Editörler : Cüneyt Barışoglu
10 Ağustos 2011 10:08   


Kitlerin Bakanlıklara bağlanması 399'lu personellerin 657'e geçirilmesi ile ilgili duyumlar..

Farklı kit kuruluşlarında çalışmalar yapılıp Maliye Bakanlığına gönderildiği ve Maliye Bakanlığının şu anda yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalıştığı kimi kitlerin özelleştirilip personelinin havuza alınacağı;kimi kitlerinde Bakanlıklara bağlanıp 399'lu statünün tamamen kalkacağı personellerinde 657'li statüye geçirileceği yönünde kuvvetli duyumlar var.

Bu konuyla ilgili bilgisi duyumu olan varsa burada paylaşalım.

10 Ağustos 2011 10:56

az okumus vatandas
Aday Memur

bu nsl kuvvetli duyum.. zaten kitler bakanlıklara bağlı, artı bu kitler gece rüyada görüp, sabah satacak kadar kolay değil...artı ne kadar kit kaldı... eldeki kitlerde, zaten misyonu bitmemiş kurumlar.. mesele demiryolu. posta idaresi gibi... doğunun en ücra köşesine, hangi kargo şirketi gider...

10 Ağustos 2011 11:08

güven-görkem
Şef

Kimi kitler bakanlıklara bağlı değil,ilgili kuruluş olarak geçiyor.İlgili olmaktan çıkarılıp bağlı kuruluş yapılacak.

Sizinde dediğiniz gibi az sayıda kit kaldı. Bir kısmı hızla özelleştilip (zaten dünkü ekonomi toplantısında kararı alındı)özelleştirelemeyen üretimi olmayan ve atıl durumda olanlarında statüsü değiştirilip yetkinliği artırılacak.Personelleride 399'dan 657'e geçirilecek.İnanın 399 diye bir statü kalmayacak...

10 Ağustos 2011 11:14

güven-görkem
Şef

Dikkat ederseniz forumda bile birçok farklı kurumda çalışan arkadaşlar benim bu söylediklerime paralel şeyler söylemişler.

Tmo'da yeni yapılanma,enerji piyasasına bağlı kitlerin özerkleşmesi,şeker fabrikalarının özelleştirilmesi daha ne söyleyeyim.Bunlar benim söylediklerimi doğrulamaya yetmezmi?

10 Ağustos 2011 14:00

ARSLAN040
Aday Memur

KİT'lerin illa ki satılması gerekmiyor. İller Bankası gibi A.Ş. yapılabilir ve özel kanuna tabi olabilir

10 Ağustos 2011 14:36

ARSLAN040
Aday Memur

@güven-görkem... duyum aldık demişsiniz. duyumları nereden aldınız? kaynağınız ne kadar sağlam?

10 Ağustos 2011 14:54

atrex
Genel Müdür

kurum bazında duyumlar varmı?

10 Ağustos 2011 15:48

güven-görkem
Şef

Bazı kit kuruluşlarının taslak hazırlayıp Maliye Bakanlığına gönderdiğini biliyorum.

Bununla birlikte seçim sonrası Başbakanın talimatıyla Maliye Bakanlığında çalışmaların başladığını ve daha 10 gün önce Başbakan kitler ile ilgi çalışma yapıldığını ve çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra kanuni düzenleme yapılacağını açıkladı.Geçen hafta Maliye Bakanı'da çalışmaların sürdüğünü kısa bir süre içinde sonuçlandırmak istediklerini söyledi. İlgili linkler aşağıdadır :

http://www.memurlarsitesi.net/sozlesmeli/basbakan-sozlesmeliler-icin-calisma-yapiliyor-h10874.html

http://www.memursen.org.tr/haberdetay.php?fide=2377

10 Ağustos 2011 16:17

atrex
Genel Müdür

bu kadroya geçirme muhabbeti özelleşmenin hazırlığımı acaba?

personel 657 yapılıp diğer kurumlara nakledilecek ve kitler özelleştirilecekmi?

