Editörler : Cüneyt Barışoglu
«523524525526527528529530531532533534»
21 Ocak 2009 14:54

esyyaaa
Memur

Sayın Mehmet Ali Birand... Mail adresinizi bulamadım.. Sizden bi ricamız olacaktı biz Jeoloji ve Maden Mühendisleri adına. Biliyorsunuz ki kriz dönemindeyiz ve işsizlik sorunu çok çok büyük bir sorun haline geldi. Fakat biz Maden ve Jeoloji Mühendislerinde bu sorun her yıl olduğu gibi bu yılda devam etmekte...Bir diğer taraftan KPSS sınavı biz üniversite mezunları için 2 yılda bir yapılmakta ve düşük puan alan arkadaşlarımız devlet kurumlarına girebilmek için 2 yıl işsiz beklemek zorunda kalmaktadırlar. Sizden ricamız 32.Gün adlı haber programınızda bu konuyla ilgili tartışma yaratmak ve ilgili kişilerle irtibata geçip bu sorunlarla ilgili konuşup bunun nedenini araştırmanız.

Biz Jeoloji ve Maden Mühendisleri olarak kadro açılması için hergün her saat çığlığımızı Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere tüm milletvekillerine, bakanlıklara, Jeoloji Mühendisleri Odası İl şubelerine, Akim'e duyurmaya çalıştık. Fakat sesimzi Denizli Şubesi Jeoloji mühendisleri Odasından başka bir yere duyuramadık. Bu konuyla o kadar az ilgileniliyor ki... Ülkemiz maden kaynakları yönünden oldukça zengin bir ülke ve jeolojik yönden deprem bölgesi olmasına rağmen bu yıl devlet kurumlarna alınacak Maden Mühendisi sayısı 9, Jeoloji Mühendisi sayısı ise 21'dir. Bu konuyla ilgileneceğinizi, çok kişi tarafından izlenilen bi program olduğunu düşünerek size bu konuyu sunmuş bulunmaktayız.. Lütfen sizde bu konuda bizim yanmızda olun ve kaybolmuş değerlerimizi bizle yaşatmak için yine bizle seferber olun... Çünkü artık bu konu bizim ve ailemizin kanayan yarası haline gelmiştir. Bizim sloganımız işli işsiz elele tüm jeolog-madenciler birlikte... Şimdiden çok teşekkür ederiz.

adres anahaber@kanald.com.tr

21 Ocak 2009 14:56

jeolojimühendisiylmz
Aday Memur

bende yolladım....tabi eklemeler de yaptım...hadi arkadaşlar devam

21 Ocak 2009 15:04

dccivelek
Aday Memur

MTA'DAN GELEN 2009 YILI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNME CEVABI:

İlgi:19.01.2009 tarihli e-mailiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel alımları Bütçe Kanunları ilebelirlenmektedir. Bu çerçevede yetkili mercilerden atama müsaadesi alınabilenkadro pozisyonları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından Ö.S.Y.M. Başkanlığınaintikal ettirilerek Tercih Kılavuzunda yayınlanmaktadır. Bu itibarla, hangi unvanda ve ne kadar personel alınacağına dairşimdiden herhangi bir taahhütte bulunulması mümkün değildir. Bilgilerinizi rica ederiz.

21 Ocak 2009 15:06

dccivelek
Aday Memur

BOTAŞ'DAN GELEN 2009 YILI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNME CEVABI:

Sayın İlgili,

Hangi mesleklerde eleman alacağımız ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

BOTAŞ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

21 Ocak 2009 15:19

lillian
Şef

Arkadaşlar en son haberlere göre belediyeler ösym ile yerleştirme yapacak denilmişti. Bildiğim kadarıyla belediyelerde jeoloji mühendisi bulunması zorunluluğu yok ve etüt raporlarına inşaat mühendisleri imza atıyor. Hatta inşaat ve mimari projelere odaları imza attıktan sonra belediyelerde çalışan inşaat ve mimarlarında imza atmaları gerekiyor fakat jeolojide öyle değil oda imzası yeterli ve belediyelerdede herhangi bir mühendis onaylasa yeterli oluyor. Yani jeoloji mühendisine ihtiyaç yok. Bence JMOlara gönderdiğimiz maillerde buna değinelim ve belediyelerde jeoloji mühendisi bulunması için baskı yapıp yasa çıkması için uğraşsınlar ve istihdam yaratmaya çalışsınlar.

