Editörler : asaygincihan27
30 Mart 2011 11:35   


Kapalı
-2009 Müdürlük Sınavı Puan Hesaplanması ve Geçerliliği-

01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavının 3. sorusu, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/2323 E., 2011/336 K. Sayılı ve 03.03.2011 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Bu çerçevede;

1. Sınav puanı 2005 yılı sınavında olduğu gibi yeniden hesaplanmalıdır.

2. 2005 yılı sınavında olduğu gibi, puanların yeniden hesaplanıp değişmesi nedeniyle herhangi bir eğitim kurumunu tercih etmeyenlerin puan geçerliliği uzatılmalıdır.

Takdir edersiniz ki 2009 eğitim kurumları müdürlük sınavı sonucu tercihlerde adayın 2005 yılında almış olduğu puan da geçerli sayılmıştır.

30 Mart 2011 11:54

-ağyar-
Kapalı

"Milli Eğitim Bakanlığı, 26.03.2005 tarihinde Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı yapmış, sınav sonrasında bazı sorular Ankara 9, 6 ve 4. İdare mahkemeleri tarafından iptal edilmişti. Bu iptal kararları neticesinde sınava katılan tüm adayların sınav sonucu 07.05.2008 tarihinde yeniden değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından internette duyurulmuş, yeniden değerlendirme sonucu tüm adayların sınav puanı değişmişti.

Bu son değerlendirme sonucunda sınav puanı yükselenler, müdür yardımcılığına başvuru yaptıklarında; ilk aldıkları puanlarla atanma hakkını kullandıkları gerekçesiyle başvuru yaptıkları yerlere atanamamışlardır.

Bu şekilde ataması yapılmayan üyelerimiz adına açılan davalarda idare mahkemeleri, söz konusu kişilerin yeniden değerlendirme sonuçlarına göre, ilk sınav puanıyla atamaları yapılmış ve bir kez bu atanma hakkını kullanmış olsalar bile, sınavın geçerlilik süresi içerisinde yeniden atanma haklarını kullanmaları gerektiğine karar vermiştir. "

Kaynak: Eğitim Bir Sen

30 Mart 2011 12:00

-ağyar-
Kapalı

mahkeme kararı:

http://www.egitimbirsen.org.tr/dokuman/karar_1802.pdf

30 Mart 2011 13:05

aras.dağlı
Genel Müdür

evet puanlar yeniden hesaplanmalı, bir atama hakkı daha verilmeli...

30 Mart 2011 13:25

akhun
Yasaklı

2005 sınavının geçerlilik süresi 2 yıldı. o yüzden sınav puanı yeniden değerlendirildiğinde 2 yıllık süre yeniden başlıyordu ama 2009 sınavında yönetmelikte 2 yıllık süre değiştirilerek bir dahaki sınava kadar geçerlidir ifadesi kondu. bu nedenle 2011 yeni sınav yapıldığı anda eski sınav sonuçları yeniden değerlendirilse bile geçerliliğini kaybeder. bakanlık 2005 sınavından ders çıkararak bu değişikliği yaptı aynı tuzağa bir daha düşmez. yeni sınava girin der. en doğrusu da budur. bu arada ben yüksek puan almış ve hala bu puanını kullanmamış biri olarak bunu söylüyorum. sonuçta yeni sınav imkanı var kimsenin hakkı gitmiyor önceki sınavda yüksek puan alan yenisinde de alır. kendine güvenemeyenler 2005 sınavındaki gibi 5 yıl döne döne defalarca atama olmasını beklemesin.

