Editörler : smtvs
16 Ağustos 2011 10:01   


Sayıştay Denetçi Yrd. Sınavı (13.11.2011)

NOT:Kapanan başlıkta yer alan bilgi kirliliği ve polemiklere bu başlıkta hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir, baştan gerekli uyarıyı yapıyorum. Gireceklere bol şanslar...editör

Başvuru Tarihleri : 19.08.2011 - 23.09.2011

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı : 17-18.12.2011

Sınav Konuları :

Eleme sınavı

MADDE 9 ? (1) Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test usulüne göre yapılır. Alan bilgisi; iktisat, maliye ve hukuk sorularını kapsar.

(2) Eleme sınavının değerlendirmesinde; hukuk yüzde yirmibeş, maliye yüzde yirmibeş, iktisat yüzde yirmi, genel yetenek yüzde yirmi ve genel kültür yüzde on oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.

(3) Eleme sınavı sonuçları ÖSYM tarafından adaylara tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(4) Eleme sınavını kazananlar yazılı sınava katılma hakkını elde ederler ve bunlara yazılı sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ÖSYM tarafından bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 10 ? (1) Yazılı sınav klasik usule göre yapılır. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanır. Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100?dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

(2) Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylara tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde ederler ve bunlara mülakatın yapılacağı yer, gün ve saat Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 11 ? (1) Yazılı sınav aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Ancak bunlardan ticaret hukuku ve muhasebe seçimlik konular olup, yalnız birinden sınava girilir.

a) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.

3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.

4) Borçlar hukuku; genel esaslar.

b) Maliye grubu:

1) Maliye teorisi.

2) Maliye politikası.

3) Bütçe.

4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

c) İktisat grubu:

1) İktisat teorisi.

2) Mikro iktisat.

3) Makro iktisat.

4) İktisat politikası.

5) Para-banka-kredi.

ç) Kompozisyon.

d) Seçimlik grup:

1) Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak.

2) Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi.

Mülakat

MADDE 12 ? (1) Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, komisyon tarafından (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mülakat komisyonu

MADDE 13 ? (1) Mülakat komisyonu; Sayıştay Başkanının veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur. Komisyon çalışmalarının her aşamasında toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır.

(2) Mülakattan önce, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel nitelikleri hakkında yeterli bilgi edinme amacıyla adaylara yöneltilecek soruların sayı ve türlerini planlamak, her bir adaya ne kadar konuşma süresi tanınacağını belirlemek ve mülakatın genel yürütme biçimi konusunda ilke kararları almak üzere komisyonca yeteri kadar hazırlık toplantısı yapılır. Bu toplantılarda alınan ilke kararları tutanağa bağlanır ve sınav dokümanları arasında muhafaza edilir.

(3) Hazırlık toplantısı sırasında gerek görülmesi halinde Sayıştay dışından konunun uzmanları komisyona davet edilebilir ve uzmanlıklarından yararlanılabilir.

Hayırlı Olsun.

16 Ağustos 2011 10:01

Sadizm
Şef

evet arkadasım yazılı olacak.

16 Ağustos 2011 10:19

ytusun
Aday Memur

bu sınava girme yaşı kaç bilen var mı? kimi yerlerde 31 kimi yerlerde 32 geçiyor

16 Ağustos 2011 11:08

muzo81
Şef

bütün sınavlara girme yaşı 35 oldu.

16 Ağustos 2011 11:12

volkkkan
Aday Memur

Alım 45 kişimi 60 kişimi olacak?

16 Ağustos 2011 11:53

18 temmuz
Aday Memur

bekleyip görecez

16 Ağustos 2011 11:57

18 temmuz
Aday Memur

geçen sefer ilan önce verildi sonra ösym sitesinden silindi. bir baktık ilan yok. kursa yazıldık program yaptık çalışmaya başladık. hepsi birden puf oldu gitti. onun için herşey olabilir diye düşünüyorum. kaç kişi alınacağını bekleyip görmekten başka çare yok.

16 Ağustos 2011 12:05

Sadizm
Şef

alım 45 kısı olacak.

