Editörler : hopaliSafak Vaktii
12 Nisan 2011 00:20   


4-5 sınıflar trafik sınav soruları(elimde var ama derleyemiyorum)

yarın sınav yapmam gerek ama henüz soru hazırlamadım özel nedenlerden dolayı, klavuz kitaplarımda yok yardımcı olabilecek var mı?

12 Nisan 2011 00:21

sesinim
Genel Müdür

Valla sürücü sınavına girdiğim kitap olsaydı sana sölerdim Nisan:)

12 Nisan 2011 00:23

smsyh
Müsteşar Yardımcısı

kardeşim 5.sınıf,trafikten 100 almış :D ama bu saatte uyuyo :D yoksa ona sorar yazardım soruları :)

12 Nisan 2011 00:24

big apple
Yasaklı

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(50 P)

( ) 1. Kazalarla karşılaştığımızda 112 acil servisi aramalıyız.

( ) 2. Taşıtlara inip binerken sağ taraftaki kapıyı kullanmalıyız.

( ) 3. Taşıt içerisinde ayağa kalkarak oturduğumuz yerleri değişebiliriz.

( ) 4. Yayalar için YEŞİL ışık yandığında karşıdan karşıya geçmeliyiz.

( ) 5. Trafik polisini görünce emniyet kemerini takmalıyız.

( ) 6. Acil servis numaralarını gereksiz yere aramamalıyız.

( ) 7. Taşıt içerisinde kabuklu yiyecekler yiyerek çöplerini yere atmalıyız.

( ) 8. Taşıtlar tamamen durmadan inip binmemeliyiz.

( ) 9. Çocuklar araçların ön koltuklarına oturtulmamalıdır.

( )10. Bisiklete binerken ellerimizi bırakmalıyız.

Aşağıdaki sorularında doğru şıkkı daire içine alarak işaretleyiniz.(50 P)

1. Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların trafik kazalarına ne¬den olabilecek davranışlarındandır?

A. taşıtın penceresinden dışarı sarkmak B. kırmızı ışıkta geçmek

C. taşıt yolu üzerinde oynamak D. trafik görevlilerinin uyarılarına dikkat etmemek

2. Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır?

A. yayalara karşı saygılı davranmak B. taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek

C. bisikleti iki eliyle birden sürmek D. gerekli durumlarda aşırı hız yapmak

3. Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?

A. görevli B. yaya

C. sürücü D. yolcu

4. Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?

A. Sürücüleri el işareti ile uyarmalıdırlar. B. Grup halinde yürümelidirler.

C. Açık renk giysiler giymelidirler. D. Koyu renkli giysiler giymelidirler.

5. Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir?

A. Yolculuğun rahat geçmesini sağlar.

B. İnsanları aşırı sıcak ve soğuktan korur.

C. Araç içindeki kişilerin bir yere çarpmalarını önler.

D. Yolcuların araç içinde hareket etmelerini önler.

12 Nisan 2011 00:27

big apple
Yasaklı

1.Araçlar hangi ışık yanınca durmalıdırlar?(5puan)

a)Mavi b)Sarı c)Yeşil d)Kırmızı

2.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (5puan)

Karşıdan karşıya geçerken;

a)Önce sağa,sonra sola bakıp karşıya geçmeliyiz.

b)Sağımıza,solumuza bakmadan karşıya geçmeliyiz.

c)Önce sola,sonra sağa bir daha sola bakıp karşıya geçmeliyiz.

d)Yolun ortasına gelip karşıya geçmeliyiz.

3.Aşağıdakilerden hangisi caddenin tanımıdır?( 5puan)

a)İki sokağın birleştiği yerdir.

b)Bir mahallenin giriş yeredir.

c)Şehir içindeki geniş ana yollarıdır.

d)Araçların park ettiği yerdir.

