Editörler : gubaz
21 Mart 2011 10:39   


Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme: 657 Madde 71

BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME:

Madde 71 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesinin 1. fıkrasında, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında da kurumların, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

maddenin 1. fıkrasında ilgililere, kendi istekleri üzerine sınıf değiştirebilme olanağının tanındığı; 2. fıkrasında ise idarelere kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak memurların sınıf değiştirme konusunda takdir yetkisi verildiği görülmektedir.

Bu konuda idarenin taktir yetkisi olduğu açıktır,mevzuat cevaz vermekle beraber iş yine uygulayıcılarda .

21 Mart 2011 10:41

istanbuldan malatya
Aday Memur

arkadaşlar bu maddeyi hukuki gerekçe göstererek yardımcı hizmetlerden, genel idari hizmetler sınıfına geçen varmı_? veya bilgisi olan var mı_?

24 Mart 2011 02:18

Okan...
Aday Memur

bu şekilde yh den gih e sınavsız geçiş hiç duymadım arkadaşım

kpss bir dayanak mı?geçmek için olmazsa olmaz mı?bu konudada bilgim yok benimde senin gibi bilgiye ihtiyacım var

18 Kasım 2011 15:19

5yengec
Aday Memur

arkadaşlar bu konu hakkında çok araştırma yaptım ama bağlı bulunduğum bakanlığın personelinin verdiği cevap maliye bakanlığının buna izin vermediği yönünde oldu. maalesef açılırsa ki zannetmiyorum ünvan değişikliği sınavından başka çaremiz yok :(

18 Kasım 2011 17:17

piynst
Aday Memur

Bu maddelere dayanarak açılmış bir dava oldu mu acaba? Kurumların ve Maliye Bakanlığının bu maddelere dayanarak sınıf değiştirilmesine sıcak bakmamaları normal. Çünkü sınıf değiştirmek için gerekli şartlara sahip çok fazla memur var. Ancak, bu maddelere dayanarak dava açılırısa ve kazanılırsa emsal teşkil eder. Bunun sonucunda da, şartlarını tamamlamış bütün arkadaşlarımız hakettikleri sınıfa geçebilirler diye düşünüyorum. Kendimden örnek vermek gerekirse: Çalıştığım kurumun bir biriminde kaloriferci olarak görevlendirildim, yaklaşık 7 yıldır kalorifercilikle birlikte elektrik, su, internet, mekanik vs gibi teknik işlerle de ilgileniyorum. İşe ortaokul mezunu olarak başladım, çalıştığım süre zarfında liseyi ve ardından da yaptığım işlerle doğrudan alakalı " doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi" önlisansını bitirdim.

Benim ve benzer durumdaki arkadaşlarımızın dava açarsak kazanma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konuda bizlere öncülük etmesi gereken sendikalarımız, maalesef yeterince ilgili değiller. Bence bu konuyla alakalı olarak sendikalarımızı mail ve diğer yollarla sürekli rahatsız edip, konuyu gündemde tutmalıyız.

27 Kasım 2011 17:06

kawastr
Memur

Arkadşlar burada birbirimimzi kandırıyoruz. Bunlar fiili olarak dayanağı olmayan yönetmelikler. Hepimizin yapması gereken yaş geçmeden tekrar KPSS ya da İSTİFA başka bir şans yok. Üzgünüm ama bu böyle.

Adamlar bize ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidrsin diyor.

27 Kasım 2011 22:22

muammer0909
Aday Memur

bu 657 ın bi maddesi ve yürürlükte degil mi? kanunda böyle bi madde olacak ve birileri bunu engel olacak.aklım almıyo buna.yürürlükte olan bir maddesi değil mi 657 nın 71 maddesi. sanırım maliye bakanlığını da bağlayıcılığı olması gerek diye düşünüyorum.

28 Kasım 2011 00:15

eskli kartal
Memur

editör bi hukukcu arkadaş yok mu ki burda bize yol gösterecek bu maddeden bir sey tutarabilirmiyiz boşa kürek cekmeyelim....

