Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Temmuz 2011 08:07   


Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayanlar veya kaydı silinenler 2011 öğrenci affı 25 temmuz son gün.

arkadaşlar bazı üniversitelerin öğrenci işleri maalesef kanunun çok açık maddesine rağmen uğraşmamak için yanlış bilgi vermektedirler.özelliklede kanunda kayıt yaptırmasa bile kazanmış olan kişinin öğrenci affından faydalanarak kayıt yaptırabileceği ibaresi açık açık yazmasına rağmen bunu uygulamakta zorluk çıkarıyorlar.bu durumda olan arkadaşlar varsa ogrenciaffi@windowslive.com mailine karşılaştıkları durumu yazabilirlerse çözüm için yapılması gerekenleri izah etmeye çalışırım.

kanunun ilgili bölümü:

bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler

03 Temmuz 2011 07:17

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Öğrenci Affı?nın Bilinmeyen Çok Önemli Ayrıntıları

6111 sayılı torba yasa içerisinde çıkan öğrenci affı kanunu bugüne kadar çıkmış olan af kanunlarından en geniş kapsamlı ve en esnek olmasına rağmen yeterince duyurulmadığı için bu önemli özellikleri maalesef hem üniversiteler hem de kamuoyu tarafından bilinmemektedir.

Özellikle ayrılmış olduğu üniversiteden farklı bir şehirde ikamet edenler için yatay geçiş imkanı ve kazandığı halde kayıt yaptırmamış olanlara af tan yararlanarak kayıt yapma imkanı vermesi bu durumda olan ciddi sayıda mağdur kişiler için çok önemli bir fırsattır.

25 Temmuz 2011 de başvurusu bitecek olan öğrenci affı için en kısa sürede ayrılmış olduğunuz üniversite ile iletişime geçip başvurunuzu yapınız.Umarım bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirir ve en kısa sürede eğitiminizi tamamlarsınız.2008 öğrenci affından yararlanıp eğitimini tamamlamış biri olarak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.

Simyacı

Kanunu incelemeniz için tam metin aşağıya eklenmiştir.

MADDE 173- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 58- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm

04 Temmuz 2011 01:08

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Öğrenci affının bilinmeyen çok önemli ayrıntıları

http://www.memurlar.net/haber/199630/

04 Temmuz 2011 12:49

seaboy3535
Şef

merhaba 2000 senesinde üniversiteyi kazandım ancak ön kayıt yaptırmadım ve gitmedim bu aftan nasıl yararlanabilirim ve nereye başvurmalıyım..

04 Temmuz 2011 16:02

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

seaboy3535 sizin sorunuzun cevabı af kanunda şu şekilde geçiyor.kanunda yapılan açıklama gayet net.sizde kazanmış olduğunuz için kayıt yaptırmasanızda af tan faydalanabiliyorsunuz.

bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

04 Temmuz 2011 19:37

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Öğrenci affının bilinmeyen çok önemli ayrıntıları

http://www.memurlar.net/haber/199630/

08 Temmuz 2011 17:14

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

mailden gönderilen sorularda en çok merak edinilen konu için az önce yök ile görüştüm şubat temmuz arası kaydı silinenler için üniversitelere yazı göndereceklermiş.onlarda okullarına devam edebilecekmiş.öğrenci affı ile ilgili sorularınız için mail:ogrenciaffi@windowslive.com

09 Temmuz 2011 21:12

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

öğrenci affı ile ilgili sorularınızı ogrenciaffi@windowslive.com mailine gönderebilirsiniz.

09 Temmuz 2011 21:15

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

öğrenci affı ile ilgili sorularınızı ogrenciaffi@windowslive.com mailine gönderebilirsiniz.

12 Temmuz 2011 09:58

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

güncel

12 Temmuz 2011 12:57

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Üniversiteden atılan öğrenci, başka bir üniversitede okuyabilecek

http://www.memurlar.net/haber/200249/

13 Temmuz 2011 09:01

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Yök Öğrenci affına dair usul ve esasları yayınladı

6111 Sayılı Kanun'un 171,172 ve 173. maddelerinin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar içerigi için aşağıdaki yök web adresinden inceleyebilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/content/view/1058/

öğrenci affı ile ilgili sorularınız için mail ogrenciaffi@windowslive.com

15 Temmuz 2011 11:06

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

YÖK'ten, Öğrenci affına ilişkin 49 maddelik açıklama

http://www.memurlar.net/haber/200464/

öğrenci affı ile ilgili sorularınız için mail:ogrenciaffi@windowslive.com

17 Temmuz 2011 14:39

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

güncel

17 Temmuz 2011 20:55

jacksam
Şef

Gençler,

İkinci öğretim makina mühendisliği kazanmıştım. Ama kaydımı yaptırmadım.

