Editörler : Mehmet Balci
12345678910111213»
31 Ekim 2011 11:16

heroser
Aday Memur

Hem çalışırken hemde emekli olduğumuzda mağduruz.Ben TCDD bilgi işlem dairesinde programcı yardımcısı olarak işe başladım.İşe alınırken şart üniversitelerin teknik olan matematik, istatistik ,fizik vb. bölümlerinden mezun olmaktı.Daha sonra sırasıyla programcı ,uzman programcı ve sistem çözümleyici unvanını aldım.Bilgi işlem dairesinde müdürden sonraki en yüksek unvan sistem çözümleyici idi.Ama nedense DPB nin unvanları yeniden gruplaması ile bizler daha önce 1.grupta iken başka kurumlarda unvanımızın lise mezunlarına da verilmesinden dolayı 2.gruba indirildik.Yalnız ücretimizi düşüremedikleri için 2.grubun tavanına takılmış gibi olduk ve kıdem zamlarımızı yıllardır alamıyoruz.Yapılan hiçbir ücret düzeltmesinden yararlanamıyoruz.Ek ödemeyi en düşük olan orandan alıyoruz.Mühendis kökenli arkadaşlar mühendisliğe geçip mağdur olmaktan kurtuldular.Ama biz ne alt unvana inebiliyoruz nede başka bir unvana geçebiliyoruz.Şu an ek göstergemiz 3000 olmasına rağmen emekli olunca GİH sınıfından sayıldığımız için 2200 den emekli ediliyoruz.Mahkemeye verdik ama mahkeme kurumun kararının dışına çıkamıyor ve yıllardır da sonuçlanmıyor.Azınlıkta olduğumuz için sesimizi duyuramıyoruz.Bu mağduriyetin artık sona erdirilmesini istiyoruz.

03 Kasım 2011 09:21

istatistikçi2003
Aday Memur

bu kadar kişimiyiz...

lütfen birlik olalım..

03 Kasım 2011 10:03

Egemir09
Kapalı

Bunun başka bir yolu olmalı. Yani sesimizi duyurmanın. Facebook da sayfa açsak mesela. Ortada düpedüz bir saçmalık var. Öyle çok özellik aranıyor ki işe alınırken başvuru sayısından belli. Çünkü aranan kadrodan bile daha az başvuru olabiliyor bazen. Herkes memuriyeti öğrenebilir. Ama herkes programcı olamaz. Çünkü yazılım yapmak en kısa özetiyle gerçekten ayrıcalıklı bir iştir. Ayrıca da fazlasıyla TEKNİKTİR'''''''''''

03 Kasım 2011 13:55

bjk_tr_1999
Müsteşar Yardımcısı

" Hiçbir kurum Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışında kariyer uzman çalıştıramayacak "

http://www.memurlar.net/haber/209287/

Bence bu durumdan sonra Programcı ve Çözümleyicilerin THS ye geçmesi diye bir şey söz konusu bile edilemez. :(

Tahmin eiyorum ki : Matematikçi, İstatistikçi vs. kadrolarını da GİH e alınacak..

E olacak artık bunlar : fifti-fifti nin sonuçlarına hep beraber katlanacaz.

Yazıklar olsun.. :(

03 Kasım 2011 16:28

dustdust
Aday Memur

Uzman farklı programcı farklı şuanda neyin ne olacağı belli değil kapsamlı değişiklikler yapılıyor bugünkü khk da olduğu gibi Gih sınıfında ek ödemeler arttı dolayısıyla bizim de ek ödememiz arttı yeni düzenlemeye göre yeni bir programcı 612 tl ek ödeme alacak.

Bizim hedefimiz ve olması gereken programcılığın Teknik hizmetler sınıfına dahil olması. Bu süreçte sesimizi ne kadar duyurabilirsek o kadar iyi.

03 Kasım 2011 16:35

bjk_tr_1999
Müsteşar Yardımcısı

" Uzman farklı programcı farklı "

Tabi ki farklı , ben aynı demiyorum.

Demem şu dur ki :

THS deki uzmanı GİH ye alan ,

GİH deki programcıyı ve/veya çömzümleyiciyi THS ye alır mı ?

Bence almaz.