4.Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? (5puan)

a)Tabela b)Üst geçit c)Yaya geçidi d)Araç

5.Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.(15puan)

a) (?..) Trafik işaretleri sayesinde tehlikeli olabilecek durumlara önceden önlemler alınabilir.

b) (?..) Trafik işaretleri trafik ortamındaki belirsizliği ortadan kaldırır.

c) (?..) Her ülkenin kendine göre trafik işaretleri vardır.

d) (?..) Yol kenarında yayaların geçmesi için ayrılmış bölüme yaya kaldırımı denir.

e) (?..) Gece yürüyüşlerinde kapalı renkli elbiseler giymeliyiz.

f) (?..) Gece yürüyüşlerinde üzerimizde ışığı yansıtacak elbiselerin bulunması gerekir.

6.Aşağıda verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere uygun olacak şekilde doldurunuz.(5puan)

Polisi,yaya kaldırımlarında,işaretlerine,sokaklar

a)Yayalar ????????????yürümelidirler.

b)Trafik ??????? trafiği düzenler ve denetler.

c)????????. caddelere bağlı kısa ve dar yollardır.

d)Trafik ????????.. dikkat etmemiz gerekir.

8.Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken ku¬rallardan biridir? (5)puan

A. Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak.

B. Karşıya, taşıtların arasından geçmek.

C. Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak.

D. Araç yoksa taşıt yolunda oynamak.

9.Hangisi, yaya kaldırımı olmayan yolda yürürken uyulması gereken kurallardandır? (5)pua

A. Taşıt yolunun gidiş yönüne göre en sağında yürümek.

B. Sürücüleri uyararak taşıt yolunun ortasında yürümek.

C. Gidiş yönüne göre sol bankette yürümek.

D. Gidiş yönüne göre sağ bankette yürümek.

10.Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçişlerini sağla¬yan ve işaretlerle belirlenmiş alanlara ne denir?(5)

A. Yaya kaldırımı B. Yaya alt geçidi C. Yaya üst geçidi D.Yaya geçidi

11.Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?(5)

A. Sürücüleri el işareti ile uyarmalıdırlar.

B. Grup halinde yürümelidirler.

C. Açık renk giysiler giymelidirler.

D. Koyu renkli giysiler giymelidirler.

12.Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?(5P)

A. Görevli B. Yaya

C. Sürücü D. Yolcu

13.Aşağıda verilmiş olan trafik işaret levhalarının sembollerinin anlamlarını yanlarına yazınız ve bu sembollere uygun birer örnek veriniz?(10puan)

14.Aşağıda verilmiş olan kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yerleştiriniz?(5puan)

UZAK --- SIRA ---İTİŞMEMELİYİZ ---OKUL GEÇİDİ ----TRAFİK POLİSİ

A) Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişiye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ denir.

B) Kaldırımlarda yürürken arkadaşlarımızla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ .

C) Bir büyüğümüz ile yaya kaldırımında yürürken kaldırımın taşıt yoluna _ _ _ _ tarafından yürümeliyiz.

D) Okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alanlara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ denir.

E) Yaya kaldırımında toplu hâlde yürürken _ _ _ _ halinde yürümeliyiz.

15.Aşağıda kara yolunda karşıya geçiş kuralları ile ilgili verilen karışık cümleleri ,karşıya geçiş kuralına uygun olarak numaralandırınız?(10 puan)

? Önce sola bakarım. ( ) Gelen araç yoksa yolun ortasına kadar yürürüm. ( )

? Sonra tekrar sola bakarım. ( ) Sonra sağa bakarım. ( )

? Kaldırımda dururum. ( ) Gelen araç yoksa karşıya geçerim. ( )

? Yolun ortasında sağa bakarım. ( )

12 Nisan 2011 00:29

big apple
Yasaklı

Kanki yetiyor mu ekliyeyim mi daha??

2. Burcu?nun yaptığı hangi davranış yanlıştır?

A) Karşıya geçerken yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor.

B) Genellikle yaya kaldırımlarını kullanmıyor.

C) Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynuyor.

D) Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

3.Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir?

A) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler. B) Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler.

C) Okul veya yaya geçitleri D) Bölünmüş kara yolunun bulunduğu yerler.

4. Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?

A) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak B) Karşıya, taşıtların arasından geçmek

C) Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak D) Araç yoksa taşıt yolunda oynamak

5. Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 puan)

A) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak

C) Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak D) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak

6. Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?

