Editörler : hopaliSafak Vaktii
18 Temmuz 2011 13:12   


Sosyolog lar sosyal çalışmacı olabilir mi

Selamlar, Biz sosyoloji mezunları YÖK'e gönderilmek üzere dilekçe hazırladık. Dilekçe iki hafatdır muhtelif yerlerden gönderiliyor. Birçok web sitesinde de yayınlandı. İstihdam mücadelemize destek olmanızı diliyoruz. (Sosyoloji mezunlarından gelen mesajı aynen yayımlıyoruz.)

YÖK'ü "SOSYAL HİZMETLER Sadece SOSYAL HİZMET BÖLÜM MEZUNLARINA Bırakılamayacak Kadar CİDDİ Bir İş'tir" dilekçe formatındaki metinlerle sıkıştırmaya çalışmalıyız, konun önemini kavrayan ve istihdam beklentisi olan herkesin YÖK'E İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTAYLA göndermesi çok ÖNEMLİ.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent-Ankara

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Bilindiği üzere ülkemiz genelinde fiilen öğretim görevini sürdüren 64 Sosyoloji bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden her yıl yüzlerce mezun bulmakta ancak bölüm mezunlarının ülkemizdeki çalışma alanları alanlarında istihdam edilme rakamları, maalesef mezun sayısının çok altında kalmakta ve bundan daha vahim olarak gelişmiş ülkelerdeki sektörel dağılımlara göre ülkemizde sosyoloji mezunları sadece Sosyal Hizmetler, Tarım ve Adalet gibi kısıtlı sayıdaki çalışma alanlarında istihdam edilmektedir.

Ülkemiz ve çalışma alanları bakımından örnek ve taleplere geçmeden önce yurt dışında sosyologların en çok istihdam edildiği alanlara ve istihdam edilen kadro türüne bakmakta yarar vardır.

Bir örnek olması nedeniyle Sosyoloji Mezunları'nın, Avrupa'daki istihdam alanları incelendiğinde; örneğin İngiltere'de, kamu hizmeti sunan kurumların tümünde sosyologlar istihdam edilmektedir. Ayrıca sosyologlar, Sosyal Çalışmacı kadrosunda kamuda ve özelde sektörde de çalışabilmektedir. Sosyal Çalışmacı kadroları İngiltere'de neredeyse tüm alanlarda bulunmaktadır. Bu anlamda kendi unvanları dışında da sosyologlar, sosyal çalışmacı kadrolarına getirilerek/ atanarak yerel yönetimler, sosyal hizmet birimleri, denetimli serbestlik hizmetleri, iş aile bakımı, etnik azınlık ilişkileri, çocuk adalet, evsizlerin bakımı, fırsat eşitliği çalışmalarında görev alırlar. Bunun yanında ABD'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tümünde, sosyal hizmet kuruluşlarının tümünde uygulama görevlerinde bulunabilmekte ve idari görevlere getirilmekte tercih sebebidirler. Amerika'da Sosyologlar hem kendi hem de Sosyal Çalışmacı kadrolarına getirilerek sosyal hizmet ve sağlık alanlarında çalışabilmektedirler. Yunanistan'da da sosyoloji mezunları kamu ve özel sektörde Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı olarak çalışırlar. Bir formasyon ile ortaöğretimde Sosyoloji ve ilgi dersleri verebilmektedirler. Yunanistan'da sosyologlar ve sosyal çalışmacı kadrolarında Kalkınma Bakanlığı'nda Devlet Merkezi'nde, Pedagoji Enstitüsü'nde, Siyasi Olaylar Merkezi ve Sporla ilgili alanlarda görev alırlar ayrıca demografik, sosyal, ekonomik, eğitimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler alanlarında görev alırlar. Çalışma Bakanlığı'nda Sosyologlar daha başka unvanlarda işsiz ya da Özürlü İstihdamının Geliştirilmesi Merkezleri (KPA) için danışmanlık yapıp, mesleki eğitim merkezlerinde öğretmen olarak görev alabilmektedirler. İş ve İşçi Bulma Kurumu Bakanlığı'nda yönetici ve danışman olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında İtalya, Fransa'da da sosyologlar sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmektedirler. Bu neredeyse tüm Avrupa'da görülmektedir. Kısaca sosyoloji mezunları sosyal çalışmacı kadrolarının vazgeçilmez mesleklerinden biridir. Ayrıca sosyal çalışma kadrolarına sadece sosyoloji mezunları değil, yakın lisan mezunları da atanabilmektedir.

