Editörler : Mehmet Balci
03 Kasım 2011 12:46   


Tarım Bakanlığı 2012 Ek Ödeme Döner Sermaye İlişkisi

Bugüne kadar bizim bakanlıkta bir önceki yıl alınan döner sermaye üretimi teşvik primiyle 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi uyarıcna ödenen ek ödemeler mahsuolaşılmaktaydı. Burdaki bir önceki yıl alınan ifadesi artık yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni uygulamaya göre artık o yıl içinde alınn döner sermaye le yeni ek ödemeler mahsuplaşılacaktır.

Örnekle açıklarsak;

Eski sisteme göre 2010 yıı çalışmaları karşıığında 2011 yılı şubat mart aylarında ödenen (cebimize giren) döner sermayeyi 2012 yılı ek ödemesinden mahsuplaşacaktı. Örneğin 3000TL aldıysak ek ödemenin oplamı 300 olncaya kadar ek ödeme almayacak, daha sonra almaya başlayacaktık. Tıpkı 2009 yılı çalışmaları karşılığında 2010 yılında aldığımız (cebimize giren) döner sermayeyi 2011 yılı ek ödemesinden mahsuplaştığımız gibi.

Yeni uygulamada ise 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi 14 ocak 2012'de yürürlükten kalkacağından ocak ayında yeni sisteme göre ek ödememizi alacağız. Daha sonra döner sermayeyi alınca, artık ek ödeme almayacağız ve ek ödemenin toplamı aldığımız döner sermaye toplamına ulaşınca ek ödeme almaya başlayacağız. YAni 2011 yıında almış olduğumuz döner sermaye cebimizde alacak ve mahsuplaşmada dikkate alınmayacak.

Peki bunun önemi nedir derseniz: Bildiğimiz gibi döneri topluca alıyorduk ve sonrakiyıl mahsuplaşılıyordu ancak aldığımız döner sermaye gelir ergisi matrahımıza ekleniyor ve kısa zamanda 2. dilime geçmek zorunda kalıyorduk. Böylece belli bir süre ek ödeme alamadığımız gibi fazla vergi ödeyerek, döner almayanlara göre zarrlı çıkıyorduk.

Şimdiki sistemde ise artık 2011 yılı döner sermayesinin bir anlamı kalmadığından 2012'de 2011'de aldığımız döner sermay ile mahsuplaşılmayacak. Bunun yanında yine 2011 yılı çalışmalarımız karşılığı olan döner sermayemiz de ödenecek.

Malum, büyük çoğunluğumuz düşük miktarlarda döner alıyoruz ve aldığımız döner gelir vergisi nedeniyle zararımıza oluyor.

Eğer bize 2011 çalışmaları için 2012 yılında döner ödendiğinde bu döner sermayeyi almaz veya iade edersek, maaşımızdan hiç ek ödeme kesntisi olmaz ve normal aaşımızı almaya devam ederiz. Aynı zamanda döner sermaye almamış olacağımızdan gelir vergisi matrahımız da artmaz ve ek ödemeden zararlı çıkmayız.

Bu uygulama bazı büyük iller ve kontrol laboratuvarları gibi çok üst düzey döner alanlar dışındaki çoğu arkadaşımız için avantajlı bir uygulama olacaktır.

Şahsen ben döner miktrı belirlendiğinde bana zararı olacaksa döneri reddetmeyi düşünüyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz.

Örneğin bugünkü rakamlarla 3. derecedeki bir teknisyenin ek ödemesi 612TL'dir. Yıllık tutarı da 612*12=7344TL'dir. Döer sermayeden zararlı çıkmamak için bu miktar ve bu miktarın fazladan gelir vergisi kesintisi olan yaklaşık 400TL fazlasının döner olarak ödenmesi gerekmektedir. Yani 3. derecedeki bir teknisyenin dönerden zararlı çıkmaması için en az 8000TL alması gerekmektedir. Bundaz az döner toplu ödenmesi ve toplu paraya ihtiyacınızın olmaması durumunda zararlı olacaktır.

DAyanak: 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek madde 9'un 4. fıkrası:

"Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİH ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır."

03 Kasım 2011 12:58

dodobobo2000
Şef

Yusuf bey, çok tesekkür ederiz.. herseyi cok acık ve net bir şekilde anlatmışsınız..Mahsuplaşma umarım dediğiniz gibi olur..

