Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Mayıs 2011 21:37   


Cevabını Bulamadığım Bir Soru

Allah, insanlardan önce "can kavmi"ni yaratmıştır. Can kavminden sonra insan kavmini yaratmıştır.

Acaba kıyamet, hesap, kitap bitip cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gönderildikten sonra, Allah başka bir kavim yaratır mı?

Bu konuda bilgisi olan varsa, delilleriyle birlikte yazarsa dua edeceğim.

Teşekkür ederim.

15 Mayıs 2011 21:40

minarebiliş
Müsteşar

ahiret hayatı ebedi bir hayat olduğu için ondan zaten şüphe olmaz.ama bu yanında başka tür canlı veya cansız yaratırmı ? bunun cevabını verecek birinin olduğunu sanmıyorum.

15 Mayıs 2011 21:43

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

Öyle değil.

Allah, can kavmine de akıl vermişti. fakat onlar kan döktü, bozgınculuk etti(ayete göre). Allahta bundan dolayı onları helak edip, ins kavmini yarattı.

benim sorum şu:

bizden sonra, sınav yapılır mı? sınava tabi tutulacak kavim yaratılır mı?

15 Mayıs 2011 21:58

tarihci09-82
Yasaklı

bundan 3,5 milyar yıl önce yaşamaya başladı can kavmi.ilk başlarda tek hücrelilerdi daha sonra çok hücreli can kavmi oldular ve nesilden nesile kendi aralarında değişik ırklara bölünüp çoğaldılar.

bugünkü insanlar o ilk ortaya çıkan tek hücreli can kavminin 2 milyonuncu nesilden torunlarıdır...

15 Mayıs 2011 21:59

minarebiliş
Müsteşar

hocam bize şu ayet ışık tutabilir :

SECDE 32/13. Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır

.....

sınav sorumlu olduğu durumlardan hesaba çekmedir.eğer bir sınav yapılacaksa bu yeni kavimde ceza olarak ta verileceği anlaşılabilir. Ama yukarıdaki ayette açıkça cehennemde sadece ''insan'' ve 'Cin'' lerin olacağı bildiriyor.buda bize sadece kavim olarak bu iki gurupların olacağıdır.

15 Mayıs 2011 22:07

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

tarihçi

verdiğiniz bilgilere deliliniz nedir? bir de sorumu tam anladınız mı bilmiyorum ama verdiğiniz cevap soruma tatmin edici bir açıklama getirmedi.

minarebiliş

"Bakara 30

Rabbin meleklere "yeryüzünde bir halef yaratıyorum" dediğinde "Biz seni kutsayıp yüceltirken orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birilerini mi yaratacaksın?" dediler. Allah şöyle buyurdu: "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim."

1. Daha once insan varmiydida ve insan biliniyormuyduda Melekler hemen insan hakkinda boyle negatif laflar ettiler. Insan ilk defa yaratiliyorsa insanin bozgunlucuk yapip kan dokecegini nereden biliyorlardi?"

bu aytein tefsirinde pek çok müfessir "can kavmi"nden bahsediyor. peki onlar nereye gitti? cennete mi, cehenneme mi?

15 Mayıs 2011 22:14

tarihci09-82
Yasaklı

fatih edit,verdiğim bilgiler genetikçilerin değişik canlıların dna şifrelerini karşılaştırması sonucu bulunan bilimsel verilerdir.

15 Mayıs 2011 22:16

minarebiliş
Müsteşar

insan yaratılmadan önce cinler vardı.ve tağut yani şeytan onların önderi idi.tıpkı elçiler gibi onlara Allahtan mesaj getiriyordu.yeryüzündeki bu cinler tıpkı şuandaki insanlar gibi azmaya başladılar ve hatta birbirilerini sabepsiz öldürmeye kan dökmeye başladılar...

tağut Allaha kendisne izin verip onlarla savaşmaya talepte bulunmuş.Ama Allah bu isteğini sonradan vermiş.ve tağut iman etmeyen cinlerin hepsini öldürmüş.ordaki gene kan mı dökülecek anlamı buradan gelmektedir.Fakat cenabı Allahın sizin bilmediklerinizi ben bilirim kasti ''Şeytanın Savaşı kazanmasıyla kendisini beğenme ve üstün görme'' durumu idi..sonradan bildiğiniz gibi şeytan patlağı Ademe secde etmemesiyle ortaya çıkarttı...

yani hocam oradaki sizin bilmediğinizi ben bilirim demesi kavim değil şeytanın gerçeklerinden habersiz olan meleklerin durumu..

15 Mayıs 2011 22:16

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

malesef bilimin kesinliği yoktur. bknz: filozoflar.

15 Mayıs 2011 22:19

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

hocam

benim bildiğim şu: ilk yaratılan kavim can; ondan sonra cin, en son yaratılan da ins.

yukarıdaki ayetin tefsirlerine bakmanızı öneririm.

