Editörler : Cüneyt Barışoglu
20 Nisan 2011 16:13   


Veteriner Lisans Tamamlama

Bir yılı aşkın zamandır alanımızdaki dört örgütle birlikte (Tarım Orkam-Sen, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği ve TürkiyeTarımcılar Vakfı) yürütmüş olduğumuz Lisans Tamamlama çalışmalarında sona doğru yaklaşmış bulunmaktayız.

5 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yapmış olduğumuz toplantıya (Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur YILDIZ, Fakülte Dekanı Prof.Dr.Fahrettin ARSLAN, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ekrem DEMİR Dört örgütü temsilen Tarım Orkam-Sen Genel Sekreteri Metin VURANOK, Tarım Orkam-Sen İstanbul Şube Başkanı Şenay ELHÜSEYNİ ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm BAYRAK katılmışlardır.

Olumlu bir havada yürütülen görüşmeden Tarım Lisans Tamamlama konusunda bütün hazırlıkları tamamladığı ve Üniversite Senatosuna sunulabilecek bir duruma geldiği,Veteriner Sağlık Lisans tamamlama bölümü için ise çalışmaların devam ettiği bilgileri alındı.

Veteriner Sağlık Lisans Tamamlama hazırlık çalışmalarında dörtlü örgütün aktif bir tutumalınması, çalışmaların hızlandırılması ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile diyalog içerisinde olunması gerektiği kararlaştırıldı.

İlgili bölümlerin açılması konusunda İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcılarının açılacak bölümler hakkında bilgi sahibi oldukları ve olumlu yaklaştıkları bilgisi alındı.

Bununla birlikte son günlerde kimi ?Sendikaların? ve şahısların Lisans Tamamlama hakkında kamuoyunu ve çalışanları manüple eden açıklamalar yaptıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Lisans Tamamla çalışmalarındaki gelişmeleri kendilerine örgütsel kazanım yapmak için uğraş içine girdiklerini gözlemliyoruz. Bu konuda çok şey söylenebilir ama sadece emekçilerin yüz yıllık kazanımlarını ortadan kaldıran ve geçtiğimiz aylarda Mecliste kabul edilen Torba Yasa karşısındaki tutumlarına bakmak yeterli olacaktır. Kaldı ki Kamu Emekçilerinin çıkarı ve kazanımlarımız her şeyin üzerindedir ve sendikal rekabete konu edilemeyecek kadarda önemlidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.tarimorkamsen.org/haberDetay.aspx?HID=74

20 Nisan 2011 16:25

santana10
Şef

TOÇ BİR-SEN ailesi mensupları olarak kuruluşumuzdan bugüne değin üyelerimizden aldığımız güç ve destekle yaptığımız soylu, erdemli sendikal mücadele ile üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirmede kararlı bir biçimde kullanmaktayız. Bu kararlı, erdemli, soylu sendikal mücadelemiz bugüne kadar Tarım, Orman, Çevre çalışanlarımızın onlarca sorununun çözümüne katkı sunmuş, öncü olmuştur.

Bütün üyelerimiz, çalışanlarımız çok iyi bilmeli ki TOÇ BİR-SEN onların küçük büyük hangi sorunu olursa olsun yılmadan mücadelesini sürdürerek sıkıntılara çözümler üretmektedir. Bu anlamda hiçbir engel bizlere herhangi bir yılgınlık bıkkınlık usandırma oluşturmamaktadır. Tam tersine üyelerimizden aldığımız gücümüzü çözüm odaklı kullanarak bizlere düşen sorumluluklarımızın gereğini yapmaktayız. Bizler gerek bürokraside, gerek Kurum İdari Kurullarında, Gerek Yüksek İdari Kurulunda gerekse de Toplu Görüşme Masasına Tarım, Orman, Çevre çalışanlarımızın küçük ? büyük bütün sorunların çözümler üretmeyi yetkili sendika olmamızın gereği ve sorumluluğu olarak gördük. Taleplerimizle ilgili aldığımız zaman zaman olumsuz cevaplara aldırmadan Tarım Orman ? Çevre çalışanlarımızın haklı ve en özgür sesi TOÇ BİR-SEN aynı sorunun çözümü için aynı talebi ısrarlı ve güçlü bir biçimde yenilemeyi bizi yetkili kılan üyelerimize karşı bir vefa bildik.

