Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Ağustos 2011 08:47   


Eğitim durumundan tayin (Tek Başlık)

Arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim sınavsız geçiş ile üst öğrenime devam edilse özür durumndan okulun bulunduğu ile atama olur mu?

***

Hangi önlisans veya lisans programı, hangi branşın üst öğrenimidir?

http://www.memurlar.net/haber/177417/

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Öğrenim Durumu;

1) Atama talep formu,

2) Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans (varsa hazırlık sınıf ile birlikte öğrenim süresini gösteren) öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi (onaylı, onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği, başlıklı, tarih ve sayılı öğrenci belgesi)

AÇIKLAMALAR

1) Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra müracaatları uygun olanların tayin talepleri ilgili belgelerin asıl nüshalarıyla birlikte İl Sağlık Müdürlükleri yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesini takiben Bakanlık Personel Atama Şube Müdürlüklerince yapılacak incelemeye göre ataması uygun olanların atama işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ataması uygun olmayanlarla ilgili gerekçeleri ile birlikte görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

2) Usulüne uygun yapılmayan müracaatlara ilişkin tayin talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

05 Ağustos 2011 09:43

crazy_sag
Şef

olur kardeş. Kazandı belgesini, atama ve nakil formunu, üstyazı ile sağlık müdürlüğüne götürüyorsun, oarada bakanlığa yazıyor. veya da elden alıp gidiyorsun.

05 Ağustos 2011 12:44

emine91
Aday Memur

ama şuan ki atama ve nakil yönetmeliğinde mazeret tayinleri içinde yer almıyor eminmisiniz gidebileceğimize bende aynı durumdayımda...

05 Ağustos 2011 13:23

bmsmemis
Aday Memur

olmaz kardeş.bende aynı durumdayım.Erzincan il sağlık müdürlüğü ile görüştüm olmaz dedi.Alanında 4 yıllık bir okul kazanman gerekli dedi.

05 Ağustos 2011 13:42

emine91
Aday Memur

bmsmemis iyide dgs ile 4 yıllık fakülteye geçmiş oluyoruz ve alan içi oluyor genelde

05 Ağustos 2011 16:29

bmsmemis
Aday Memur

alanında 4 yıllık üniversite okuduğun zaman tayin oluyormuş 2 yıllığa olmaz dediler

06 Ağustos 2011 01:16

doğrukaynak
Memur

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Öğrenim Durumu;

1) Atama talep formu,

2) Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans (varsa hazırlık sınıf ile birlikte öğrenim süresini gösteren) öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi (onaylı, onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği, başlıklı, tarih ve sayılı öğrenci belgesi)

AÇIKLAMALAR

1) Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra müracaatları uygun olanların tayin talepleri ilgili belgelerin asıl nüshalarıyla birlikte İl Sağlık Müdürlükleri yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesini takiben Bakanlık Personel Atama Şube Müdürlüklerince yapılacak incelemeye göre ataması uygun olanların atama işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ataması uygun olmayanlarla ilgili gerekçeleri ile birlikte görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

2) Usulüne uygun yapılmayan müracaatlara ilişkin tayin talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

06 Ağustos 2011 10:48

behiçer
Aday Memur

arkadaşlar bu sene üniversiteyi kazanırsam kazandığım ile tayinimi aldırabilirmiyim okul dolayısıyla bilen varmı

06 Ağustos 2011 11:44

eregliden
Şef

paylaşımlarınız için teşekkürler

06 Ağustos 2011 17:09

emine91
Aday Memur

yahu iyi hoşta kardeşim ilgin ve bilgin içinde teşekkürler ama sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde madde 21 deki yazıyı olduğu gibi paylaşayım öle birşey yazmıyor

Madde 21- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri her hangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup, başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesinin, bu mümkün değilse bir alt veya bir üst hizmet bölgesinin C ve D illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.