Dönerden feragat etme de duruma göre cok mantıklı olabilir..

03 Kasım 2011 14:05

gazibesyo24
Aday Memur

yusuf bey sana bir sorum var bu khk ile ek ödeme oranları değişti fakat özel hizmet tazminatları konusunda bir şey bulamadım yoksa özel hizmet tazminatı oranlarında da bir değişiklik olacak mı bilgi verirsen çok sevinirim.

04 Kasım 2011 08:43

aSİTTİRveyaBAZDIR
Memur

yusuf bey çok güzel özetlemişsiniz.

04 Kasım 2011 10:31

nejat_50
Memur

Yusuf Bey kanunu nerde okudun değişik halini kusuruma bakma ama ben değişik birşey bulamadım size zaahmet olmaz ise nasıl böyle bir netice çıkardınız nerden okudunuz yazarsanız sevinirim. Bana pek olur birşeygibi gelmedi kesin bir yanlış anlaşılma var

04 Kasım 2011 11:11

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar

Sayın gazibesyo,özel hizmet tazminatları ayrı bir kararnamenin konusudur ve henüz onunla ilgili br değişiklik yok. Hala 206 yılında çıkarılan kararname geçerli. 2012 yılındaki kararnameyi bekliyoruz.

Sayın nejat dayanağımı son paragrafta açıkça belirtmiştim.

04 Kasım 2011 11:45

nejat_50
Memur

Yusuf Bey son parağrafta öyle bir anlama nerden çıkardın bunun eskiye göre nesi dğişmişte ben onu anlamadım? Yoksa ince bir detay varda ben mi kaçırıyorum diyecem ama orda yazanda üretimi teşvik primi nety tutarına ulaştığı tarihten itibaren ek ödeme yapılır diyor zati öyle yapmıyormuyuz ki? Aynı yılda mahsuplaşma neresinde beni yanlış anlamayın sizi eleşltirmek veya yermek için değil aydınlanmak için yazıyorum. Eskisi neydi ki şimdi ne oldu ?

04 Kasım 2011 11:52

vapi27
Genel Müdür

yusug bey döner sermayeyi red etme gibi bir şansımız varmıki? biz kabul etmek zorundayız diye biliyoruz. yoksa yeni khk ile mi bu değişti bilgilendirirseniz sevinirim.

04 Kasım 2011 11:56

vapi27
Genel Müdür

bide ben teknisyenim ve derecem 8. bordromda ek ödemem 502 gözüküyor yeni tabloda 520. sadece 18 lira mı arttı yani.

04 Kasım 2011 17:35

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar

Sayın özgür, doğru anlamışsınız. Ancak eğer döneri iade ederseniz 15 şubatta kesilecek döner olmayacağından tam maaş alırsınız.

Sayın nejat eski KHK'da "bir önceki yıl ödenen" şeklinde ifade vardı. Bu nedenle eski sistem devam etseydi 2011'de aldığımız döneri 2012!'de mahsuplaşacaktık. Ancak ek ödemeyle ilgili eski ek 3. madde yeni KHK ile 14 ocak 2012 tarihinde yürürlükten kalkacağından 20112'de ödenen döneri mahsuplaştırmayı gerektiren bir hüküm kalmayacak ve mahsuplaşma yapılmayacak.

YEni KHK'da dikkat ederseniz "Ödemenin yapıldığı tarih" ifadesi var. Bu ifade uyarıcna dönerin mahsuplaşılabilmesi için önce ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle önce 15 ocakta tam maaş alacağız. sonra döner ödenecek ve biz iade edeceğiz (ayrıntısını ilerde araştıracağım), elimizde herhangi bir döner olmadığından da 15 şubatta ek ödememiz tam ödenecek ve kesinti yapılmayacak.

Umarım anlatabilmişimdir.

Sayın vapi, iade olayıyla ilgili bir düzenleme yapılmıştı sanki, ilerde araştırıp ayrıntısını paylaşırım. Orana gelicne eskiden oranınız %82 idi, şimdi ise %85 olmuş. 3 puan artışın karşılığı yaklaşık 18TL'dir (bugünkü rakamlarla). 7. derece olduğunuzda oran %90 olacak.