10 Ağustos 2011 16:42

güven-görkem
Şef

Kimisi özelleştilip personeli önce havuza sonra 657'ye aktarılacak.Kimisininde statüsü değişecek kit pozisyonundan çıkarılıp direk bakanlıklara bağlanıp personelleri 657'e geçirilecek.

10 Ağustos 2011 16:56

atrex
Genel Müdür

657 ye geçince maaşlarda düşer haliyle.

10 Ağustos 2011 22:22

mirarr
Şube Müdürü

peki ben şimdi ptt de çalışan bir öğretmen olarak dediğiniz gibi 657 ye geçtiğimiztaktirde direk öğretmen olarak milli eğitim bakanlığına geçebilir miyim?657 ye tabi olunca ptt de çalıştığım süre hizmet süreme dahil olacak mı?olması gerekiyor tabi sonuçte yıllarca çalışmışım ama yine de her şey muallak.ALLAH IM ÖĞRETMENLİĞE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERİ GÖSTER RABBİM...(amin)

11 Ağustos 2011 17:34

"pilavüstüquru"
Aday Memur

657 olup maasımın dusmesıne razıyım

15 Ağustos 2011 15:54

Ayaz_99
Memur

tcdd deki işçilerin üniversite mezunlarınıda geçirseler iyi olurdu.

15 Mart 2013 00:31

muzpek
Daire Başkanı

657 sayılı kanuna göre kadrolu İşçilerin memurluğa atanmasına bir engel yok...

KAMUHABER NETTEN ALINTIDIR

İşçilikten memurluğa geçiş mümkün müdür? Şu anda okuyucularımızın hepsi "Geçiş Ancak KPSS ile Olabilir.", "Geçiş Mümkün Değildir" gibi cevaplar vermektedir. Bize soran olsa, Kamuhaber.net doğrudan geçmenin mümkün olma

dığını belirtildik. İşin aslı ise hiç bu şekilde değildir.

657 sayılı DMK nun işe gelindiği gibi yorumlanan bir maddesi vardır. "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddenin ikinci fıkrası, memurluktan çekilenlerin atanmaları yerine memur olmayanların memurluğa atanması hususunu düzenlemiştir. Fıkra aynen şu şekildedir: " 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." Kimler 657 ye tabi değildir? Hakim ve savcılar, subaylar, uzman erbaşlar, KİT lerdeki personelden memur olmayanlar, Öğretim görevlileri (Araştırma görevlileri, okutmanlar) 4/B ye tabi personel, Geçici personel ve İşçiler.

Belirtmiş olduğumuz statülerdekilerin hepsi ayrı bir personel kanununa tabidir. Madde ayrı bir personel kanununa tabi olma kıstasını, "657 ye tabi olmayanlar" diyerek ifade etmektedir.

Bu şekilde çalışmakta olanların kurumlardaki memuriyetlere atanabilme durumu Başbakanlığın görüşü ile belirlenmektedir. Devletle geçici olarak çalışmak üzere anlaşma yapmış olan araştırma görevlileri ( bunların bir kısmı süreli bir kısmı ise kalıcı), hakim-savcıların yanında uzman erbaşların da memuriyete sınavsız olarak doğrudan atanabilme hakkı tanınmaktadır. Geçici çalışmak üzere Devletle sözleşme yapmış bu arkadşlarımızın memuriyete geçişlerine hak tanınmaktadır. Buna karşılık işçiler ile KİT lerdeki sözleşmeli personel pozisyonuna çalışmakta olanların memurluğa geçişleri konusunda olumsuz görüş verilmektedir. Ortada hiçbir kanuni engel yokken böyle bir görüş verilmiş olmasını anlayamıyoruz. Sürekli işçiler açısından dikkate alınacak olan husus, bu kişilerin sürekli olarak, bahsettiğimiz kategorilerden farklı olarak "kadroya" dayalı olarak sürekli şekilde çalışmaktadır. Bir ölçüde artı memur gözüyle bakılan KİT lerdeki sözleşmeli personelin de memurluğa geçişin önündeki tek engel Başbakanlığın bu görüşüdür. Buradaki en önemli vurgu geçişi engelleyen bir Kanuni düzenlemenin olmadığı, ikinci olarak bu şekilde çalışanların diğerlerine kıyasla memurluğa sınavsız geçmesinin mümkün olduğudur. Basit bir deyişle görüşler her zaman değişebilir. Kanunsa ancak başka bir Kanunla değişir. Ortada memurluğa geçişe engel ne kanun, ne yönetmelik vardır. Ortada aslında geçişe imkan veren bir kanun maddesinin görüşle engellenmesi vardır.