29 Kasım 2011 13:14

truva80
Aday Memur

slm arkadaşlar,bende sizlerle aynı kaderi paylaşıyorum.4 yıldan beride danıştayda davam devam ediyor.bakanliğa başvuruda bulundum bu maddeye istinaden ,gelen cevap GYS sınavına girmeden olmaz diye. cevap geldi. şimdi ise Gys girdim sonuçların açıklanması bekliyorum..Gys sınavına girmeden hiç kimse ama hiç kimse GİH sınıfına geçemez idda ediyorum, sizin adınıza inanın çok ama çok üzgünüm herkese işlerinde başarılar dilerim.umarın hayatı daha güzel yaşamanız dileğiyle..

06 Aralık 2011 13:20

ibrahim_acar
Şef

şimdi ben hizmetli kadrosundayım kpss ile gih ile alakalı bir bölüme atandım üstelik üst öğrenimle buna izin vermiyecekler uğraşan oldudamı izin vermediler

07 Aralık 2011 22:09

özgür_54
Şef

arkadaşlar bu dilekçeyi eğitimlerini tamamlayıp fakat özlük haklarını alamayan tüm arkadaşlar yazmalı yapılan haksızlıklara kayıtsız kalmayın Başbanımızın dediği gibi :) HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR.

.................................BAŞHEKİMLİĞİNE

Memuriyete .............tarihinde başladım. Hastanemiz ............ tarihinden itibaren çalışmaktayım........... tarihinde .... Üniversitesi ...... Fakültesi .....Bölümünden mezun oldum.02 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 661 sayılı KHK?nin 76. maddesinde ( MADDE 76- 5431 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.?GEÇİCİ MADDE 8- Genel Müdürlük personelinden, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının uçak/uzay, makine, elektrik, elektronik, inşaat, mekatronik, bilgisayar, endüstri, fizik, metalurji, meteoroloji, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri mühendisliklerinden mezun olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Mühendis unvanlı pozisyonlara atamaları yapılabilir.?) denmektedir.TC Anayasasının Kanun Önünde Eşitlik başlığının üçüncü ve dördüncü paragrafında ?Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.?Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? Paragraflarına dayanarak öncelikle Hastanemizde veya ........ ilinde ...... Ünvanlı Kadroya atamamın yapılmasını arz ederim.

20 Aralık 2011 00:12

dörtgözmurat
Şef

güncel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 Aralık 2011 08:54

koptur
Memur

bak arkadaşım bir daha cevap yazmicam öncelikle başlığın harika bu şekilde teknisyen yardımcısı iken 4 yıllık su ürünleri mühendisliği kadrosuna geçen tarım bakanlığında çalışan arkadaşım var aynı zamanda sosyoloji bitirmiş formasyonla öğretmeliği almış kurum değiştirip öğretmen olan var aynı şekilde ünvanlı olarak alabilirler bu yasada açıklık var .

13 Haziran 2012 17:08

eskli kartal
Memur

yardım edecek hukukcu yok mu bizeeeee

27 Haziran 2012 09:24

suys
Aday Memur

Arkadaşlar!ben 2010 meb özürlü personel sınavına girdim ve yrd.Hizmetli olarak çalışıyorum..sınava girdiğimde lise mezunuydum,15 haziran 2012 de 4 yıllık lisas mezunu oldum.kurumlararası geçiş yapabilir miyim veya 657'nin 36.mad.ne dayanarak unvan değişikliği yapabilirmiyim konu hakkında bilgisi olan arkadasşlar lütfen bilgilerini paylaşsınlar bilmeyenler de bu şekilde bilgi edinmiş olurlar..

27 Haziran 2012 10:48

serdartugsuz
Yasaklı

öncelikle mevcut yönetmeliğe göre bakanlık kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olman gerek (ki bu yönetmelik değişecek diyorlar ama hiçbir işaret yok) daha sonra görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girip(açılırsa tabi) en az 70 puan alman gerek tabii bu arada amirlerini yıkayıp yalamayı unutmayacaksın ki en ez bir tanebaşarı belgesi sokabilesin dosyana en sonunda da sana uygun kadrolardan birine yerleştirilmeni bekleyeceksin.bunların dışında tek alternatif yol kpss den iyi bir puan alıp istediğin bir kadroya yerleşip oraya gitmek.Allah yolunu açık etsin şansın bol olsun arkadaşım.

01 Aralık 2016 00:39

yakupgurbiyik
Kapalı

Arkadaşlar üst dereceden alt dereceye atanmak istiyen memura emsal karar var mı acil yardım?

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?