30 Mart 2011 13:43

-ağyar-
Kapalı

akhun hocam,dediğiniz gibi 2005 sınavının geçerliliği 2 yıldı.nitekim geçerlilik süresi dolmadan soruların bir kaçı iptal edildi,puanlar yeniden hesaplanı ve tercihde bulunmamış olanlar aradan 4 yıl geçmesine rağmen tercih yapabildiler. bakanlığın burda yapmış olduğu bir kurnazlık söz konusu değildir. her ne kadar 2009 sınavı için geçerliliği bir sonraki sınava kadar demiş olsa bile bir sonraki sınav hali hazırda yapılmadığından ve hala bir sonraki sınava zaman varken 2005 yılı mantığı ile geçerliliği bir sonraki sınavda tercih döneminde kullanılabilecektir. bununla ilgili mutlaka dava açılacak ve netice 2005 yılı gibi olacaktır. çünkü aksi durum,varolan bir emsal karara aykırıdır.hakkaniyet ve adil ölçülerede uymamaktadır.

30 Mart 2011 14:01

akhun
Yasaklı

hocam mahkemece iptal edilen sorular nedeniyle sınav sonucu yeniden değerlendirilerek yeni puanlar açıklanabilir ve yeni atamalarda kullanılabilir adalet bunu gerektirir. ama tarih önemli değil yeni sınav yapıldığı gün eski sınavın hükmü kalkmalı. 2005 sınav sonuçları vicdani açıdan herkes tarafından eleştirildi. nerdeyse barajı geçip de atanmayan kalmadı. ki defalarca yapılan değerlendirmeler sonucu barajın çok altında kalanlar bile barajı geçti. bakanlık yeni sınavı yapmadan 2009 sınav sonuçlarının son halini açıklasın ve 1 atama hakkı daha verilsin. ama asla ve asla yeni sınav yapılıp da eskisi ile bu birarada kullanılmasın.o zaman yeni sınavın anlamı kalmaz. 2005 sınavı gibi olmamalı. benim şahsi düşüncem bu.

30 Mart 2011 14:45

-ağyar-
Kapalı

akhun hocam,şahsi kanaatiniz bu olabilir. nitekim şahsi kanaatiniz subjektif bir değerlendirme olması nedeniyle herkesin değer yargısına göre yorumu da farklı olacaktır.ancak devletin adalet mekanizması, değer yargılarımıza uysun uymasın, her kes için aynıdır. bu bağlamda ortada emsal olan bir karar vardır. meb,yeni yapılacak sınavdan önce bir atama kararı alsa bile sonuç değişmeyecektir. çünkü 2005'liler 2009 sınavı tercihlerinde tercih yapabilmişlerdir. emsal karar olmamış olsaydı bu konuyla ilgili yorum yapma olasılığı azalırdı.ancak mahkeme kaarları,yoruma açık değildir.

30 Mart 2011 15:09

akhun
Yasaklı

sizinki de kişisel düşüncedir. mahkeme soruyu iptal etti. yeni sonuçlar 5 yıl geçerli demedi. kaldıki emsal karar demek için erken. arada farklar var. birincisi şuan yeni sınav yapılmadı, ikincisi öncekinde sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir diye yönetmelik maddesi vardı dolayısıyla her değerlendirme ve yeni sonuçu açıklandığında 2 yıllık süre sıfırlanıyordu o yüzden süre 5 yıla çıktı. yeni yönetmelikte yani 2009 sınavının yapıldığında 2 yıl değil bir dahaki sınava kadar geçerlidir hükmü vardı. yani sınav süresini sıfırlayacak bir madde yok. benim yazdıklarım daha hukuksal siz düz mantıkla aradaki farkları dikkate almadan ikisini aynı kefeye koydunuz. kaldıki şuan sınav hala geçerli siz sanki yeni sınav yapılmış ve eski sınavın süresi bitmiş gibi konuşuyorsunuz doğmamış çocuğa don biçilmez. sonuç olarak 2005 sınavı ile 2009 sınavı arasında benzerlik yok şartlar çok daha değişik. emsal göstermek için şartların aynı olması lazım. mahkeme kararları yoruma açık değil doğru ama siz olmayan mahkeme kararını yoruma kapadınız. ben 2005 sınavı için değil şimdi sınav için şahsi düşüncemi açıkladım yani ortada sınav sorusu iptalinden başka mahkeme kararı yok. yeni bir hukuki durum var ve olacaksa bile yeni bir karar olur.