Şimdi aftan yararlanıp kaydımı yaptırmak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum..

Mesela okul açılacağı zaman para bulamadım ve harcı yatıramadım.

Kaydım silinene kadar yatırmadığım dönemlerin harcını faizi ile isterler mi? Yani harç yatırmadığım dönemim harcını isteme durumu oluyor mu üniversitenin eğer ders seçmesem bile?

18 Temmuz 2011 08:30

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

jacksam üniversiteden atılmayı kaldıran kanundan yıl uzadıkca harc ücretlerinin katlanarak artacağına dair maddeler var.

Ancak sen 25 temmuz 2011 e kadar af başvurusu yapmassan okula dönüşünde sıkıntı olabilir.

Çünkü atılma kalkacağı için bir daha öğrenci affınının çıkmasıda çok zor.

bence sen yök ile görüş ve biran önce kararını ver.

18 Temmuz 2011 09:55

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), af kanundan kimlerin yararlanacağına ilişkin merakla beklenen kararını verdi.

http://www.memurlar.net/haber/200680/

öğrenci affı ile ilgili sorularınız için mail:ogrenciaffi@windowslive.com

18 Temmuz 2011 22:37

jacksam
Şef

Arkadaşlar,

Çok acil cevap bekliyorum. Şu sorunun cevabına göre af için başvuracağım:

İkinci öğretimi bir yerde bıraktığınız zaman, harç yatırmadığınız ve dolayısıyla ders seçmediğiniz dönem için üniversiteye harç parasını borçlanıyor muyuz?

Yani üniversite harç parasını isteme hakkı var mı?

İkinci öğretim okumuş olan arkadaş yok mu aramızda?

19 Temmuz 2011 10:46

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

jacksam bu soruya net cevap vermek mümkün değil.üniversitenle veya yök ile görüşmende fayda var en net bilgiyi öğrenmek için.yanlış yönlendirmek istemem.

19 Temmuz 2011 23:01

jacksam
Şef

Gençler

Aftan yararlanarak daha önce kazandığım ama kaydımı yaptıramadığım ikinci öğretim programa başvurmayı düşünüyorum.

Ama maddi durumum el vermezse ve ileride harç parasını yatıramadığım için okulu bırakmak zorunda filan kalırsam yada ne bileyim devam ermek istemezsem ve derslere devam etmezsem, kaydım silinene kadar geçen yarıyılların harç parasını geriye dönük ister mi üniversite?

Aşağıda lisans yönetmeliğindeki ilgili maddeleri koydum. Siz ne anlıyorsunuz aşağıdaki maddelerden?

****************

Üst üste iki yarıyıl izinsiz ve mazeretsiz olarak kaydını yenilememesi veya katkı payını yatırmaması; durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişkisi kesilir.

İlişkilerinin kesildiği tarihten itibaren dört eğitim-öğretim yılı içinde öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında; erkek öğrenci ise, askerliğini yapmış olmak veya muaf olduklarını belgelemek koşuluyla, başvurdukları yıl geçerli olan öğrenim programına intibakları yapılarak öğrenimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler. Bu öğrencilerin toplam öğrenim süreleri, 11. maddesinde öngörülen süreleri aşamaz ve ilişkilerinin kesik olduğu yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz.

20 Temmuz 2011 08:43

simyaci
Müsteşar Yardımcısı

jacksam dostum

bence bu derece ayrıntılı ve teknik bir konuyu üniversiteye onlar cevap vermiyorlarsa da yök e sormak lazım.burdan verilebilecek tahmini bir bilgi yanlış olabilir.en net bilgiyi kanun hazırlayıcısı ve uygulayısı olarak yök e sormak lazım bence.

Toplam 26 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?