A) Yolcu B) Görevli C) Sürücü D) Yaya

7. İnsan, hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?

A) Karayolu B) Trafik C) Taşıt yolu D) Ulaşım

8) Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde alınacak tedbirlerden değildir?

A) Uyarıcı açık renk elbise giymek B) Üzerimizdeki eşyada, yansıtıcı bulundurmak

C) Elimizde el feneri taşımak D) Uyarıcı siyah renk elbise giymek

9) Yaylar için yanan kırmızı ışık ne anlama gelir?

A) Dur B) Bekle C) Geç D) Hazır ol

10) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte tutarlı davranışlardan değildir?

A) Her ortamda aynı davranışı göstermek B) Ani davranışlardan kaçınmak

C) Karar vermekte güçlük çekmek D) Doğru ve çabuk karar vermek

11) Trafik ışıklarının renklerini ve sürücü için anlamlarını yazınız. ( 6 puan )

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

12) Kara yolunda karşıya geçişin güvenli olduğu yerler nerelerdir?4 tanesini Yazınız. ( 8 puan )

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

13) Yaya kaldırımında yürürken dikkat edilecek 3 tane kuralı yazınız. ( 6 puan ) ...??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

14) Aşağıdaki telefon numaralarının karşısına ait olduğu yardım kuruluşunu yazın. ( 8 puan )

1. 155 : ????????????.

2. 112 : ????????????.

3. 110 : ????????????.

4. 156 : ????????????.

15) Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. ( 10 puan )

(trafik polisi,levha,yayalar,açık,ağaç,itişmeme,çukur, kapalı)

a. Yaya kaldırımında yürürken yol üzerindeki??????? , ?..?????..ve

?????.??. dikkat etmeliyiz.

b. Yaya kaldırımı sadece ??????????.??yürümesi için ayrılmıştır.

c. Kaldırımda yürürken arkadaşlarımızla ???????.???????.

d. .......................... ............................... trafiği düzenlemekle görevli kişidir.

e. Yayalar karanlıkta yürürken kolay görünebilmeleri için ?????????? renk giysiler giymelidirler.

16.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( 10 puan )

( ) 1. Kırmızı ışığın anlamı ?geç? demektir.

( ) 2. Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakıp, yolun ortasında

tekrar sağa bakılır.

( ) 3.Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir.

( ) 4. Yaya kaldırımında yürürken kaldırımın taşıt yoluna yakın olan tarafından yürümeliyiz.

( ) 5. Yayalar karanlıkta yürürken kolay görünebilmeleri için siyah giysiler giymelidirler.

12 Nisan 2011 00:30

nisan8227
Genel Müdür

sesinim sen yakında güzel haberler ver yeter:))

smsyh kaldır o kardeşini hemen,sor bakalım ne sorular varmış sınavda.

elmacım teşekkür ederim bunlar çok işime yarayacak.

12 Nisan 2011 00:31

sesinim
Genel Müdür

Kolay gelsin hocam sana valla duyarlı arkadaşlarımız olduğu sürece sırtımız yere gelmez,İnşallah Hocam sana güzel haberler vermek için sabırsızlanıyorum sana kolay gelsin:)

12 Nisan 2011 00:31

big apple
Yasaklı

kardeş ekleyeyim mi bunlar yeter mi?

12 Nisan 2011 00:36

zirankar
Şef

S-1) Trafik kazalarında, araçlardan kaynaklanan nedenler nelerdir? maddeler halinde yazınız.(15 puan)

S?2) Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır? maddeler halinde yazınız.(15 puan)

S-3) Kaza kavramını açıklayınız? (10 puan)

S-4) İlk yardım kavramını açıklayınız? (10 puan) İlk yardımın temel ilkelerini maddeler halinde yazınız? (15 puan)

S?5) Dış kanama kavramını açıklayınız? (10 puan) Dış kanamanın durdurulma yolları nelerdir? maddeler halinde yazınız. (25 puan)

12 Nisan 2011 00:37

nisan8227
Genel Müdür

sesinim senin yerin ayrı bende,biliyosun o zor süreçleri birlikte çok yaşadık,ilk ben duyucam ona göre:)

elmacım şimdilik bunlar işimi görür ama bunlar 4.sınıf mı 5.sınıf mı?

