Editörler : Cüneyt Barışoglu
06 Mart 2011 19:35   


Hazine avukatlarının maaşları, hakim savcı maaşları seviyesine yükseltilmelidir.!

aynı okullardan mezunuz..hukuk bilgisi olarak aşağı yukarı aynı donanıma sahibiz, eminim bi çok hazine avukatı hakimlik savcılık sınavının yazılı kısmını geçmiştir.....yine iş yüklerimiz dosya sayılarımız aşağı yukarı aynı hatta çoğu yerde bir hazine avukatına düşen dosya sayısı daha fazla olabiliyor..

peki aramızdaki bu maaş uçurumuna sebep ne??

06 Mart 2011 19:53

cerenka
Daire Başkanı

tamamen haklısınız.hazine avukatları Maliye bakanlığı bünyesinde çalıştıklarından,özlük hakları da bu Bakanlık çalışanlarıyla karşılaştırılıyor.yani hukukçu kimliğimiz hiçe sayılıyor.belki Başbakanlığa ya da Hazine müsteşarlığına bağlı olsak böyle olmazdı.bir de sayımız az sesimizi duyuramıyoruz etkili değiliz bu konuda galiba.

06 Mart 2011 20:47

Hakkını_Arayan_Adam
Şube Müdürü

Diğer kamu avukatlarının ne farkı var??

06 Mart 2011 21:06

cerenka
Daire Başkanı

tüm kamu avukatlarının aynı sorunu var tabi.orman, ssk, tedaş,hazine,üniversite ve diğerleri hepsi aynı durumda.

10 Mart 2011 16:44

..advocator..
Genel Müdür

diğer kamu avukatları da veterinerlik fakültesi mezunu olmadığına göre ,ben editörden bu başlık kaldırılmayacaksa başlıktaki hazine avukatı ibaresinin ''kamu avukatları'' şeklinde değiştirilmesini talep ediyorum..

belki o zaman sayı olarak da kendimizi ''çok'' hissedebiliriz..

14 Mart 2011 17:08

av gülin
Memur

Hak aramakla görevli olan biz Avukatlar en sessiz ve en hak arayamayan sınıfız.

15 Mart 2011 18:42

üç nokta (...)
Aday Memur

biz böyle sessiz kaldıkça, kendi hakkımızı arama noktasında üstümüzdeki bu pasifliği atmadıkça, sanırım elimizdeki haklarımızı da zaman içinde kaybedeceğiz, en güzel örnek de keşif ücretlerimizin düşürülmesidir bu kayba..

hazine avukatları ve diğer kamu avukatlarının özlük hakları en kısa sürede düzeltilmelidir hakim savcılarla aramızda var olan adaletsizlik giderilmelidir..

bu düzenlemelerin yapılması için yoksa bizimde mi vicdan ve cüzdan arasında sıkıştık dememizi bekliyorlar!!!!(...)

16 Mart 2011 14:35

av gülin
Memur

Hazine Avukatlığına ilk başladığım yıllarda meslek içindeki avukatların da özel çalışan avukatlar kadar olmasada tipik memur anlayışından uzak ve daha etken bir yapıya sahip oldukalrını düşünürdüm. Oysaki memurlar içinde belkide en pasif ve en her şeye rıza gösteren başkla bir memur sınıfının bulunmadığını gördüm. Keşif ücretleri vardı bizi biraz farklı kılan lakin malumunuz üzere bunuda geri alarak söz konusu farklılığı tamamen ortadan kaldırdılar . En kötüsüde hak aramakla yükümlü olan bizler ne dava nede başka türlü bu duruma müdahale etmedik . Dolayısı ile bence bize yapılanlar az bile...

gibi

16 Mart 2011 22:59

barrister
Aday Memur

av.gülin e katılmamak mümkün değil.Özlük Hakları kötü durumda olup(bir uzmandan bile düşük maaş ama sorumluluğa gelince trilyonluk davalarla uğraş),diğer hakları da elinden alınıpta sesi çıkmayan başka bir meslek grubu tanımıyorum.

Az önceki bir haber okudum ve kendilerini takdir ettim.

http://www.memurlar.net/haber/191141/

17 Mart 2011 13:26

av gülin
Memur

Arkadaşlar konu ile ilgilenen arkadaşlarla paylaşmak istiyorum mesleğimizin kariyer bir meslek olduğunu tespitini dare mahkemsinden talep edersek belkide isteğimiz hususları daha kolay elde edebiliriz yoksa birilerinin kalkıp siz bunları hak ediyorusnuz alın size veriyoruz diyecekleri yok ..