Yıllardan beri Tarım, Orman ve Çevre çalışanlarımızın onlarca sorununu her platformda haykırıyor olmamızın gerekçesi de budur. TOÇ BİR-SEN 4/A, 4/B, 4/C ve 399 sayılı kararname kapsamında görev yapan her unvandaki meslektaşlarımızın bir çok mağduriyetlerini haykırmayan onlarca sorununa duyarsız kalmayı sendikal zafiyetin çok ötesinde insani bir zafiyet olarak görmektedir. Çalışanlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek için her platformda, başkalarının hayal bile edemeyeceği onurlu mücadeleler verilmekte, ilkeli ve saygı duyulacak duruşlar, kararlılıklar gösterilmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışmakta olan Ön Lisans ve herhangi bir Meslek Yüksek Okulu mezunu arkadaşlarımızın ?Lisans tamamlama? talepleri bir dağ gibi ortada duruyor kimseler sahiplenmiyorken tarım çalışanlarımız 15 Mayıs 2007 itibariyle TOÇ BİR-Sen?imizi yetkili kılar kılmaz tüm Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin?Lisans Tamamlama? haklarını TOÇ BİR-SEN olarak yetkili sendikaya yakışır bir titizlik ve ciddiyetle yakından takip ettik, süreci en hızlı ve etkili bir şekilde yönettik.

Herkes sıcak yatağında ailesiyle birlikte evlerinde, kedilerin bile sığınacak bir yer aradığı soğuk kış günlerinde TOÇ BİR-SEN yöneticileri olarak Üniversitelerimizin sayın Rektör ve dekanlarıyla görüşmek için binlerce kilometre kat ediyorduk. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ?Lisans Tamamlama? talebimizi hep canlı tuttuk. Yetkili sendika olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığında katılmakta olduğumuz 2007 Ekim, 2008 Nisan-Ekim, 2009 Nisan- Ekim, 2010 Nisan ? Ekim toplam 7 adet Kurum İdari Kurulu Tutanaklarına yazdırmak suretiyle karar aldırdık. 2009 Yılında YÖK başkanımız Sayın Yusuf Ziya Özcan makamında ziyaret edilerek ?Lisans Tamamlama? talebimiz iletildi. Bu talebimiz doğrultusunda YÖK?ün bizden istemiş olduğu dilekçeler tüm teşkilatımızdan sendikamız aracılığı ile toplanmıştır. Genel Yetkili Sendika olarak katıldığımız 2008, 2009, 2010 toplu görüşme masalarına da diğer çalışmalarımıza paralel Tarım Orman, Çevre çalışanlarımızın diğer her türlü sorunları gibi Lisans Tamamlama talebimizi güçlü bir biçimde taşıdık. Orada yapılan müzakerelerde ve sunumlarda Genel Başkanımız Günay KAYA güçlü bir şekilde taleplerimizi hep dile getirmiştir. Toplu Görüşme Masasında ısrarlı talebimiz karşılık bulmuş ve 2010 toplu görüşme kayıtlarına Lisans tamamlama konusunda ?Devlet Personel Başkanlığının ve Bakanlığın konuyu takip etmesi? ibaresi koydurulmuştur. TOÇ BİR-SEN?in daha önceden YÖK ve Üniversiteler nezdinde yapmış olduğu ciddi girişimler ve 81 İlimizde topladığımız binlerce dilekçe olumlu sonuç vermiştir. Sadece Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN, Memur-Sen?e bağlı yetkili sendikalarının imzaladığı 2010 yılı Toplu Görüşmeleri sonucu işin içine Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıkların bir protokolle resmi olarak dahil edilmesi meselenin YÖK ve Üniversiteler bakımından çok daha olumlu, çok daha pozitif, çok daha iyi niyetle algılanmasını sağlamıştır.YÖK?teki bu olumlu anlayış birçok Üniversitenin uzaktan eğitim merkezlerinin harekete geçmesini hızlandırarak Lisans Tamamlama konusunda ciddi adımlar atmalarını kolaylaştırmıştır. Bizler Tarım Orman hizmet kolunun Genel Yetkili Sendikası TOÇ BİR-SEN olarak görüştüğümüz her platformda Lisans Tamamlama hakkının ziraat, veteriner sağlık teknikerlerimiz için mutlaka, birlikte ve hiç bir bölümün dışarıda bırakılmayacak şekilde protokole bağlanmasını talep ettik.