03 Kasım 2011 16:46

dustdust
Aday Memur

Burada bütün uzmanları gih e almasının nedeni kimi kurumda th sınıfındalardı kimisinde de gih sınıfında bugünkü düzenlemede hepsini eşitlemek amaçlıdır (tenzili rütbe değildir). Uzman kadrosunu gih e almak makul karşılanabilir çünkü uzman da bir çeşit idarecidir ama programcı yaptığı iş itibariyle tekniktir ve büro işleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Nasılki bir mühendisin veya bir yazılım mühendisinin gih olması düşünülemezse programcı da aynıdır.

03 Kasım 2011 21:20

somerset
Aday Memur

bugun çıkan KHKlarda kurulan bilgi işlem birimlerinin görevlerini okuyan oldumu. Ben sinirden ağlayacaktım. İşte biri;

"Kurumlar arası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak"

diğeri

"Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak."

ve biz teknik hizmetlerde değiliz.

Teknik çalışmaları kim yapıyor burda acaba.

07 Kasım 2011 17:44

somerset
Aday Memur

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA

Medya, internet ve çeşitli araçlar vesilesiyle öğrendiğimiz kadarıyla 657 Sayılı kanunda kapsamlı bir değişikliğe gidileceği dillendirilmektedir. Biz kamuda programcı ve çözümleyici kadrolarında görev yapan personel olarak sesimizin duyulmaması sonucu hem mali hem de özlük hakları bakımından mağdur durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesi açısından yeni yapılan kanunda ya bilgi işlem hizmetleri sınıfı oluşturulması ve bu sınıfa teknik hizmetler sınıfına verilen hakların verilmesi ya da özel hizmet tazminatımız, ek göstergemiz ve ek ödeme oranlarımızın uzmanlık gerektiren unvanlara verilen oranlara eş duruma getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Mesleğe girişte bizim için aranan şartlar;

?En az dört yıllık fakülte ve yüksek okulların, mühendislik (bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, matematik), Bilgisayar Eğitimi, fizik, matematik, istatistik bölümlerinden veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak,

En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

KPDS veya eşdeğeri dil sınavından iyi derecede (70 veya üzeri) not almış olmak,? idi. Böylesi spesifik şartların arandığı başka bir kadro var mıdır, bilemiyoruz.

Yıllar içinde mali haklarımızda hiçbir iyileştirme yapılamaması neticesinde şu an, MEB aracılığı ile hiçbir eğitime gitmeye dahi gerek duymadan alınan bir sertifika ile Bilgisayar İşletmeni olan düz memurlar ile aramızda hiçbir fark kalmamıştır. Tek fark bizim yan ödeme toplamımız 3000 bilgisayar işletmeninin ki 2250?dir ki bu da 15TLlik bir fark demektir. Ve hatta aile yardımı alan hizmetliler ve memurlar ile de hiçbir fark kalmamıştır. Son çıkan ek ödeme ile ilgili KHK?da uzmanlık gerektiren unvanlarla aynı kategoride ek ödeme almamıza rağmen özel hizmet tazminat miktarı %50 ile düz memur kategorisinde değerlendirilmektedir. Görevde yükselme sınavı yönetmeliğine göre memur önce şef sonra şube müdürü olabilmekteyken, bir programcı direk şube müdürü olabilmektedir. Bu iki kadro arasında böyle bir farkın olduğu kanunlarla kabul edilmişken, mali olarak bunun göz ardı edilmesi bizi mağdur etmektedir.

Sözleşmeli olarak çalışırken son KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımızın maaşları 1900TL?den 1400TL?ye düşmüştür. Bizimle aynı unvanda ama 399a tabi bir kurumda çalışan arkadaşımız 2200TL civarı, üst kurullarda çalışan arkadaşlarımız 3000TL civarı maaş alırken bizim aldığımız 1400TL bizi utandırmaktadır. Bilgi işlem dairesinde bilgisayar mühendisi unvanında çalışan personel 2150TL civarı alırken bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olup programcı unvanında çalışan personel 1400TL almaktadır.