06 Ağustos 2011 17:11

emine91
Aday Memur

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18- Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir ;

a) Sağlık Durumu,

b) Eş Durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il?e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içersinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilemez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır.

birde böyle bir madde var ama bilmiyorum acaba ben yanlış yeremi bakıyorum lütfen şu kafamdaki karışıklığı düzeltin.. birşey bilen varsa ..

07 Ağustos 2011 23:03

doğrukaynak
Memur

http://personel.saglik.gov.tr/yardimci-saglik-personeli-atamalarinda-istenen-belgeler-id526-53.html

08 Ağustos 2011 12:25

emine91
Aday Memur

ama onun güncellenme tarihi 2010 değişmemiştir değilmi bu arada meşgul ettik seni kusura bakma ilgin için teşekkürler

09 Ağustos 2011 17:34

rıddıck
Aday Memur

SAĞLIK BAKANLIĞINDA EGİTİM DURUMUNDAN TAYİN NASIL OLUYOR VE DİLEKÇE ÖRNEĞİNİN VAR MI ACABA Bİ YARDIM ETSENİZ BANA

09 Ağustos 2011 18:00

doğrukaynak
Memur

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Öğrenim Durumu;

1) Atama talep formu,

2) Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans (varsa hazırlık sınıf ile birlikte öğrenim süresini gösteren) öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi (onaylı, onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği, başlıklı, tarih ve sayılı öğrenci belgesi)

AÇIKLAMALAR

1) Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra müracaatları uygun olanların tayin talepleri ilgili belgelerin asıl nüshalarıyla birlikte İl Sağlık Müdürlükleri yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesini takiben Bakanlık Personel Atama Şube Müdürlüklerince yapılacak incelemeye göre ataması uygun olanların atama işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ataması uygun olmayanlarla ilgili gerekçeleri ile birlikte görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

2) Usulüne uygun yapılmayan müracaatlara ilişkin tayin talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

?BU İLAN TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR.?

11 Ağustos 2011 23:54

hem-10-55
Aday Memur

bildiğim kadarıyla sağlık alanında lisans kazanmak gerekiyo öğrenim durumundan tayin için..

11 Ağustos 2011 23:56

doğrukaynak
Memur

doğru cevap

12 Ağustos 2011 01:09

hazel_07
Aday Memur

Lisansımı bitirdim, yüksek lisans yapıyorum. Allah nasip kısmet ederse bir kaç ay sonra doktora da olacak ama gel gör ki eğitim şart denen bir ülkenin memuru olarak isteklerimiz halen daha karsılanamıyor. Eğitim hakkı istiyorum çok mu illaki tekrardan başa sarıp 4 yıllık üniversite mi kazanmam gerekiyor. Sadece yazıklar olsun diyorum. Sırf kadro verdi diye bu adamlara oy bağıslayan arkadaşlar şimdi mutlu musunuz peki :(

12 Ağustos 2011 16:45

aysn_1989
Aday Memur

ben lise mezunu hemşireyim yeni kadroya geçenlerdenim bu sene öss ye girip üni tercih ettim farklı bir şehir çıkarsa tayin durumu nasıl olur ve bir sorun çıkar mı lütfen yardım edin

13 Ağustos 2011 18:07

adn53
Genel Müdür

valla ben 2 yıllık üst öğrenim için bakanlığıa yazı yazdım eğer olumsuz yanıt gelirse ki muhtemelen öyle olacak soluğu sendikanın kapısında alacam, sendika kanalıyla mahkemeye verecem, harç parası alırken 2 yıllık demiyor ama! mahkemenin lehime sonuçlanacağını düşünüyorum gelişleri yazarım buraya

20 Ağustos 2011 12:05

ERDEMCELIK
Memur

arkadaşlar lise mezunu laborantım. açık örtetimden 2 yıllık bölüm okudum ama intibak yaptırmadım. eğer örgün eğtim iki yıılık kazanırsam tayin isteyebilirmiyim.

Toplam 138 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?