Editörler : Cüneyt Barışoglu
17 Mart 2011 13:03   


Kapalı
Ahmed Bedevi hazretleri yüzünü neden kapatıyordu?

Peçe takva amaçlı takılmaktadır. Ahmed bedevi hazretlerininde bundan dolayı peçe takmış olması muhtemeldir.

Ahmed-i Bedevî talebelerinden Abdül'âl'e ve Abdülmecîd'e bilhassa alâka ve ihtimâm gösterirdi. Bunlardan Abdülmecîd birgün dayanamayıp hocasının yüzünü görmek istedi ve mübârek yüzünü hiç göremediğini, görmemeye dayanamadığını, bu sebeple yüzünden örtüsünü açmasını taleb etti.

Seyyid de; "Ey Abdülmecîd! Beni görmeye dayanamazsın. Senin, benim gözlerime bir bakman canına mâl olur. Bir bakış, bir can mukâbilindedir." buyurdu.

O da; "Ey efendim! Yeter ki mübârek yüzünüzü göreyim de, ölürsem öleyim. Zararı yok. Çünkü artık dayanamıyorum." dedi.

Bunun üzerine Seyyid hazretleri örtüsünü kaldırdı. Abdülmecîd, Ahmed-i Bedevî'nin cemâlini görür görmez yere düştü. Rûhunu teslim etti. Sâlih Abdül'âl ise, hocasının vefâtına kadar yaşadı ve hocasının vekîli olup talebelere feyz vermek ve onları yetiştirmek vazîfesini aldı. (Evliyalar Ansiklopedisi)

17 Mart 2011 13:14

Yılmaz3487
Şube Müdürü

ya kardeşim inanıyormusunuz bu masallara. Vallahi Vahhabileri haklı çıkartıyorsunuz bu yazılarla. Uydurma keramet masallarıyla İslam ilerleyemez. AHMED BEDEVİ, Hz.Peygamberden daha mı nurlu daha mı heybetlide Peygamberimizde bile olmayan özelliklere sahip. İnanmayın böyle şeylere. Korkmayın böyle şeyleri reddetmek küfür olsaydı Mutezile alimleri kafir olurdu. Ama olmadılar olmadıkları gibi İslama bilimle ilimle hizmet ettiler.

17 Mart 2011 13:19

KASİDE-İ BÜRDE
Kapalı

Peygamberimizde bile olmayan özellikler derken......?

Size göre masal olabilir, ama ben inanıyorum,

17 Mart 2011 13:22

Yılmaz3487
Şube Müdürü

Peygamberimizden daha mı nurlu Ahmed Bedevide yüzünü saklama gereği duyuyor? Vahhabilere malzeme veriyorsunuz bu yazılarla...

17 Mart 2011 13:31

KASİDE-İ BÜRDE
Kapalı

Peygamber efendimizle kıyaslamanız oldukça yanlış kardeşim.

Yüüzünü kapaması kendi tercihi,bu gayet normaldir.

17 Mart 2011 13:54

KASİDE-İ BÜRDE
Kapalı

Ahmed Bedevi hazretleri hakkında kısa bilgiler :

Gençliğinde zahiri ilimlerle meşgul oldu. Kur?an-ı Kerim?i ezberledikten sonra Kıraat ilmine ilgi duydu ve Kur?an-ı kıraat-ı seb?a ( Kur?an-ı Kerim?in yedi şekilde okunması ) üzere okumayı öğrendi. Daha sonra fıkıh tahsil etti. Şafii fıkhında derinleşti. İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Oralarda bulunan büyük Alimlerin sohbetlerinde bulundu

1230 yılına doğru dini ? ruhani hayatında bazı değişiklikler oldu. İnsanlardan uzaklaşarak dünya kelamı etmemeye ve meramını işaretlerle anlatmaya başladı. Bu sıralarda bir rüya gördü. Bu rüyada kendisine şöyle deniliyordu.

- Kalk, önce güneşin doğuşunu ara...Sonrada batışını... Doğusuna vasıl olunca, batısını aramaya başla... Batısına vasıl olduktan sonra da doğusunu..