04 Kasım 2011 21:11

Hadid-20
Memur

Mühendis için aylık tüm ekler dahil yeni maaşları yazabilir misiniz acaba?

Gıda Denetçisi=?

Targel=?

İl Kontrol Lab=?

(eğer varsa) diğer pozisyonlar=?

Ayrıca gıda mühendisi için bunlardan hangisini tavsiye edersiniz? Teşekkürler.

05 Kasım 2011 19:27

Hadid-20
Memur

????

07 Kasım 2011 21:01

Hadid-20
Memur

Neden kimse yardımcı olmuyor?

10 Kasım 2011 11:32

water world
Aday Memur

Mrb Yusuf hocam başlıkla alakasız birşey soracağım ama kusura bakma. bu eşit işe eşit ücret KHK sı ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı ) ile ilgili bi düzenleme getiriyor mu? Arazi tazminatı almaya devam edilecek mi ? fazla mesai ücreti 2012 den itibaren alınamayakmış arazi tazminatları alınmaya devam edilecek mi ?

10 Kasım 2011 11:59

gurkantek
Şef

3 aylık ek özel hizmet tazminatı ile ilgili bir değişiklik yok

11 Kasım 2011 10:33

miroko
Aday Memur

merhaba Yusuf Bey;

Dediğinize kesinlikle katılıyorum. Yeni Çıkan kararnamede 14.01.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan hükümleri Ek Madde 12 de açıklamış. Bu ek maddenin m bendinde Tarım Bakanlığı' nın mahsuplaşma işleminin anlatıldığı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 ve 3. maddelerinin de yürürlükten kaldırıldığı yazıyor. Bizler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinin 3 fıkrasına göre mahsuplaşma yapıyorduk. Artık 2012 yılı Ocak Ayından itibaren ek ödeme almaya başlıyacağız ve artık Gelir Vergisi Matrahından dolayıda %5' lik bir kazancımız daha olacak. Şükürler olsun sonunda doğru bir iş yapıldı. Zararın neresinden dönülürse kardır ama değil mi. Bu Kararnamede bazı personellerin durumda çok fazla değişiklik olmasa da yapılan değişikliğin Bizim Bakanlık personeli için çok faydalı birşey olduğu tartışılmaz bir şeydir.

11 Kasım 2011 11:29

alihakans
Şef

hadid 20 laboratuarda çalış diğerlerini tavsiye etmem...

12 Kasım 2011 14:29

OzGuR___
Şef

sayın miroko

anlatığınız konu biraz tartışmalı ve tartışılmalı bizim açımızda. bence yeni kararnameyle bizim açımızdada çok fazla birşey değiştiği söylenemez. eğer şubatın sonlarına doğru döner sermaya alırsak, yalnızca ocak ve şubat aylarındaki maaşlarda ek ödeme alabiliriz, ödemeden sonraki aylarda kesintiler ve %5 lik dilim tekrar karşımıza çıkıyor. bu kesinti birsonraki döner sermaya ödenen kadar surece. dolayısyıla belki 1-2 aylık bir ek ödeme avantajımız olacak. katettiğiniz fayda buysa evet 1-2 aylık ve bir sefere mahsu ek ödeme fayadası olabilir ama buna yanlıştan donuldu denilemez...

12 Kasım 2011 15:14

emre1919
Aday Memur

sözleşmeli çalışan targel personeli ne kadar ek ödeme alacak bilgilendirirseniz sevinirim...

12 Kasım 2011 18:23

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar

Sayın özgür, eğer döneri iade edersek mahsuplaşacak döner olmaz ve kesinti olmadan maaş almaya devam ederiz.

SAyın emre, 4/B'lilerin ek ödeme oranları henüz belirlenmedi. Emsali kadroluları geçmemek üzere daha sonra Maliye bakanlığının önerisiyle bakanlar kurulu tarafından belirlenecek.

13 Kasım 2011 10:16

ziraat05
Müsteşar Yardımcısı

bu yeni khk ile 2012 den itibaren döner sermaye kalktığı söyleniyor bütün gazete ve haberlerde öyle söyleniyor. http://www.songazetehaberleri.com/son-dakika/doner-sermaye-kalkti-mi

Toplam 176 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?