21 Ocak 2009 16:24

ekin_1980
Memur

arkadaşlar foruma çok fazla dahil olmuyorum ama verdiğiniz tüm adreslere mailler gönderiyorum

ancak bugün o kadar çok göndermişim ki günlük kotayı aşmışım! :)

12 den sonra maiilere devam

bu arada okanın müjdesi nedir_? merak ettim

ee umut jeologun ekmegidir!:)

21 Ocak 2009 16:36

bulutsuzluközlemi
Aday Memur

Kurumlara bilgi edinmelerden de 2009/1 alımında kaç adet jeoloji mühendisi alacaklarını sormaya başladım ben şimdiden...bilgi edinmeleri de unutmayalım arkadaşlar...MAİLLERE ŞİDDETLE DEVAM...

21 Ocak 2009 16:53

muratbecer
Şef

lillian arkadasım belediyelerde jeoloji müh. çalıştırma zorunluluğu var ve zemin etütlerini onlar onaylıyorlar.yasadığım şehirde belediyede 2 tane jeoloji müh var bi tanesi tamamen zemin etütleriyle ilgilenio.hatta bu yüzden müteahhitlerle başı derde girdi...

bizim yapabileceğimiz şey ise belediyelere alınacak teknik personelin merkezi yerleştirme ile alınmasını sağlamaktır.

ibb itafiyeci kadrosundan birsürü mühendis mimar aldı bu kanunlara aykırıdır bunun önüne geçmemiz gerekiyor...

21 Ocak 2009 17:10

lillian
Şef

Murat benim bildiğim kadarıyla jeoloji mühendisi çalıştırılması konusunda yasal bir zorunluluk yok. Belediyede jeoloji mühendisinin olup olmayacağı belediye başkanının insiyatifinde. Ama böyle bir yasa çıktıysa ve bilgin varsa paylaşırsan sevinirim

21 Ocak 2009 17:21

geologist1999
Şube Müdürü

RS_GIS arkadaşım,

Daha önce TPAO'da çalışmış olan bir personelin bana verdiği bilgi de aynı yönde oldu; Mart 2009'da TPAO'nun yeni bir alım yapacağı yönünde. Ancak sayı için kesin ve net bir bilgi veremedi. Ben de bu bilgiyi arkadaşlarla paylaşmak istedim.

21 Ocak 2009 17:33

muratbecer
Şef

5393 sayılı belediye kanunu nun ilgili maddesi;

Norm kadro ve personel istihdamı

MADDE 49. ? Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.

bu maddede açıkça yazılmamakla birlikte 1999 depreminden sonra yapılan düzenlemeleri biliyoruz.belediyelerde bunu göz önünde bulundurarak jeoloji müh istihdaam etmektedirler.

21 Ocak 2009 17:36

eslem07
Memur

iyi akşmlr arkadaşlar mail atıyoruz merak etmeyin,

Bence de milltvekilleirne mail atmaktansa basına ulaşmaya çalışmak çok daha mantıklı,medyanın gücü ülke yönetenleri bile yönetebiliyor bazen,

benim maillerim sizinki kadar saygılı olamadı

İlgili kişiye;

DEVLETİN, KAMU KURUMLARININ JEOLOJİ MÜHENDİSİNE İHTİYACI YOK MUDUR?

2008 KPSS SINAVINDA 3939 JEOLOJİ MÜHENDİSİ SINAVA GİRDİ.

BÜTÜN ÜLKE GENELİNDE ALINAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ SAYISI 21

ÖNCEKİ YILLARDA 2 YIL İÇİNDE ALINAN MÜHENDİS SAYISI 150?Yİ BULMADI.

LÜTFENNNN EN AZINDAN BİR AÇIKLAMA İSTİYORUZ.

NEDEN FAKULTELER HALA JEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIYOR??

LÜTFEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

DİPLOMANIZ GEÇERSİZ DİYİN

TC.?NİN BİZE VERDİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ DİPLOMASINI YIRTIP ATALIM?.,

KRİZ ÖNCESİNDE DE İŞSİZ,KRİZDE DE SONRASINDA DA İŞSİZ

MESLEĞİNİ ÇOK SEVEN AMA MESLEĞİNİ YAPAMAYAN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ??.SİZDEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYOR?

BİZ SEİSMİZİ DUYURAMADIK

EMİNİM SİZİN SESİNİZ DAHA GÜR ÇIKACAKTIR

70.000 MEMUR ALINACAK

JEOLOJİ MÜHENDİS YİNE ALINMAYACAKKKK

tarzı mailler atıyrm,BİR YANDAN DA MAİL LE BİŞEYLER YAPMAK çok pasif ve saçma geliyo,ikilem yaşıyrm ama yine de atıyrmm,yarar veya yaramaz denemekten ne çıkar ki

