Editörler :
«666768697071727374757677»
10 Şubat 2012 14:00

talaz4478
Memur

bu sayfa neden 2 sayfaya düşürdük hata bendede var ben bir aydır v.h.k,i takıldım durdum ardaşlar özür dilerim

10 Şubat 2012 23:26

sağtekk
Şef

KAMUDA GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARININ EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMESİ"

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunu memurla aynı Ünvan ve sınıftaki ortaokul mezunu memurla arsında, eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir farklılık bulunmamaktadır bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının (Teknik Hizmetler,Sağlık Hizmetleri), hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş. Belirlenen yüksek okul veya Fakültelerini bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar üst öğrenim olarak kabul edilen yüksek okul ve fakülteleri bitirmeleri halinde görev ünvanı değişmeden,Görevde yükselme veya Ünvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken; (160 nolu DMK tebliği)

Ama her nedense bu uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, Gih. sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirenler için uygulanmamakta ve eğitimlerine istinaden kazanımları olmamaktadır.Yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.Çifte standart uygulanmaktadır

G.i.H sınıfı memurarın özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde eğitim durumlarının dikkate alınmaması büyük bir adaletsizliktir. Aynı kurumda görev yaptığı sağlık ve Teknik hizmetler. çalışanı arkadaşının eğitim düzeyi dikkate alınıp maaşında (özel hizmet tazmınatı vb.) bir iyileştirme olurken, memurun bundan mahrum bırakılması son derece hakkaniyetsiz bir uygulamdır.

Genel idare hizmetleri sınıfı personelleri ile sağlık hizmetleri ve Teknik Hizmetler sınıfında yer alan personeller arasında özel hizmet tazminatları bakımından bir eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Söz konusu eşitsizliğin, Anayasanın kanun önünde eşitlik, ücrette adalet sağlanması gibi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir

ortada büyük bir adaletsizlik olduğunu herkes bildiği halde adalet tecelli etmemektedir.

ÖRNEK: 1-) 4/1 Derecesindeki Lisans Vb. Mezunu GİH sınıfı memur ile

4/1 Derecesindeki Lisel mezunu GİH sınıfı memur aynı özlük ve mali haklara sahiptir. Maaş ve ek ödemelerinde eğitim durumuna istinaden farklılık yoktur.

2-) 160 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin E- Uygulamaya İlişkin Ortak hükümleri Bölümünde yer alan karara göre kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden bulundukları sınıflara atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken;

Genel idare hizmetleri memurları bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Adeta G.İ.H memurlarının bitirmiş olduğu yüksek okullar hiçe sayılmış ve eğitimin özendirildiği dünyamızda adeta bu sınıflara fazla eğitim görmeyin nasıl olsa işinize yaramaz denilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİ:1- Hangi fakültelerin veya yüksek okulların genel idare hizmetlerinde üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerinde belirtilen okulları bitirmeleri halinde diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi özlük haklarından yaralandırılması.( özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek gösterge vb.)

2- Genel idare hizmetleri sınıfında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri (işletme fakültesi, kamu yönetimi vb.) fakülte ve ilgili yüksekokulların GİH sınıfının üst öğrenimi sayılması.

3-Önlisans, Lisans, Yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara adeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi Genel idare himetleri Personelini Memurların mağduriyetini gidrecektir.

4- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel idare hizmetleri memurlarının yüzde 55 olan özel hizmet tazminatının iptal edilerek eğitim düzeylerine göre yeniden belirlenmesi mağduriyeti gidrecektir.

Bu nedenlerden dolayı konunun çözüme kavuşması haksızlığın gidERİLMESİ haksızlığın çözüme kavuşturulması HUSUSUNU SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

sağtekk

KENDİNİZ İÇİN İSTEMİYORSANIZ BUNU ÇOCUKLARINIZIN RIZKI İÇİN YAPIN

ÇÜNKÜ BU BİZİM HAKKIMIZ

YUKARIDAKI METNİ GÜNCELLEDİM

http://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx ÖZELLİKLE BURAYA

ULAŞABİLDĞİNİZ HERYERE GÖNDERİN SNDİKALAR BASIN VB HERYER

14 Şubat 2012 13:49

talaz4478
Memur

arkadaşlar ben sendika yöneticilerini sokakta yaktalayınca bu konuyu gündeme getirmeileri için baskı kuruyorum ama bilmiyorum ne olur sonucu il yönetici bazında

14 Şubat 2012 13:54

gölge54
Aday Memur

arkadaşlar türk sağlık-sen in bu konuda danıştaya açtığı dava ne aşamada bilen var mı?öğrenciyken maden-jeoloji vs. mühendislikte okuyana selam vermezdim benden 800 lira fazla maaş alıyolar şimdi. hak mı bu?