Oysa Sosyologların ülkemizdeki istihdam alanlarına ve bu alanlardaki sayısal verilere bakıldığında "Sosyal Hizmetler alanında yaklaşık 150 kişi, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Masasında 90 kişi, Sağlık Bakanlığı'nda yaklaşık 22 kişi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yaklaşık 50 kişi, SYDGM ve SYDV' lerde yaklaşık 62 kişi, Kalkınma Ajanslarında ve GAP İdaresinde Uzman kadrosu adı altında Sosyoloji Mezunu olarak görev yapan yaklaşık 30 kişi, Belediyelerde yaklaşık 30 kişi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 10 kişi çalışmaktadır". Bu anlamda 74 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 444 sosyolog unvanıyla görev yapmaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde ki Sosyoloji mezunların kariyer alanları ile ülkemizdeki mezunların çalışma alanları kıyaslandığında istihdam alanının ne kadar kısıtlı olduğu görülecektir. Bu anlamda sosyal çalışmacı kadroları sosyolog kadrolarına göre daha operasyonel bir iş tanımıdır. Bu anlamda bir meslek olarak sosyolojiden ayrılır ve bir iş tanımı olarak hayat bulur. Sosyal Çalışma bu anlamda bir iş'tir ve bu iş kadrosuna pek çok meslek mensubu katılabilir. Bu iş tanımının yeterliliklerini bünyesinde en fazla taşıyan meslek grupları ise sosyal hizmet mezunları, psikoloji mezunları ve elbette sosyoloji mezunlarıdır.

Kurumların Sosyal Çalışmacı kadro talepleri incelendiğinde ise başvuran aday sayısının çok üzerinde bir alımın gerçekleştiği pek çok kadronun boş kaldığı, açılan yeni sosyal hizmet bölümlerinin bu açığın kapatılmasında en azından önümüzdeki beş yıllık bir süreçte herhangi bir açığı kapatamayacak durumda olması, Sosyal Çalışmacı kadrolarının gerçekleştirdiği işlerin uluslar arası bir standarda ve yaygınlığa kavuşması için yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de benzer düzenlemelerin yapılması artık elzem hale gelmiştir.

Ülkemizde başta sosyal hizmetler olarak pek çok alanda sosyoloji formasyonuna sahip kişilerin işgücüne ihtiyaç bulunmakta ancak alımlar bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde bulunmamakta ve çalışmaların gerçekleştirilmesinde sosyolojik bakış açılarının bulunmaması başka sorunlar oluşturmaktadır. Aldıkları derslerden yaklaşımlarına kadar pek çok alanda benzerlik görünen bölümlerinin aynı işi yapabilecekleri ya da ihtiyaç duyulan alanlarda kısa bir hizmet içi eğitim çalışmasıyla önemli noktaların kavratılabileceği bir çalışma alanının bir sosyologlara da açılması son derece yararlı olacak ve bu alanda ihtiyaç duyulan beşeri sermaye eksikliği de giderilecektir.

Tüm bu tartışma çerçevesinde 657 sayılı kanun kapsamındaki unvanlara ve kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceği ve hizmet sınıfının belirlenmesine ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 43 üncü maddesinin b bendi maddesine dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü mezunlarının Sosyal Çalışmacı kadrolarına atanabilmeleri hususunda; yetki organların konuyu tartışması ve Başkanlığınızın kararı ile uygulamaya müsaade edilmesi bilahare tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

ADRES TARİH

TELEFON AD SOYAD

18 Temmuz 2011 13:36

sosyolog2580
Daire Başkanı

hocam sosyoloji mezunları dediğiniz kim. Sosyoloji mezunları derneği mi????

18 Temmuz 2011 14:24

witcher
Şube Müdürü

Sosyal çalışmacılık sosyologların da alanıdır. Sonuna kadar destekliyorum.

18 Temmuz 2011 18:38

yalcinrehber
Aday Memur

Dernek değil Sosyoloji mezunlarının kendisi ya da halen öğrenci olanlar... Sonuçta Sosyoloji okuyan herkes...

18 Temmuz 2011 19:52

sosyolog2580
Daire Başkanı

bu durumu kabul etmeyen sosyologlar bulunmaktadır. Sonuna kadar destekte bulunmalıyız. en kısa sürede bu hakkı elde etmeliyiz. umarım herkes dilekçesini iadeli taahhütlü bir şekilde yöke yollar.

