Editörler : Cüneyt Barışoglu
16 Mart 2011 10:10   


İcra müdürlüğü sınavında çıkmış soruları paylaşırmısınız?

arkadaşlar 2007 sınavı dışında kimse mülakat sorularını düzgün bir şekide kaleme almamış.giren arkadaşlarımız lütfen bilgilendiriniz.

2007 İcra Müdürlüğü Mülakat sınavında çıkmış sorular:

1-Yenileme Harcını açıkla, istisnası nedir. (İlamlı icrada yenileme harcı alınmaz.)

2-Kasanda fazla çıkarsa ne yaparsın, tahsilat makbuzu keser misin?

3-Kendi takibini nasıl yürütürsün.

4-İlam Niteliğindeki belgeler.

5-Haciz tutanağına neler bulunur kısaca açıklayınız.

6-Aciz vesikasını kısaca açıklayınız.

7-Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

8-İlamlı icrada yetkili icra dairesi neresidir.

9-İcranın geri bırakılmasını açıklayınız.

10-Emekli Sandığından Cezaevi Yapı Pulu harcı alınır mı?

11-Esnaf ve Sanatkarları odası ile Tarım Kredi Kooperatifinden harç alınır mı?

12-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu nasıl haçlandırılır.

13-İcra Dairesi nerelerde kurulur.

14-İcra Dairesinde tutulan 11 defteri sayınız.

15-İcra ve İflasın farklarını sayınız.

16-Çocuk tesliminde Cezaevi Yapı Pulu Harcı alınır mı?

17-İcra Müdürünün kanuna aykırı işlemine karşı hangi yolla, hangi mercide ve bu mercinin tespiti neye göre yapılır.

18-Haciz sırasında borçlu, borcun 1/4?ünü verirse icra müdürü ne şekilde hareket eder.

19-Tahsil harcı hakkında bilgi veriniz.

20-Kambiyo senedinde senedin düzenleme tarihi(keşide tarihi) yoksa ne olur.

21-Borçlunun evinin önünde duran araç nasıl haczedilir.

22-İlamlı takiplerde zamanaşımı kaç yıldır.

23-İcra kefaletnamesi nasıl düzenlenir.

24-Yönetmelikle tüzüğün farkları nedir.

25-103 davetiyesini açıklayınız.

26-İcra müdürünün görevleri nelerdir, ne iş yapar.

27-Altın ve gümüş %40 değeri üzerinden satılabilir mi?

28-Satış Hakkında bilgi ver, (ilan satıştan kaç gün önce yapılmalı, şartname falan gibi)

29-Borçlunun yakınlarından birini ölümü halinde ne olur.

30-İcrada ne tür harçlar alınır.

31-Birinci artırmada hacizli malın değerini %55, ikinci artırmada %50 buldu bunlardan hangisine satarsın

32-satışta tellallık ücreti ve kdv oranları

çııÖÖçşİtiraz nedir?

kasada acık cıkarsa ne yaparsın?

kasada fazla cıkarsa ne yaparsın?

e-haciz nedir?

harç oranları?

kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar

icra dairesindeki evraklar nasıl evraklardır

htiyati tedbiri

,Atatürk'ün annesinin adı ölüm tarihini ve mezarının nerede olduğunu

çııÖÖçşharçtan muaf olanlar kimlerdir.

özel bankalardan kredinin geri dönüşüne ait yaptığı takiplerde harç alınırmı?