Özellikle bulundukları, sorumluluklarını taşıdıkları makamların her saniyesini Millete ve Devlete nasıl hizmete dönüştürebilirim, Üniversiteyi, Fakülteyi nasıl milletime daha yararlı kılabilirim derdini ve heyecanını duymalarını görmekten ziyadesiyle memnun olduğumuz kendileriyle tanışmaktan onur duyduğumuz başarılı devlet adamları, saygın bilim insanları 19 Mayıs Üniversitesinin rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Mehmet KURAN ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. Vedat CEYHAN?ın gayretli ve takdire şayan çalışmalarıyla hazırlanan çalışma Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER?e sunulmuştur. TOÇ BİR-SEN olarak yaptığımız her görüşmemizde ve özellikle 19 Mayıs Üniversitesinin Sayın Rektörüne Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin hiçbir biçimde kapsam dışı tutulmamasını ve Ön Lisans, Meslek Yüksek Okullarımızın bütün bölümlerimizin kapsama alınması noktasındaki çalışanlarımızın taleplerini 16 Mart 2011 günü yapmış olduğumuz ziyarette ilettik. Bu anlamda Veteriner Fakültesinin güler yüzlü, mütevazi Dekanı Sayın Prof Dr. Mustafa ALİŞARLI ile yaptığımız, görüşme ve yukarıdaki her bir görüşmede başta Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Sayın Rektörü, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesinin Sayın Dekanları ve Uzaktan Eğitim Merkezinin Sayın Müdürü ile Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin Lisans Tamamlama haklarına kavuşmaları için çok verimli, fevkalade seviyeli görüşmeler gerçekleştirilerek çözüm adına çok ciddi hamlelerin gerçekleşmiş olduğunu çalışanlarımızın bilmelerini isteriz. İtiraf etmeliyiz ki Sayın Rektör, Prof. Dr. Hüseyin AKAN beyefendiler, başta olmak üzere Sayın Dekanlar, Sayın Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürleri bizlere çözüm odaklı yüksek anlayışları, iyi niyetli, samimi ve güler yüzleriyle Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki değişim, dönüşüm ve gelişimi somut bir şekilde göstermiş oldular. TOÇ BİR-SEN ailesi olarak devlet millet sevdalısı saygın bilim insanlarımıza sonsuz şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz.

TOÇ BİR-SEN olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ve Sayın Bakanın bu konuda görev tevdi ettiği Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü nezdinde ki görüşmeleri ve çalışmaları hızlandırdık. Üniversite ve Bakanlığımızın dışındaki bir takım engellemeleri de ortadan kaldırarak amacımız ve önceliğimiz Veteriner Sağlık ve Ziraat Teknikerlerimize 2011-2012 eğitim ve öğretim yılına yetişecek Lisans Tamamlama hakkının verileceği protokollerin imzalanması ve yedi yıllık azimli mücadelemizin mutlu sonla sonlanması için yoğun çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimize, kamuoyuna saygı ile duyurulur

http://www.tocbirsen.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF007C6C06C3D68D9E

26 Nisan 2011 22:24

santana10
Şef

veteriner lisans tamamlamayı ısteyen yokmu arkadaşlar

27 Nisan 2011 23:05

vasil_iki
Aday Memur

inşallah kısa sürede olur

28 Nisan 2011 11:17

aumurhan
Aday Memur

Veteriner Lisans Tamamlama istemekteyim. Bu meslek gurubunun üzerine ölü toprağı dökülmüştür. Türkiye ses vermediği gibi benim mensubu olduğum Veteriner Sağlık Teknisyenleride SES vermiyorlar. Demokrasiyi içine sindirememiş insanların yönetiminde olan toplulukların SESİ kesilir. Şu anda yaşadıklarımız bundan ibarettir.

28 Nisan 2011 11:25

VETERİNER TEKNİSYEN
Kapalı

Sayın santana10 aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkürler.Emeği geçen herkesten Allah (c.c) razı olsun.

Olmaz mı Lisans tamamlamayı isteyen?.Veteriner Lisans Tamamlamayı dört gözle bekleyen binlerce arkadaşımız var.

Selam ve sevgiler..

28 Nisan 2011 11:32

aumurhan
Aday Memur

LİSANS TAMAMLAMA KONUSUNDA GELİŞMELER

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında tekniker diplomalı ve lisans tamamlama konusunda talepte bulunan,üyelerimiz ile ilgili uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaların bazı olumlu sonuçları elde edilmeye başlandı.

Daha önce sendika olarak katıldığımız, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kurum idari kurullarında ?Üzerinde çalışılacak konu başlığı? olarak mutabakat altına alınan Lisans Tamamlama konusu, sendikamız ve konfederasyonumuzca 2007 ve 2008 yıllarında toplu görüşme masasındada ele alınmıştı.Söz konusu problemin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına; Devlet Personel Başkanlığınca yazı yazılmıştı.

