Editörler : asaygincihan27
25 Ekim 2011 09:53   


sınav evrakları kac yıl saklanır

biliyorum suan coğunuz sınavla mesgulsunuz ama özür dileyerek sormak ıstıyorum.lisede yapılan sorumluluk ve ortalama yukseltme sınav kağıtları öğrenci başvuru dilekçeleri kısacası o sınavlarla ilgili evraklar kac yıl saklanır?arşiv yönetmeliğinde bulumadım bılen varsa ve cvb verırıse cok memnun olurum

25 Ekim 2011 10:01

yakgül
Kapalı

Hocam bu evraklar 2 yıl saklanır.

25 Ekim 2011 10:03

yakgül
Kapalı

Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler

Madde 51 ? Sınavlar, cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre değerlendirilir.

Yazılı sınavlarda kâğıtlar okunurken yanlışların altı, aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmındaki bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır.

Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle gerekçeler bir tutanakla sınav not çizelgesine eklenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav not çizelgesine yazılır.

Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü puanı tespit edilir. Okul müdürü, puanlar arasında önemli farklar görürse sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Yeni üye ilâvesi ile kuracağı bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır.

Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puanlar ve notlar (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puan çizelgesine yazılır.

Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınıp (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puana ve nota çevrilir. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlerin girdiği sınavdan aldığı (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puan ikiye bölünerek sınav (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puanı ve notu belirlenir.

Cevap anahtarı, puanlama çizelgeleri ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte iki yıl saklanır. Sınav kâğıtları ve uygulama sonuçları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

10 Haziran 2012 11:20

unıversıtelı_06
Şef

http://muhasebeogretmenleri.com/muhasebe-i%C3%A7erikkk/1251-ortalama-y%C3%BCkseltme-ve-sorumluluk-s%C4%B1navlar%C4%B1-evraklar%C4%B1.html

ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları evraklarının tamamı burada var arkadaşlar bilginize

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?