İcranın iadesi nasıl olur

hacze ne zaman başlanır,

tebligatı anlat,

31 şubatta tanzim tarihli bir çek geçerlimi

ŞİKAYET İLE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLARI

çııÖÖçşkıymetli evraktan soru çıkıyor

medeni usul hukuku

icra ve iflas

harçlar kanunu

genel kültür

damga ve harçlar vergisi

çııÖÖçş-Borçtan kurtulma davası

2-Genel haciz yolunda şikayet süresi

3-Mahkemeye ilişkin dava şartları

4-İtiraz, şikayet süresi

5-Hangi durumlarda Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini ister

6-İsticvap, isticvap davetiyesi

7-Avrupa Birliği hakkında bilgi

8-Sanayi bitkileri

9-24 Ocak kararları nelerdir

10-En çok su taşıyan ırmak

11-İlamlı icrada yenileme, HUMK'ta dava yenilendiğinde harç alınır mı

12-Sıra cetveline itiraz davası kaç günde, nerde açılır

13-İİK 85. madde

14-Celse harcı

15-Otlukbeli savaşı hakkında bilgi

16-Borca kefalette damga vergisi

çııÖÖçşHaciz süresi

çııÖÖçşSiyasi parti kurmak için kaç vekil gerekir, birden fazla parti bir araya gelerek yeni bir parti kurabilirler mi

--Tellaliye harç oranları

--İnşai dava nedir, örnek

--Tespit davası nedir, örnek

1)Dava şartları nelerdir?

2)Devlet denetleme kurumu kime bağlıdır?

3)Birleşmiş milletler hangi olaydan sonra kuruldu?

4)Telif hakkını kim verir?

5)Genel oy nedir?

5)Genel seçimler ne zaman yapılacak?

6)Mecliste kaç milletvekili var?

7)Teşkilat-ı esasiye

8)Çek kime düzenlenir?

9)Marmara bölgesindeki nehirler?

10)Peşin harç ve feragat harcı nekadar

çııÖÖçştopal ciro ne demektir

eksik poliçe ile eksik nama yazılı senet arasındaki farklar nelerdir

icra müdürlerin zararından kim sorumludur

idare mahkemelerinde dava açma süresi

kesin yetki ne zaman hangi durumda ortaya çıkar

orhan veli kanık istanbulu dinliyorum şiirinin ilk mısrası

maastrich kriterlerinin önemi

türkiye unescoya üyemidir

islam konferansı örgütü başkanı kimdir 2009

birleşmiş milletlerin öneceki adı nedir

büyük ünlü uyumu nedir 1 örnek veriniz

sesteş kelime nedir örnek veriniz

çekte ibraz yasagı olur mu

tebligat kanunu 21 md nedir

kopenhag riterlerinin önemi nedir

avrupa birliğine kaç üye devlet vardır

kıymetli evrak nedir

tapu senedi kıyetli evrak sayılır mı

menfi tespit davası açma özel şartı nedir

istihkak iddiası 3 kişinin nasıl olur

AIHM ne zaman kuruldu?

Icranın Geri Bırakılması Nedir?

Kefalet Damga Vergisi Oranı Nedir?

Poliçe ve Bonoda Vade Türleri?

1921 Anayasası Ozellikleri

Damga vergisine göre resmi daireler nelerdir?

Yerel Seçimler/Genel Seçimler Ne Zaman Yapılır?

Feragat Harcı?

celse harcı ilk duruşmada olursa ne olur

nigbolu zaferinin önemi

rumeli hisarının diger adı nedir

rehin cirosu ne demektir

verile emir ne demektir

dogal himlik ne demektir

sevk cetveli ne zaman düzenlenir

trt nasıl bir kuruluş

danıştayın eski adı

teminat cirosu nedir

gıdada kdv oranı kaçtır

icrada hukuk işlerinde temyiz süresi kaç gündür 2009

bana nice sözleşmesinin ab açısından önemi nedir?

gıdada kdv oranı kaçtır

mustafa kemal yıldırım orduları grup komutanlıgını nerede kimden almıştır

anonim şirketlerde çıplak pay haczi ne şekilde olur diye soru geldi?

1 soru yanıtlayabildim

çııÖÖçşihalenin feshinin iptaline dayanan bir davada zamanaşımı ne kadardır

2-)Emekli Sandığından Cezaevi Yapı Pulu harcı alınır mı

çııÖÖçşÇocuk tesliminde Cezaevi Yapı Pulu Harcı alınır mı? demişin

Cevap: Çocuk tesliminden başvuru harcının yarısı oranında CEYP harcı alınır 2010 yılı için başvuru harcı 17,15TL dir.

