Editörler : Cüneyt Barışoglu
27 Mayıs 2011 14:32   


iş bulma ve rızık için dualar

Allahümme yarabbi bicahi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrete uyünina ve nuri ebsarina habibike muhammed inil mustafa ve resulikel murtaza ve nebiyyikel mücteba havvil halina ila ahsenil hal ya muhavvilel havli vel ahval anlami : Ey Allahım vesile sahibinin yüzü suyu hürmetine senden diliyorum. Rabbim O bizim efendimiz ve sevgili peygamberimiz, O gözlerimizin nurudur, O habibimiz Muhammed Mustafadır. Halimizi en güzele değiştir. Ey her hali ve durumu en güzel değiştiren Rabbim İşi bozulmuş kısmeti bağlanmış sıhhatsiz üzüntü ve kahır ömrü azap içinde geçen otururken yatarken gücü yettiği kadar okusun saymaksızın üç gün zarfında faydasını ve tesirini görmeye başlarsınız Kaynak Delala i Hayrat olacağına inanarak okuyun

27 Mayıs 2011 14:34

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Büyük Mevki Ve Makamdaki Kişileri Etki Altina Almak, vardiğin Yerde Işinin Görülmesi Için,iş Görüşmelerine,adliye,önemli Toplantilara Vs Gitmeden Akşamdan çekin. Allahümme Ya Aliyyün-110 Allahümme Ya Afüvvün-156 Allahümme Ya Muhsiy-148 Allahümme Ya Kadirun-305 Allahümme Ya Müizzün-117 Allahümme Ya Basiyrun-302 Allahümme Ya Selam-131 Allahümme Ya Hakemün-68

Rızıkların Ummadık Taraftan Gelmesi İçin Okunacak Dua: * Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından da 134 kere '' Yâ Samed '' 101 kere '' Yâ Vâhid '' İsmi Şerifleri okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur,ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez. * Her kim güneş doğarken,güneşe karşı oturup 300 defa: {Bismillahir Rahmânir Rahim} der ve ardından da 300 kere: {Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyidina Muhammed} derse,Allahü Teala ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir.

27 Mayıs 2011 14:37

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Mülk ve Saltanat Sahibi Olmak için Çok Etkili Dua Bismillahirramânirrahıym. Kulüll'ahümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü vetanziıl mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr. İnneke alâ külli şey'in kadiyr. Fazileti: "Al-i İmran sürsindeki bu ayet ism-i azamdır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir." Bir kimse bu duayı sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cebab-ı Hakk, o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer.Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir inşaallah.

Günde 15 Defa okunursa Hak Teala O kişiye Hesapsız Rızık Verir. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in?dallahil islam,ve mah?telefellezine utül kitabe illa min ba?di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe?innallahe seriul hisab. Enes(r.a) Resulullah(s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ''Her kim bu Ayet-i Kerimeyi uyuyacağı vakit okursa Allah onun için kıyamet gününe kadar kendisine mağfiret dileyecek yetmişbin melek yaratır.''

27 Mayıs 2011 14:40

murside_20
Daire Başkanı

...

27 Mayıs 2011 15:56

hicnur
Şef

güzel konu (: Allah razı olsun

27 Mayıs 2011 16:06

deroki
Şube Müdürü

teşekkürler ..

27 Mayıs 2011 16:06

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Kim fakirliğe düşmüşse El-Vehhab (Herşeyi devamlı Veren) ismini çok sayıda zikrederse veya 2rekat kuşluk (duha) namazı kılarak namazın 2.rekatının 2. secdesinde 40 defa bu ismi okursa hayret edilecek bir şekilde Allah-u Teala onun fakirliğini uzaklaştıracaktır! İhlasla Ya Vehhab diyen bir müslüman bu isme devam etse, bol rızka erişir,ilim ve hikmet sahibi olur.

Kaynak ; Esma-i Hüsna

Ahmet Emin İslamoğlu

27 Mayıs 2011 16:08

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

hiç ummadıgınız bi sekilde en cok ihtiyac duydugunuz zamanda paranın gelmesi için;pazartesi yada çarşamba günü tekasür suresi 40 sefer okunur.......... Elhakümüt tekasür,Hatta zürtümülmekabir,Kella sevfe ta?lemun, Sümme kella sevfe ta?lemun, Kella lev ta?lemune ılmel yekıyn, Le teravünnelcehıym, Sümme leteravünneha aynelyakıyn, Sümme le tüs?elünne yevmeizin anin neıym.

27 Mayıs 2011 16:15

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Muğni nafiu bu iki esma ile beraber şu ayet okunur.

ve ennehu huve ağna ve akna

ayetin anlamı=zengin eden sermaye veren de o dur.

muğni ismi şerifi ebced değeri 1100 dur nafiu ebced değeri 201 dir toplam =1301 okuyacaksınız yani birini 1100 kere birini de 201 kere okuyacaksınız

27 Mayıs 2011 16:20

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Cenabı hak zenginliği istediği kullarına verir.bir müslümanın zengin olamıyorum diye üzülmesi doğru değildir. Zengin olupta azmaktansa fakir olup imanlı yaşamak çok daha iyidir.

Tabi bununla beraber hem imanli hemde zengin olup zekatını ve hayrını yapmak daha güzeldir..

Kazancının çoğalması işlerinin iyi gitmesini istiyorsan şunlara dikkat et:

1- Sabah erken kalk ve güneş doğarken uykuda bulunma.

2- Sabah namazını kıldıktan sonra veya kılmadan önce vaakıa süresini oku.

3- İstiğfarı çoğalt ve namazlarını kıl sonrada "Ya rabbi bana bol bol zekat vermeyi nasip et" duasına devam et.