14 Şubat 2012 13:57

gölge54
Aday Memur

işin şakası tabi bu.biz de üni. mezunu olarak hakkımızı istiyoruz.

14 Şubat 2012 15:30

pegaipanderma
Yasaklı

gazibesyo24 vurguladığı konuda haklı.

Örneğin biz "işletme" ya da "iktisat" mezuniyeti koşulu ile değil bakanlığın ÖSYM kılavuzunda belirttiği sadece ve sadece "MATEMATİK"(4513 KODU)mezuniyeti şartıyla kpss p3 sıralamasıyla bakanlık merkez teşkilat GİH sınıfı VHKİ'liği kazandık.

Hazır metni hazırlayan arkadaş lütfen bu eksikliği hemen gidersin ki mücadelemizde bir de yanlış yönlere sapılmasın...

15 Şubat 2012 13:38

lejyoner02
Kapalı

güncel

15 Şubat 2012 23:27

sedatmir
Kapalı

Ben artık türksağlık senin böyle bir davası oldugundan şüpheliyim kimsenin mi bilgisi olmaz. şehir efsanesi resmen dilden dile var oldugu söyleniyor gören bilen duyan bilgisi olan bir kişide yok aramızda.10 dan fazla mal attım 2 ay içinde sendikaya ne cavap var kaile alan var.12 aylık aday memurum derecem 9/1 lisans mezunu bekar memurum şubat maaşı 1010+döner 474 =1484. 10/2 tıbbısekreter önlisans bekar şubat maaşı 1250+800 döner=2050 tl. yani kamuda matematik yüksekokul>fakülte oda 550 TL farka tekamül ediyor ve aynı odada aynı işi yapan insanlarız. sendikaya bu dava için üye olmuştum sırf forumlarda var oldugunu okudugum için ama artık bu davanın olmadıgını düşünüyorum ne sitesinde ne temsilcilerin dilinde ,nede bakanla yapılan görüşmelerde tek harfi geçmedi bu haksızlığın istifa edicem sendika 3 maymunu oynarken kendimi daha fazla saf yerine koydurmaya hiç niyetim yok.

16 Şubat 2012 08:57

omer701
Daire Başkanı

Arkadaşlar şu meşhur türk sağlıksen açmış olduğu davadan bende şüpheliyim... açılıp açılmadığı belli degil.. danıştaydan takibini yapmak için bunun tarih ve sayısını bulabilene formun şeref üyesi ilan edelim.. belki bir yürekli eli uzun biri bunu bulur... bizim sorunumuz mahkeme ile çözülür gerisi hikaye ... ilk hedefimiz bu davanın ne durumda olduğunu ve tarihi sayısını bulmak icap edelim .. forum şeref üyesini arıyor

16 Şubat 2012 10:20

ays muş
Memur

mühendisler 3000 tl maaş alıyor. bizler 1400 1500 farka bakar mısınız?

16 Şubat 2012 10:54

yagmur12
Aday Memur

arkadaşlar eğer dava açılmamışsa ben dava açacağım toplu görüşmeden bizimle ilgili birşey çıkmayacak anlaşılan bir karar verelim davayla ilgili ve ben uygulamaya hazırım...