2-)Esnaf ve Sanatkarlar odası ile Tarım Kredi Kooperatifinden harç alınır mı? demişsin

Cevap:Öncelikle tarım Kredi kooperatifi her türlü harçtan muaftır

çııÖÖçşTÜRKİYENİN 3 BÜYÜK GÖLÜNÜ SIRASIYLA SAY?

2-GÜNEŞ DİL TEORİSİ NEDİR?

3-TAHSİLAT VE REDDİYAT MAKBUZU NEDİR?

4-TAHSİLAT VE REDDİYAT MAKBUZUNDA NELER BULUNUR?

5-TAHSİL HARCI ORANLARI NELERDİR?

6-HACİZDE POLİS VE JANDARMAYA YEVMİYE VERİLİR Mİ?

7-ALTIN VE GÜMÜŞ NE ŞEKİLDE HACZEDİLİR NE ŞEKİLDE SATILIR

çııÖÖçşHacze İştirak ve Genel Haciz Yolu

çııÖÖçşTavzih nedir?

2- Yazılı delil başlangıcı nedir?

3- 103 ihbarnamesi nedir?

4- TC? deki en büyük ırmak hangisidir?

5- Fırat nehrinin özellikleri nelerdir?

6- TC? deki sınır kapıları hangileridir?

7- Önyargı nedir?

8- Yargılamanın yenilenmesi nedir?

9- İtirazın geçici kaldırılması nedir?

10- İtirazın kesin kaldırılması nedir

çııÖÖçşİlamlı icra takibi başlattın antalyada sonra ankaraya taşındın takibini ankaraya nasıl aldırırsın, sen icra müdürüsü böyle bir taleple karşılaştın kişiden neler alırsın takibi nasıl yürütürsün

çııÖÖçşyabancı parayla yapılan takip te faiz miktarını nasıl hesaplarsın. Ihtiyati haciz. taşınmazların ihalesinde Tellalı ye ve damga ne zaman alınır oranları nelerdir. Siyasi parti üyesi olamayanlar. Ilam ve ilam niteliğinde belge nedir.

çııÖÖçşsüresiz şikayet yolları nelerdir_?

2-Ceza mahkemesi kararları kesinleşmeden infaz edilebilir mi?

3-T.C. Anayasaları nelerdir?

taşınmaz ihalesine ilişkin harçlar konusunu

milli güvenlik kurulunu anlat

çııÖÖçşitirazın iptali,itirazın kesin ve geçici kaldırılmasını

çııÖÖçşhangi mahkemede hangi sürede ve hangi işlem üzerine yapılır diye sordular genel kültürden de nüfus sayımı ilk ve son olarak ne zaman yapıldı ve kaç yılda bir yapılıyor diye sordular

çııÖÖçşTellal nedir? Tellaliye ücreti ne kadardır? Bu ücret kimden anlınır? Kime verilir? Gibi sorular sorulmuş

çııÖÖçşdamga vergisi kanununa göre resmi daire sayılan yerler,ilamsız takiplerde peşin harç oranı ve buna faiz ve masraflar dahilmidir

çııÖÖçşEn belirgin renk hangisidir?

Yüksek disiplin kurulunu anlat?

Rehnin paraya çevrilmesini anlat?

Asi nehri neden asidir?

İhalede para yatmazsa ne olur?

Cumhurbaşkanlığı forsunu anlat

çııÖÖçşgenel haciz yoluyla takibi anlatınız

2.jeotermal enerji ile çalışan santral hangi il hangi ilçe

3.çubuk geçidi nereyi nereye baglar

4. newyorkta hangi türk büyüğünün resmi asılı sadece bir devlet büyügünün varmış

5-kreasyon teorisi nedir

6-itiraz ile şikayet arasındaki farklar

7-medeni kanun hangi ülkeden alınmıştır

8-döviz ve kuyumcu hacizini icra müdürüsün nasıl yaparsın

9-iik 97/a neyi düzenlemiştir

10- ülkemizde dogup

dışarıya dökülen nehirler

11-türk tarihin en kısa süren savaşı hangisidir

12-humk 409 neyi ifade eder

13-rüzgar enerjisi ile çalışan egedeki tek tesisisimiz il-ilçe

14- temyiz süreleri icra ile humk a göre karşılaştır

15-itirazın iptalinde uygulanan usul nasıldır teminat vs tallep edilir mi

16-kısa matematik sorusu denklem sayı 3 eksigin 5 fazlası 37 olan sayın tamamı katçır gibi

