Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Nisan 2011 15:33   


Bir sorum var...

Cevaplarsanız sevinirm...Lazer epilasyon yaptırmak caizmidir...

08 Nisan 2011 15:37

nesli47
Aday Memur

Yok mu bi bilen ya:( Hücreleri yok ettiği için haramdır deniyo..bu yüzden sordum...bi cvb lütfen tabi bi bilen varsa..

08 Nisan 2011 15:40

minarebiliş
Müsteşar

hayati tehlikeden dolayı mı yapıyorsunuz ?

08 Nisan 2011 15:51

nesli47
Aday Memur

Ne dmek hayati tehlike anlamadım ksra bakmayın

08 Nisan 2011 15:53

yasitek
Genel Müdür

böyle bişey hiç aklıma gelmemeişti ya ben de marak ettim şimdi

08 Nisan 2011 15:58

zer...
Müsteşar Yardımcısı

Sual: Bir kadının hormon bozukluğundan dolayı yüzünde çıkan tüyleri laserle yaktırmasında bir mahzur var mıdır?

CEVAP

Mahzuru yoktur.

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1453

Burdan daha detaylı bakabilirsiniz.

08 Nisan 2011 15:59

minarebiliş
Müsteşar

hocam demek istediğim niyete bağlı.zaruret ten dolayımı ? estetik içinmi ?(kendini istediğin şekle verme) yoksa rahatsızlıktan dolayımı ?(örnegin burun içindeki eğri kemik ameliyatı gibi)

hangisi ?

08 Nisan 2011 16:03

minarebiliş
Müsteşar

Lazer ile epilasyon yapılması günah mı?

Elmalı Hamdi Yazır Nisa Suresi Ayet 118-119'un tefsiri:

118-119- Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.

Öyle bir inatçı şeytan ki Allah onu lanetlemiş, hayır ile ilgisini kesip kendinden uzaklaştırmıştır. O da Allah'a yemin ederek demiştir ki elbette ben senin kullarından muayyen, mukadder bir nasib alacağım ve elbette onları haktan şaşırtıp saptıracağım, ve elbette onları kuruntulara düşüreceğim, yani dipsiz emeller, boş ümitler, yalan sevdalar, batıl düşünceler, idealler, umumcamalarla imrendireceğim, ve elbet onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını doğrayacaklar, bu şekilde Allah'ın helal kıldığını haram kılacaklar.

Araplar bir dişi deve beş defa doğurur ve beşincisi erkek olursa kulağını dilerler ve artık ondan faydalanmayı haram sayarlardı. Bazı tefsirciler de demişlerdir ki, putlara ibadet için kurbanlık nişanesi olmak üzere hayvanların kulaklarını keserler ve bu, bir küfür iken ibadet zannederlerdi.

Ve muhakkak emredeceğim de Allah'ın hilkatini değiştirecekler.

Yaratılışın şeklini veya sıfatını değiştirerek durumunu başka şekle sokacaklar, fıtratının kemaline götürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkaracaklar.

Tefsirlerde gelen misallere bakarak kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar; bıyıklarını sakallarını yolacaklar, yüzlerini boyayacaklar, kılıklarını değiştirecekler; kulak; burun kesip göz çıkaracaklar, erkekleri iğdiş edip hadım ağası yapacaklar, uzuvlarını yaratılış görevlerinin dışında kullanacaklar; nikâh yerine zina edecekler, temizi bırakıp pisliklere koşacaklar, menfaati bırakıp zararı seçecekler, ciddilikleri atıp eğlenceye heves edecekler, vazifeden kaçıp oyuna gidecekler; doğruluğu budalalık, eğriliği hüner sayacaklar; helâla haram, harama helâl, iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler; hayır yerine şer işleyecekler, imar edilmesi gerekeni yıkıp, yıkılması gerekeni imar edecekler; kanun-ı ıstıfa (seçme kanunu)yı kötüye kullanmak sûretiyle yaratılışın zıddına alışkanlıklar edinecekler, yaratılış kanunu zıddına işler yapacaklar, ruhlarının yaratılışındaki selamet ve saflıklarını bozacaklar, hak kanunu "Allah'ın, insanları, kendisine göre yarattığı fıtratı" (Rûm, 30/30) olan kuvvetli dini, doğru yolu, Hakk'a tapmayı bırakacaklar; yaratılanı yaratıcı yerine koyacaklar, tevhidden çıkacaklar, batıl dinler ve fikirler arkasında koşacaklar, şuna buna tapınacaklar, şeytanlık peşinde dolaşacaklar, "Allah'ın yaratmasının değiştirilemez" (Rûm, 30/30) olduğunu bilmeyecekler, bilseler bile tanımayacaklar.