16 Şubat 2012 14:03

gölge54
Aday Memur

arkadaşlar öğrendim ki;sağlık-sen'nin açtığı davanın bizimle bir ilgisi yokmuş.sağlık çalışanlarıyla alakalı bir durum.bembir-sen'in soru-cevap bölümünde yazıyor ayrıntılı olarak

16 Şubat 2012 14:04

sağtekk
Şef

DAVAYI AÇMAYI DESTEKLİYORUM

http://www.memurlar.net/haber/217894/ BULİNKTEKİ MALİYE BAKANLIĞI YAZISINDA memeurlara yapılan ödemelerin eğitim durmumuda kriter olarak alindığı yazıyor hemde yazıda TBMM ye maliye bakanı imzasıyla verilmiş

arkadaşlar bu yazıyı gerekçe göstererek kurumlarınıza eğitim durumunuza istinade ücretlerinizde iyileştirme yapılmasını isteyin

örnek olarak ta

4/1 deki lise mezunu memurlar

4/1 dekeki LİSANS YADA YÜKSEK LİSAN MEZUNU

ARASINDAKİ EĞİTİME İSTİNADEN MAAŞ VE EK ÖDEMELRİNİZDE FARK BULUNMADIĞINI YAZIN

16 Şubat 2012 14:11

yagmur12
Aday Memur

arkadaşlar bana bir örnek dava açma metni gerekçeleriyle yazabilirmisiniz pazartesi günü sağlık sene gidip dava açcam bana yardımcı olun ki tam olarak derdimizi anlatalım

16 Şubat 2012 14:31

musty82
Şef

1 mayıs 2007 tarihinde 10/2 dereceyle göreve başladım. lisans mezunu olduğum için 31.07.2010 tarihinde derecem 9/2 den 9/3 e yükseltildi. aralık 2010 da kısa dönem askerlik yaptım işe başlamam 1 haziran 2011. normal süreç olarak 02.08.2011 tarihinde derecem 9/3 den 8/1 oldu. benimle birlikte göreve başlayan askerliğini yapmamış önlisans mezunu biriyle tek farkım derecemin 9 ay önce ilerlemesi! bana bi yanlışlık var gibi geliyor. anlayan biri bana bunu açıklayabilir mi?

16 Şubat 2012 15:07

bulentsahan
Şef

ARKADAŞLAR BU YAZIYI HEPİMİZ MALİUE BAKANLIĞI VE BAŞKANLIĞA GÖNDERELİM SENDİKALARDA MAHKEMEYE BAŞVURMADILAR İSE HALA SENDİKALARDAN İSTİFA EDİP KENDİMİZ BAŞVURALIM

MEMUR GİH SINIFI (Özel Hizmet Tazminatı)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun KISIM - II: SINIFLANDIRMA bölümünün TESİS EDİLEN SINIFLAR başlığı altında Devlet Memurları sınıflara ayrılmışlardır. Bu sınıflar;

1- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

2- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

3- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

4- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

5- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

6- DİN HİZMETLERİ SINIFI

7- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

8- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

9- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

10- MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

olarak belirlenmiştir.

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan I SAYILI CETVEL (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) ve II SAYILI CETVEL (Özel Hizmet Tazminatı) de yukarıda bahsedilen Hizmet Sınıflarına göre Devlet Memurlarının zam ve tazminatları düzenlenmiştir. Bu zam ve tazminatlar düzenlenir iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait Kadrolarda öğrenim durumu dikkate alınmayarak ?Kadro/Unvan? esasına göre düzenleme yapılırken diğer Sınıflandırmalarda ?Akademik Kariyer? dikkate alınmış ve sınıflandırma Akademik Kariyer ve Hizmet Yılı esasına göre düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Genel İdare Hizmetleri personeline, bitirdiği Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans programına ait özel bir sınıf ve 190 sayılı KHK da bu öğrenim programlarına ait ayrı bir Kadro Unvanı verilmemiştir. Oysa diğer Hizmet Sınıfları için bu düzenlemeler yer almıştır.

Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan Mühendislik Fakültesi mezunu bir kişi Devlet Memuriyetinde Mühendis unvanını alabilmekte, alamasa bile mali haklarından faydalanabilmektedir. Keza, Sağlık Hizmetleri vb. diğer hizmet sınıflarında da durum aynıdır. Çalışanlar Yüksek Öğrenimlerine göre sınıflandırılmışlardır. Ancak Genel İdare Hizmetlerinde çalışanlar için Yüksek Öğrenim dikkate alınmamıştır. Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı vb. diğer hizmet sınıflarında Kanun eğitimsel ilerlemenin özlük hakları bakımından karşılığını vermiş olmasına rağmen bu konuda Genel İdare Hizmetleri sınıfına negatif ayrımcılık uygulanmıştır.