17 -açık artırmada şartname nasıl olur ne şekilde düzenlenir

18-iflasda mahkeme içi iflas ne demektir

19-alacaklılar kurulu kimlerden oluşur itiraz olursa bu kurula karşı süre kaç gündür

19- han duvarları kimin eseridir

20-uzlaştırma tutanagı nedir

21-35 ere göre tebligat nedir

22-iranın geri bırakılması kararını anlatınız kısaca

23-medeni kanun ne zaman kabül edilmiştir

24-kıymetli evrakta ibraz ile kabülü karşılaştırnız

25- görünüşe itimat özelliği olan senet veya senetleri söyleyiniz

26-jeotermal enerjinin çıkarıldıgı tesis nerededir

27-ab ilk üyeleri hangisidir

28-türkiye natoya hangi olayla alınmıştır

29-şikayet sürelerini söyleyiniz

30-çekte ibraz yasagı konur mu

31-2011 yılı bakanlar kuruu tarafından ne yılı ilan edilmiştir

32-poliçede avalin kefaletten farkı nedir

33-dogu anadoludaki daglarımızı sayınız

34- alüvyal set göllerinden örnek veriniz

35-eski hale getirme nedir

36-tellaliye harcı oaranları nelerdir

37-ilamsız takipte başvuru harcı ne kadardır

38-senetle ispat sınırı neyi iafade ediyor ne kadardır

39-hakimin reddini reddi kararı nasıl bir karardır

40 içtüzük nedir

41-bam nin ilk derece olarak baktıgı davalar nelerdir

42-tahkim neyi iafade eder

43-volkanik yanardaglarımızı sayınız

44-necip fazılın eserlerinden örnek veriniz

45 temlik cirosu nedir

46-ipotek akit tablosu neyi ihtiva eder

47-damga vergisine göre mektuplar derken kapsamı neyi ifade eder

48-harçlar kanununda 2010 da yapılan en önemli degişiklik nedir

49-sofyada mustafa kemal hangi görevdeydi

50-12 ada ne zaman italyanlara geçti

51-suriyede türk bayragının dalgalandıgı tek yer hangisidir

52-afganistandaki türk gücünün adı nedir

53-natonun veto hakkına sahip üyeleri hangisidir

icranın geri bırakılmasını anlatmamı istediler, daha sonra soy adı kanunun tarihi sonra Türkiyede yapılan ilk nüfus sayımı tarihi, sonrasında ise Cumhuriyet hangi yılda ilan edildiği, ilamlı icrada dosyanın başka icra dairesine gönderilirken uygulanacak usulü sordular

çııÖÖçşlacivert çek -kırmızı çek kahverengi çek yeşil çek ayrımı hakkında bilgi ver?