Üç defa gördüğü bu rüya üzerine büyük kardeşi Hasan ile birlikte Irak?a gitti. Burada Abdülkadir-i Geylani ve Ahmed er Rufai hazretlerinin kabirlerini ziyaret etti. Bu arada Hallac-ı Mansur, Adi b.Müsafir, Sırri ?yi Sekati, Maruf-i Kerhi, Cüneyd-i Bağdadi gibi meşhur sufilerin kabirlerinide ziyaret etti. Bu ziyaretler onun manevi aleminde yeni ufuklar açtı.

Ahmed el Bedevi hz. hem seyyid hem şeriftir.Hiç evlenmemiştir. Evlenmesini teklif edenlere : ? Lütfen beni kendi halime bırakınız. Cennet hurilerinden başka biri ile evlenmemeye azmettim ? derdi.

Seyyid Ahmed el Bedevi hazretleri talebelerini teveccüh ve nazar ederek terbiye eder hiç konuşmazdı. Halifesi olan Abdül?al dışarıdan , cahil, manevi terbiyeden mahrum gafil birini Ahmed el Bedevinin huzuruna getirince, hemen bir kere nazar buyurur, o kimse manevi haller ve yüksek dereceler ile dolmuş olurdu.

18 Mart 2011 09:58

alem-i suğra 2
Kapalı

sürekli Allah ile hemhal olan kulların tüm varlığı pür nur olur. hani hep söylenir; nasıl ki gül yağı satanla arkadaşlık yapan gül yağı, iç yağı satanla arkadaşlık yapan iç yağı kokar, onun gibi; Allah ile ünsiyet kurup, dost olmuş kişiler de onun boyasına boyanıp, nuruyla aydınlanır. bu yalnızca batınen değil, zahiren de hissedilebilir. yani kişinin içteki takvasının dışta (yüzünde) nur olarak tecelli etmesi anormal birşey değil. lakin bu, bizim gibi sıradan kimseler için sıradan birşey olmadığından, bu tür şeyleri kalp ehli kimseler diğerlerinden saklamanın uygun olacağını düşünür, buna göre hareket eder(tafsilatını kalp ehli olup(ben de dahil inşallah), öğreniniz:)).

Efendimiz ile kıyaslamaya gelince... Rasulullahın mübarek yüzü o kadar nurlu ve heybetliydi ki, Sahabeler yüzüne bakmaktan çekinirdi. doya doya ancak hz Ebu Bekir ve Hz Ömer Efendilerimizin baktığı söylenmiştir. yani onlar ki Sahabe dediğimiz kimseler(Peygamberlerden sonra yaratılmış en kıymetli kimseler), bu nura bakmaktan (ve belki bakabilecek makamdayken) imtina ederdi. bu noktaya dikkat; Efendimiz yüzünü kapatmamışken, onlar bakmaya haya eder, edebin zirvesinde hürmet gösterirlerdi. bu edep açısından bizimle Sahabeleri kıyaslayıp, durumu incelemek belki daha yerinde olur(gökteki yıldızla, çakıl taşını kıyaslamak gibi bu belki ama neyse).

başlığın da yalnızca "Ahmet Bedevi hazretleri" olarak kalması daha uygun olur.

18 Mart 2011 10:31

gulteker06
Yasaklı

Ya DESTUR!.. Yine masal ve hikaye, hurafeler ve uydurmalar!.. Peh!..

Buyur!..

İslam dünyasının dünyanın en gerisinde iptidai ve ilkel kalmasında bu masal ve hikayelerle hurafelerin rolü büyük olmuştur.

Ninniler, masal ve hurafeler!..

Bilim ve teknik, matematik ve fen, sosyal bilimler, kültür ve sanat, eğitim-öğretim dururken; izbe mağaralarda ve post istünde masallar!

Geç, geçelim bunlardan bir kalem!..

Cehalet işte!..

"Hayatta en hakiki mürşid; ilimdir, fendir.." K.ATATÜRK

Saygıların el bakidir.

Akıllı ve uslu, has DUR!..

