Editörler :
08 Mart 2011 21:13   


Editör
Yaşlılık, Cicero

Cicero'nun Cato Maior'u İ.Ö.44'te, altmış iki yaşındayken yazdığı kabul edilmektedir. O sırada devlet işlerinden uzak olan Cicero'nun yapıtta Cato'nun ve başka yaşlı kimselerin siyasal eylemlerinden uzunca söz etmesi onun bu yapıtı yalnızca, kendisinin dediği gibi, yaşlılık denen yükü hafifletmek için değil, biraz da, yaşına karşın devlet işlerinde yine de pek yararlı olabileceğini anlatmak için yazdığını gösterir.

Ancak Cicero'nun sevgili kızı Tulliola'yı yitirişi ve yaşının ilerleyişi de onu kesinlikle felsefeyle uğraşmaya ve bu türden yapıtlar arasında, yaşlılık konusunda da bir kitap yazmaya yönlendiren nedenler arasındadır. De Divination adlı yapıtından anladığımıza göre, Cicero ahlâkın düşük olduğu bir dönemde gençliğe ders vermek, yardımda bulunmak istemiştir. Cato Maior'u işte biraz da gençlerin kaçınmalarını istediği tehlikelerden söz etmek için yazmıştır.

Yapıtta Cato'ya soru soran gençler Cicero'nun sevdiği, değer verdiği ve birçok yapıtında övdüğü P .Cornelius Scipio Aemilianus ile arkadaşı C. Laelius'tur. Cicero yaşlılık konusundaki düşüncelerini Cato'ya söyletir; çünkü onun tarihsel bir kişilik olması dolayısıyla önem ve ilgiyle dinleneceğini düşünür. Öte yandan, Cato'nun siyasal ve yazınsal yapıtlarına hayran olduğu da bilinmektedir.

Yapıtta konuşan üç kişiden başka Cicero onlara aşağı yukarı bir yakınlığı olan birçok değerli Romalıdan da söz etmiştir. Cicero'nun bu kitabı kendisinden üç yaş büyük olan candan arkadaşı T. Pomponius Atticus'a adamasının nedeni, bu kahramanlar konusundaki birçok tarihsel ve süredizimsel (kronolojik) bilgileri onun Liber annalis adlı yapıtına borçlu oluşudur.

Cicero'nun bu küçük yapıtı başkalarından kapma değilse de, bütünüyle özgün de sayılamaz. Cicero burada başka yapıtlarındaki kimi düşüncelerini yinelemiş, Yunan yazar ve filozoflarının görüşlerini aktarmış ve aynı konuda yazılmış yapıtları az çok yansılamıştır. Buna karşın insanlara özgü soylu duygulardan öyle içtenlik ve coşkuyla söz etmiş, hem kendisini hem başkalarını avutmayı öyle candan istemiştir ki, yapıt oradan buradan alınan düşüncelerin ustaca birbirine bağlandığı duygusunu vermemektedir. Cicero yaşlılık konusunda birçok yazı okumuş olabilir; ama yapıttaki canlılık, sözünü ettiği duyguları duymuş ve düşünmüş, onlara kişiliğinden bir şeyler katmış olduğunu gösteriyor.

16 Ekim 2013 22:12

_neden_
Müsteşar Yardımcısı

İnsan yaşlılığa yakınlaştıkça, birlikte yaşlanmaktan çok, birlikte yaşamayı umut ediyormuş...

17 Ekim 2013 03:29

Fer.Fecir
Kapalı

Cicero'dan bahsederken Catilina'yı es geçmek haksızlık olmaz mı?

Doğuştan konsül,aristokrat Catilina ve sıradan bir aileden gelen ve zamanının en parlak öğrencisi Cicero...

20 Ekim 2013 19:00

varra008
Kapalı

yaş 28'e geliyor, korkuyorum...Allahım bu kaotik dünyada sabır ....

15 Ocak 2014 02:29

tarihcilik
Şube Müdürü

''İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği zaman ihtiyardır.'' Jean Anouilh.

09 Şubat 2014 21:37

stupiddarwn
Daire Başkanı

yaşlılık vardır kim görür kimi görmez, yalnız en çok düşündüren şey

giden gençliği arayan çok fazla yaşlı göremedim.

aslında insanoğlunun aklın hatta sabrın sınırlarını zorladığı en önemli nokta.

Bu da insanoğlunun bilgiyi bilme anlama kabul etme yeteneğinden meydana geliyor.

ölümü de biliyor ama çok yüksek bir kuvvetle unutturuyor görmemezlikten geliyor yokmuş gibi davranabiliyor.

gençlik gidecek hem bedenen hem ruhen. aslında kimini motive eden şey gençliğin ebedi gençlik olarak geri verilecek olması düşüncesi. Tıpkı ölüm korkusunu ahiiret inancıyla bertaraf edenler gibi.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?