Editörler : Mehmet Balci
15 Eylül 2011 13:25   


Programcı ve Çözümleyici kadrolarının TH'ye geçmesi

BİLGİ NOTU

KONU: Kamuda G.İdari Hizmetler Sınıfında Programcı ve Çözümleyici ünvanında görev yapan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi.

MESLEĞE ALINMA: Programcı ve Çözümleyiciler, gerek ilgili okulların meslekle ilgili alanlarından ve gerekse Bilgisayar Kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı?nın belirlediği sürelerde eğitim gördükten sonra yarışma sınavlarıyla mesleğe alınmaktadırlar.

Ayrıca, bu ünvandakiler mesleğe girdikten sonra da çalıştıkları müddetçe araştırma, geliştirme ve sürekli eğitim içinde yoğrulmaktadırlar.

MESLEĞİN ÖNEMİ: Bu ünvanda görev yapanlar, mesai mefhumu tanımadan, akşamları, hafta sonları veya evlerinde bile verilen projeler üzerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, bir projenin hazırlanması, test edilmesi ve yürürlüğe konulması safhalarında da önemli görevler ifa etmektedirler.

Bilgi yönetimi ve iletişimin ülkemiz açısından ne kadar önem arz ettiği ise izahtan varestedir.

Fikir ve Sanat Eserleriyle ilgili kanun uyarınca da Programcı ve Çözümleyiciler sanatçı olarak kabul edilmektedir.

Bu mesleğin, gerek özel hizmet tazminatı oranları bakımından ve gerekse Teknik Hizmetler Sınıfı?na dahil edilmemesinden dolayı önemini yitirdiği gibi mesleğe girmek isteyen adaylar açısından da günden güne özendiriciliğini kaybettiği görülmektedir.

Ancak, Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlarındakiler teknik hizmetler sınıfına alındığı halde, Programcı ve Çözümleyiciler mağdur edilmişlerdir.

Bilgisayar Mühendisi, Matematikçi ve İstatistikçilerin yaptıkları işin aynısı Programcı ve Çözümleyiciler yapmaktadırlar.

Programcı ve Çözümleyiciler iş yaparken, teknolojiyi, matematik bilgisini ve aldığı eğitimin bilgisini projelerde kullanarak projelerin hayata geçirilmesini sağlamaktadırlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda, G.İ.Hizmetlerin tanımı yapılırken ?yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören meslekler olduğu ve bu Kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar? olarak tanımlanmaktadır. Programcı ve Çözümleyicilerin bu tanımın içine girmediği, dolayısıyla Teknik Hizmetler Sınıfının içinde olması gerekmektedir.

Programcı ve Çözümleyiciler; araştırma, inceleme, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama vb. görevleri yapmaktadırlar. Bu bağlamda sürekli saha çalışması yapmakta, veri toplamakta ve istatistiki yöntemleri kullanarak analiz ve yoruma dayalı yazılım yapmaktadırlar.

Sosyal ve kamuoyu araştırmalarının önemi, araştırmaların güvenirliliği ve geçerliliği açısından bu konuda yetişmiş programcı ve çözümleyiciler ile mümkündür. Bilişimde yöntem ve teknikler, saha araştırması yöntem ve teknikleri, istatistik-bilgi işlem derslerini alarak yetişen programcı ve çözümleyiciler Bilgisayar Mühendisleri ile aynı işi yapmaktadırlar. Programcı ve çözümleyici mesleğinin alanı, konusu, yöntem ve teknik göz önünde bulundurulduğunda, Programcı ve Çözümleyicilerin de THS sınıfında olmalarını gerekli kılmaktadır.

TEKLİF: 2010/1092 Karar Sayılı 10/12/2010 tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı?nda

?Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması .. ? hükmüne kamuda Programcı ve Çözümleyici ünvanıyla görev yapan personelin de dahil edilmesi.

15 Eylül 2011 14:06

bjk_tr_1999
Müsteşar Yardımcısı

Bence çok önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim.

Bu konu ile ilgili her detay düşünülerek hazırlanmış bir bilgi notu.

Hazırlayanların emeğine sağlık.

Not : Bu bilgi notu hangi kurum için ve kimler tarafından hazırlandığını öğrenebilirmiyiz ?

16 Eylül 2011 17:31

bozkirdangelen
Aday Memur

Bu konuyu gündeme getirdigi icin Skanik varol, sagol,

uzun zamandir ihmal edilen, gecesini gunduzunu katarak calisan, yazdigi programlarla her zaman risk altinda olan, her hazirlanan projede elini tasin altina koyan programci veya cozumleyiciler,gulunc ozel hizmet tazminatlariyla hizmet veren bu insanlarin, teknik hizmetler sinifinda olmamasi buyuk vebal ve haksizlik degil mi?

16 Eylül 2011 17:34

bozkirdangelen
Aday Memur

saniyorum bu yakinma, belli bir kurumu kapsamiyor,

tam tersine tum kurumlarda bu gorevde calisanlari kapsiyor,

bilisim dernegi veya bilisimle ilgili tum STK lari da destek vermeye cagiriyorum.