19 Mart 2011 02:41

talha09
Daire Başkanı

bunlara uydyrma yalan hikaye diyen kendilerini gerçeklerle hemhal görmüş insanlar aslında kendi samimiyetsizliklerinde boğuluyorlar... bu mümkün olamazmı Allahın kudreti buna yetmezmi....atatürkten özlü söz yazan ve mutazileyi haklı gören arkadaşlar bu neden olamasın...peygamberin mucizeleri yokmuydu ahmed bedevi hz lerinin peçesinden daha azmı garip ti parmaklardan su akması veya ayın iki parça olması dağların taşların peygambere selam vermesi...peygamberden dahamı nurluymuş nasıl olurmuş yokmuş....peygamberde zaten vazifesi icabı insanların bakamayacağı bir nur olması mümkün değil...onun yüzünün görülmesi irşad için çok farklı bi nokta....ahmed bedevi hz leri ise bir evliyadır her velide farklı şeyler tezahür edebilir bu normaldir....yoksa dahaı nurluymuş bilme ne hikaye bunlar....yapma kardeşim hikaye filan değil....gavsı geylani hz lerinin 61 yerde aynı anda iftar etmesi kadar gerçek....mutzeliye gelince bi kaç şey söylemek istiyorum mutezile alimleri!!!! derki ALLAHIN ilmi deniz gibidir herşeyi sarar ama deniz sardığı balıkların sayısını ne yaptığını yosunları filan bilmez işte böylede Allah herşeyi bilmeybilir...işte mutezile budur varın siz düşünün...

19 Mart 2011 06:28

gulteker06
Yasaklı

Geç, geçelim bir kalem, önemsenecek yanı da yok! Hiç aldırmamalıdır.

Geçelim bir kalem!..

Çevrede ilgi uyandırmak için yapılan bir hareket olduğundan, anılan zat da; yüzünü kapatmış olabilir. Başına torba veya çuval da takıp, dolaşabilirdi.. Said-i KÜRDİ de başından aşağı upuzun bir çarşaf sarkıtıp saklanırdı. Hiç umursamamalı.. Dünyada böyle gariplik çok!

Peh, iş mi bu?..

Bunlar bilim ve teknik, matematik ve fen ile uğraşsalar, daha akıllı iş yapmış olurlardı.. Geç geçelim bir kalem!..

Akletmek çok önemlidir.

Şimdi 8-10 yaşındaki has çocuklar bile akıl zeka yolunda FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİ, KOLEJ kazanmak için çok sıkı ders çalışıp, dershane dershane dolaşıyorlar.. İyi ki, içimizde böyle akıllı çocuklar var!..

"Hayatta en hakiki mürşid; ilimdir, fendir.." K.ATATÜRK

Saygılarım el bakidir.

19 Mart 2011 12:07

talha09
Daire Başkanı

güllü tekerlek yuvarlak yorumların adınla paralellik arzediyor....peygamberin mucizelerini de inkar ediyorum dyorsan rdan başlayalım ilim ve fen çerçevesinde kuran ve mucizelere......gariplikler çok oluyormuş....ışığını ilimden fenden alıyormuş herşeyide çözmüş...anadolu lisesinden fen lisesine geçiş yapmış aklıymışda maşallah....kendini ilmew fenne adamış mucizelere ve kerametlere inanaları fen lisesine gidemeyen akılsızlar olarak gören tekerlek asıl akılsızlık sana aittir...ilim fen dediğin se sadece Allahın yaratma sanatında ki inceliklerin yakalanabildiği kısmıdır...ama senin gibi güllü tekerlekler bunları inkar eder akıl ve fen vardır gerisi yalandır...aklı ve fenni yaratan kim kardeşim...samimi ol insanları siz akılsızsınız diye itham etme....zira akılsızlık ancak senn gibi tam cevap vermewkten aciz yuvarlak laflarla geçişip giden güllü tekerleklere mahsustur....

19 Mart 2011 12:27

..yemliha..
Kapalı

İlahi tecellinin envarlarını, yani Allah'u tealanın sevgili kullarını, velilerini bir kalemde silip atacakmışız öylemi!...

Bizi parça parça etseniz, her zerremiz yine onların sevgisini, varlığını, hakikatlerini söyleyecektir.

Buda böyle biline..