Kamu haber Ntten alıntıdır

KAMUHABER NETTEN ALINTIDIR

İşçilikten memurluğa geçiş mümkün müdür? Şu anda okuyucularımızın hepsi "Geçiş Ancak KPSS ile Olabilir.", "Geçiş Mümkün Değildir" gibi cevaplar vermektedir. Bize soran olsa, Kamuhaber.net doğrudan geçmenin mümkün olma

dığını belirtildik. İşin aslı ise hiç bu şekilde değildir.

657 sayılı DMK nun işe gelindiği gibi yorumlanan bir maddesi vardır. "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddenin ikinci fıkrası, memurluktan çekilenlerin atanmaları yerine memur olmayanların memurluğa atanması hususunu düzenlemiştir. Fıkra aynen şu şekildedir: " 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." Kimler 657 ye tabi değildir? Hakim ve savcılar, subaylar, uzman erbaşlar, KİT lerdeki personelden memur olmayanlar, Öğretim görevlileri (Araştırma görevlileri, okutmanlar) 4/B ye tabi personel, Geçici personel ve İşçiler.

Belirtmiş olduğumuz statülerdekilerin hepsi ayrı bir personel kanununa tabidir. Madde ayrı bir personel kanununa tabi olma kıstasını, "657 ye tabi olmayanlar" diyerek ifade etmektedir.

Bu şekilde çalışmakta olanların kurumlardaki memuriyetlere atanabilme durumu Başbakanlığın görüşü ile belirlenmektedir. Devletle geçici olarak çalışmak üzere anlaşma yapmış olan araştırma görevlileri ( bunların bir kısmı süreli bir kısmı ise kalıcı), hakim-savcıların yanında uzman erbaşların da memuriyete sınavsız olarak doğrudan atanabilme hakkı tanınmaktadır. Geçici çalışmak üzere Devletle sözleşme yapmış bu arkadşlarımızın memuriyete geçişlerine hak tanınmaktadır. Buna karşılık işçiler ile KİT lerdeki sözleşmeli personel pozisyonuna çalışmakta olanların memurluğa geçişleri konusunda olumsuz görüş verilmektedir. Ortada hiçbir kanuni engel yokken böyle bir görüş verilmiş olmasını anlayamıyoruz. Sürekli işçiler açısından dikkate alınacak olan husus, bu kişilerin sürekli olarak, bahsettiğimiz kategorilerden farklı olarak "kadroya" dayalı olarak sürekli şekilde çalışmaktadır. Bir ölçüde artı memur gözüyle bakılan KİT lerdeki sözleşmeli personelin de memurluğa geçişin önündeki tek engel Başbakanlığın bu görüşüdür. Buradaki en önemli vurgu geçişi engelleyen bir Kanuni düzenlemenin olmadığı, ikinci olarak bu şekilde çalışanların diğerlerine kıyasla memurluğa sınavsız geçmesinin mümkün olduğudur. Basit bir deyişle görüşler her zaman değişebilir. Kanunsa ancak başka bir Kanunla değişir. Ortada memurluğa geçişe engel ne kanun, ne yönetmelik vardır. Ortada aslında geçişe imkan veren bir kanun maddesinin görüşle engellenmesi vardır.

Kamu haber Ntten alıntıdır

25 Mart 2013 18:30

sosyalgazili
Aday Memur

gncll

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;