Editörler : asaygincihan27
15 Mart 2011 10:57   


emeklilik dilekçesi

emeklilik dilekçesi en geç ne zamana kadar veriliyor, takip ettiğimiz bir ilçe varda oradaki öğretmen emekli olacak idi de bilmek istedim cevaplarsanız sevinirim

15 Mart 2011 16:10

isikayhan
Kapalı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html

Ek Madde 1 ? (Ek: 3/4/1998 - 4359/13 md.) Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.(2)

15 Mart 2011 16:15

ahmetrıza
Aday Memur

TEŞEKKÜRLER

16 Mart 2011 11:41

beyazca
Memur

öncelikle cevapladığınız için teşekkürler fakat haziran temmuzda dilekçe verirlerse iliçi tayin mayıs ayında nasıl olacak o kişi emekli olacakki eşim de iliçi tayin isteyebilsin açıklarmısınız

16 Mart 2011 15:06

isikayhan
Kapalı

ili içi tayinde oluşan sıralar haziran ve ağustos aylarında, yani iki kez çalıştırılacak:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27573_0.html

İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar

MADDE 34 ? (Değişik birinci fıkra : 30.7.2010/27657 RG) (1) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.

18 Mart 2011 10:52

beyazca
Memur

ildışı tayinine emeklilik dilekçesi yetişirmi acaba(inşaallah yetişmez)

18 Mart 2011 14:39

isikayhan
Kapalı

il dışı tayinlerinin başvuruları okullar kapanmadan yapılacağı için emekli olacakların, boşaltacakları norm kadrolar muhtemelen o zamana dek yansıtılmayacaktır

Toplam 6 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?