Editörler : Adversarysmtvs
19 Eylül 2011 16:45   


Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI VE AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

- 60 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,

-12 AB Uzman Yardımcısı (Kadro Karşılığı Sözleşmeli),

Kadroları için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazı|ı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır,

2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

c) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

3- Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.

b) Daha önce Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ıkı defadan fazla katılmamış olmak.

4- Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı sınav konuları:

a) Alan Bilgisi (işletme, iktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler alanlarından birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formlarında belirteceklerdir.)

b) Genel Ekonomi Bilgisi

c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)

ç) Yabancı Dil (ingilizce, Fransızca, Almanca)

5- AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.

6- AB Uzman Yardımcılığı sınav konulan:

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bilgiler

b) iktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro iktisat, iktisat Politikaları, Uluslararası iktisat)

c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)

7- İstenilen Belgeler:

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için iş Talep Formu ve Sınav Giriş Belgesi (www.oumruk.aov.tr adresinden temin edilip başvuru sahibi tarafından elden doldurulacaktır.), 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nin aslı veya aslı görüldüğü takdirde fotokopisi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

8- Sınav Tarihleri ve Yeri: Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 26 Kasım 2011, AB Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 4 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

9- Sınav Giriş Belgeleri: Sınav giriş belgelen, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında, AB Uzman Yardımcılığı için 02-03 Kasım 2011 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığımdan elden alınacaktır.

10-Başvuru Adresi:

Başvurular, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için 7 Ekim 2011 günü mesai bitimine kadar T,C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 UIus /Ankara" adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

19 Eylül 2011 16:46

dodikana
Daire Başkanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI VE AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

- 60 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,

-12 AB Uzman Yardımcısı (Kadro Karşılığı Sözleşmeli),

Kadroları için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazı|ı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır,

2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

c) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

3- Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.

b) Daha önce Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ıkı defadan fazla katılmamış olmak.

4- Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı sınav konuları:

a) Alan Bilgisi (işletme, iktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler alanlarından birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formlarında belirteceklerdir.)

b) Genel Ekonomi Bilgisi

c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)

ç) Yabancı Dil (ingilizce, Fransızca, Almanca)

5- AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.

6- AB Uzman Yardımcılığı sınav konulan:

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bilgiler

b) iktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro iktisat, iktisat Politikaları, Uluslararası iktisat)

c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)

7- İstenilen Belgeler:

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için iş Talep Formu ve Sınav Giriş Belgesi (www.oumruk.aov.tr adresinden temin edilip başvuru sahibi tarafından elden doldurulacaktır.), 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nin aslı veya aslı görüldüğü takdirde fotokopisi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

8- Sınav Tarihleri ve Yeri: Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 26 Kasım 2011, AB Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 4 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

9- Sınav Giriş Belgeleri: Sınav giriş belgelen, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında, AB Uzman Yardımcılığı için 02-03 Kasım 2011 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığımdan elden alınacaktır.

10-Başvuru Adresi:

Başvurular, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için 7 Ekim 2011 günü mesai bitimine kadar T,C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 UIus /Ankara" adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

19 Eylül 2011 17:27

somewherecold
Şube Müdürü

vatana millete hayırlı olsun.

19 Eylül 2011 17:52

teknorator
Genel Müdür

şuan itibariyle 2010-2012 kpss A alım sayısı 6992 kişi oldu. iyi gidiyo ama maliye 4500 sözünü yerine getirirse rekor kıracak sayı.

19 Eylül 2011 18:24

melankoliaa
Memur

42 dogru veya Kpds 70 uzeri dememis of

19 Eylül 2011 18:35

akcan07fb
Memur

Özlük hakları, maaş ve kariyer olanakları hakkında bilgisi olan?

20 Eylül 2011 00:08

ssservet
Şef

ab uzman yardımcılığı için kadro karşılığı sözleşmeli demiş ne yani 657'ye tabi değilmi? öyleyse nasıl kpss-a gurub kadros kapsamına alınabilirki?

20 Eylül 2011 14:24

senbonzakura
Memur

çalışma şartlarını bilen var mı?

20 Eylül 2011 16:30

ensar6161
Aday Memur

özel şartları taşımıyor olsak başvurumuz kabul edilirmi?

20 Eylül 2011 16:37

memurstayla
Aday Memur

sınavın içeriği hakkında çok fazla bilgi verilmemiş ilanda. acaba bilgisi&tecrübesi olan arkadaşlar paylaşabilirler mi??