12 Nisan 2011 00:38

zirankar
Şef

sesınım

12 Nisan 2011 00:40

big apple
Yasaklı

kankim buraya kadar dörtlerdi şimdi koyacaklarım beşler

12 Nisan 2011 00:40

sesinim
Genel Müdür

Evet biliyorum hocam senin yerinde ben de ayrıdır senin desteğini hiçbir zaman unutamam Saolasın,;)

Zirankar:)

12 Nisan 2011 00:41

nisan8227
Genel Müdür

zirankar teşekkür ederim ama sınıflarını belirtseniz,klavuz kitaplar yok bende hangi konular hangi sınıf düzeyinde var bilmiyorum,gerçi aynı konular ama.

12 Nisan 2011 00:51

big apple
Yasaklı

1. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insana ne denir?

A. Yolcu B. Sürücü B. Yaya D. İnsan

2. Trafik ışığında bulunan, ?yaya figürlü kırmızı ışık? yayalar için ne anlama gelir?

A. geç B. çabuk geç C. hazırlan D. dur

3. Karşıdan karşıya geçişlerde aşağıdakilerden hangisi yapmak doğru değildir?

A.Yaya geçitlerinden geçmek.

B. Alt ve üst geçitlerden geçmek.

C. Arabaları durdurarak geçmek.

D. Yolu kontrol ederek geçmek.

4. Aşağıdakilerden hangisi, taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat edilecek hususlardan biridir?

A-Taşıtlara daima sağdan binilir, soldan inilir.

B-Taşıtlara daima soldan binilir, sağdan inilir.

C-Taşıtlara daima sağdan binilir, sağdan inilir.

D-Taşıtlara daima her iki taraftan da binilir ve inilir.

******************************************************************************************************************************************

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olana (D) yanlış olana (Y) harfi koyunuz,

( ) Kaldırımda arkadaşlarımla itişmeden yürürüm

( ) Kaldırımda koşarak, okula en erken varmak çok güzeldir.

( ) Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmem gereken kurallar yoktur.

( ) Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda grup halinde yürürken yan yana ve el ele

tutuşarak yürümek daha doğrudur.

( ) Karşıya geçerken park etmiş arabaların arasından geçilmez.

( ) Yaya kaldırımında ağaç, çukur, levhalara dikkat edilmelidir.

( ) Yaya kaldırımında gidiş yönüne göre sağ taraftan yürünmelidir.

( ) Üst geçit varken karayolunda karşıya yoldan geçilebilir.

( ) Karlı havalarda tabanı kaymayan ayakkabılar tercih edilmelidir

.

( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmelidir.

( ) Taşıta binerken ve taşıttan inerken; taşıtın tam olarak durması beklenmelidir.

( ) Taşıtlara binerken sıra olmak gerekir.

( ) Taşıtlarda emniyet kemeri gereksizdir

( ) Taşıt hareket halindeyken; elimizi, kolumuzu ve başımızı pencereden çıkarabiliriz.

( ) Taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.

Boşlukları aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanlarla doldurun:

yağmurluk, yansıtıcı, sisli, Yağmurlu, Buzlu, tutunarak, kaymayan,

Karlı Güneşli, Değişik

1 - Yağmurlu havalarda ??????.giymeliyiz.

2- ????..havalarda dikkatli adımlarla yürümeliyiz.

3- Karlı havalarda tabanı ???????.ayakkabılar giymeliyiz.

4- Buzlu havalarda ??????.. yürümeliyiz.

5 - ??????.havalarda güneşin gözümüzü almamasına dikkat etmeliyiz.

6 Sisli havalarda yanımızda ???????? malzeme bulundurmalıyız.

7- ???????hava koşullarında önlemimizi almalıyız.

8- ???????.. havalarda şemsiyemizi görüş açımızı engellemeyecek

şekilde tutmalıyız.

9)-?????..havlarda çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmeliyiz.