Teknik Hizmetler sınıfında çalışan lise mezunu bir Teknisyen Genel İdare Hizmetlerinde Memur/Ambar Memuru/V.H.K.İ ile eş değer unvanda olmasına rağmen, Teknisyen alanı ile ilgili 2 Yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde Tekniker olmaya hak kazanmakta, alanı ile ilgili 4 yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde ise Mühendis/Teknik Öğretmen/vb. olmaya hak kazanmakta; bu Kadrolara atanamasa bile o Kadrolara ait Özlük Haklarından faydalanmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetlerinde Lise mezunu olarak işe başlayan Memur, 2 Yıllık veya 4 Yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde herhangi bir Hak alamamaktadır. Açıklamak gerekirse, Genel İdare Hizmetleri dışındaki diğer sınıflarda çalışanlar için kariyer basamakları düzenlenerek bu konuda GİH çalışanlarına negatif anlamda ayrımcılık yapılmıştır.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında ortaokul veya lise mezunu olarak; Hizmetli, Memur, Ambar Memuru, VHKİ, vb. kadrolarda memur olarak atanıp daha sonra durmayıp kendilerini geliştirip Eğitimlerini yükselten önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora yapan memurların bu eğitimlerinin maddi / manevi olarak TAÇLANDIRILMASI ve 2006/10344 sayılı kararnamede belirtilen özel hizmet ve yan ödeme puanlarının Eğitim Kriterlerine göre verilmesi, Ortaokul Mezunu ile lise mezunu, Lise Mezunu ile Önlisans Mezunu, Ön Lisans Mezunu ile Lisans Mezunu, Lisans Mezunu ile Yüksek lisans mezunu arasında Özlük Hakları açısından Teknik Hizmetler Sınıfındaki gibi Fark olması gerekmektedir.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan Lisans seviyesinde öğrenim görmüş bir Memurun Kadro olarak çıkabileceği en üst Kadro ?Şef? Kadrosudur. Çünkü Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolardan Yönetim alanı ile ilgili kadrolarına diğer bütün hizmet sınıflarından atama yapılabilmektedir. Sağlık Memuru, Teknisyen, Mühendis, Doktor, İlahiyatçı, Öğretmen, Avukat vb. unvana sahip ve kendi dalları ile alakalı Hizmet Sınıflarında çalışanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Şube Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlere atanabilmektedirler. Ve bu atandıkları Makamlarda bir önceki unvanlarının getirmiş olduğu mali haklar saklıdır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer Hizmet Sınıflandırmalarında kadro, unvan, derece, ek gösterge ve zam ve tazminatlar öğrenime göre düzenlenmekte iken Genel İdare Hizmetlerinde bu durum sadece bulunulan Kadro, derece ve unvana göre yapılmaktadır. İlkokul mezunu bir Genel İdare Hizmetleri çalışanı ile Doktora yapmış bir Genel İdare Hizmetleri çalışanı arasında unvanlar ve derece aynı ise ek gösterge dışında hiçbir fark bulunmamaktadır. Genel İdare Hizmetlerinde Ek gösterge düzenlemesinde ise sadece Lise / Üniversite (4 Yıllık ve 2 Yıllık aynı) ayrımı yapılmıştır. Ek gösterge düzenlemesi açısından Teknik Hizmetler Sınıfı 8. Derecede Ek Gösterge almaya hak kazanırken, GİH sınıfındaki çalışanlar ancak 4. Derecede bu hakka (puan olarak eksik bir biçimde) sahip olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun KISIM - II: SINIFLANDIRMA bölümünün ORTAK HÜKÜMLER başlığı altındaki A bendinin 2, 3, 4 ve 5. Maddelerinde Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfındaki Yüksek Öğrenim Görmüş personeller için ?? unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar? hükmü yer almaktadır. Burada Teknik Hizmetler sınıfında ve Sağlık Hizmetleri sınıfında göreve başlayanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında göreve başlayanlara göre 1 (Bir derece) / 3 Yıl avantajlı durumdadırlar.

