Editörler : Cüneyt Barışoglu
16 Haziran 2011 12:09   


İçişleri B. Görevde Yükselme sınavı 2011 (Nüfus , Yazıişleri vs.)

A ) ÖZLÜK DOSYASI BAKANLIĞIMIZ TAŞRA TEŞKİLATINDA BULUNAN ADAYLARIN

UYACAKLARI USUL VE ESASLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alacak olan "2011 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Programı? ile 01-11 Ağustos 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2- 2011 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatta bulunacak adaylar Başvuru Ekranındaki bilgileri, hatasız ve eksiksiz olarak doldurup, formun çıktısını alacaktır.

3- Başvuru formu çıktısı üzerinde bilgi ekleme, çıkarma, silinti ve kazıntı yapılmış ise başvuru formu işleme alınmayacaktır.

4- Aday tarafından tarih atılarak, imzalanan başvuru formu çıktısı, adayın özlük dosyasının bulunduğu İl?in, İl Yazı İşleri Müdürlüğüne, aday tarafından bizzat teslim edilecektir.

5- Aday başvuru formu çıktısını, imza karşılığı teslim etmeden önce başvuru formu çıktısındaki bilgilerinin doğruluğunu, İl Yazı İşleri Müdürlüğüne sistemden T.C.Kimlik No ile kontrol ettirdikten sonra onaylatacaktır. Onaylanmış başvuru formu çıktısı imza karşılığı İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Onaylatılmayan ve/veya imza karşılığı teslim edilmeyen başvuru formları işleme alınmayacaktır.

6- Adaylar 2011 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Programına bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu oluşturacak bilgilerini dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

7- 2011 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Programından başvuru formunun çıktısını alıp hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; başvuru ekranına yeniden giriş yapabilmek için bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne faks (312 425 61 30) göndererek, mevcut hatalı başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

8- Bakanlık, sistemdeki başvurusunun iptalini talep eden adayların, başvurularını iptal edecektir. Sistemde başvurusu iptal edilen adaylar tekrar başvuru yapabileceklerdir. 11 Ağustos 2011 tarihi Saat:17:00 itibariyle düzeltme nedeni ile iptal talepleri işleme alınmayacaktır. Bu nedenle postadaki gecikmeler göz önünde bulundurularak, adayın dilekçesini bizzat getirmesi ya da faks ile dilekçesini göndermesi gerekmektedir.

9- Müracaatın son günü düzeltme nedeniyle iptal talebinde bulunan adaylar en geç 12 Ağustos 2011 Saat:17:00?a kadar 2011 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Programına tekrar giriş yaparak kayıt işlemini tamamlayıp çıktısını alıp imzaladıktan sonra başvuru formunu İl Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim edecektir. İl Yazı İşleri Müdürlükleri 12 Ağustos 2011 Saat:17:00 dan sonra hiçbir başvuru işlemini kabul etmeyecektir.

10- Adaylar; özlük dosyalarının bulunduğu İl'de, Merkezde veya diğer İllerde ilan edilen kadrolardan birine tercihine göre müracaatta bulunabileceklerdir.

11- Özlük dosyasının bulunduğu İl dışında, diğer İllerde veya Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen kadrolara müracaat edecek adaylar; 2011 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Programından başvurusunu yaptıktan sonra formunun çıktısını alarak İl Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim edecektir. Adaya ait sınav başvuru formlarını ve diğer evrakları, adayın müracaat etmek istediği yere Özlük dosyasının bulunduğu ilin İl Yazı İşleri Müdürlüğü göndereceğinden bu adaylar Bakanlığa veya diğer İllere bizzat müracaat etmeyeceklerdir.

12- Yönetmeliğimizin 14'ncü maddesinin son fıkrasına göre adaylar; ancak bir unvanın, unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl 'e veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl 'e ya da İl ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

13- Yönetmeliğimizin 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda olanlar bu dönemki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaat edemeyeceklerdir.

14- Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğu istenildiği takdirde Bakanlık Merkez Sınav Kuruluna sağlık kurulu raporunu vermek zorundadır.

15- Daha önce yapılan Görevde Yükselme Sınavını kazanan ancak atamaları yapılmamış olan ve atanmak için sırada bekleyen adayların hakları, aynı unvan için açılan Görevde Yükselme Sınavı ile birlikte geçerliliğini yitirmiştir.

16- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Haziran 2011 12:11

vhki_mehmet
Aday Memur

hayırlı olsun ...

09 Ağustos 2011 16:50

havas06
Aday Memur

İçişleri Bakanlığının BAĞLISI bir kuruluşta 7 yıl çalıştım. Taşra teşkilatında da 1 yıl altı aydır vhki olarak çalışıyorum. Şimdi bu açılacak olan görevde yükselme sınavına katılabilir miyim? Bilgisi olan bir arkadaş yanıt yazabilir mi??

11 Ağustos 2011 10:05

erbahar
Memur

ben kurum değişikliği ile içişleri bakanlığına geçmek istiyorum kaymakamlık valilik yada. görevde yükselme sınavları için sizin kurumda belli süre mi geçmesi lazım yoksa memurluktaki tüm süreler dahil mi bilgi edinebilirsem iyi olur ona göre karar vericem şeflikten başka ünvanlar var mı uzmanlık gibi

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?