20 Temmuz 2011 10:11

fatihshu
Kapalı

kendi çalıp kendiniz oynuyorsunnuz....ya allah aşkına hangi mantıkla bunu yapıyorsunuz anlamıyrum...sizn aldığınız eğitim farklı bizm aldığımız farklı hem 1989 mahkeme kararları var buna rağmen neyin başvurusunu yapıyorsunuz..psigolog ve pdr alanları da boş bizm bu alnlara da bizi alın diyormuyuz? hayır..eee sizn ne kadar dilekçe yazarsanız yazın boşşş..kebdinizi boşuna yormayın en iyisi..sosyal çalışmacı olmak istiyorsan git sosyal hizmet bölümünü oku....daha rahat iş bulursunuz...

20 Temmuz 2011 10:27

sosyologhasan
Şube Müdürü

arkadaşlar bir sosyolog olarak sunu belirtmek isterim.çalıştığınız kurumlarda size bir soyolog gibi davranılsın maaşınız i olsun.gerisi boş .şimdi hadi sizde sosyal çalışmacısınız demeleri imkansız.ve son olarak şunu belirteyim adı SİR olan raporları doldurmak benim için hiç de uygun değil yok incelemedir, yok mahkeme dir,yok any dir ... arkadaşlar sosyologların sç olması gerekli mi gerekmezmi onu bilmem ama inşallah SİR'larını üzerimize yığmazlar, yoksa vay halimize ....arkadaşlar önce ths ,1 derece almamız ve maaşlarımızın en az D bendinde verilmesi olmalıdır.

20 Temmuz 2011 14:01

biçare_46
Kapalı

Bir sosyolog olarak,

Nasıl sosyal çalışmacı oluyoruz/oluyor sunuz doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Bence mesleğe sahip çıkmak daha karlı bir seçim. Sosyal çalışmacı olmak için sosyoloji okunmaz! Sosyoloji entelektüel ve faydacı bir bilimdir...

Saygı ve selamlar...

20 Temmuz 2011 14:38

witcher
Şube Müdürü

Biz burda farklı bir şey söylemiyoruz ki arkadaşlar meslegimize tabiki sahiç çıkacagız. Prof. Nilgün Hocam çok iyi açıklamıştı çalıştayda. Birileriyle alanımız çakışıyorsa bırakalım onlar çakışsın, bu bizim kendi alanımız.Avrupa da ve Amerika da sosyologlar sosyal çalışmacılık alanında çalışıyor. Çünkü kendi alanları ve biz alanımıza sahip çıkmak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.

20 Temmuz 2011 14:45

witcher
Şube Müdürü

Bırakın onlar tartışsın yazacaktım.

21 Temmuz 2011 08:43

s_o_s_y_o_l_o_g
Kapalı

bence de sosyoloji entellektüel bir etkinlik. ama işssiz entellektüellerin kimseye faydası olmaz.Bu nedenle olabildiğince bu alan desteklenmeli...

21 Temmuz 2011 13:03

sosyolog_ms
Memur

o

l

a

c

a

k

21 Temmuz 2011 13:06

sosyolog_ms
Memur

yök başkanı konudan haberdar...

bizzat yakın arkadaşı tarafından arkadaşlarımızın yanında aradı.

ben de kandil gecesi telf. görüştüğümde bu işin olacağını söyledi. haydi hayırlısı...

22 Temmuz 2011 23:27

nlp_uzmani
Şef

İnşallah dediğin gibidir

yök başkanı olumlu düşünüyorsa bu iş olur

28 Temmuz 2011 14:42

atakan_casper
Yasaklı

bu iş olamaz çünkü mahkeme kararı var gerçi artık yargı diye birşey yok ama hayırlısı bakalım.

28 Temmuz 2011 16:51

witcher
Şube Müdürü

Hangi mahkeme kararı benim haberim yok. Nerden bulabiliriz söylerseniz, çok merak etttim. Benim bildigim böyle bir karar yok ama siz var dediğinize göre vardır bilr bildiğiniz.

28 Temmuz 2011 18:08

ahmet48
Şef

ıkı yasa 1 khk çıkar ıkı laf söylerler ortaya yep yeni birr yasa çıkar. yasaya bakarsak En çok haksızlık bıze yapılıyor...

29 Temmuz 2011 14:19

witcher
Şube Müdürü

Ahmet öylede biri diyor mahkeme kararı var soruyoruz hangi mahkeme kararı ortada yok anlamıyorum varya bu laflar nerden ortaya atılıyor.