16 Ağustos 2011 12:15

Zülmün sınırı yok
Yasaklı

4 Ağustos da yeni sınav yönetmeliği yayınlandı, dolayısı ile sınav açaçakları belliydi.Yazılı sınav klasik usulde olacak ÖSYM yapacak, nasıl olacak anlayamadım?

16 Ağustos 2011 12:28

drskull
Şef

eleme sınavında alan soruları ağırlık olarak kpss ayarında mı olur bilgisi olan cevaplayabilir mi? ona göre çalışacağım bu sınava.

16 Ağustos 2011 12:34

sbfliii2
Kapalı

drskull

osym nın sıtesınde cıkmıs sorular var, ordan bakabılırsın. Yazılı sınav sorularını goremedım ama sıtede.

16 Ağustos 2011 12:52

drskull
Şef

sbfliii2 hukuk soruları kpss ayarı yani kolay baya, ama özellikle iktisat konusunda zorlukla ilgili bir karşılaştırma yapamıyorum ondan sordum. geçen hafta zeynel dinler'in kitaptan şöyle bir başlangıç yaptım, mikroyu bitirdim de ne kadar ayrıntılı çalışma 30 sorudan 20 üzeri yaptırır kestiremiyorum iktisatla alakam olmadığı için.

16 Ağustos 2011 13:01

rulerman
Aday Memur

sınav başvuru şartları nedir?

16 Ağustos 2011 13:11

spekboy
Şef

eleme sınavı nerde yaılıyor ankaradamı yoksa ısteyen ıstedıgı ılde gırebılıyormu bılgısı olan varmı bu konuda?

16 Ağustos 2011 13:17

spekboy
Şef

rulerman sınav basvuru sartı yok osym yapıyo sınavı sadece 50tl para yatırıyorsun kpss basvurusu gıbı sıstem aynı.

16 Ağustos 2011 13:32

mstf_k
Kapalı

arkadaşlar kaynak listemi paylaşıyorum dier başlıkta vardı ama kaldırılmış sizlerde paylaşırsanız iyi olur önce sınav konularını altınada çalışacağım kaynakları yazdım hepimizin hakkında hayırlısı olsun

İKTİSAT

1) İktisat teorisi.

2) Mikro iktisat.

3) Makro iktisat.

4) İktisat politikası.

5) Para-banka-kredi.

Erdal Ünsal makro

Erdal Ünsal mikro

Mahfi eğilmez makro

Mahfi eğilmez ekonomi politikası

Abu zer pınar para banka kredi

MALİYE

1) Maliye teorisi.

2) Maliye politikası.

3) Bütçe.

4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

Abu zer pınar maliye politikası

Abu zer pınar kamu maliyesi

Altın seri bütçe ve borçlanma

Nurettin bilici vergi hukuku

HUKUK

1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.

3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.

4) Borçlar hukuku; genel esaslar.

Zehra od yakmaz anayasa idare idari yargı

Mehmet remzi medeni hukuk borçlar hukuku

MUHASEBE

Orhan sevilengül

16 Ağustos 2011 13:42

ilteriş-han
Aday Memur

arkadaşlar bu eleme sınavına katılmak için hangi kpss puanını kullanıyoruz...

16 Ağustos 2011 13:43

_elif87_
Kapalı

arkadaşlar ben 657 ye tabi memurum. bu sınava girmeyi düşünüyorum. daha önce girmediğim için pek bilgim yok. bayramdan sonra çalşmaya başlasam konuları yetiştiremem ama bundan sonraki sınav içinde alt yapıpı tamamlamış olurum. yaş sınırına takılmadığımız takdirde istediğimiz kadar girebiliriz değil mi sınava? sınav her yıl oluyor mu??

16 Ağustos 2011 14:02

Sadizm
Şef

arkadaşlar kim cıkardı bilmem ama sınava en fazla 2 defa girebilirsiniz.

16 Ağustos 2011 14:05

muratdonertas
Şef

ilteriş-han sınava başvurmak için kpss'ye girmiş olma şartı yok. 50 tl'yi yatıran herkes girebilir.

16 Ağustos 2011 14:16

_elif87_
Kapalı

benim sorularıma net cevabı olan yok mu??

Toplam 3040 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;