Editörler : **sude**
19 Mayıs 2011 10:21   


Anayasa Mahkemesi'nin YMM Kanunu hk. Kararı

Anayasa Mahkemesi dün 5786 sayılı kanunla ilgili bazı maddelerin iptalinin istemine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre artık sınavsız YMM olma dönemi sona erdi. Hesap Uzmanı, Maliye Müfettişi, Gelirler Kont. ve Vergi Denetmenlerine sınavsız YMM olma hakkı ortadan kalkmış oldu. Herkes Turmobun yapacağı sınava genel usullere göre girecek. Ayrıca nisan ayında yapılan özel YMM sınavının da dayanağı olan fıkra da iptal oldu. Sınavı geçenler sadece 1 aylık bir YMM olma sevinci yaşamış oldular. Yeni bir kanuni düzenleme olacak. Görünüşe göre, maaşlar konusunda birçok kurumun gerisinde kalan Maliye denetim elemanlarının en büyük kozu da elden gitti. İnşallah yeni düzenleme hayırlı sonuçlar doğurur.

19 Mayıs 2011 12:03

aktasonlıne
Şube Müdürü

hocam anayasa mahkemesi kararları geri yürüyor mu ? neden özel ymm sınavı iptal olsun.Bakanlık bundan sonrası icin özel ymm sınavı yapamayacak.

19 Mayıs 2011 12:35

yst86
Aday Memur

http://www.memurlar.net/haber/196209/

Anayasa Mahkemesi, maliye bakanlığında çalışan denetim elemanlarına ilişkin önemli bir karar verdi. 5786 sayılı Kanunla, 3568 sayılı Kanun değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre maliye bakanlığındaki vergi elemanlarının yeminli olabilmesi için 10 yıl hizmetlerinin olması ve oda tarafından yapılacak sınavda başarılı olması şartı aranmıştır. Düzenlemede, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin 10 yıllık sürede dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca bir geçici madde konulmuştur. Bu düzenlemede ise 10 yıllık hizmeti tamamlayamayanlar için Maliye Bakanlığının özel bir sınav yapabileceği ve bu sınavı kazananların yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanacağı belirtilmiştir. Bu sınav 2 ay kadar önce yapıldı. Anayasa Mahkemesi Maliye Bakanlığına sınav yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. Ancak iptal hükümleri geriye yürümediği için sınav sonuçları geçerli olacak.

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;