Ayrıca sendikamızca 2002 yılından bu güne yürütülen çalışmalarda konu, değişik dönemlerde Kurum İdari Kurullarına sunulduktan sonra, 2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına ve Üniversiteler arası kurula sendikamızca yazılı başvuru şeklinde taşınmıştı.Bahse konu kurul ve Başkanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde; Teknik ve Sağlık Lisans programlarının ?Örgün? yani iş başı eğitimli olması nedeni ile, lisans tamamlama konusunun ancak ikinci öğretim şeklinde ortak belirlenecek Üniversitelerin ilgili fakültelerinin ilgili bölümlerinde yapılabileceği konusunda bir anlaşma sağlanmış ve bu konudada üyelerimize, bu konuda talepte bulunan kamu çalışanlarına ve kamuoyuna gerekli açıklamalarımız yapılmıştı.

İkinci Öğretim çerçevesinde Lisans Eğitimini tamamlaması gereken kamu çalışanı üyelerimiz ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarının bu avantajdan faydalanabilmeleri için bahse konu Bakanlık Merkezi İdaresi tarafından; Geçici veya daimi süreli, ancak Lisans tamamlama dönemine esas olmak üzere, bahse konu talep eden personelin yine ortak belirlenecek Fakülte çevresindeki İllere görevlendirilmesi gerekmekte idi. Ancak bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üst yönetiminin ?Taşın altına elini koyması? gerekiyordu. Daha sonra söz konusu gelişmelerin ardından başvurduğumuz Bakanlık Üst Düzey yetkilileri bu konuda olumlu adım atmamış, söz konusu Lisans tamamlama talebimiz konusunda YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul ile vardığımız mutabakat maalesef hayata geçirilememişti.

Ancak sendikamız ve konfederasyonumuz konunun üzerine gitmiş ve söz konusu talebi toplu pazarlık masasında takip etmeye devam etmiştir. 2008 yılı toplu görüşme sürecinden sonra konfederasyonumuzun bu talebi SağlıkBakanlığı? nda karşılık bulmuş, belirli Üniversiteler ile protokoller yapılarak, Sağlık Bakanlığı?nda çalışan ve Lisans tamamlamak isteyen bazı Ön Lisans mezunu kamu çalışanları için ?İnteraktif Eğitim Sistemi? ile eğitim başlatılmıştır.

Bu gelişmeden sonra Türkiye genelinde bazı Üniversitelerin değişik Fakülteleri İnteraktif Eğitim konularına hız vermiş, hizmet kolumuzda çalışan Tarım Ön Lisans ve Veteriner Ön Lisans mezunu kamu görevlilerimize yönelik olarak iki yıl önce 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır.Söz konusu çalışmaya sendikamız Teknik ve Uygulama açısından önemli katkılar sağlamak amacıyla bir yıldır konu sorumlusu, bahse konu Üniversite Öğretim Üyeleri ile çalışma yapmaktadır.

Gelinen noktada, Tarım Ön Lisans mezunları için çalışma tamamlanmış, YÖK ? e sunulmuş ve YÖK tarafından da uygun mütalaa edilmiştir. Veteriner Ön Lisans mezunları ile ilgili teknik alt yapı çalışmaları ise bahse konu Üniversitede devam etmektedir.

Bu konu daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından da Kurum İdari Kurulu kararlarımız gereği bilgi dahilinde olduğu için, Üniversite yöneticileri çalışmayı Bakanlık yetkililerinede sunmuş ve bu konuda olumlu cevap beklemektedirler.

Yürüttüğümüz çalışmaların şuan itibariyle en önemli olumsuzluğu; Lisans tamamlama sürecinde eğitimini bitiren kamu çalışanlarının hangi ünvanı alacakları konusunda YÖK, bazı Üniversiteler ve Devlet Personel Başkanlığı düzeyinde yaşanan bazı tartışmalar ve bunun dışında eğitim sisteminin ders kodları konusundaki bazı küçük problemlerdir.

Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilerinin de bu konuda göstereceği olumlu yaklaşım, çalışmalarının devamı için en önemli kriterdir.

Bahse konu unvan konusundaki olumsuzluk ise; dört yıllık iş başı eğitimli Mühendislik Eğitimi ile beş yıl iş başı eğitimli hekimlik mesleğinin, Açık Öğretim sistemi ile Ön lisans ve İnteraktif sistemle Lisans tamamlama eğitimi sonrası alınacak ünvanla aynı değerlendiremeyeceği konusunda bazı akademik ve idari görüşlerden kaynaklanmaktadır.Bu konuda sendikamızca hukuki çalışmalar yapılmakta olup, söz konusu eğitim içerisinde staj yada tecrübe şeklinde belirli iş başı eğitimlerininde dahil edilebileceği bir Lisans tamamlama programı geliştirilmesi ve akabinde Lisans tamamlayanların ?Mühendis? veya ?Hekim?ünvanını almalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır .

Mevcut çalışmalar henüz tasarı aşamasında olup, YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve ilgili Bakanlık ve diğer bazı kurumlar tarafından uygun mütalaa edildikten sonra hayata geçebilecektir.

Ancak son günlerde bazı sendikalar; yıllardır katılmadıkları, haberlerinin dahi olmadığı Lisans tamamlama konusunda bazı haberler yazarak, üyelerimize ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına yanlış bilgiler vermektedirler. Bir nevi ?Yarın başlayacakmış gibi,çalışanlarımızın beklentiye sokarak, hatta kendileri yapıyorlarmış casına kamuoyuna yanlış bilgiler vererek bugüne kadar kaybettikleri sendikacılık prestijini geri kazanmaya? çalışmaktadırlar. Bu ve benzer çabalar her yetki döneminde sözde sendika yöneticilerinin başvurdukları yöntemlerden biri olup kamu görevlilerince de iyi bilindiği ortadadır. Bahse konu sendika yöneticilerinin bu konuda kamuoyuna yaptıkları açıklamaları dikkatli incelendiğinde, konudan nekadar bi-haber olduklarını çalışanlarımızın dikkatinden kaçmamıştır.

Bu açıklama; kamuoyunun ve çalışanlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına üyelerimize ve çalışanlarımıza sunulmaktadır.

http://www.tos.org.tr/lisans_tamamlama_konusu.htm

28 Nisan 2011 11:48

VETERİNER TEKNİSYEN
Kapalı

Sayın aumurhan'a da teşekkür ediyorum.''Sezarın hakkı sezara'' elbette.Benim derdim kimin yaptığıyla ilgili değil daha çok yapılıp yapılamadığıyla ilgili..Hep göz ardı edildik yıllarca..unutulduk... Veteriner Teknisyenleri olarak..''Üvey evlat muamelesi'' artık ağır geliyor..

Bekledik sabırla..beklemekteyiz..

saygılar.....

05 Mayıs 2011 16:48

santana10
Şef

sevgili meslektaşlar veteriner lisans tamamlama konusunda Derneğimize sahip Çıkmalıyız ve zorlamalıyız Facebookdaki derneğin sayfasında konuyu tartışabiliriz ayrıca ayrı bir facebook sayfasında açabiliriz kaç kişiyiz kaç kişiye ulaşabiliriz görmek açısından oldukça iyi olur Vet.sağ.Mes.Lis. mezunu teknikerler ile dışarıdan düz liseden sonra Laborant veteriner sağlıkı okuyaN arasında nasıl bır düzenleme yapılacak merak konusu bunun dışında örgün laborant veteriner sağlık teknikerliği bölümleride var yani sayımız oldukça fazla yani istersek 10 bin rakamına ulaşabiliriz

09 Haziran 2011 03:07

santana10
Şef

http://www.tarimteknikerleri.gen.tr/?p=652l%C3%BCtfen

ARKADAŞLAR ÜYE SAYISI 3500 CİVARINDA BU SAYININ 5000 OLMASI LAZIM TANIDIĞINIZ ÇALIŞTIĞINIZ TÜM İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ TEKNİKER VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLERİNİ ADININ SİTEYE BILDIRELIM SAYIMIZ ARTSIN ELİMİZ KUVVETLENSİN HADİ HEPBERABER HEP BİRLİKTE

01 Ekim 2011 23:45

yusuf028
Şube Müdürü

acaba laborant veteriner sağlık bölümü mezunlarını kapsarmı?

02 Ekim 2011 10:17

karayusuf
Şef

Sayın santana laborant ve veteriner sağlık mezunlarının sizinde bildiğiniz gibi yüzde doksanı sağlık bakanlığında çalışan ebe hemşire ve sağlık memurlarından oluşuyor acaba bu bölümün lisans tamamlamasını okursak bizlere yani sağlıkçılara bir faydası olurmu. Yinede yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz desteklerimiz sizinle.

25 Ekim 2011 23:54

rugu060
Aday Memur

lisans tamamlamada son gelişme nedir bilen varmı arkadaşlar.

16 Aralık 2011 21:36

yusuf028
Şube Müdürü
19 Eylül 2013 00:02

şimşekjack
Şef
Toplam 14 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?