Editörler :
12 Ekim 2011 12:46   


Kapalı
il nasıl kurulur bileniniz var mı ?

Kanunla kurulur onu biliyorum ama internette bununla ilgili hiçbir ayrıntıya ulaşamadım. Dün Kenan Işık'ın programında vardı bu soru. Orda içişleri bakanlığı kurar diyordu. Kafam çok karıştı. Biri beni aydınlatsın lütfen...

12 Ekim 2011 21:23

glupglup
Kapalı

işte çok büyük eksiklik biz kpssye hazırlananlar için. bi kişi bile yorum yazmamış. bense halen bu soruma cevap bulamadım. bulşursam yazacağım herkes öğrenSİN

12 Ekim 2011 21:29

afidan747
Kapalı

içişleri b. kurmaz

emek harca biraz

armut piş ağzıma düş

12 Ekim 2011 21:57

sarıbalık
Kapalı

İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının

değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il`e bağlanması il idaresi kanununun 2. maddesi (a) fıkrasına göre kanun ile olur

anlamadığın ne ki senin kanunun nasıl yapıldığımı?

KANUN NASIL YAPILIR?

1. Yasama (kanun yapma) yetkisi TBMM?ye verilmiştir.

2. Kanun tasarısını Bakanlar Kurulu hazırlar, kanun teklifini ise milletvekilleri verir.

3. Kanun tasarısı ve teklifleri, TBMM Başkanlığı?na sunulur. TBMM Başkanlığı?nca doğrudan ilgili komisyona gönderilir.

4. Tasarı ve teklif üzerindeki görüşmelerini tamamlayan komisyon konuyla ilgili hazırladığı raporunu Genel Kurul gündemine alınmak üzere TBMM Başkanlığı?na sunar.

5. Kanun tasaır ve teklifleri, Genel Kurul?da madde madde görüşülür. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra tasarı veya teklifin tümünün oylaması yapılır. Genel Kurul?da kabul edilen tasarı veya teklif kanunlaşmış sayılır.

6. TBMM?den çıkan kanunlar Cumhurbaşkanı?na gönderilir. Cumhurbaşkanı, kanunu 15 gün içinde imzalayarak TBMM?ye gönderir. Cumhurbaşkanı kanunu kabul etmezse 15 gün sonunda meclise geri gönderir. Eğer kanun, mecliste değişikliğe uğramadan geri gönderilirse Cumhurbaşkanı kanunu kabul etmek zorundadır. Eğer kanun, değişikliğe uğrarsa Cumhurbaşkanı kanunu 15 gün içinde meclise geri gönderebilir (Cumhurbaşkanının kanunu kabul etmeyip meclise göndermesine ?veto hakkı? denir).

7. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp meclise gönderilen kanun, yürürlüğe girebilmesi ve uygulanabilmesi için Resmi Gazete?de yayımlanır.

12 Ekim 2011 23:34

yasear
Kapalı

Ok atılarak kurulmuyor muydu yaw:)

13 Ekim 2011 12:36

glupglup
Kapalı

Afidan arkadaşım, emek harca demişsin de, zaten cevabını bulabilseydim size sormazdım. İlin kanunla kurulduğunu biliyordum ama Kenan Işık'ın yarışma programında bu soru soruldu, il nasıl kurulur, diye. Doğru cevap İçişleri Bakanlığı, diye çıktı. O yüzden kafam karıştı. Sarıbalık arkadaşıma teşekkür ederim cevabı için.

13 Ekim 2011 12:38

_Patronbenim_
Yasaklı

önce köy muhtarlanı toplamak lazım bizimgız

:)

13 Ekim 2011 19:34

'Tamirci Çırağı'
Memur

RTE burası il olacak der olur

o ne derse o

13 Ekim 2011 19:46

hayayhayat
Kapalı

İDARESİ KANUNU

Kanun Numarası: 5442

Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1949

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1949

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7236

BÖLÜM I: MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN KURULUŞLARI

Madde 1 - (Değişik madde: 12/05/1964 - 469/1 md.)

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.

Madde 2 - İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır:

A) İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl'e bağlanması kanun ile;

detayı ıçın 5442 sayılı kanuna bak

Toplam 8 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?