17 Eylül 2011 14:29

aceylan2000
Aday Memur

Son derece önemli bir konu, ortada vahim bir haksızlık ve eşitsizlik var düzeltilmesi gerekir.

18 Eylül 2011 10:36

bozkirdangelen
Aday Memur

Bu düzenlemeler yapilirken, magdur durumda olan gorevliler ve teknik hizmetler sinifina alinmasi gerekenler hic mi kontrol edilmiyor? hiç mi araştırılmıyor?

Programci ve cozumleyicilerin teknik hizmetler sinifina alinmamasi veya bu kapsamda düşünülmemesi vijdanları sızlatmıyor mu?

sürekli olarak riskli projeler yürüten, görev yaptıkları süre içinde devamlı eğitim , araştırma ve kendilerini yenileme içerisinde olan bu ünvanda görev yapan programcı ve çözümleyicilerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Bu nedenle;

1. hem teknik hizmetler sınıfına alınması lazım,

2. hem de özel hizmet tazminatlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım...

19 Eylül 2011 16:38

derskar
Aday Memur

Sabahtan akşama kadar kodların içinde boğulup, idari personelin teknik sorunlarıyla ilgilenen programcının idari hizmet veren kadrolarla aynı statüde olması çok yanlış ve gülünç.

Maaş daha yüksek olmalı az olmalıyı,ben daha yüksek statüdeyim sen alt statüdesini tartışmak doğru olmaz ama programcılık genel idari bir hizmet değildir, bunun ADİL bir ayrımının yapılması gerekir.

Ancak öğrendiğime göre programcıların teknik kadroya geçmesi için meclise böyle bir teklifin gitmmesi ve karşılığında meclisten karar çıkması gerekiyorki bu durumda Türkiyede yaşadığımızıda göz önünde bulunduracak olursak uzun bir süre daha GİH olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

21 Eylül 2011 09:23

SerbestDELİ
Şef

umarım bu haksızlığı en kısa sürede düzeltirlerde. Hakettiği değerei görmeye başlar bu kadrolar

05 Ekim 2011 14:11

hedef38
Aday Memur

en kısa zamanda bu olumsuz durumun halledilmesini bekliyoruz,bu işten sorumlu insanlar neden bişey yapmıyor bir kütüphaneci bir arşivci teknik oluyoda neden programcı,çözümleyici teknik sınıfına alınmıyor

05 Ekim 2011 14:46

meyurt
Aday Memur

Bu notun yazılış amacı ne?

Bu not herhangi bir kuruma (Sendika, DPB., vb.) iletildi mi?

09 Ekim 2011 11:55

dustdust
Aday Memur

Merhaba

Programcılara çok büyük haksızlık yapılıyor yaptıkları iş herşekilde teknik ve nitelikli iken gih sınıfındalar. Hele bir de mühendis programcıysanız benim gibi çıldırmamak elde değil. Ben mühendisim ama benimle çalışan teknisyenden daha az maaş alıyorum ben çıldırmayayım da kim çıldırsın...

09 Ekim 2011 18:42

ahmetzc
Genel Müdür

kütüphanecileri bile tekink kadroya aldılar.nasıl bir teknik iş yapıyorlar acaba.programcı ve çözümleyicilerin GİH de çalışmalarına sebep olan kişinin aklından şüphe ediyorum.....GİH de çalışan bir memur 1500 alıyorsa,programcıların ve çözümleyicilerin en az 2000 TL maaş alması lazım.

10 Ekim 2011 20:53

dustdust
Aday Memur

@ahmetzc Delinin teki kuyuya bir taş atar bin akıllı çıkaramaz misali programcılığı gih diye tanımlayanlar heralde bilgisayar işletmeniyle karıştırmışlar.

Tekniğin merkezinde olan bu iki kadronun teknik olmaması en hafif deyimle hak gasbıdır.

Programcı olsun olmasın bu bariz haksızlığı gören arkadaşların desteğini bekliyoruz.

11 Ekim 2011 11:51

dustdust
Aday Memur

YÖK, bazı bölümlerin THS kapsamına alınmasına uygun görüş verdi

Edebiyat (DTCF dahil) Fen Edebiyat Fakültelerinin Antropoloji, Sümeroloji, Etnoloji, Hitotoloji Anabilim dalı ile Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) programlarının 657 sayılı DMK'nın 36/II. maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfında yer almasının uygun görüldüğü ile 23/09/2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hitotoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin dili ve edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) Bölüm ve/veya Anabilim Dallarından mezun olanların 657 sayılı DMK'nın 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alındığı dikkate alınarak, adı geçen unvanların da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Edebiyatçı bile ths ye uygun bulunuyor alındımı bilmiyorum.

Birkaç sendikalı arkadaşla görüşütm bu işi mahkeme çözer diyorlar. Gerekirse sendika aracılığıyla dava açarız.

11 Ekim 2011 13:39

aydinkoylu
Şef

Bilgi notunu dışardan bir gözle okursak şu izlenim doğuyor.