O inatçı melun şeytan lanetlenince Allah'a karşı bu beş sözü haliyle veya sözlü olarak yemin ile söyledi! Bu şekilde Allah'ın kullarına musallat olarak onlardan belli bir hisse almaya karar verdi ki, işte şirkin başı ve sapıklığın kaynağı budur. Kâinat içinde insanlara düşman olan ve insanların kalbine nüfuz ederek onları hak ve hayırdan şaşırtan melun bir geçici kuvvet vardır ki, Allah'ın emrine ilk isyan eden ve insanların aklını şaşırtan odur. Ve o inatçı şeytan Allah'ın lanetini ve bu sözleri söylemek kötülüğünü üzerinde toplayan böyle bir melundur. Ve müşrikler dişiye tapmakla veya dişi durumuna düşmekle böyle bir şeytana tapmış olmaktan başka bir şey yapmazlar. Halbuki, Allah'ı bırakıp da şeytanı veliyyü'l-emr (amir) edinenler, Allah'ın emrini dinlemeyip şeytana itaat edenler, artık çok açık bir şekilde zarar ederler. Zira şeytan onlara devamlı vaadlerde bulunur, arzular verir, ağızlarının suyunu akıtır, fakat o melun şeytan onlara gururdan başka bir şey vaad etmez.

(İbn Mes'ûd)'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:

"Dövme yapan ve yaptıran - Muhammed'in rivayetine göre - saç ekle­yen, - Osman'ın rivayetine göre - Yüzün kılını yolduran - Her ikisinin ri­vayetine göre - güzellik için dişlerini törpülettiren, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeyi değiştiren kadınlara Allah lanet etsin."

(Mütenemmisa: "Yüzünün kılını yolduran kadındır. Ulema bundan maksadın kaşı aldıran olduğunu söylerler. Yüzünün kılını yolan kadınla­ra da Vamisa denilir.)

Bu haber, Beni Esad kabilesinden Ümmü Ya'kup denilen bir kadına (Osman, Kur'an okuyan bir kadın, dedi) ulaştı. Kadın Abdullah'a geldi ve "senin, döğme yapan ve döğme yaptıran -Muhammed'in rivayetine göre, saç ekleyen, - Osman'ın rivayetine göre, yüzünün kılını yolduran, -Her ikisinin rivayetine göre, dişlerini torpilleten - Osman, güzellik için dişle­rini torpilleten, dedi. - Allah'ın yarattığı şeyi değiştiren kadınlara lanet et­tiğini duydum." dedi.Abdullah:

"Rasûlullah'm lanet ettiği kişiye, ben niçin lanet etmeyecekmişim? Üstelik bu Allah'ın kitabında da var.?

Kadın:

"Ben Kur'anın iki kapağı arasına (Kur'anın tamamını) okudum, öyle bir şey bulamadım."Abdullah:

"Vallahi, eğer sen Kur'anı okusaydın onu bulurdun" dedi. Sora da;

"Rasûl size ne getirdi ise onu alın, sizi neden nehyetti ise de derhal vazgeçin"(1) ayetini okudu. Kadın:

Ben bunların bir kısmını senin hanımında da görüyorum" Abdullah:

"Gir (eve) bak"

Kadın eve girdi, sonra çıktı. Abdullah:

"Ne gördün?"