20 Eylül 2011 17:30

ankmer
Şef

yabancı dil için sadece kpss 42 doğru istemesi KPDS ve diğer uluslararası sınavları yok sayması doğru değil. KPDS si 70 ve üzeri olupta kpss yabancı dili 42 altı olan arkadaşlar Bakan'a veya Müsteşara mail, tweet veya dilekçe yolu ile ulaşsın. ben bu konuda elimden geleni yapacağım. Gümrük Müsteşarlığı zamanında sadece kpss ile alması bi nebze kabul edilebilir fakat gümrük ve ticaret bakanlığı olarak aynı yanlışın yapılması doğru değil çünkü ticaret uzmanlığıda KPDS 70 şartı arıyordu. Gümrük ve Ticaret Uzmanında da her iki şartında kabul edilmesi gerekli.

20 Eylül 2011 22:26

minddd
Memur

Kurumun içinden biri olarak uzmanlık hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalışayım.

Bilindiği üzere Haziran'da çıkarılan KHK ile Gümrük ve Ticaret bakanlığı oluşturuldu. İsmi çok havalı gibi dursa da bu ticaret kısmının sanayi ve ticaret bakanlığının iç ticaret ile alakalı olan kooperatifçilik, esnaf ve sanatkarlar ve iç ticaret gibi genel müdürlüklerinin eklenmesiyle oluştuğunu hatırlatmak isterim. Yani dış ticaretle alakası olmayan birimlerin dış ticaretin kapısı olan bir birimle birleştirilmesini bırakın bürokrat ve adaylarına anlatmayı sokaktan geçen herhangi birine bile anlatamazsınız. Kurumun üst düzey bürokratları (genel müdür,daire başkanları...) dahil bu saçma birleşmenin nasıl yapıldığının ve sonrasında neler olacağının isyanı içinde.. Uzmanlar içinde kayıp promosyonlar olduğu gibi(yani promosyondan kimsenin kalmadığı) gelenlerin de büyük çoğunluğu uzmanlıktan kaçma derdinde. Hatta yeterliliğini alan uzmanlar dahi son birleşmeden sonra kurumdan ayrılmanın hesaplarını yapmaktalar.

Uzman ne iş yapar... İşleri görmeden bende buralarda yazılan sivri yorumlara sinirlenirdim. Ancak şu bir gerçek ki uzman demek yabancı dil bilen, iyi okul mezunu yetişmiş memur demek... Hele ki gümrükte uzmanlık henüz 15 yıllık bir geçmişe sahip olduğundan uzmanların oturmuş bir yapısı, ağırlığı yok. Uzmanlar arasında doğru düzgün bir bilikte yok. Ancak ilerleyen yıllarda daha iyi olacak gibi bir umut var. İlk başlanan yıllara göre çok daha saygın bir yerde ama hala yeterli değil... Uzmanlardan yeni yeni daire başkanı atamaları yapıldı ama genel müdür yrd. ve üstü pozisyonda uzman kökenli kimse yok. Bi çok yerde olduğu gibi burda da denetim elemanlarının etkinliği oldukça fazla.

Gümrük'te uzmanın iş yoğunluğu çalıştığı genel müdürlük ve dairesine bağlı olarak değişmekle birlikte günde ortalama 3 saati geçen bir iş yükü yoktur. Hatta bazı yerlerde hiç iş yapmadan gün geçiren uzmanlar dahi var. Yaptığınız iş kimi yerlerde önemli projeler olabilmekte ise de ağırlıklı olarak memur işi yaparsınız. Evrak işi olur ve o büyük beklentilerle geldiğiniz bürokrasi karşısında sükut-u hayale uğrarsınız. Hatta çoğu eski memur uzmanları sevmez, aynı işi yapıpta neden daha az para aldıklarını söylerler.

Bunların yanında kendini çok iyi geliştirip özel sektörde iyi yerlere gelen bir iki kişi olduğunu da söylemeliyim. Yani asla yapılmayacak bir iş değil, belki kendinizi geliştirme şansınız olacaktır ama vasatın üzerinde bir iş değil. Kurumdan ayrılmak isteyenlere de teftiş,kaymakamlık,dış işleri v.s. olduğunda muvafakat sorunu çıkarmıyorlar. Ancak başka bir uzmanlığa geçmek isterseniz dava ile uğraşırsınız.