Birçok bakanlığın teşkilat yasasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarının görevleri incelendiğinde, aslında yaptığımız işin teknik bir iş olduğunun devletçe de kabul edildiği görülmektedir. Örnek vermek gerekirse;

5902 Sayılı Kanun?un 13/B Maddesinin (1) fıkrasında Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmış, (h) bendinde ?Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili TEKNİK çalışmaları yapmak veya yaptırmak.?

217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesinde Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmış, (d) bendinde ?Kurumlar arası veri değişimi için gerekli TEKNİK koordinasyon sağlamak.?

4904 Sayılı Kanunun 9. maddesinin (l) fıkrasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmış, (2) bendinde ?Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili TEKNİK çalışmaları yapmak.?

3254 sayılı Kanun 9/A maddesinde Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmış, (d) bendinde ?Uluslar arası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda TEKNİK işbirliğini yürütmek,?

denilmek suretiyle yaptığımız çalışmaların teknik çalışmalar olduğu kanunlarda belirtilmiştir.

Buna göre Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta olan programcı ve çözümleyici kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfına alınması, veya yeni kurulacak Bilgi İşlem Hizmetleri Sınıfının yukarıda belirttiğimiz sorunlar da göz önüne alınarak kurulmasını talep etmekteyiz.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

08 Kasım 2011 23:00

lonely_muhendis
Şef

Mesajları okumadım ama konu cuk diye oturmuş. Yazık Sözelci sosyologları bile TH ye aldılar programcı ve çözümleyici kadrolarındaki sayısal kökenli arkadaşlar hala GİH' de. Bu da ancak bizim gibi ülkelerde olur zaten.

09 Kasım 2011 11:32

dustdust
Aday Memur

Aya ilk insan taşıyan araç olan Apollo11, ayın yüzeyine son ana kadar ancak bitirilen bir bilgisayar programı sayesinde indi. Şu anki mevzuaatımıza göre adamlar genel idare hizmeti yapıyorlardı.

10 Kasım 2011 09:32

skanik
Genel Müdür

KARİYER UZMANLIKLARINI KHK ile eşitlediler.ve 3600 ek gösterge ile eşit işe eşit üçret kapsamında değerlendirdiler. Programcı ve Çözümleyicileri aynı şekilde THS ye alabilirlerdi.Ama almadılar

10 Kasım 2011 09:42

skanik
Genel Müdür

Programcı,Çözümleyici sizce ne demektir? Büro Memuru gibi mi düşünülmeli veri hazırlama işletmeni gibi mi değerlendirilmelidir?

657-4B den programcı-çözümleyici alınacaktır ilanlarında 4 yıllık fakülte mezunu fen ve edebiyat fakültelerinin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar aranıyor ifadesiyle teknolojiyi tarif ediyorsunuz ama kadrolu programcıyı Genel İdari Hizmetlerde tutuyorsunuz. Programcı matemetik , istatistik bilgilerini kullanarak akış diyagramları yapıyor ve problemlerini çözerek programlar hazırlıyor.Bilgisayarda bu programları ve verilerini kullanarak işlenmiş veri ve sonuçlar elde ediyorsa teknik olması gerekmez mi?

Hangi mantıkla Programcılık Hizmetini Genel İdari Hizmet olarak görüyor sunuz? İnsanlar programcı olarak çalıştığı halde teknik olmadığı için kadrolarını farklı yerlerde matematikçi,fizikçi,istatistikçi diye göstermeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş Programcılık ........

ygurp

10 Kasım 2011 09:45

skanik
Genel Müdür

Bilgisayar programcısı olmak isteyenlerin;

1 Sistemli düşünme gücüne sahip,

2 Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı,

3 Kendini yenileyebilen, araştırmacı,

4 Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp bunu bilgisayar diline aktarabilen,

5 Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Bunlar teknik bir iş değildir de nedir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Kasım 2011 10:45

skanik
Genel Müdür

Sayın memurlar.net editörü duy artık sesimizi neden PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN yanında yer almıyorsun haksızmıyız haksızsak haksızsınız arkadaşlar de ve konuya kilit vur eğer değilsek de konu lütfen ana sayfaya taşı.

Kaç sefer mail ve bilgi notu olarak yazdım. Lütfen artık Progracı ve Çözümleyici lerin GİH sınıfından THS sınıfına alınması ile ilgili ana sayfada haber yapın.