30 Mart 2011 15:18

-ağyar-
Kapalı

söz dalaşına girmeye gerek yok.ben dava açmayacağım ama birileri illaki açacaktır.sonucu hep beraber görürüz.hayırlısı olsun her ne sonuç çıkarsa...

30 Mart 2011 15:30

-ağyar-
Kapalı

Türk Eğitim Sen'in Meb'e yazısı:

Sayı :GMT.430.00/1231 28/03/2011

Konu :Müdürlük Sınavı Soru İptali

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne)

İlgi: 2009 Yılı ?Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Kılavuzu

01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavının 3. sorusu, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/2323 E., 2011/336 K. Sayılı ve 03.03.2011 tarihli kararıyla iptal edilmiştir.

İlgi sayılı Kılavuz?un 10. maddesinin;

?d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.? Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavına katılanların sınav sonuçlarının yukarıda bahsi geçen hükümler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek yeni sınav sonuçlarının adaylara gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

30 Mart 2011 15:35

-ağyar-
Kapalı

bu düşünce sadece bende değil.bir sendikalının sendikası türk eğitim sen'e sorduğu soru:

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 2005 MÜDÜR YARDIMCILARI GİBİ YAPILACAK DEĞERLENDİRMEDEN SONRA İKİ SENE DAHA UZATILMALIDIR. AYRICA YENİ DEĞERLENDİRMEDEN SONRA, SINAV PUANINI KULLANIP, SINAV PUANI DEĞİŞENLERE 2005 MÜDÜR YARDIMCILIĞINDAKİ MAHKEME KARARINDA OLDUĞU GİBİ YENİ BAŞVURU HAKKI VERİLMELİDİR. SENDİKAMIZ BU İKİ KONUYUDA GÜNDEME GETİREBİLİRMİ?

30 Mart 2011 16:20

lazalim
Şef

Ağyar hocam bu konuda çok haklısın MEB tarafından müdürlük sınav sonuçları dekrar değerlendirilmeli ve bu değerlendirmeye göre atanmamış olanlara tekrar atanma hakkı verilmelidir.Konuyu gündemem taşıdığınız için tebrik ediyor sendikalarında kulaklarının çınlamasını diliyorum.

31 Mart 2011 09:21

-ağyar-
Kapalı

gnc

01 Nisan 2011 10:21

-ağyar-
Kapalı

Milli Eğitim Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu müdürlük sınavında hatalı soru olduğu gerekçesiyle açılan dava da A kitapçığı 3. soru ve 88. soru hatalı bulunmuş ve mahkeme kararı Kamudanhaber sitemizde yayınlanmıştı.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin soru iptal kararı Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edildi.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı 88. sorunun iptal edildiğini mahkemeye savunma olarak vermiştir. Ancak burada iddiamız şudur. 88. soru doğru kabul edilerek her adaya 1 puan verilmedi. Burada yanlış soru üzerinden doğru cevap veren kişilere 1 puan verildi. Tüm adaylara 1 puan verilmedi.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür döneminde yapmış olduğu her sınavda sormuş olduğu hatalı sorular ve bu soruların iptali ile çok yıpranmıştı..

Bugün için gelinen noktada Eğitek'in üzerinde dikkatle durması gereken en önemli konu şudur. Sınavlarda sorulan sorular ve güvenliği...

Eğitek Genel Müdürlüğünün, 2009 yılında yapılan müdürlük sınavının cevap kağıtlarının 3. ve 88. sorularını doğru kabul ederek , yeniden değerlendirmesi ve en kısa zamanda yeni sonuçları yayınlaması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu soru iptalleri üzerine yeni bir hamle ile 2011 yılı için sınav tarihi verip taslak yönetmelik yayınlasa da , 2009 yılında ki hatalı sorular ve hatalı değerlendirmelerle yapmış olduğu sınav ve sonuçlarının üstünü kapatamaz.