Özlük haklarına gelince yeni başlayan bir uzman yardımcısı 2500 TL net maaş alır. Bunun dışında yabancı dil tazminatı olarak da A için 60 B için 40 C için 20 TL alırsınız. Ayrıca muhafaza genel müdürlüğünde çalışırsanız 140 TL gibi bir tayin bedeli de ekstradan alırsınız.(Ancak yemekhanede herkesin 2 liraya yediği yemeğe 7 lira verirsiniz.)En yüksek ek göstergesi 2200'dür. Bu en büyük dezavantajlarından biridir. Bunun dışında 10 yılını dolduran uzmanlara yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma hakkı tanınır. Bu önemli bir özellik olması yanında bu piyasada köşe başlarının tutulu olduğunu hatırlatırım . 10 sene sonra basar istifayı zengin olurum diye düşünmek hayal kırıklığı yaratabilir. Bir de gümrük olduğu için bir ayağım yurt dışından olur diye düşünmeyin. Bu bağlı olduğunuz daireye bağlıdır. Özellikle AB uzmanlarının bu şansı çok daha fazladır.

Yapacağınız iş ciddi anlamda teknik mevzuat bilmeyi gerektirecek ama bunun karşılığında hakkınızı alamadığınızı da düşünebileceksiniz.

Sınava gelince ; iktisat için konuşuyorum.. Çok kolay bir sınav olmadığını söylemeliyim.Ancak gözünüzde korkmasın. Mikro,makro ve parayı iyi bilirseniz yeterli olacaktır. KPSS iktisat ayarında bir sınav olur yani 23-25 düzeylerini aşanlar biraz daha pratikle rahat kazanırlar.

Mülakatın ise kesinlikle objektif olduğunu söylemeliyim. Bu kadar eleştiriden sonra inandırıcı gelmeyebilir ama gerçekten hak eden insanlar bu mesleğe alınıyorlar. Torpilsiz girilebilen nadir yerlerden biridir...

Hakkınızda hayırlısı olması dileklerimle...

20 Eylül 2011 23:17

mutatis_mutandis_06
Memur

Bu uzmanligin maasi iyimis de ek gosterge olayi hic yakismamis

21 Eylül 2011 00:50

ssservet
Şef

minddd

verdiğiniz bilgiler için öncelikle teşekkür ediyorum.Fakat hala kafamda cevapsız kalan birkaç soru var:

1-Bahsettiğiniz İktisat soruları Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları için olan sınavdaki Genel Ekonomi Bilgisi ile alakalı mı, yoksa Ab Uzman Yardımcılığı sınavında belirtilen iktisat konularıyla mı alakalı?

2-12 AB Uzaman Yardımcılığı için parantez içersinde belirtilen kadro karşılığı sözleşmeli ne demek?

3-Sınavı Klasik mi yoksa Test şeklindemi?

21 Eylül 2011 01:03

İLHANMANSIZ26
Genel Müdür

minddd

paylaşımlar için çok sağol...

21 Eylül 2011 09:01

kaanufuk25
Daire Başkanı

AB Uzman Yard. geçmiş yıllar sınav sorularını nereden edinebiliriz, bilgisi olan var mı? kaanufuk25@mynet.com

Ayrıca 240 kişi gireceğine göre test olur sanırım!

21 Eylül 2011 10:24

bita
Aday Memur

cok tesekkur ediyoruz mindd...

21 Eylül 2011 10:56

Doggett
Kapalı

ssservet

-kadro karşılığı sözleşmeliler, 657 ye tabi devlet memurudur. fakat bu şekilde işe alınması halinde hazine, dpt gibi 6 ikramiye almasını sağlanır. ab uzman yrd aylık ortalama maaşı 2700-2800 dir.

- uzman yrd sınavı testtir. ab uzmanlığı klasik sınavdır.

21 Eylül 2011 10:57

yaldız ve desen
Kapalı

torpilsiz girildiği konusundaki bilgiyi kesinlikle doğruluyorum.

21 Eylül 2011 11:25

bita
Aday Memur

Bu soruyu sormak için erken sanırım sınavı kazanmadan ancak merak ediyorum bu uzman yardımcılığı için alınacak 60 kişinin hepsi ankarada mı istihdam edilecek?

21 Eylül 2011 11:32

somewherecold
Şube Müdürü

evet

Toplam 231 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?