Editörler : muhtesem32
11 Mart 2011 15:03   


KYK Öğrenim Katkı Kredisi Borçlarını 2009'da Yapılandıran ve Düzenli Ödeyenler 6111 Sayılı Yasa ?

Daha önce 5917 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde kapsamında borçlarını 2009 yılında yapılandıran ve ödemelerini hiç aksatmadan ve düzenli olarak ödeyenler acaba 6111 sayılı yasadan faydalanamayacak mı?

bunu neden soruyorum çünkü TEFE VE TÜFE ye göre tekrar faiz hesaplanırsa herhalde taahhüt etmiş bulunduğumuz yapılandırılmış faiz borcunun bir kısmı silinecek.

aksini düşünürsek 5917 sayılı yasa ile borcunu yapılandırıp düzenli ve zamanında ödeyeni cezalandırmış oluyorlar.

lütfen birisi bu durumu açıklarsa düzenli ödeme yapan sayısız insanı aydınlatmış olacak yoksa artık kimseyi zamanında borcunu ödüyor göremeyeceğiz çünkü af yasasını bekleyen hep karlı çıkacak

6111 Sayılı Yasa 'da: MADDE 2-

ç) Ödenmemiş olan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil) asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer?i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer?i alacaktan ibaret olması halinde fer?i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer?i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

6111 Sayılı Yasa 'da: MADDE 17-

(7) a) 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak Kuruma olan borçlarını ödeme taahhüdünde bulunan borçlulardan, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle anılan madde hükmünden yararlanma hakkını kaybedenler; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma başvuruda bulunmaları ve ödeme süresi geçmiş borçlarının tamamını, anılan madde kapsamında belirlenen ilgili ödeme süresinin bitim tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak fazla ile birlikte, bu fıkrada belirlenen başvuru süresinde, diğer taksitlerini ise 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre belirlenen sürede ödemeleri halinde 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmünden yararlandırılır.

b) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemelerini süresinde yapmış olan ve ödemeleri devam eden borçlular ile (a) bendinden yararlanan borçlular; bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ödeyecekleri taksitlerin bir takvim yılında üç veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksit ödeme süresi sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak fazlası ile birlikte ödenmesi şartıyla 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmünden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamındaki alacakların taksit ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenir.

11 Mart 2011 16:16

zeytin947
Kapalı

evet biz düzenli ödeyenler faydalanamıyoruz faydalansak bile birşey değişmeyecekti..benim için değişen birşey olmayacak yine taksit yaptıracağım için sorun etmiyorum ama olsaydı iyi olurdu.

13 Mart 2011 10:19

quantgen
Aday Memur

Benim 5500 ana para + 5500 faiz ile birlikte toplam 11000 TL borcumu 2009'da yapılandırarak 36 ay vade ile ödemeyi taahhüt ettim ve şu ana kadar düzenli olarak 19 taksit ödedim. Şimdi benim ödeyeceğim 5500 TL'lik faizde herhangi bir indirim yapılmayacak mı? Niye? Düzenli ödeme yaptığımız için keriz miyiz bizler?

13 Mart 2011 10:25

alv
Şef

ya arkadaşım zamanında ödememişsin,o kadar faiz yemişsin,çıkmışsın keriz miyim diyorsun.ben mezun oldum,ödeme planım gelınce günü gününe ve zamanında ödedım.ben keriz miyim.zamanında ödeyenler enayi o zaman.devlet şans vermiş kullanmıssın.daha ne istıyorsun.şükret azıcık.

13 Mart 2011 19:34

quantgen
Aday Memur

Terbiyesiz, olsaydı biz de öderdik keyfimizden mi ödeyemedik. İnsanda biraz edep olur.

14 Mart 2011 13:42

-keskinbalta-
Şube Müdürü

@alv

konuyu kirletme

kimse, imkanı olmadığından zamanında ödeyemediği ana para yüzünden ana para kadar faiz ödemek istemez

26 Mart 2011 22:39

quantgen
Aday Memur

yok mu bir bilen??

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;