2-topal cironun hangi fonksiyonu vardır

3-ileri tarihli ciro nedir

4-karşılsız çekte muhatap banakanın sorumlulugu ne kadardır

5-natonun kurucu üyeleri kimlerdir

6-gökkuşagındaki ana renkler hangileridir

7-ahim nerededir*

8-ilamlı takipte yetkide prosedür nedir

9-21. mde göre tebligat nedir

10-harçlar kanunu 28 a daki degişiklik nedir

11-hasılı davaya iştirak yasagı ne demektir

12-ddk nasıl bir kurumdur üyelerini kim seçer

13-çek kanunundaki degişiklikler nelerdir

14-tebligat kanunu ne zaman çıkarılmıştır

15-plevne savunmasının ünlü komutanı kiimdir

16-gabar ve zap hangi bölgededir

17-hukukun babası kimdir

18-gizli ciro nedir

19-tarihteki ilk kanun hangisidir

20-han duvarları kimin eseridir

21-ahim kararlarına karşı gidilecek yol var mıdır

22-lahey nerededir

23-nobel ödülü alan uluslararası kuruluş hangisidir

24-icranın ertelenmesinin niteliği nedir

25-humk ta düzenlenmeyen kurumlardan 4 tane söyleyiniz

26-sayıştayın özelliğini anlatınız

27-türk tarih kurumu nerey baglı anlat

28-damga vergisinde kazai merci deyimi neyi ifade eder

29-iflasta depo kararını anlat

30-senette tahrifat olması 2 sıfır atılması fazladan nasıl itirazdır

31-çekte reeskont faiz istenir mi

32-provizyon nedir

33-mahsup çekte nakit istenen halleri yazınız

34-yahya kemalin en önemli şiiri hangisidr

35-adi iflas prosedürünü anlat

36-verile emre nedemektir

37-kıymetli evrak alındı makbuzu kaç nüshadır

38-feragat ile kabül arasındaki farklar nelerdir

39-usulu müktesep hak humkta düzenlenmiş midir ve nedir

40-karşılıksız çek keşidesinin cezası miktarı nedir

çııÖÖçşMal beyanını anlat

2- Yedi eminlik nedir

3- Atatürk ne zaman Gazi ünvanını aldı.

4- En uzun süre Genelkurmay Başkanlığını kim yaptı

5- Sakarya savaşı ne zaman yapıldı

6- Atatürk ne zaman mareşal oldu.

7- Alacaklı geldi haciz talebinde bulundu sen de işim çok sonra çıkarım dedin. O da sana para verdi hadi gidelim diye burda hangi suç sözkonusudur

8- Borçlu geldi dediki biz anlaştık hacze gelme al şu parayı dedi sen de haciz talebini yırttın burda hangi suç oluşur.

9- Doğal hakim ilkesini açıkla

10-Yediemin ücreti nasıl tespit edilir.

11- Hacze çıkma süresi talepten sonra kaç gündür.

cezaevleri harçları nerelerden alınmaz oranı kactır satış durumunda herhangi bir değişiklik olurmu,siyasi partilerin kapatılmasıydı.

çııÖÖçş) İhalenin feshi talebinin reddine karar verildiği takdirde bir tazminata hükmedilir mi? Hükmedilirse bunun oranı nedir?

2) Protesto nedir? Unsurları nelerdir? Neler için protesto söz konusudur? Bunların genel ismi nedir?

3) Haciz isteme süresi ne kadardır? Hacizden sonra satış isteme süresi ne kadardır? Haciz veya satış istenmezse dosya n'olur? (Bana hangisini sorduklarını hatırlamıyorum)

Aynı gün mülakata giren arkadaşlara sorulan birtakım sorular:

1) Fetret Devri padişahı kimdir?

2) Tarım Satış Kooperatifinden harç alınır mı?

3) İcra harçları nelerdir?

4) Vasiliği açıklayınız.

5) Uyuşmazlık Mahkemesini açıklayınız.

çııÖÖçş6) Yüksek Seçim Kurulu kimlerden oluşur?

7) Yenileme deyince aklına ne geliyor

16 Mart 2011 10:11

huzur72
Aday Memur

2010 da çıkmışların bir kısmını aldım daha fazlasını beraber yapabiliriz?birbirimize yardımcı olalım.

16 Mart 2011 10:18

İCRA.MÜDÜRÜ.
Şef

mülakat değilde sınav sorularını istiyorsan adalet sınavları org"dan alabilirsin..1999" dan beri var, işine yarar ...

18 Mart 2011 17:57

biriyi
Memur

İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınav soru cevapları için kaynak

1 . http://www.icrada.net/268-icra-mudur-ve-mudur-yardimciligi-sinav-soru-cevaplari-konusu.html

2 . http://www.icrada.net/269-icra-mudur-ve-mudur-yardimciligi-sinav-soru-cevaplari--konusu.html

Yukarıdaki linklerde daha önce sorulan icra müdür ve yardımcılığı sınav soru ve cevapları var

19 Mart 2011 22:08

huzur72
Aday Memur

ARKADAŞLAR BEN MÜLAKATTA ÇIKMIŞ SORULARIN PEŞİNDEYİM...))))

