Editörler : asaygincihan27
21 Mayıs 2011 21:51   


öğretmenlikte 7 gün rapor maaş kesintisi

öğretmenlikte 7 gün rapor maaş kesintisi olayında bu 7 gün tek sefer alıncamı yoksa parça parça alsakta 1dönemde toplama mı bakıyor.1yıl içinde 7 gün alınca kesilir diyenlerde oluyor.bu işi bilen var mı arkadaşlar.

21 Mayıs 2011 22:03

earl_hickey
Şube Müdürü

alınan raporlarda yıllık olarak 7 günden fazla 7 günün üzereindeki üzerindeki raporlu günler içi kesinti bir sonraki ayın maaşın zam ve tazminatlarından gün hesabıyla %25 oranında yapılmaktadır.

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

21 Mayıs 2011 22:20

jonsongibi
Memur

hocam teşekkür ederim yani 7 gün hesaplanıp gün olarak örn.50tl.7=350 tl bununda yuzde25i87.5 lira mı kesiliyor

21 Mayıs 2011 22:37

M.kursat
Kapalı

ayda 7 günden fazla alınırsa maaştan kesinti yapılıyor. ama heyet raporlarında kesinti olmuyor..

21 Mayıs 2011 22:43

jonsongibi
Memur

bir yıl içinde 7 gün değil mi,o 1 ayda 7 gün mü rapor

21 Mayıs 2011 22:49

M.kursat
Kapalı

evet hocam ay da 7 günü geçerse maaştan kesiliyor.

21 Mayıs 2011 23:29

f1yardım
Şube Müdürü

hocam ayda değil bir yılda

21 Mayıs 2011 23:32

M.kursat
Kapalı

f1 hocam yanlışsınız.. ayda 7 günü geçersen maaştan kesinti olur..

21 Mayıs 2011 23:42

f1yardım
Şube Müdürü

III- Ortak Hükümler:

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

22 Mayıs 2011 00:09

oz_lm
Aday Memur

maaşta hiçbir şekilde kesinti olmaz ekderste olur. zaten gönderdiğiniz yazılarda da açıkça ifade edilmiş zam ve tazminatlar eksik ödenir diyor. maaş kesintisi demiyor

22 Mayıs 2011 00:14

M.kursat
Kapalı

oz_ml siz bayaa bi yabancısınız bu olaya.. maaştan rapor kesintisi olur. e-bordonuza bakarsanız görürsünüz. ama ben ay da 7 diye biliyordum f1 arkadaşın gönderdiğğini okuyunca benimde kafam karıştı. maliyenin yaazısı bu acaba meb te de aynı uygulama geçiyor mu ? ama kesin olan kesinti oluyor..

22 Mayıs 2011 00:14

f1yardım
Şube Müdürü

tazminat dediği zaten maaşın içinde var hocam. dolayısıyla maaştan kesiliyor

22 Mayıs 2011 00:23

f1yardım
Şube Müdürü

kürşat hocam maliyenin yazısı değil bu. 657 den bir bölüm

24 Mayıs 2011 16:20

nikaragua
Aday Memur

eskiden çalıştığımız şehirden alıyorduk raporu ama 4-c ile bu değişmiş diyolar..yani ben ankara da çalışıyorum diyelim pazartesi ist dan rapor alabilir miyim?

27 Mayıs 2011 22:04

jonsongibi
Memur

alabilirsin hocam hiç bir sıkıntı olmaz.ben yeni uygulamalı yaptım...

28 Mayıs 2011 00:59

thefeti
Yasaklı

Ekdersin kesildiğini biliyordum ama maaştan kesintiyi de ilk defa duyuyorum. Geçen gün okulumuza sendika başkanı gelerek üye kaydı yapmak istedi ve okulda kimse olmadı. Dedim öğretmenlerin haklarını savunmuyorsunuz ki üye olalım.

28 Mayıs 2011 07:33

isikayhan
Kapalı

burada ifade edilen maaştan kesinti yapılması bütün memurlar için geçerli bir uygulama

15 Haziran 2012 00:33

geo-mat
Aday Memur

tek seferde 5 günlük sağlık raporunda maaştan kesinti yapılı mı?

15 Haziran 2012 16:22

yeditepeist
Aday Memur

bır yılda aldığınız 7 günlük raporda kesinti olmaz ama 7 günün sonrasında olur. mayıs ayında hastalığımdan dolayı 7 günün üzernde rapor kullandğım için biliyorum. yıllık 7 gün aylık değil zaten toplmda 40 gün rapor verilebilir.

20 Mart 2013 11:09

hayatneki
Kapalı

alınan raporlarda yıllık olarak 7 günden fazla 7 günün üzereindeki üzerindeki raporlu günler içi kesinti bir sonraki ayın maaşın zam ve tazminatlarından gün hesabıyla %25 oranında yapılmaktadır.

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.


earl_hickey, 7 yıl önce - Alıntıya git

peki bu kesinti bir seferemi mahsus hocam ya bilgilnedrirseniz sevinirim.

20 Mart 2013 14:28

müdür580
Memur

Arkadaşlar aldığınız raporun süresi 7 günü geçerse maaşınızdan kesinti oluyor.Mesela 10 günlük rapor aldınız diyelim 3 günlük kesinti olur maaşınızdan günlük kesinti miktarı 5 TL civarındadır.

Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;