18 Mart 2011 10:36

Her Dem Yesil
Aday Memur

buırada yazılanlara hak vermemek elde değil tabii ki.. örneğin sırf buraya yazarken elde bir done olsun diye az önce kısa bir araştırma yaptım..

herhangi bir 4 yıllık üniversite mezunu olup (bu hukuk, ziraat vs. her bölüm olabilir)hasbelkader KPSS 3 puanı ile DHMİ'ye giren personelin aldıkları havacılık tazminatları ile birlikte ücretlerinin en az 3.000-3.500 TL arası olduğunu biliyor musunuz?? kadroya göre artıyor bu ücret haliyle..

"6009 sayılı Torba Kanunun 56. maddesi ile Havacılık Tazminatlarında artışlara gidilmiştir. Buna göre;

MADDE 56- 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2?nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?EK MADDE 2- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3?üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, ?Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı? prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)

1) Brüt tutarının yüzde 600?ünü (3.388,38 TL.),

2) Kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın yüzde 300?ünü (1.694,18 TL.),

3) Pilotlar için ise yüzde 1000?ini (5.647,30 TL.),

4) Diğerleri için de yüzde 150?sini (847,09 TL.) geçmemek üzere yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre ?Havacılık Tazminatı? ödenir.

Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının yüzde 30?unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir.

Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.

Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir."

her zaman dediğimiz gibi başkasının aldığında gözümüz yok, kimsenin yaptığı işi ve işinin zorluğunu vs. de küçümsemiyoruz ama el insaf.. hazineyi savunuyoruz, devletin yeri geliyor trilyonları cebinden çıkmasın diye uğraşıyoruz.. sonra hem hazine avukatı yan gelip yatıyor oluyor hem maddi hem manevi yoksun bırakılıyoruz.. hiç mi gören duyan hak veren olmuyor bize bizden başka idrak edemiyorum?!

dediğim gibi gözümüz yok, helali hoş olsun diğerlerinin de aldıkları ama biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar misali birini yedirip içirirken birini ona bakmak zorunda bırakmasın bu sistem.. alın işte torba kanuna girmiş ve çıkmış.. toptan 4353'ün değişmesine gerek yok çok mu zordu bir torba kanunda da bizim için benzeri bir düzenlemeye gitmek?? başka kurum gibi de değiliz kaynağımız hazır havuzda kaç trilyon var ben bilmiyorum..

lobisi güçlü her kurum istediğini alıyor..

avukatın bir duruşu bir vakarı olur diye ses seda çıkmıyor belki bizden ama ağlamayana da emzik yokmuş bu memlekette..

18 Mart 2011 16:23

av gülin
Memur

Mrb arkadaşlar hepimiz durumun farkında isek o zaman birlikte bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. Mesleğimizin İdare Mahkemesinden kariyer mesleği olduğuna dair bir tespit alırsak sorun çözülür. Sizler ne düşünürsünüz bu çözüme dair ..

25 Mart 2011 15:58

genç21
Kapalı

Arkadaşlar siz kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına.Türkiye'de kamu işi, dolaysıyla kamu avukatlığı da bir yatma yeridir.Hiçbiriniz bir serbest avukat kadar çalışamazsınız.Hakimi savcısı da çalışamaz.Hakim savcının da tüm işini katipler yapar ancak katip 1300 tl alır hakim savcı 5000 tl alır.Türkiye'de ücret adaleti bu durumdadır işte.Türkiye'de şu bilinen bir gerçektir bir defa:"Kamuya geçsek de bir rahat etsek, salla başı al maaşı" olsa.Kamuda çalışanlar eğer kendilerine güveniyorlarsa istifa etsinler ve özel şirketlerde veya serbest bağımsız olarak çalışmaya başlasınlar bakalım.Ne de olsa özel sektör iyi çalışana süper maaş veriyor.Şirketlerin başhukuk müşavirlerinin maaşlarından haberiniz vardır herhalde.Katip ben çalışıyorum parayı hakim savcı alıyor diye çalışmak istemez.Hakim savcı benim dosya sayım çok bu dosyaya anca bukadar çalışırım diyor.Kamu avukatı en rahatı, o da gözünü hakim savcı maaşına dikmiş!! Ben de isterim Ben de isterim diyor!!! Gel de çık işin içinden.En güzeli herşeyi özelleştirceksin.Adliyesini icrasını.. Aynen noterler gibi yapacaksın.Vereceksin yetkiyi ancak maaşınız çalışanınız size ait diyeceksin.Bak bakalım nasıl çalışıyorlar.