26 Temmuz 2011 16:20

huzur72
Aday Memur

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI'NA

ÖSYM tarafından iki senede bir gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı?na her seferinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere toplam üç milyona yakın aday girmektedir. Bu sınav sonucunda, kamu kurumları, ihtiyacı olan personel sayısını, gerekli olan şartları da belirterek tekrar ÖSYM?ye bildirmekte ve yine ÖSYM bu şartlar doğrultusunda adayların tercihlerine göre, şartlar oluştuğu takdirde en yüksek puandan başlayarak, kurumların kontenjanları dolana kadar adayları tercih ettikleri yerlere yerleştirmektedir.

Kamu kurumların birçoğu personel alımı sırasında, adayların mezun oldukları alanlara önem vermektedir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı personel alımı yaparken, kurum bünyesinde çalışacak olan personelin sağlık meslek lisesinin ya da sağlık meslek yüksek okulunun? vs ilgili bölümlerinden mezun olmasını istemektedir. İstisnai durumlar dışında (şoför, aşçı? vs) başka branş mezunları Sağlık Bakanlığı?nda görev yapamamaktadır. Yine Tapu Kadastro Müdürlüklerinde çalışacak olan personellerin birçoğu Tapu Kadastro Yüksek Okulu mezunlarından oluşmaktadır. Başka bölüm mezunları istisnai durumlar dışında bu kurumlarda görev yapamamaktadırlar. Bu örneklerde belirttiğimiz gibi, birçok kamu kurumu kendi alanında yetişmiş personele öncelik vermektedir. Bu kurumların personel kadrolarına başka branş mezunları başvuramadığı için, belirttiğimiz örneklerdeki okulların mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavda düşük seviyede bir puan alsalar dahi, kendi öğrenim alanlarını ilgilendiren kurumlarda göreve başlayabilmektedirler.

Ancak Adalet Bakanlığı?nın personel alımı için gerçekleştirdiği sınavlara, adalet yüksek okulu ve adalet meslek lisesi dışında, birçok farklı branş mezunu kişilerde başvurabilmektedir. Ülke genelinde yapılan sınavlar sonucunda işe başlayan personel sayısının yaklaşık olarak %5?i adalet yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunundan oluşmakta, kalan kısım ise farklı branş mezunlarından oluşmaktadır.

Türkiye?de altı tane adalet meslek yüksek okulu ve beş tane adalet meslek lisesi bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğrenim süresi içerinde ilk derece ve yüksek mahkemelerde, savcılıklarda ve Adalet Bakanlığı?na bağlı diğer birimlerde görev yapan personelin çalışma statülerine uygun olarak verilen dersleri (Daktilografi, Yazı İşleri Mevzuatı, İlamat ve İnfaz Hukuku, Cezaevi Yönetimi? vs) görmektedirler. Bu okullardan mezun olan kişiler almış oldukları eğitim gereği, kendi mezuniyet alanlarını ilgilendiren işlere (zabıt kâtipliği, mübaşirlik, cezaevi büro personeli? vs) yönelmektedirler.

Bugün ülke genelinde birçok adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunları kendi mezuniyet alanlarını ilgilendiren işlerde (zabıt kâtipliği, cezaevi büro personeli? vs) çeşitli sınavlar nedeniyle görev yapamamakta ve bu işlerde başka branş mezunu kişiler çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, mezuniyet alanı gereği başka kurumların açmış olduğu sınavlara da başvuramamaktadırlar. Bu durum da birçok adalet yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezununu asgari ücretle özel sektörde ya da avukatlık yazıhanelerinde çalışmaya zorlamaktadır. Bu durum vicdan ve hakkaniyet gereği etik bir unsur değildir.