30 Temmuz 2011 08:10

fatihshu
Kapalı

bak burda Devlet personel daire başkalığı ne diyo dikatlice oku ve artık bu sevdadan vazgeçin boşana uğraşmayın ATANAMASINIZ:::

Sosyal çalışmacı kadrosuna atanma

Kategori : Atama

Kanun / Madde(ler) : 657 / 36

Tarih : 1 Ocak 1988

Kaynak : 4 sayılı bülten, 19. sayfa

Özet : Sosyal Çalışmacı kadrolarına sadece Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Lisans mezunlarının atanabileceği Hk.

-----------------------------------------

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil "Sosyal Çalışmacı" kadrolarına sadece Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu lisans mezunlarının atanabileceği mütalaa edilmektedir.

-----------------------------------------

sosyal çalışmacı kadrosuna atanma

Kategori : Hizmet Sınıfı

Kanun / Madde(ler) : 657 / 36

Tarih : 27 Nisan 1995

Kaynak : 11 sayılı bülten, 43. sayfa

Özet : Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmayan Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji Bölümünden sosyolog unvanı ile mezun ilgilinin sosyal çatışmacı kadrolarında istihdamının mümkün olmadığı hk.

--------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden sosyolog unvanı ile mezun ...........'in sosyal çalışmacı kadrosunda istihdam edilip edilmeyeceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde "sosyal çalışmacı'' kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bulunmakta ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunun değişik 36 inci maddesinin III Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı başlıklı bendinde; bu sınıfın "sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan" tabip, diş tabibi, eczacı vb. sağlık personelini kapsadığı hükmü yer almakta olup, anılan sınıfa dahil kadrolara atanacakların, mezkur kadro unvanlarının gerektirdiği mesleki eğitimi görmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.12.1988 tarih ve EÖ/07.07.002/3790 sayılı yazılarında "sosyoloji" mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri sayılmadıkları ve sosyal çalışmacı kadrolarına Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunlarının atanabileceği belirtilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmayan Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji bölümünden sosyolog unvanı ile mezun ..... ......'in sosyal çalışmacı kadrolarında istihdamının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

----------------------------------------------------------

Sosaal çalışmacı kadrosuna atanma

Kategori : Atama

Kanun / Madde(ler) : 657 / 36

Tarih : 26 Temmuz 1994

Kaynak : 11 sayılı bülten, 15. sayfa

Özet : Açıköğretim Fakültesinin Sosyal Bilimler Bölümünden mezun olan personelinizin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil "Sosyal Çalışmacı" unvanlı kadroya atanamayacağı hk,

--------------------------------------------------------------------------------

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunlarının Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına dair ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı değişik 36 net maddesinin "III- Sağlık Hizmetleri ve "tardıma Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendinde "Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş, olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sabasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fîzikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.7.1990 tarih ve EÖ/Ö7.07.00ZO 141-13323 sayılı yazısında "Yürütme Kurulunun 14.6.1990 tarihli toplantısında; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadrolara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan Sosyal Hizmet Uzmanı unvanı ile mezun olanların atanması 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43'b maddesi uyarınca, uygun görülmüştür." denilmektedir. - Başkanlığımızca da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yukarıda yer verilen görüşüne iştirak edilmektedir. Hal böyle olunca, halen Belediyenizde görev yapan ve Açıköğretim Fakültesinin Sosyal Bilimler Bölümünden mezun olan personelinizin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil "Sosyal Çalışmacı" unvanlı kadroya atanamayacağı mütala

30 Temmuz 2011 08:57

Sosyolog31
Memur

"fatihshu" aşağıdaki yasaya dikkatle bakarsan, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün sağlık hizmetleri değil de eğitim hizmetleri sınıfından olduğunu göreceksin. Türk kültür ve medeniyetinin önünde engel teşkil eden kişilerle beraber olup, duygusal ve mesleki tekelleşme peşinde koşmamanı ve koşmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Sosyal işler ve sosyal hizmetlerin hem psikolojik hem de sosyolojik boyutları vardır ve bu disiplinler sosyal bilimlerin ortak alanlarıdır,toplumsal meselelerin çözümü noktasında eşgüdüm içinde çalışmadıkları sürece başarı elde edemezler.

ÇOCUK KORUMA KANUNU

Kanun Numarası : 5395

Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005

Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

Resmi Gazete Sayısı : 25876

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

TANIMLAR

e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, İfade eder.

31 Temmuz 2011 13:00

erdenar
Kapalı

sosyologlar pdrci olur, sosyal çalışmacı olur ama doğru dürüst bi sosyolog olamazlar.

Toplam 100 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?