15 Mayıs 2011 22:19

bridget_nivea
Başbakan Müsteşarı

rabbim sanatını göstermek istiyordur editör..

15 Mayıs 2011 22:19

tarihci09-82
Yasaklı

tabi bilim yanılıyo da olabilir doğru söylüyon.

kim bilir belkide 3 milyar yıl önceki ilk canlıların 1,5 milyonuncu göbekten torunlarıyızdır...

15 Mayıs 2011 22:21

ehmer
Kapalı

Ahiretin var olması yani cennet cehennemin var olması zaten dünya hayatının son bulmasıdır ve ebedi hayatın yaşnmaya başlanmasıdır. ondan sonra başka bir hayat olmayacak

15 Mayıs 2011 22:23

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

ehmer

tam da benim sordugum soruya cevap verdin. bunu ispat edebilirsen çok mutlu olacagım.

nivea

amenna ve saddakna.

15 Mayıs 2011 22:25

cihannüma2010
Yasaklı

soruların şifreleri gelmedi sana edit..

15 Mayıs 2011 22:27

ehmer
Kapalı

Semavat ve arz altı devrede, safha safha yaratılmış. Ve sonunda şu gördüğümüz harikalar harikası kâinat çıkmış ortaya.

İlk yaratılış 1. gün ve devir.

Hz. Adem?in yaratılışı 2. gün ve devir.

Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın gönderilmesi 3. ve gün devir.

Dünyanın kıyamet başlangıcındaki harabiyeti 4. gün ve devir.

Bu imtihan dünyasının kıyamet ile bütün bütün kapanması 5. gün ve devir.

Dünyanın kıyametinden haşir sabahına kadar geçen dönem ise 6. gün ve devir.

Demek ki 6 gün kainatın ilk doğuşundan ve yaratılışından, haşir sabahına kadar geçen zaman, devir ve dönemi içine almaktadır.

7. günü ise haşrin baharından sonsuza kadar gidecektir. Bu dünyadaki güzellikler ve nurani varlıklar Cennet alemine inkılab edecek; kötülükler, çirkinlikler, günahlar ve zulumatta Cehennem alemine inkılab edecek ve bu şekilde 7. gün olan haşir ebediyyen devam edecektir.

Şu anda yaşadığımız dünyadan başka dünyaların olduğu, orada da mükellef varlıkların yaşadığı hususunda ne âyetlerde, ne de hadislerde bir bilgi yer almamaktadır.

Dünyadan başka sekiz ve son verilere göre dokuz gezegenin daha olduğu varittir, ama oralarda böyle bir varlık türünün yaşadığı hususunda ne dini, ne de bilimsel bir doküman söz konusu değildir ve kıyametten sonrada bizden başka insanların tekrar böyle bir aleme gönderileceği belirtilmemiştir.

Bu arada şu gerçeği de gözden ırak tutmamak gerekir. Bu eski gezgen olan dünyamızda bu kadar canlı, ruh sahibi, akıl ve şuur sahibi varlıklar olduğu gibi diğer gezegen ve yıldızlarda, gök cisimlerinde oraların hayat şartlarına göre, oranın yapısına ve konumuna göre ruhani varlıklar vardır.

15 Mayıs 2011 22:29

bridget_nivea
Başbakan Müsteşarı

ondan mı biz dünyayı 6 günde yarattık ayeti var ehmer?

15 Mayıs 2011 22:40

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

araştırırken şu bilgilere denk geldim. kafam iyice karıştı desem yalan olmaz.

"2. Yeryüzünde İnsanlardan Önce Kimler Vardı?

Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ifadelerden yeryüzünde insanlardan evvel insanlar gibi mükellef bir kısım varlıkların da yaşadığı anlaşılmaktadır. Ancak bunların nasıl varlıklar olduğu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu hususta Bediüzzaman, şunları söylemektedir:

?Ben, yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım? [5] ayetindeki ?Halife? tabiri, dünyanın, insanların hayatına elverişli şartlara sahip olmazdan evvel yeryüzünde idrakli (düşünen) bir mahlûkun bulunmuş olduğuna ve o mahlukun hayatına o zamandaki yerin evvelki vaziyetleri muvafık ve müsait bulunduğuna işarettir. ?Halife? tabirinin bu manaya delaleti, hikmet gereğidir. Amma meşhur olan manaya göre, o idrak sahibi mahluk, cinlerin bir nevi (çeşidi) imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile değiştirilmişlerdir.[6][7]

Meleklere insanın yeryüzünde fesat çıkaracaklarını Allah?ın bildirdiği rivayet edilir. Buna dâir İbni Mes'ud ve sahabeden bazılarının rivayet ettiği farklı görüşler vardır. Bu görüşler şöyledir:

Allah (cc), meleklere: "Şüphesiz ki ben, yeryüzünde bir halîfe (insan) yaratıcıyım." dediği zaman melekler: "Ey Rabbimiz, bu halîfe ne olacak?" diye sordular. Allah (cc) da: "Onun bir nesli olacak. Onlar yeryüzünde fesat çıkaracak, birbirlerine haset edecek ve birbirlerini öldürecekler." buyurdu. Bunun üzerine melekler: "Ey Rabbimiz orada fesat çıkarıp kanlar dökecek kimseler mi yaratacaksın?" dediler. Allah (cc), meleklere, yeryüzünde kalabalık halk bulunduğu zaman, orada fesat çıkaracaklarını ve kan dökeceklerini bildirmişti.