10 Kasım 2011 11:41

skanik
Genel Müdür

Kamu kurumunda Bilgi İşlem Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Bizler çözüm elemanlarıyız. Normal GİH sınıfında çalışan memurlar 08:00 - 17:00 çalışırken bizler yeri geldiğinde normalde 19:00 dan aşağıya çıkamıyoruz. Yeri geldiğinde gece 24:00 a kadar kaldığımız zamanlar oluyor. Çünkü herkesin olmadığı zaman dilimlerinde yapılması gerekenler var, örneğin yedek almak, örneğin serverların bakımı gibi konular normal mesai saatlerinde çalışması gereken durumlar olduğu için sistem de çalışmanın olmadığı veya minimum olduğu zamanda yapılması gerekmektedir.

hafta sonları burdayız ama biz bilgi işlemciler haricinde kimse gelmiyor. Sistem çalışmadığı zaman bizden soruyorlar diğer normal memurlar sistem çalışmıyor deyip çekiliyorlar sorunları biz hallediyoruz. teknik sorunları hallediyoruz ama teknik sınıfta değiliz. çözüm üretiyoruz ama karşılığı yok, normal memur maaşı alıyoruz. fabrikalarda bile bir normal çalışan herkesin yaptığı işi yapanlar vardır birde mavi yakalı dediğimiz tekniker ve teknisyenler vardır orda bile maaşlar farklıdır. normal bir çalışanın maaşı ile teknik birinin maaşı farklıdır.

editör duy sesimizi lütfen.

Bilgisayar Programcılığı veya diğer Çözümleyici arkadaşlar Teknik hizmetler sınıfındaki ?THS? ünvanına ?sınavsız? olarak atamamız yapılabilmesi lazım.

Çünkü ; bizler zaten Teknik bir bölüm de çalışan insanlarız ve Zaten Devletin üyaptığı sınavları başarıyla geçerek bu bölüm ve ünvanlarda görev yapıyoruz.

Bizler sadece hakkımız olanı istiyoruz sonuçta düz memur değiliz ama aynı parayı alıyoruz. Emeğimizin karşılığını istemek ve almak için elimizden geleni yapmamız ve konuya sahip çıkmamız lazım.

Her zaman Haklının yanında olan Memurlar.net te konuyu ana sayfaya taşımalı ve hakkımızı alma konusunda bizlere yardımcı olarak desteklerini beklemekteyiz.

Saygılarımla?.

10 Kasım 2011 11:49

istatistikçi2003
Aday Memur

Memurlar.net konuyu ana sayfaya taşımalı...

yapılan işler yorumsuz TEKNİKtir

10 Kasım 2011 13:53

yavizz
Kapalı

memurlar.net'in de bu kadar mesajlara ve yakarışlara rağmen bu durumumuzla ilgili bugune kadar bir haber yapmamış olması gösteriyor ki onlar da belli bir amaç ve rant doğrultusunda hareket ediyor. yazık size çok yazık bir hafta önce bu konuyla ilgili bir mail attim orali olan olmadi oysaki eften-püften baska bir soru sormuştum 1 saatte ceavp verdiler hiç bir sey demiyorum sadece tekrardan yazık size diyorum...

10 Kasım 2011 14:07

skanik
Genel Müdür

kamuda çalışan programcılar!!

teknik olarak çalışmamıza rağmen TH sınıfı yerine GİH sınıfındayız yaklaşık olarak TH lere göre 300 tl az maaş almaktayız sosyologlara bile TH ünvanı verildi bizde seçim önü bimer e mesaj atarsak sesimizi duyurmuş oluruz

http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/Bimer/pApplicationEntry.aspx

bu adresi tıklayıp sadece isteğimizi dile getirmemiz yeterli arkadaşlar atacağınız sadece bi msj sesimizi duyuralım arkadaşlar

10 Kasım 2011 15:32

skanik
Genel Müdür

Programcı, Bilgisayar işletmeni, İstatistikçi, Çözümleyici, hk. inceleme yazısı....................