Adalet bakanlığı personel alımı yaparken, ortaöğretimde ve yükseköğretimde almış oldukları zabıt kâtipliği eğitimi gereğince, adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunlarına öncelik tanımalı ve bu okul mezunları dışında boş kontenjan kaldığı takdirde, diğer branş mezunlarına yönelmelidir.

Bugün ülke genelindeki adalet yüksek okulu ve adalet meslek liselerinden mezun olup işsiz olan insan sayısı yaklaşık olarak 3000 civarındadır. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak bir personel alımı sırasında, belirttiğimiz bu mezun sayısı, bakanlık tarafından istenildiği takdirde, tek seferde toplu olarak ülke genelindeki adliyelerde ve bakanlığa bağlı diğer birimlerinde göreve başlayabilecektir. Yapılacak olan bu alıma rağmen, yine de boş kontenjan kalacağı kanaatindeyiz.

Adalet meslek lisesinde üç sene ve adalet meslek yüksek okulunda ise iki sene, toplamda beş sene zabıt kâtipliği eğitimi görmüş olan bir kişinin, Adalet Bakanlığı tarafından personel alımı (zabıt kâtibi, cezaevi büro personeli? vs) yapılırken, uygulama (klavye) sınavında heyecan ya da başka sebeplerden dolayı birkaç vuruş farkla başarısız olması, bu kişinin zabıt kâtipliği yapamayacağı anlamına gelmemektedir.

Adalet meslek lisesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarının, gelecekteki hayatlarının üç dakikalık bir uygulama (klavye) sınavına ve sözlü sınava bağlı olması, mezunların bu sınavlardan çeşitli sebeplerden dolayı (aşırı heyecan..vs) elenmeleri ve hayatlarını sürdürebilmek için başka sektörlerde ekmek aramaları, aslında senelerce almış oldukları eğitimin ve bu okulların gereksizliğini ortaya koymaktadır.

Adalet bakanlığının mevcut sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde her ne kadar adalet meslek yüksekokullarının, meslek yüksek okullarının adalet programı ve adalet meslek liselerinin önceliğini belirtilmişse de, bu öncelik hakkı adalet komisyonlarınca yönetmeliğin açıklarından yararlanılarak istismar edilmektedir. Adayların sözlü mülakatlardan minimum yetmiş puan almaları yeterli olmasına rağmen ve adalet mezunu olan adaylar sözlü mülakatta çoğu kez bütün sorulara doğru yanıt vermelerine rağmen, komisyonlarca verilen puanların toplamı yetmişi bulmamaktadır ve de adalet meslek yüksekokulu ve adalet meslek lisesi mezunları mağdur edilmektedir. Anlaşılacağı üzere adalet komisyonları, yönetmelikteki aksaklıklardan yararlanarak, eğitim görmüş kişilerin, hak edenlerin yerine, keyfi olarak canları kimleri isterse onları işe almaktadırlar. Adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunları da mülakattan yetmiş puan alamadıkları için resmiyette hiçbir hak iddia edememektedirler.

Adalet meslek yüksek okulları yılda 450 civarında mezun vermektedir. 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarında Adalet Bakanlığı 10.000 personel alımı yapmıştır. Alınan personel sayısının sayısı, adalet meslek yüksekokullarının bir yıl içinde vermiş olduğu mezun sayısının yirmi katından fazla olmasına rağmen, adalet meslek yüksekokulu mezunlarının büyük bir çoğunluğunun bu kadrolara yerleşememiş olması, ortada ne kadar ciddi bir istismarın olduğunun en açık göstergesidir. Adalet Bakanlığı ise her fırsatta yetişmiş kalifiye elemanın eksikliğinden şikâyet etmektedir.