19 Mart 2011 20:35

Arensnuphis
Kapalı

söylüyoum tek sebeb tansiyon hapı . kırsa şu hapı ikiye rahatlayacak.

20 Mart 2011 04:50

gulteker06
Yasaklı

Şimdiki kafalı, zeki çocuklardan 20 Milyon (20.000.000) kadarı, FEN veya ANADOLU LİSESİ veya KOLEJLER için okullara gidip gelecek için, istikballeri için sınavlara hazırlanıyorlar.

Kim neylesin BEDEVİ'yi?.. Veya Said-i KÜRDİ'yi?..

Kim neylesin?..

Cehaleti atmak ÜNİVERSİTE yolundalar.

Akıllı ve zeki çocuklar, gençler kurs ve dershanelere gidiyorlar.

Akılsızlık peşinde değiller.

OKU ve ÇALIŞ!.. Ülkeye yararlı olmaya bak!..

Kafasızlık çare değildir.

Destur!.. Ya DESTUR!..

20 Mart 2011 05:16

gulteker06
Yasaklı

İsteyen başını da sarar, kafasını da!.. İsterse başına bir kasnak da takar, peştemal de!.. Çarşaf sarıp saklananlar bile var!.. Çirkinlik..

20 Mart 2011 05:38

gulteker06
Yasaklı

Geç, geçelim bir kalem!.. Hem de oyalanmadan!.. Çok akıllı ve zeki, çok kafalı olduğumdan akıl ve zeka yolunu tercih etmişimdir. İsabet!

Akıllı ve zeki, çalışkan insan tuhaflıklarla uğraşmaz, hiç aldırmaz!

Has DUR!..

20 Mart 2011 13:54

talha09
Daire Başkanı

bu laflardan sonra yukardaki cevabı yine yazmam gerekecek beni yorma tekrar oku.....

20 Mart 2011 14:18

patthem
Kapalı

bu insanalr sadece bu dünyalık yaşıyor sanırım...

ahretten bi haberlermi nedir...

okumak elbette önemli çalışmak aile geçindirmek ..

ama sen okumayanlara yada örtüsünden okuyamayanlara ya destur deyip aşşalamaya kalkarsan hop deddik derler...burdada ahrettede...

20 Mart 2011 16:17

gulteker06
Yasaklı

Komşularımızdan Fadıl' ın oğlu MÜKREMİN, çizgili pijama ile okula gitmek istedi, almadılar.. Onu bir güzel de azarladılar. Mükremin'in bu kafasızlığına kendine olan zarardı.. Kafasızlığına kimse yanmadı..

Olan da MÜKREMİNe oldu.. Kime ne?..

Ya Bahtiyar'ın polisliği kazanan oğlu Davut'a ne demeli?.. Emniyette

"Asla üniforma giymem, palabıyığımı kestirmeden bu şalvarla polislik yapacağım.." deyince onu da kovdular ve polisliğe almadılar.. Davut da çok kafasızlık etti, işinden oldu. Kime ne?.. Kendine zarar verdi.

Bankanın açtığı sınavı kazanan, başındaki örtünün altında "bir çiçek çelengi var" sanılan GÜLİZAR'ı bankaya almadılar, bankadan kovdular.

Otobüste "sigara içeceğim" diye tutturan CAFER'i arabadan indirdiler.

Kafasızlık etmek berbattır. "KURALLARA UYMAYANLAR KAFASIZLIK EDER!.."

Çok akıllı ve zeki, kafalı, çalışkan olmak gerekir.

HAS DUR!.. Ya DESTUR!..

20 Mart 2011 16:35

gulteker06
Yasaklı

Salkım saçaklı, kapkara çarşaflı ZELİHA Bacı da işini kaybedenlerden!

Onu öcü sandılar.

O kadar okuduğu da boşa gitti. Çalıştıkları da!.. Çok zararlı çıktı!

Keşke kafasızlık etmeseydi, aldıran da yok!.. "Kendi düşen ağlamaz!"

HAS DUR!..

20 Mart 2011 17:07

patthem
Kapalı

işini kaybettiyse bile ahretini kazandı..

sence hangisi önemli ??

farzı küçümseyemezsin sen..aklını başına al artık koca adamsın..

Toplam 39 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?