam verme ölçüsü nedir?

Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir

Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s a v )?in ismi andığında yada yanında

anıldığında ne yapması gerekir?

Cevap : Ona salat ve selam getirir

Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız

Cevap : a- Malı temizler

b- Malı çoğaltır

c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır

d- Müslümanı mal fitnesinden korur

e- Allah (c c )?a bir şükürdür

f- Kalbin katılaşmasını önler

g- İhtiras (hırs) zincirini kırar

h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar

i- Şefkat anahtarıdır

j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?

Cevap : Vatan-ı Asli

Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?

Cevap : En az üç kişi ile kılınır

Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?

Cevap : a- Sigar nikahı

b- Hulle nikahı

c- Mute nikahı

d- İhramlının nikahı

e- Zinakar kadınla nikah

f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah

g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah

Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?

Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını

diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir

Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?

Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek

b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak

c- Veya on fakiri orta halli giydirmek

d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır

Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız

Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar

b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar

c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)

d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak (İkiside yaşarken tek erkeğin

hanımları olamazlar )

e- Musahere cihetiyle haram olanlar (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan

anaya haramdır )

f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır

g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada

bulundurmak

h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak

i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak

j- Başkasının zevcesini nikahlamak

k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak

Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?

Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin

kızları

Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?

Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır

Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer

mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır Bu mescitleri sevap

çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız

Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı

b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı

c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır

Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s a v )?in verdiği

cevap ne olmuştur?

Cevap : ?Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır ? Cevabını vermiştir

Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam

halinde iken zikrettiğimiz ?Rabbena lekel hamt?in manası nedir?

Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir

Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz ?Sübhane

rabbiyel ala?nın manası nedir?

Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir

Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz ?Sübhane rabbiyel

azim?in manası nedir?

Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir

Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar

kimlerdir?

Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının

zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini)

Soru 103: Peygamber Efendimiz (s a v ) haftanın hangi günleri oruç tutardı?

Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri

Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?

Cevap : Abdestin vacibi yoktur

Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?

Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa

çıkana denir

Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren

ilme ne denir?

Cevap : Fıkıh denir

Soru 107: Peygamber Efendimiz (s a v )?in kurduğu İslam devletini idare eden veya

İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü?minlere

Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve

canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?

Cevap : Beyat (Biat) denir

Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?

Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi

b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması

c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi

d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması

e- Adaletli olması

f- Hür ve erkek olması

g- Akil baliğ ve müçtehit olması

Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?

Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer

b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması

c- Namazdan önce hutbe okunması

d- Cemaatla kılınması

e- Vakti geçmeden kılınması

Soru 110: Rasulüllah (s a v )?in ?küçük şirk? olarak nitelendirdiği günah nedir?

Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet )

Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?

Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır Namazı sonra kılar

Soru 112: Arafat ve Müzdelife?de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?

Cevap : Cem?us-Salat

Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?

Cevap : Mekruh olur

Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?

Cevap : Melun

Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?

Cevap : Mina?da

Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?

Cevap : Hicretin 2 ci yılında

Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?

Cevap : a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahibi kavli f-İstishap

Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz

olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?

Cevap : İhtikar denir

Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?

Cevap : Feraiz ilmi

Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve

gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?

Cevap : Hervele

Soru 121: Peygamber (s a v ): ?En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır?

buyurmaktadır Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir

6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?

Cevap : Sahib-i Tertip

Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar

arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin

müslümanlara olan bir rahmetidir Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere

verileceğini İslam belirlemiştir Altın da zekata tabi mallardandır Hanefi

mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız

Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir

Soru 123: Peygamber Efendimiz (s a v )?in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan

itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir Ancak peygamberimizin ve sahabenin

yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir Nefisleri temizleyip

terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir Züht ve takva

ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal

ve can vermeye hazırlayan, Allah?tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi

amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?

Cevap : Tasavvuf

Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana

hemen tövbe edip tekrar İslam?a dönmesi emredilir Bu tür İslam?dan dönme

olaylarına Hz Peygamber (s a v ) döneminde 3, Hz Ebu Bekir döneminde

7, Hz Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür İslam

hukukuna göre İslam?dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?

Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir

Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para

verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen

muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman

sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah

çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır Bu nikah çeşidi hangisidir?

Cevap : Muvakkat nikahı

Soru 126: Kabe?yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?

Cevap : Vacip

Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?

Cevap :Musalli denir

Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir Mekke-i Mükerreme?nin içinde ve

Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe

arasında Safa?dan başlayarak Merve?ye ve Merve?den Safa?ya yedi kere

gidip gelmektir Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?

Cevap : Say

Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke?ye varınca ilk ne

yapması gerekir?

Cevap : Kudüm tavafı

Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı

şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan

sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?

Cevap : İhram

Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen

uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?

Cevap : İtikaf

Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?

Cevap : Cuma namazı

Soru 133: Peygamber Efendimiz (s a v )?in ömründe bir defa yaptığı ve İslam?ın beş

şartından biri olan ibadetin adı nedir?

Cevap : Hac

Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne

ne isim verilir?

Cevap : Ukubat

Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?

Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek

Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?

Cevap : Nafile namazın

Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden

bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve

haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir bu halde iken günah,

isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder Cinsi yakınlaşma terk

edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz Bu hale ne ad verilir?

Cevap : İhram

Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah?tan başka ilah olmadığına

inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir Bunlardan üç tanesi

şunlardır: a-Ben Allah?ın kuluyum b-Ben yardımı ancak Allah?tan beklerim

c-Ancak Allah?ın rızasını gözetirim demektir Diğer dördüncüsü nedir?

Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c c )?dır

Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır Mescidi

Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir Hacılar burayı ziyaret ve Kabe?yi tavaf

için giderler Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve

Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif

yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe?nin

hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır Hacılar

tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler Burada Hz Hacer ve

Hz İsmail?in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir Bu yerin adı nedir?

Cevap : Hicri İsmail

Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye

ve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili

erkan denir Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve

sükunet bulmalı Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü

İmam-ı Azama göre nedir?

Cevap : Vaciptir

Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır Bunlara örnek

olarak, ihrama belirli yerden başlamak, ziyaret tavafını kurban bayramının birinci,

ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da sayabiliriz

İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?

Cevap : Mikat mahalli

2 . BÖLÜM

İBADET

SORU ve CEVAPLARI

1- İnsanın dünyaya geliş gayesi nedir?

1- Allah?ı tanımak ve ona ibadet etmektir.

2- İbadet ne demektir?

2- İbadet, Allah?a kulluk etmek, saygı göstermek ve O?nun bize verdiği nimetlere şükretmektir.

Dinî manada ise; Namaz, oruç, zekat ve hac gibi dinî görevlerimizi kapsamakla beraber Allah?ın

bizden yapmamızı istediği her türlü güzel iş ve davranışı bütün dinî ve ahlâkî görevleri yerine

getirmemizdir.

3- Kaç çeşit ibadet vardır?

3- Üç çeşit ibadet vardır:

1) Beden ile yapılan ibadet ( Namaz kılmak, Oruç tutmak gibi )

2) Mal ile yapılan ibadet ( Zekat vermek gibi )

3) Hem beden hem mal ile yapılan ibadet ( Hacca gitmek gibi )

4- İslâm?ın şartları nelerdir?

4- İslâm?ın şartı beştir:

1- Kelime-i şahadet getirmek

2- Namaz kılmak

3- Oruç tutmak

4- Zekat vermek

5- Hacca gitmek

Bunlar birer ibadet olarak emredilmekle beraber İslâm dininde yapılması istenenler bu ibadetlerle sınırlı olmayıp Kur?an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde mevcut olan emir ve yasakların tamamının uygulanması Müslümanlar üzerine bir görevdir.

5- Allah( c.c ) insanları ve cinleri niçin yaratmıştır?

5- Allah( c.c. ) insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler, kendi varlığını, birliğini tanısınlar

ve kulluk vazifelerini yerine getirsinler diye yaratmıştır. Bkz. ( Zariyat Sûresi- 56.ayet)

6- Mükellef kime denir?

6- Allah?ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir.

7- Erkek ve kız çocuklarında sorumluluk zamanı ne zaman başlar?

7- 1) Erkeklerde 12-15

2) Kızlarda 9- 15 yaşlarında başlar.

8 ? Mükellefin sorumlu olan kişinin bilmesi ve yapması gereken işler nelerdir?

8 - 1) Farz 2) Vâcip 3) Sünnet 4) Müstehâb 5) Mübah 6 ) Haram 7) Mekruh Müfsit

9 - Farz ne demektir?

9 - Dinimizce kesinlikle yapılması emredilen görevlerdir.

10- Farz kaça ayrılır? Açıklayınız?

10- 1) Faz-ı ayın: her mükellefin yapması gereken ibadetlerdir

(Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak gibi)

2) Farz-ı kifâye: Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen farzlardır

(Cenaze namazı gibi).

11- Vacip ne demektir? Açıklayınız?

11- Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen ibadetlerdir.

(Vitir namazı, bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi)

12- Sünnet ne demektir?

12- Peygamber Efendimizin farz ve vacipten başka yaptığı işlerdir

( Farz namazlardan önce ve sonra kıldığımız namazlar gibi).

13- Sünnet kaça ayrılır? Açıklayın?

13- İkiye ayrılır:

1) Sünneti Müekkede: Peygamber Efendimizin sıklıkla yaptığı, pek az terk ettiği ibadetlerdir.

(Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti ve teravih namazı gibi).

2) Sünneti Gayr-i Müekkede: Peygamber Efendimizin bazen yaptığı bazen de terk ettiği sünnetlerdir. (İkindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti gibi).

14- Müstehap ne demektir?

14- İşlenmesinde sevap olan terk edilmesinde günah olmayan şeylerdir

(Nafile namazlar ve nafile oruçlar gibi).

15- Mubah ne demektir?

15 Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeylerdir

(Günlük yaşantımızda oturmak, kalkmak, konuşmak, yürümek gibi).

16- Haram ne demektir?

16- Dinimizde yapılması kesinlikle yasaklanmış işlerdir

( İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek,anne ve babaya karşı gelmek, vb. )

Dinimizce haram olan bir şeyi helal kabul etmek ve savunmak kişiyi dinden çıkarır.

17- Mekruh ne demektir?

17- Yapılması hoş görülmeyen , terk edilmesi istenen şeylerdir.

Sigara içmek gibi

18- Müfsit ne demektir?

18- Başlanmış ibadeti bozan şeylerdir. (Namazda yemek, içmek, konuşmak, gülmek, başkalarıyla

ilgilenmek, oruçlu iken bile bile yemek içmek gibi).

19- İslamın temizliğe verdiği önem hakkında bir ayet-i kerime meali söyler misiniz?

19- ?Şüphesiz ki Allah,çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever?

( Bakara Suresi- 222 )

20- Abdestin tarifi nedir? Açıklar mısınız.

20- Belirli uzuvları usûlüne göre yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?