21 Ocak 2009 18:01

elifjeo
Şef

bakan Çelik, ?Biz sadece Şubat ayında atama yapmayacağız. Ağustos ayında da atama yapacağız. Bütün kamuya bu sene bütçe kanunu kapsamında serbest bırakılan kadro 25 bindir. Biz yine en az yüzde 40-45?ini alacağız. Asgari 10 bin kadro alacağız. 2009 yılı içinde atanan öğretmen sayısında 30 bin rakamını bulacağız, belki de geçeceğiz? 70 bin diye haber yapılmıştı bunu buraya yazmıştım kötü haber bakanın dediğine göre 2009 alınacak memur sayısı 25 bin miş biraz maillere bunun zaten 10 bin kiş kalıyor arkadaşlar bu yüzden maillere çok önem verelim sesimizi duyuralım lütfen

21 Ocak 2009 19:44

miner83
Şube Müdürü

YA GEOLOG ARKADAŞLAR KAÇ GÜNDÜR ŞURADA SİZLERE YAZIORUZ YOK MU ANKARADA BİR TANE JEOLOJİ MÜHENDİSİ BİZLER TEMSİLCİMİZİ SEÇTİK SİZLERİ BEKLİYORUZ 2100 MADEN MÜHENDİSİ ADINA VEKİL BEYLERLE ÖNCELİKLE GÖRÜŞEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ LÜTFEN ANKARADA BULUNAN GEOLOG ARKADAŞLAR SİZLERDE 3900 JEOLOJİ MÜHENDİSİ ARKADAŞI TEMSİL EDECEK BİRİSİNİ YADA BİRİLERİNİ SEÇİN BİZLERE KATILIN BİRLİKDEN KUVVET DOĞAR HAYDİ BEKLİYORUZ .İŞTE GÖRDÜNÜZ MAİL GÖNDERMEYLE NE OLDU NE GEÇTİ ELİNİZE ..MHPLİ VEKİLLER SAĞOLSUNLAR BAKANA SÖLEMİŞ SORUNUZU BAKANDA 64 TANE ALDIK BİLMEM NE DİYE ZIRVALAMIŞ RESMEN NE 64 Ü BENDE ANLAMADIM O KADAR GEOLOG ALINDIMI ??PROBLEMİMİZİ MAİLLE FELAN BİLDİREMEYİZ BUNU SÖYLÜYORUM EN YAKIN ZAMANDA TEMSİLCİNİZİ SEÇİN ... SAYGILAR

21 Ocak 2009 19:48

2008 kpss
Aday Memur

okan MTA hakkında duyduğun bir şey var kesin değil ve şimdilik tepki olur diye yazmak istemiyorsun yanlış anlamamışım? tamam bende bu konuda bir şey araştırıyorum ama bekliyorum şimdilik yakın bir zamanda duyduklarımızı çakıştırırız ne dersin?

21 Ocak 2009 19:54

2008 kpss
Aday Memur

64 jeolog dediklerine bakmayın siz. mta'nın aldığı 40 kişi 2006 kpss puanına göre son alımlarda yerleştirildi.+3 kişi daha vardı yine o alımda.43 yapar. bu alımlarda da 21 alındı toplam 64 yapar.

21 Ocak 2009 20:11

nkwh
Kapalı

jeo.müh. arkadaşlar bir ses verin en azından söyle böyle düşünüoruz diye. miner83 bence gayet güzel düşünmüş

21 Ocak 2009 20:13

miner83
Şube Müdürü

BAKAN ;RESMEN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ İLE ALAY ETMİŞ BUNUN BAŞKA Bİ AÇILKAMASI YOK ..BAKANA 64 SAYISNI VEREN O GENEL MÜDÜR E SORMAK LAZIM 2008 İN SON MAYIS HAZİRAN ALIMINDAKİ 40 KİŞİ Yİ NEDEN SÖYLEDİNİZ OLMADI 2008 YILINI TOPTAN SÖYLESEYDİNİZ DEĞERLİ BAKANINIZA ADAM SEVİNİRDİ YAW BİZ NE KADAR ÇOK GEOLOG ALMIŞIZ ..TEMSİLCİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!!!!

21 Ocak 2009 20:14

JM_OKAN
Kapalı

yapıcı olmak lazım inşallah en kkısa zamanda birkaç kişi ile inşallah birkaç bakana çıkarız..

21 Ocak 2009 20:18

JM_OKAN
Kapalı

birde oda faktörü var..

yani önce oda ile irtibat kurduktan sonra birşeyler yapılabilir...

bizim oda önceleri bu konuda kılını bile kıpırdatmıyordu fakat son zamanlarda seminerlerde ve toplantılarda işsiz jeologlar konusuna el attılar artık bizimle ilgileniyorlar gibi gözüküyor..

yani odalardan bir sonuç çıkarmaya bakalım..

Toplam 33582 mesaj
«523524525526527528529530531532533534»
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?