Editörler : asaygincihan27
30 Ekim 2011 07:09   


Kasım Maaşı 4 Kasımda erkenden yatacak...genelge cıktı

Sayı : B.07.0.BMK.0.022-115912 28/10/2011 *14147

Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi

GENELGE

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 4/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

30 Ekim 2011 07:39

HATİŞŞ88
Şef

ekders maaşı değil normal maaş dimi?

30 Ekim 2011 09:05

zehra_fen
Kapalı

ek ders maaşı sabah sabah gül gül öldürdün

30 Ekim 2011 09:35

mesutsosyalci
Yasaklı

Ekders maasi ne kardesim ya

30 Ekim 2011 09:43

ays@nder
Kapalı

ekders maaşımı hahahaa bu ne yaaa zuhahhahhaaa

30 Ekim 2011 11:10

aydın7474
Yasaklı

maaşlar kesin hangi gün yatıyorrr

30 Ekim 2011 11:12

brera-2
Müsteşar Yardımcısı

değil eğitim-öğretim ödeneği maaşı:)

Toplam 6 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?