İlgi (a) yazı ekinde gönderilen ve Müsteşarlığınızda yapılmakta olan bir çalışmada kullanılmak üzere istenen görev tanımlarına ilişkin talebiniz incelenmiştir. Bilindiği üzere, kadro unvanlarının görev tanımlarının, bilimsel metotlara dayalı, teknik bir çalışma olarak yapılacak iş analizlerine dayanılmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, Başkanlığımızca yürütülen kamu personeli reform çalışmaları çerçevesinde görev tanımlarının belirlenmesi işleminin henüz neticelendirilmemiş olması nedeniyle, bu aşamada tam bir görev tanımlan listesinin gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Başkanlığımızca, görev tanımlarına ilişkin çalışmalar neticelendirilinceye kadar geçici olarak kullanılmak üzere hazırlanan talebinizdeki tanımlara ilişkin liste ekte olup, yukarıda belirtilen şekilde teknik olarak yapılacak çalışmalar sonucunda hazırlanacak görev tanımları intikal ettirilinceye kadar bu tanımların Kurumunuzda kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.

UNVANI: Programcı GÖREVLERİ

Sistem tasarımına yardımcı olmak,

program yazılımı yapmak ve yazılımı geliştirmek.

Paket programları işletmek ve programın doğru çalıştığını denemek.

Program spesifikasyonlarının tamam olduğunu ve standartlara uygunluğunu gözetmek ve uygun program mantığını tasarlamak.

Çözümleyici, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile işbirliği yapmak ve sorunları önleyici ve çözümüne ilişkin işlemleri yapmak, program akış şemalarını ve alt programları hazırlamak.

Program kullanma talimatı hazırlamak.

Kurumun standartlarına uygun olarak programlan belgelemek.

Yukarıda sayılan konularda teknik destek sağlamak.

UNVANI: Bilgisayar İşletmeni GÖREVLERİ

Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.

Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.

Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

UNVANI istatistikçi GÖREVLERİ :

Geniş ve çeşitli alanlarda herhangi birinde miktar bilgilerinin toplanması, cetvel halinde düzenlenmesi ve değerlendirilmesi için en verimli metodlar geliştirmek ve uygulamak.

Herhangi bir istatistik probleminin çözümü için gerekli bilgilerin karakterlerini ve hacmini tayin etmek, bu bilgileri toplamak veya bunların derlenmesi için metodlar tespit etmek.

Mevcut bilgileri mümkün olduğu kadar özetlemek ve bunların özetlenmesini en verimli teknik esaslara bağlamak.

Bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetler halinde değerlendirmek ve ilgili yerlere sunmak.

Bunlardan alınan sonuçlan değerlendirmek ve gerekli olması balonundan müessir olan değişik faktörlere dayanarak varılan sonuçlan tahlil eden veya değerlendiren raporlar yazmak.

Kurum ve müessese programlaman idari ve planlamasında kullanılmak üzere istatistik ve ilgili malumatın kaydı, toplanması, kontrolü, doğruluğu, yorumu ve sunulmasına ilişkin istatistik hizmetlerini idare etmek.

Müşterek teknik meselelere çözüm yolu bulmak için kurum içindeki istatistik hizmetlerini koordine etmek, bütün bilgi isteme teçhizatı dahil istatistik kaynaklarım yönetmek.

UNVANI: Çözümleyici GÖREVLERİ -Sistem tasarımı ve çözümleme yapmak.

Bilgi işlem yoluyla istenen işlerin olabilirliğini araştırmak, gerekli verileri toplamak, çözümlemek, tasarımlar hazırlamak ve kontrol etmek.

Sistemin çalışma düzenini belgelemek, güvenliğini ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak, sistemi geliştirmek, sistemde düzeltme yapmak, sistemi denemek ve kurulmasına yardımcı olmak.

Sorumlu olarak projeleri yürütmek, projedeki görevleri yönetmek.

Bilgi işlem personelini eğitmek ve geliştirmek. -Günün teknolojisi ile sorunlara çözüm bulmak.

Çıktıların yapı ve görünüşlerini belirlemek, programcılara yol göstermek.

Bilgisayar hizmetleri ile ilgili danışmanlık yapmak ve komisyonlarda görev almak. Bilgisayarla ilgili konularda eğitim vermek.

Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Programcı ve çözümleyicilerin görev tanımları yukarıda sayıldı. GİH Sınıfını ilgilendiren bir satır bulamasınız.

Toplam 6996 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?