4- Ve Sabah namazı sünneti ile farzı arasında

* 9 defa ayetel kürs-i

*19 defa " Bismillahirrahmanirrahiym Ferdun Hayyun Kayyemun Hakemun Adlun Kuddussun Ve terzuku men teşaau bi gayri hisaab"

*"100 defa Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym ve bihamdihi estagfirullah el azim ve etubu ileyk"

Bunları yerine getiren kişi Allahın izni ile mutlaka zengin olur.......Rabbim kolaylaştırsın...

Kaynak: dua kitabı...

27 Mayıs 2011 16:25

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

SALAVÂT-I FETİH Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır. Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir. Aşağıda ise tamamı mevcuttur. Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn.

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYREHALKİLLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂMENİHTÂREHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENZEYYENEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENERSELEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENŞERREFEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENAZZEMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENKERREMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂSEYYİDELMÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMEL MÜTTEKÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULE RABBİLÂLEMÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEKİYEL HAVZIL MEVRUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ

TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ

ÂDEM

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL

EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ

BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ

ESSALÂTİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti

arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve

berekâtühû.

40 gün yapamıyosanız bile 20 gün yapın 10 gün yapın bir hafta yapın. Ama bir şekilde Yapın önemli olan niyettir

27 Mayıs 2011 16:27

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Üzüntü ve Kederden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Ebu'd-Derdâ'dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

1- "Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir"

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)

"Allah bana kâfidir; O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir."

2- Ebû Musa El-Eş'ârî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:

**

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike. Nâsıyetî biyedike. Mâdın fiyye hukmüke. Adlün fiyye gadâüke. Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec?alel gur'âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy.

?(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım). Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab?ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.?

Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:

- Ey Allah'ın Rasulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır. Peygamber:

- Evet, bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz. Çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, Allah üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu.

Borçlardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar:

Ebû Said El-Hudrî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:

"Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona:

?Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?? dedi. Ebû Umâme:

-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

-Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ?evet (öğret) ya Rasûlallah? dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: ?Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

1-Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.

?Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.?

Hazreti Ali'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, bir, mükâteb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: ?Ben âzâd olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et.? Hazreti Ali:

?Rasûlullah?ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyim mi? Senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi, Allah onu sana ödetir. Şöyle söyle:

2-Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.

?Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah'ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.)?

27 Mayıs 2011 16:28

neslihan08
Şef

bende sınava girdiğimde annem sınav sürecince fetih süresini okumuştu eminim faydası olmuştur.

27 Mayıs 2011 16:33

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur.Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır.

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vedduha.

2.Velleyli iza seca.

3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

6.Elem yecidke yetiymen feava.

7.Ve vecedeke dallen feheda.

8.Ve vecedeke 'ailen feağna.

9.Femmel yetiyme fela takher.

10.Ve emmessaile fela tenher.

11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

ister birden fazla ister bitanesini okuyun inşaAllah faydalı olur Allah kabul etsin. Bu fakire de dualarınızı eksik etmeyin

27 Mayıs 2011 16:41

neslihan08
Şef

ALLAH senden razı olsun bu duaları okuyabildiğim kadar çok okuycam

27 Mayıs 2011 19:02

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

amin kardeşim cümlemizden

27 Mayıs 2011 19:32

biri bizi duysun
Kapalı

teşekkür ediyorum hemşerime..

27 Mayıs 2011 19:45

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

rica ederim Allah kabul etsin

27 Mayıs 2011 20:04

biri bizi duysun
Kapalı

inş.

27 Mayıs 2011 20:37

ekmekarasigpss
Şube Müdürü

sizlerde bildiklerinizi ekleyebilirsiniz

27 Mayıs 2011 22:01

GIZEMS77
Memur

Şahmaran duası

DUA-İ ŞAHMERAN

DUA-İ ŞAHMERAN

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum

*Allahula ilahe illa Huvel aliyyul Hakim.

Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim

*Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim

Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad

*Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.

Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim

*Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur Rahim.

Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu

*Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.

Allahu la ilahe illa Huvel Fettah'ul Alim

*Allah'u la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.

Allahu la illa Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyan

*Allahu la ilahe illa Huvel Adir'ul Kahiru.

Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim

*Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş'il Azim.

Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kuddüs

*Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.

Allahu la ilahe illa Huvel Bais'ul Varis

*Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayy'u la ilahe illa Huve Fadi'u MuhlisineLehuddiyn

Subhane birahmetike ya erhamerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

1-) İLK GÜN 2 rekat hacet namazı kılınacak . İlk gün niyet edilecek dua

öyle okunacak. Diğer günler niyet etmeye gerek yok. Ama hiç ara verilmemesi gerekiyor.

Eğer ara verirseniz yeniden başlamanız gerekmekte.

Hergün ikindi namazından sonra,akşam namazına kadar okunacak.

1-)İş için hergün 7 defa okunacak. İkindi namazından sonra.

2-) Satılmayan mal için 11 gün her gün 7 defa okunacak. İkindi namazından sonra.

3-) Nasip kısmet için 21 gün, her gün 7 defa okunacak. İkindi namazından sonra.

Bu konu tartışmaya açık değildir. İsteğen inanır istemeyen inanmaz.

Önemli Not: Bazı internet sitelerinde Şahmeran Duası hakkında birtakım yanlış bilgiler yer almaktadır. O yüzden Şahmeran Duasını açıklayayım dedim.

Şahmeran duasında kasıt Allah (c.c) isimlerinin toplandığı dua yani Duaların Şahı (Büyüğü) manasındadır.

Elbetteki bütün dualar üstündür ama bunun daha üstün olduğuna inanılmaktadır

Toplam 26 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;