26 Mart 2011 17:47

cerenka
Daire Başkanı

genç 21, isterseniz kamu avukatlarının çalışma koşullarını,dosya sayılarını,sorumluluklarını tam olarak bilmeden yorum yapmayın.zira şahsen kendim serbest avukat olarak çalışmamın kat kat fazlasını kamuda çalıştım.

hazine davalarının sayılarını,evrak sayılarını ve bunlara karşılık kamuda çalışan avukat sayısını ve özlük haklarını bir araştırın derim.kamu avukatı bir iş yapmıyorsa sorumluluk gerektiren pek çok evrakın işini kim yapıyor, devlet hazinesine kazandırılan trilyonluk vekalet ücretleri nereden geliyor acaba..

bunları yazmakla fedakarlıkla ,işleriyle başa çıkma derdinde olan birçok kamu avukatının da ahını aldığınızı düşünüyorum..

26 Mart 2011 18:33

serdar_05
Aday Memur

Cerenka size katılıyorum..ne sıkıntılar çektiğimizi ne stresler yaşadığımızı bilmeden böyle yazılar yazılması bizi gerçekten üzüyor..biz de serbest avukatlık yaptık..biz de biliyoruz serbest avukatlığı..ama hazine avukatlığı gerçekten çok sorumluluk isteyen ve iş yoğunluğu çok fazla olan bir meslek..bunun nedenleri de hepimizce malum..

01 Nisan 2011 19:20

üç nokta (...)
Aday Memur

genç21 konuyu kavrayamamışsın başka şeylerden dem vurmuşsun..isteğimiz gayet basit aslında tek cümleyle özetleyecek olursam eşit işe eşit ücret istiyoruz...

05 Nisan 2011 15:36

mgunaydin
Memur

Hazine avukatları kusura bakmasınlar ama bu ayrımı çok yapıyorlar. Her kurumun avukatları sadece kendilerini düşünürse bir adım yol alamayız. Bakınız, öğretmen deyince, polis deyince, sağlıkçı deyince akan sular duruyor. Neden? Çünkü sayı, yani kemmiyet çok önemli. Siz 1000 küsür hazine avukatı, öbürü bilmem ne kadar orman avukatı, sgk avukatı, üniversite avukatı... böyle kendi kendimize çalar ve oynarız.

Önce tüm kamu avukatları birlikte hareket etmeli.

Sonra sendikalaşmalı. En kıytırık mesleğin bile sendikası var, bizim yok.

Kamu Avukatları Derneğini daha etkin hale getirmeli. Dergi yayınlamalı.

Netice olarak bir farkındalık oluşturulmalı. Bu gün bırakın kamu avukatlarının sorunlarını, kamu avukatların varlığından bile yetkililerin haberi yok.

05 Nisan 2011 15:50

mgunaydin
Memur

Alın, aşağıdaki linkte Hazine Avukatları Derneği Başkanı Frudun Ababay'ın beyanına bakın, hazine avukatları öteki kamu avukatlarının gerisine itilmek isteniyormuş. Bu mantıkla mı bir şeyler elde etmeye çalışılıyor? Eğer bizim hakkımızı bu gibi insanlar savunacaksa, biz bu işi bırakalım.

http://www.haberler.com/hazine-avukatlari-uvey-evlat-gibiyiz-haberi/

03 Mayıs 2011 20:22

üç nokta (...)
Aday Memur

maaşlarda iyileştirme yapılacağına dair söylentiler var..umarım doğrudur..

05 Mayıs 2011 11:32

Her Dem Yesil
Aday Memur

Aynı şekilde bir söylenti de benim kulağıma çalındı ama işte hep söylenti, dedikodu, duyum vs. net bir söylem göremiyoruz hiçbir zaman.

"Duyduğuma göre" maaşlarda 1.000 TL'ye yakın bir iyileştirme ile beraber vekalet ücretindeki katsayının yükseltilmesi söz konusu imiş!? Duyum ise bir arkadaşın Ankara'daki bir arkadaşından :)

01 Haziran 2011 20:59

üç nokta (...)
Aday Memur

ankaradaki arkadaşlar duymuşlarsa net duymuşlardır mutlaka, zira merkeze en yakın onlar...

Toplam 76 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?