Editörler : Cüneyt Barışoglu
14 Kasım 2011 15:10   


kuran kursu öğreticisi haftada kaç saat ek ders alır

bilgisi olan var mı ?

14 Kasım 2011 15:21

TiberhaN37
Memur

günde 3 saat aylık ne yapar ders okuttuğun günler ile çarp.. çıkan saatı aylık olanı 7, 5 lira yanı 7 bucukla çarp... alsana ek ders üçreti veya günde kaç saat okutuyosan...

14 Kasım 2011 15:25

TiberhaN37
Memur

unutmadan sevk izin ve resmi tatillerde alamassın ek ders...

14 Kasım 2011 15:25

TiberhaN37
Memur

unutmadan sevk izin ve resmi tatillerde alamassın ek ders...

14 Kasım 2011 22:29

cartel14
Aday Memur

arkadaşlar lise mezunu yönetici olmayan haftada kaç saat ek ders alır.

14 Kasım 2011 23:11

ayyıldız1
Aday Memur

Yüksekokul Mezunu yönetici olmayan :9 saat

Lise mezunu ' ' :6 saat

Yöneticilik varsa her iki okul mezunu buna 3 saat ilave etmeli. Ayrıca hafızlık sınıfını okutusan 6 saat daha ilave, ayrıca yatılı kursta isen ve gece nöbet tutarsan 2 saat ilave, yatılı kurs yöneticisi öğrenci sayısı 50 üzeri ise lise mezunu 15, yüksek okul mezunu 18 saat ek ders ücreti alır. İnşeallah yardımcı olmuşumdur. Selamlar

17 Kasım 2011 18:27

ftmzhr
Aday Memur

KURAN KURSLARI YÖNERGESİ.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/mevzuat/mevzuaticerik.asp?id=2301

Ek ders ücretleri

Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay)Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6) gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.

a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir. İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi verilebilir.

b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az 15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15 kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden "onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli (EK-7) düzenlerler.

e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti, fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.

f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.

g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.

h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli (EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.

k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.

1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere; fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.

m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.

n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

EK 10 DA BELİRTİLEN ŞARTLARDAN HANGİSİNE UYGUNSANIZ ONA GÖRE EK DERS ALMALISINIZ.

17 Kasım 2011 20:25

gozzgu
Aday Memur

ftmzhr hocam sozlesmeli lisans mezunu yonetici ne kadar alir bilginiz var mi?Haftalik ek dersi 9 mu 12 mi?

17 Kasım 2011 20:31

lilith2009
Şube Müdürü

12 saat alır hocam

17 Kasım 2011 20:37

gozzgu
Aday Memur

Tesekkur ederim cevabiniz icin lilith2009

17 Kasım 2011 21:17

sözleşmeli öğretici
Aday Memur

evet hocam bende lisans mezunu yöneticiyim haftada 12 saat ek ders ücreti aldım

17 Kasım 2011 22:29

cell0077
Memur

hocam benimde bir sorum olacak:ilçe müftülüğünün aylık toplantısı oluyor o gün için ekders yazılır mı? biz yazmıyoruz müftülük dediği için bunun yasal bir dayanağı var mı?

17 Kasım 2011 22:49

ftmzhr
Aday Memur

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/mevzuat/mevzuaticerik.asp?id=2301

adresinde ek 10 daki tablodan bakıp kendi durumunuza ve kursunuzun durumua uygun olan neyse ona göre ek ders alırsınız. zorunlu ekders almanız gereken bir durum var yada yoksa ona göre aylık çizelgeyi doldurmanız gerekiyor. sınıfınızın haftalık ders programında da ekders olanları belirtmelisiniz. renkli yada altı çizili olarak mesela. müftüye de imzalatırsanız tamamdır.. vesselam.

17 Kasım 2011 22:52

terlikten hızlıyım
Aday Memur

ders saatinde mi toplantı yapılıyor?eğer böyleyse bu uygulamaya hakları yok.ya yazdırsınlar .ya da ders saatinde toplantı yapmasınlar.olacak iş değil.gasp resmen..

18 Kasım 2011 11:19

meftun06
Memur

Hocam bizlerde bazen ders saatlerinde mutat toplantı yapıyoruz ek ders yazın diyorlar çünkü burda olmasaydınız derste olacaktınız diyorlar bizde yazıyoruz ki mantıklı olanda o.

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?