Programcı ve Çözümleyici: lise mezunu yada 2 yıllık mezunu personelde bizde matematikçi, bilgisayar mühendisi gibi çalışıyoruz izlenimi var. Bu metni okuyan biri Programcı ve Çözümleyicilerin büyük çoğunluğunun mühendislik, matematik, istatistik, fizik gibi zaten teknik üniversitelerden mezun olduğunu anlamayabilir. Bence metnin alttaki paragrafına şunlar eklenmeli:

"Bilgisayar Mühendisi, Matematikçi ve İstatistikçilerin yaptıkları işin aynısı Programcı ve Çözümleyiciler yapmaktadırlar." Keza Programcı ve Çözümleyicilerin büyük çoğunluğunun eğitim durumu 4 yıllık eğitim veren teknik bölümlerdir. (mühendislik, matematik, istatistik, fizik gibi)

11 Ekim 2011 13:51

skanik
Genel Müdür

1. hem teknik hizmetler sınıfına alınması lazım,

2. hem de özel hizmet tazminatlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım...

bu görüşe kesinlikle katılıyorum

11 Ekim 2011 14:27

dustdust
Aday Memur

Arkadaşlar programcılık teknik mi değilmi olayı tartışılır bir şey değil eğer programcı teknik bir kadro değilse hiçbir meslek teknik değil bu kadar basit. Programcılık teknolojinin merkezinde olan ilk başta teknik kadroda yeralması gereken bir meslektir. Bu kadronun gih olmasına neden olan herkimse iyi dua alıyordur.

11 Ekim 2011 15:22

bjk_tr_1999
Müsteşar Yardımcısı

" 1. hem teknik hizmetler sınıfına alınması lazım,

2. hem de özel hizmet tazminatlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım... "

3. Hem de ek göstergelerinin en az 3600 olması lazım

11 Ekim 2011 15:25

bjk_tr_1999
Müsteşar Yardımcısı

" Bilgi notunu dışardan bir gözle okursak şu izlenim doğuyor.

Programcı ve Çözümleyici: lise mezunu yada 2 yıllık mezunu personelde bizde matematikçi, bilgisayar mühendisi gibi çalışıyoruz izlenimi var. Bu metni okuyan biri Programcı ve Çözümleyicilerin büyük çoğunluğunun mühendislik, matematik, istatistik, fizik gibi zaten teknik üniversitelerden mezun olduğunu anlamayabilir. Bence metnin alttaki paragrafına şunlar eklenmeli:

"Bilgisayar Mühendisi, Matematikçi ve İstatistikçilerin yaptıkları işin aynısı Programcı ve Çözümleyiciler yapmaktadırlar." Keza Programcı ve Çözümleyicilerin büyük çoğunluğunun eğitim durumu 4 yıllık eğitim veren teknik bölümlerdir. (mühendislik, matematik, istatistik, fizik gibi) "

Bence de

12 Ekim 2011 08:46

dustdust
Aday Memur

Bu olayın tek çözümü programcılık ve çözümleyiciliğin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmasıdır. Bunu da bizim gündeme getirmemiz durumunda siyasiler çözer. Son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Kamu çalışanları için kapsamlı bir değişiklik hazırlıyoruz demişti. Bunu da o değişikliği dahil etmemiz gerekiyor.

Bakanlığın web sayfasında bakana mesaj diye bilink var ordan ben iki defa yazdım. Arkadaşlar herkes kendi kelimeleriyle oraya mesaj yazsın lütfen en azından böyle bir durum olduğunu bilsinler.

bakana mesaj adresi: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=bakan&id=4

12 Ekim 2011 14:26

istatistikçi2003
Aday Memur

arkadaslar...

Kamu da programcı olabilmek için ben girdiğimde aranan şartlar...

matematik istatistik fizik mühendisliklerden birinden mezun olmak...(dikkat ederseniz hepsi teknik bölüm)

ingilizce bilginizi belgelemeniz gerekiyordu..

en az 2 programlama dili bilmek ve belgelemek gerekiyordu...

2 kişi alınacaktı başvuru sayısı 4..

1 kişinin ingilizce belgesinin süresi dolduğu için iptal oldu..

3 kişi yanii..

normal üniversite mezunlarından şimdiki bilgisayar işletmenine denk gelen memur alımına başvuru yaklaşık 600 kişi civarıydı sanırım 15-20 kişi alınacaktı...

şimdi bukadar ince eleyip sık dokunarak alınan bizler... sanırım bizim gibilerden de çok yetişmiyor..Bu Kadar Donanıma Sahipken bilgisayar işletmeni statüsündeki kişilerle aynı maaşları alıyoruz..

ve bizzzz.....

format atıyoruz..sürücüleri yoksa internetten bulup indiriyoruz gereken programları dosyaları internetten bulup araştırıp indiriyoruz.. programlar yazıyoruz geliştiriyoruz...

kişilerin yaptıkları işleri zaman olarak kısaltıyoruz..dış görevlere gidiyoruz..yazıcı tarayıcı kamera bağlıyoruz... bilgisayarla ilgili her işi yapıyoruz..

Programcı kadrosu Teknik Hizmetler mi Değil mi Siz Karar Verin!!!

Toplam 6996 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?