Sonuç olarak; Teknik Hizmetler sınıfında işe başlayan bir Teknisyen yada Sağlık Hizmetleri sınıfında işe başlayan bir Sağlık Memuru ile Genel İdare Hizmetlerinde göreve başlayan bir Memur özlük hakları bakımından aynı haklara sahip olmalıdır. Teknisyen ve Sağlık Memuru nasıl ki üst öğrenimleri bitirdiklerinde Mali anlamda haklara kavuşuyorlar ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan personel de aynı şekilde üst öğrenimi bitirdiğinde Özlük Haklarını almalıdır. Teknik Hizmetler sınıfı için Mühendislik Fakülteleri ne anlama geliyor ise, Sağlık Hizmetleri açısından Odyometri veya Radyoloji ne anlama geliyor ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki personel için de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Bölümleri (İşletme, İktisat fakülteleri)Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Bölümleri ve daha birçok bölüm aynı anlamı ifade etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünü İşletme Bölümüne üstün kılan hiçbir özel durum yoktur. Bu ülkede Resmi olarak öğrenim verilen Yüksek Öğrenim Kurumlarında mezun olan her birey Bölüm farkına bakılmaksızın eşit olmalıdır ve ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. Diğer sınıflarda olduğu gibi GİH personeli için de Kariyer imkanı Özlük/Mali Haklarına yansıtılmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan personele de anılan fakülteleri bitirmeleri durumunda personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenerek hizmete alınması gerekmekte olup, mevcut çalışanlar açısından bu Hakkın geriye dönük olarak uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının X. Kanun önünde eşitlik başlıklı 10. Maddesinde yer alan ??.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? hükümleri gereğince ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Kariyer ve Liyakat? ilkeleri gereğince Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına tanınan hakların haksız imtiyaza yol açmaması ve Devlet Memurları arasındaki eşitliğin bozulmaması nedenleriyle Genel İdare Hizmetlerinde ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan Memur, Ambar Memuru, V.H.K.İ., Şef vb. kadrolara da Özlük Haklarının (Ek Gösterge, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Tazminatı) bitirdikleri Öğrenim durumuna göre Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri vb. sınıflarında olduğu gibi Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan memurlarında eğitim durumlarına göre özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin haklarının iade edilmesi konusunda kurumunuz tarafından girişimde bulunulması hususunu saygılarımla arz ederim

16 Şubat 2012 16:35

ays muş
Memur

Maliye Bakanlığı kendi personelinin maaşında kriteri eğitime göre yapmazken başka kurumlardakilere eğitime göre düzenlesin. lisans ve lise mezunu arasında maaş farkı yok... maalesef

16 Şubat 2012 16:51

musty82
Şef

1 mayıs 2007 tarihinde 10/2 dereceyle göreve başladım. lisans mezunu olduğum için 31.07.2010 tarihinde derecem 9/2 den 9/3 e yükseltildi. aralık 2010 da kısa dönem askerlik yaptım işe başlamam 1 haziran 2011. normal süreç olarak 02.08.2011 tarihinde derecem 9/3 den 8/1 oldu. benimle birlikte göreve başlayan askerliğini yapmamış önlisans mezunu biriyle tek farkım derecemin 9 ay önce ilerlemesi! bana bi yanlışlık var gibi geliyor. anlayan biri bana bunu açıklayabilir mi?

16 Şubat 2012 19:00

sağtekk
Şef

DAVAYI AÇMAYI DESTEKLİYORUM

http://www.memurlar.net/haber/217894/ BULİNKTEKİ MALİYE BAKANLIĞI YAZISINDA memeurlara yapılan ödemelerin eğitim durmumuda kriter olarak alindığı yazıyor hemde yazıda TBMM ye maliye bakanı imzasıyla verilmiş

arkadaşlar bu yazıyı gerekçe göstererek kurumlarınıza eğitim durumunuza istinade ücretlerinizde iyileştirme yapılmasını isteyin

örnek olarak ta

4/1 deki lise mezunu memurlar

4/1 dekeki LİSANS YADA YÜKSEK LİSAN MEZUNU

ARASINDAKİ EĞİTİME İSTİNADEN MAAŞ VE EK ÖDEMELRİNİZDE FARK BULUNMADIĞINI YAZIN

16 Şubat 2012 19:12

desidera
Memur

musty82 sana öncelikle şunu söyleyim lisans mezunu olduğunda sana bir kademe değilbir derece vermeleri gerekiyordu.yani 9/2 sinden 8/2 sine indirmeleri gerekiyordu.burda bi yanlışlık var.

Toplam 2513 mesaj
«666768697071727374757677»
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;