Osman'ın rivayetine göre - Kadın: " Bir şey görmedim" dedi. Abdullah;

"Eğer öyle (dediğin gibi) olsaydı o bizimle beraber olmazdı (onu terkederdim.)"(2) dedi.(3)

(1) Haşr, 7.

(2) Buharı, Libas 82: Müslim, Libas 120: Nesaî, Zinet 23, 24: Tirmizî Edep 33: İbn Mace Nikah 52.

(3) Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/239-241

08 Nisan 2011 17:45

ehmer
Kapalı

kadının fıtaratı gereği olmaması gereken sakal bıyık gibi kılları aldırması caizdir.

08 Nisan 2011 18:01

RaReLY.
Kapalı

caiz oldğunu söylüyorsunuz da sayın ehmer bir kaynak gçsterir misiniz? sadece öğrenmek istiyorum.

08 Nisan 2011 23:21

minarebiliş
Müsteşar

iyi düşününüz.dünya gelip geçicidir.kalıcı olan amellerdir.

09 Nisan 2011 16:38

ehmer
Kapalı

Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

? Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

?İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.? ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

09 Nisan 2011 16:43

ehmer
Kapalı

akıl var mantık var islam akıl dinidir. zorlaştırmayınız kolaylaştırınız müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz. (hadis-i şerif)

herşeyi ayette hadiste bulamazsın. mezheplerde bunun için vardır. tabii insan mezhepsiz olursa o ayrı. islamın temel kaynaklarından ikiside icma kıyastır. bu noktada fakihlerin görüşlerini göz önünde bulundururuz.

inşaallah faydalı olur bu bilgiler rarelyyyyyyyy

09 Nisan 2011 16:43

minarebiliş
Müsteşar

ehmer fıkıhtaki hükümünün devamını niye yazmadın ? yada ben söylim kimin için aldırmak ?

09 Nisan 2011 16:46

minarebiliş
Müsteşar

Kadın ve erkekte örtünmesi gereken yerlere avret denir. Dört çeşit avret vardır:

1- Erkeğin erkeğe nisbetle avreti,

2- Kadının kadına nisbetle avreti,

3- Erkeğin kadına nisbetle avreti,

4- Kadının erkeğe nisbetle avreti,

Erkeğin erkeğe nisbetle avreti: Diz ile göbeğin arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır. Cumhuru ulemaya göre böyledir. Malikîlerin bazılarına göre baldır avret değildir.

Kadının kadına nisbetle avreti, yine diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmakcaiz değildir.

Erkeğin kadına nisbetle avreti-ise; mahremi olduğu takdirde yine diz ile göbeğin arasıdır. Na mahrem, yani yabancı ise kimi diz ile göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrettir, diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır. Kadının erkeğe nisbetle avreti ise Şafiî ve

Hanbeli'ye göre "yüz ve el dahil bütün vücut avrettir." Hanefi ve Malikî mezheblerine göre ise yüz ve el müstesna bütün vücut avrettir. Avret olan yerlere bakmak haram olduğu gibi mes etmek yani dokunmak da haramdır. Doğum ve tedavi gibi bir zaruret varsa ihtiyaç nisbetinde müsamaha edilir.

Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir.

Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

? Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

?İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.? ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

Erkekler yüzlerindeki kılları aldırabilirler mi?

Erkeklerde çıkan ve erkeğin fıtratından olan sakal ve bıyık gibi kıllar kadında çıktığı takdirde bu kılların aldırılması caizdir. Zira sakal ve bıyık kadının fıtratından sayılmadığı için alınabilir hatta bu tür kılların alınması müstehaptır. Ancak kadınların yüzündeki ince ve tabiî olan ayva tüyünü alması veya aldırması caiz değildir. Bu, "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lânet etsin..." hadisindeki yasak kapsamına girer.

