Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Ekim 2011 10:52   


alt bölge tayini

alt bölge için herhangi bir dilekçe örneği varmı

11 Ekim 2011 11:15

zelihaipek
Memur

............. Devlet Hastanesi Baştabipliğine

.........

...../...... Devlet Hastanesi Baştabipiliği emrinde kadrolu statüde ................ olarak görev yapmaktayım. Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğünün 2011 Ekim ayı Bölge hizmet grupları listesine binaen;görev yapmakta olduğum ... Bölge (...) grubu .... ilinden, ... Bölge (...) grubu .......... iline Sağlık Bakanlığı personel Atama Nakil yönetmeliğinin 26. maddesine göre alt bölge tayini istiyorum.

Gereğini arz ederim.

tarih

ad-soyad-imza

Tc:

kurum sicil no:

(ben böyle yazdım inşallah istediğin yer olur.)

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;