İbn Zeyd şöyle demiştir: «Allah (cc) cehennemi yarattığı zaman, melekler çok korktular ve: "Ey Rabbimiz, bu ateşi kimin için yarattın?" dediler. Allah (cc):

"Mahlûkatımdan bana asi olanlar için." cevabını verdi. Hâlbuki o günde meleklerden başka mahlûkat yoktu ve yeryüzünde de hiçbir yaratık bulunmuyordu. Allah (cc): "Şüphesiz ki ben, yeryüzünde bir halîfe (insan) yaratıcıyım dediği zaman melekler günahın onlardan çıkacağını anladılar.»

Levh-i Mahfuza kıyamet gününe kadar olacak şeyler yazıldığından, melekler de Levh-i Mahfuza bakarak öğrenmişlerdir. [8][9]

Cinler, Hz. Âdem?den, yani insanoğlundan önce yaratılmışlardır. Kur'ân bu hususu anlatırken: ?Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yaratmıştık.? [10] demek suretiyle ifade eder.[11]

Hadisçilerin ve tefsircilerin görüşlerini toplayan Abdullah Aydemir, ?Tefsirde İsrailiyyat? isimli eserinde bu konuda ortaya atılmış görüşlere delil teşkil eden , ?Hani Rabbin meleklere: ?Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti. Melekler de: ?Biz seni hamdinle tesbih ve tenzih edip dururken ?orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek- kimse mi yaratacaksın?' demişlerdi. Allah (da): ?Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim' demişti.? ayetinin tefsiri münasebetiyle, tefsircilerin pek çok şeye temas ettiklerini, bunlardan birinin de arzın (yeryüzü) Adem'den önceki sakinlerine ait bilgiler olduğunu söyler.[12][7]

Bazı âlimler: ?Allah cinleri Âdemin yaratılmasından iki bin yıl önce yaratmıştır. Meleklerin gökyüzünde yaşadıkları gibi cinlerin de yeryüzünde yaşadıklarını? söylemişlerdir. Taberi Tefsiri'nde de yeryüzünde insanlardan önce cinlerin yaratılmış olduklarını şöyle anlatılır [11];

Abdullah İbn Ömer (r.a.): «Cân oğulları diye anılan cinler, Hz. Adem'in yaratılmasından 2000 yıl evvel yeryüzünde idiler. Yeryüzünü fitne ve fesada vermek suretiyle bozdukları ve kanlar döküp cinayetler işledikleri için, Allah onlara karşı meleklerden müteşekkil bir ordu gönderdi. Melekler tarafından iyice hırpalanan bu fesatçılar denizlerdeki adalara sığınmak suretiyle canlarını kurtarabildiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere: ?Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım?.? dedi.»

İbn-i Abbas şöyle diyor: «İnsan çamurdan yaratıldı. Yeryüzünde ilk önce cinler yaşarlardı. Onlar, arzda (yeryüzünde) kanlar akıttılar, birbirlerini öldürdüler. Allah, onlara İblis'in komutasında meleklerden askerler gönderdi. İblis ile onun komutası altında bulunanlar, öteki cinlerle savaşarak, onları denizlerdeki adalara ve dağların etrafına sürdüler. Bu zaferi kazandıktan sonra İblis'in kalbinde gurur doğdu ve: ?Ben, kimsenin yapmadığı bir iş yaptım? diye övündü. Allah, onun kalbinde doğan bu gururu bildi. İblis'in yanındaki melekler, bunu bilmiyorlardı. Cenab-ı Hak, İblis'in yanında bulunanlara: ?Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım? dedi. Buna karşılık olarak melekler: ?Sen, bizim kendilerini tenkile memur edildiğimiz cinlerin yaptığı gibi orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek biri mi yaratacaksın?? dediler.» [12][7][11]"

15 Mayıs 2011 22:44

minarebiliş
Müsteşar

yani hocam benim dediğime denk geldiniz :)

15 Mayıs 2011 22:46

06fatih06
Başbakan Müsteşarı

durum öyle gibi gözüküyor:)

15 Mayıs 2011 22:52

ehmer
Kapalı

ya fatih bey siz kani oldunuz mu? yani demek istediğim şu dünya hayatı bittikten sonra başka bir hayatın yaratılacağına dair ne ayet ne de hadis vardır. ayetin ve hadisin olmaması da yeterli bir gerekçedir. zaten öyle olsa dünya hayatı sona ermez yada cennet ve cehennem ebedi olmaz...

Toplam 35 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;