Editörler : asaygincihan27
21 Ağustos 2011 21:18   


Dilekçeye cevap kaç günde verilir?

Bir ay önce okuluma dilekçe verdim. Onlar da ilçeye ilettiler. İlçe de bakanlığa soracagını söylemişti. 1 ay geçti ama hiçbir cevap yok. Dilekçeye kaç günde cevap verilmesi gerektiğini bilen var mı?

21 Ağustos 2011 23:02

hazeleye
Yasaklı

15 gündür süresi , ayrıca bu tip konular adaylık eğitimlerinde öğretmenlere anlatırlar

22 Ağustos 2011 00:42

menhus
Şef

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

4982

Madde 11 - Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Madde 12 - Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

22 Ağustos 2011 14:13

öğretmenismail
Memur

sayın hocam bu süre 30 gündür.dilekçe verilmesi hakkında kanun farklı bilgi edinme kanunu farklıdır

22 Ağustos 2011 17:12

mathscience
Aday Memur

Cevaplar için teşekkür ederim.

24 Ağustos 2011 15:41

ersinh
Aday Memur

Zamanında benim yazdığım dilekçeye 3 ayda cevap gelmemişti. 1 aydan sonra nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

24 Ağustos 2011 15:50

sinyor45
Aday Memur

ERSİN BEY DİLEKÇENİN SAYI NUMARSINI FALAN ALMADIYSANIN KAYIT NUMARASINI HİÇ BİŞEY YAPAMAZSINIZ...

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?