Bu nedenlerden ötürü bakanlığın sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Kanaatimizce, adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek liselerinde verilen dersler, adalet komisyonlarında sorulan sorulardan çok daha ileri seviyede olduğundan, bu kişilerin mülakata tabi tutmak gereksizdir. Atamaların, infaz koruma memurluğu ve mübaşir kadroları için, öncelikle bu kadrolara başvurmuş olan adalet meslek yüksekokulu, adalet meslek liseleri mezunları içerisinden, boy ve kilo şartını taşıyan, merkezi sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar kendi aralarında merkezi sınav sonuçlarına göre atanmalı, eğer kadrolar dolmazsa kalan kadrolar için diğer bölüm ve lise mezunları için şu andaki prosedürün uygulanması yerinde ve adaletli olacaktır.

Yine açılan zabit kâtipliği kadroları için, öncelikle bu kadrolara başvurmuş olan adalet meslek yüksekokulu, adalet meslek lisesi mezunları içerisinden, uygulamalı sınavda üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan ve üzeri kelime yazan ve merkezi sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar, merkezi sınav sonuçları ve uygulamalı sınavda yazdıkları kelime sayısının aritmetik ortalamaları alınarak sıralamaya tabi tutulup, bu sıralamaya göre mülakata girmeksizin atamaları yapılmalıdır. Eğer bu atamalara rağmen kadrolarda boşluk varsa bu boş kadrolar için diğer bölüm ve lise mezunlarına şu anda uygulanan prosedür çerçevesinde sınav yapılarak atamaları yapılması yerinde ve adaletli olacaktır.

Adalet Bakanlığı, Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği?ni personel (zabıt kâtibi, cezaevi büro personeli, mübaşir?vs) alımında adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunlarına kolaylık sağlayacak şekilde değiştirmelidir.

Personel alımı sırasında, öncelikli olarak adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunları göreve başlatılmalı, ek kontenjan kaldığı takdirde diğer branş mezunları sınava tabi tutulmalı ve bu sınavlar doğrultusunda göreve başlatılmalıdır.

Adalet meslek yüksek okullarında ve adalet meslek liselerinde verilen eğitimin, personel alımı sırasında Adalet Bakanlığı için herhangi bir önemi yoksa, başka branş mezunları adliyelerde ve Adalet Bakanlığı?na bağlı diğer birimlerde zabıt kâtipliği görevinde çalışacaksa, adalet yüksek okullarının ve adalet meslek liselerinin de zabıt kâtipliği eğitimi vermelerinin hiçbir gereği ve anlamı yoktur ve bu okulların artık bu konuda eğitimi vermemeleri gerekmektedir.

2010 yılının Aralık ayında Adalet bakanlığınca adliyelere ve cezaevlerine personel (zabıt kâtibi ve cezaevi büro personeli) alımı için, bakanlığın resmi internet sitesinden ilan verilmiştir. Bu ilan neticesinde yapılacak olan sınavlara gerekli şartları tutan birçok aday başvurmuştur. Sınavlar Türkiye genelindeki adliyelerde 6 Şubat 2011 ? 15 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleşmiştir ve kadrolu ile sözleşmeli memurluk pozisyonlarında çalışacak olan kişiler, her ilin adalet komisyonlarınca belirlenmiştir. Memur olmaya hak kazananlar ile kazanmayan / elenen kişilerin listesi her ilin adliyesinin resmi internet sitesinden duyurulmuştur.

Adliyelerin resmi internet sitelerinin ilan bölümleri incelendiğinde, birçok ilde istisnai olarak sözlü mülakatı geçen birkaç adalet yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunu dışında, adliyelerde işe başlayacak olan kişilerin çoğunluğunun farklı branş mezunu kişiler olduğu görülecektir. Öğrenim hayatlarında zabıt kâtipliği eğitimi almalarına rağmen, birçok adalet yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunu da elenenler içerisinde yer almaktadır.

Bizlerde, öğrenim hayatımızda zabıt kâtipliği eğitimi almış, ancak belirttiğimiz nedenlerden ötürü şu anda asgari ücretle özel sektörde çalışan adalet meslek yüksek okulu ve adalet meslek lisesi mezunları olarak, Adalet Bakanlığı?nın bizlere bu konu hakkında yardımcı olmasını talep ediyoruz?

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Toplam 5 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?