Burada Bakanlığın yapması gereken en müspet hareket. Hatalı sorular üzerine verilen mahkeme kararını uygulamak ve yeni sınav puanlarını yayınlayarak bütün adaylara bu sınav puanları ile yeniden bir atama başvuru hakkı vermektir.

Burada tek çekincemiz şudur. Necmettin YALÇIN mahkeme kararlarını uygulamama noktasında bir alışkanlık edinirse...

Sendikalarında bu konuda zaten takati yokk.

O zaman yandı gülüm keten helvası...

Haber Kaynağı: www.kamudanhaber.com

01 Nisan 2011 21:27

froyt03
Aday Memur

ORDUDAN MÜDÜRLÜK SINAVANI GİREN YOK GALİBA.HİÇ KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR.ORDU MEM SADECE MD.YRD. DUYURUSU YAPTI.BUNU ÖZELLİKLE BELİRTELİM.MÜDÜRLÜK İÇİN NEYİ BEKLİYOR.NEDEN KİMSE UYARIDA BULUNMUYOR.MADEM 1 DEFA ATAMA OLACAKTI SINAV SÜRESİNE NE GEREK VARDI.60 AÇIK VAR AMA ANLAŞILAN 60 DAN FAZLA TORPİLLİ VAR.ARKADAŞLAR HAKKIMIZI SAVUNMAYA DAVET EDİYORUM HERKESİ.YENİ SINAVDAN BAHSEDENLER İSE HAKSIZLIK YAPIYORLAR DAHA YÜKSEK PUANALIP ÖDÜLÜ OLMADIĞI İÇİN ATANAMAYAN BİR ÇOK ARKADAŞ VAR.HADİ PUANLI ATAMA

01 Nisan 2011 23:50

-ağyar-
Kapalı

froyt hocam, dediklerinize kesinlikle katılıyorum. bu çerçevede hak kaybına uğraması muhtemel tüm müdürlük sınavına girip de puanını kullanmamış arkadşları destek için bekliyoruz.

02 Nisan 2011 19:11

-ağyar-
Kapalı

gnc

03 Nisan 2011 12:02

azap1
Aday Memur

Eğitek bir an önce yeniden değerlendirme yapmalıdır. Sınav yaptım önceki sınavın geçerliliği geçmiştir demek sadece insanları devlete ve hükümete küstürmektir. Galiba bizim ülkede hiçbirşey sandığımız gibi değil. Üniversite sınavında bile kopya veriliyorsa. Müdürlük sınavında neler olmuştur. Hele sınavı kazananları görünce. Artık hiçbir sınava girmemeye karar verdim. Çünkü inancım kalmadı. şayet gerçekten müdürlük sınavındada olmuşsa hakkımı sorumlu olanlara helal etmiyorum.

03 Nisan 2011 12:40

-ağyar-
Kapalı

hiç bir sınava girmemek pes etmek ve meydanı torpilcilere bırakmak demektir. meb,bu sınavın geçerliliğini uzatmalıdır.

03 Nisan 2011 23:20

süveydaa
Kapalı

hocam,çok önemli bir konuya değinmişsiniz. 2009 sınavını kazanıpta herhangi bir okul müdürlüğünü tercih etmemiş olan bütün arkadaşların bu konuda destek olmaları şart... 2005 yılı sınavını kanazıpta puanı sonradan değerlendirilenler 2008 yılında müdür yardımcısı olarak atandılar.yetmedi mart 2010'dada tercih yapabildiler.aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen bu hakkı kullanabildiler.muhtemel 2011 ekim ayı sınavından önce de atama duyuru yapılmaz ise yapılacak olan sınavın tercihlerinde de aynı durum gözeilmelidir.tam destek!

Toplam 105 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?