Erkekler ise sakal ve bıyık dışında yanaklarında çıkan göze çirkin gelen fazlalık kıllarını, fıkıh kitaplarımızda ?muhannes? ismiyle geçen ?kadınlaşmış erkekler?e benzememek şartıyla aldırabilirler.

Erkekler ve kadınlar epilasyon yaptırabilirler mi?

Epilasyon, iğne vb. ile tüy diplerinin yakılması ve tüylerin tekrar çıkmasının önlenmesi uygulamasına verilen isimdir. Bu uygulama özellikle yüzlerde ve hormon bozukluğu sebebiyle anormal şekilde çıkan kıllarda uygulanır.

Erkeklerin vücudundaki kıllara epilasyon yaptırması caiz değildir. Bunun istisnası, erkeğin görünümünü bozan, göze çirkin gelen hormon bozukluğu gibi sebeplerden dolayı vücutta görülen ve fıtrattan olmayan fazlalık kıllardır. Bu tür durumlarda erkekler epilasyon yaptırabilirler.

Kadınlar, kaşlara dahil olmayan fazlalık tüyleri, yüzünde çıkan ve kadının fıtratından olmayan bıyık, sakal gibi tüyleri bu uygulamayla aldırılabilir. Ancak kadınların yüzündeki ince ve tabiî olan ayva tüylerini kesmesi caiz olmadığı gibi bu türden tüylere bu uygulamanın yapılması da caiz değildir.

Kadınların, kollarındaki ve bacaklarındaki kılları kesmesi caizdir. Bu takdirde bu kıllara epilasyon uygulamasını yaptırması caizdir.

Epilasyon uygulamasında kadınların mahremi olmayan erkeklere bu uygulamayı yaptırması, caiz değildir. Çünkü bu durum bir hastalık hali veya bir zaruret hali değildir. Zaruret olmadığı takdirde bir kadının mahremi olmayan erkeklere avret yerlerini göstermesi caiz değildir. Eğer epilasyon uygulamasını yapacak kimse bayan ise, bu takdirde kadının kadınlara karşı olan avret sınırlarını gözetmek gerekir. Yani epilasyon yaptıracak bir bayanın, diz kapağıyla göbeği arasını, karşısındaki bayan da olsa göstermesi caiz değildir.

....

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/1296/lazer-epilasyon-caiz-midir.html

09 Nisan 2011 17:00

ehmer
Kapalı

nasıl caiz olmuyor. kadın sakallı bıyıklı mı dolaşcak. bu bir hastalıktır. hormon bozukluğundan kaynaklanır. kadının böyle durumlarda nasıl zorluk yaşadığını biliyormusun? müslüman akıllıdır. bunca alimi bırakıp 1 2 insan sözüne aldırmaz. zekeriya beyaza aldırmadıkları gibi!

09 Nisan 2011 17:04

RaReLY.
Kapalı

ehmer sakin ol niye kızıyorsun iyiki bişey sorduk:)

iyi peki ben kendim araştırırım bilgilerin hiç de faydalı olmadı buarada bişey anlamadım...

09 Nisan 2011 17:08

minarebiliş
Müsteşar

zakerriya beyaz alınamazmı diyor ? hayret :)))))

zaruret(hormonal) ayrıdır estetik ayrıdır.

09 Nisan 2011 17:10

ehmer
Kapalı

kızmıyorum cevabımda minarebilmişee. ister inanırsınız ister inanmazsınız ben delilleriyle sunuyorum size. üzerime düşen görevi yaparım gerisinide Rabbime bırakırım.

09 Nisan 2011 17:12

ehmer
Kapalı

kim estetik amacıyla sakalı aldırır ya. mecbur kalındığı için alınıyor. burnu küçültmekten, dudağı şişirmekten bahsetmiyorum. Allah akıl vermiş doğruyu yanlışı ayırtedelim diye.

09 Nisan 2011 17:13

RaReLY.
Kapalı

minarebilşin nicki rarelyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy değil işte ...herneyse .....

Toplam 27 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?