10) ???????havalarda taşıt sürücüleri tarafından zor görüleceğimizi düşünerek daha dikkatli olmalıyız.

******************************************************************************************************************************************

12 Nisan 2011 00:54

big apple
Yasaklı

1. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insana ne denir?

A. Yolcu B. Sürücü B. Yaya D. İnsan

2. Trafik ışığında bulunan, ?yaya figürlü kırmızı ışık? yayalar için ne anlama gelir?

A. geç B. çabuk geç C. hazırlan D. dur

3. Karşıdan karşıya geçişlerde aşağıdakilerden hangisi yapmak doğru değildir?

A.Yaya geçitlerinden geçmek.

B. Alt ve üst geçitlerden geçmek.

C. Arabaları durdurarak geçmek.

D. Yolu kontrol ederek geçmek.

4. Aşağıdakilerden hangisi, taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat edilecek hususlardan biridir?

A-Taşıtlara daima sağdan binilir, soldan inilir.

B-Taşıtlara daima soldan binilir, sağdan inilir.

C-Taşıtlara daima sağdan binilir, sağdan inilir.

D-Taşıtlara daima her iki taraftan da binilir ve inilir.

******************************************************************************************************************************************

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olana (D) yanlış olana (Y) harfi koyunuz,

( ) Kaldırımda arkadaşlarımla itişmeden yürürüm

( ) Kaldırımda koşarak, okula en erken varmak çok güzeldir.

( ) Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmem gereken kurallar yoktur.

( ) Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda grup halinde yürürken yan yana ve el ele

tutuşarak yürümek daha doğrudur.

( ) Karşıya geçerken park etmiş arabaların arasından geçilmez.

( ) Yaya kaldırımında ağaç, çukur, levhalara dikkat edilmelidir.

( ) Yaya kaldırımında gidiş yönüne göre sağ taraftan yürünmelidir.

( ) Üst geçit varken karayolunda karşıya yoldan geçilebilir.

( ) Karlı havalarda tabanı kaymayan ayakkabılar tercih edilmelidir

.

( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmelidir.

( ) Taşıta binerken ve taşıttan inerken; taşıtın tam olarak durması beklenmelidir.

( ) Taşıtlara binerken sıra olmak gerekir.

( ) Taşıtlarda emniyet kemeri gereksizdir

( ) Taşıt hareket halindeyken; elimizi, kolumuzu ve başımızı pencereden çıkarabiliriz.

( ) Taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.

Boşlukları aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanlarla doldurun:

yağmurluk, yansıtıcı, sisli, Yağmurlu, Buzlu, tutunarak, kaymayan,

Karlı Güneşli, Değişik

1 - Yağmurlu havalarda ??????.giymeliyiz.

2- ????..havalarda dikkatli adımlarla yürümeliyiz.

3- Karlı havalarda tabanı ???????.ayakkabılar giymeliyiz.

4- Buzlu havalarda ??????.. yürümeliyiz.

5 - ??????.havalarda güneşin gözümüzü almamasına dikkat etmeliyiz.

6 Sisli havalarda yanımızda ???????? malzeme bulundurmalıyız.

7- ???????hava koşullarında önlemimizi almalıyız.

8- ???????.. havalarda şemsiyemizi görüş açımızı engellemeyecek

şekilde tutmalıyız.

9)-?????..havlarda çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmeliyiz.

10) ???????havalarda taşıt sürücüleri tarafından zor görüleceğimizi düşünerek daha dikkatli olmalıyız.

******************************************************************************************************************************************

12 Nisan 2011 00:56

big apple
Yasaklı

kanki yetti mi ilk posta dörtler ikinci posta beşler tamam mı devam mı :)

12 Nisan 2011 01:10

big apple
Yasaklı

aloooo enerjik üyee ordamın sen

12 Nisan 2011 01:22

nisan8227
Genel Müdür

tamam yeter kankim fazla bile geldi:)valla çok işime yarayacak:)

12 Nisan 2011 01:26

big apple
Yasaklı

tamam dediğine göre yatabilirim iyi geceler kankim ;)

Toplam 21 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?