Editörler : Cüneyt Barışoglu
19 Kasım 2011 18:42   


Kapalı
Olymposlu Sanrılar

OLYMPOSLU SANRILAR

Modern Batı medeniyetinin temel fikriyatını Yunan mitolojisi ve Olymposlu tanrılar (sanrılar) oluşturmaktadır. Peki, Yunan mitolojisindeki tanrılar ve amansız kahramanların nadide karakterleri nasıl oluştu? Araştırmacı yazar Derman Bayladı cevaplıyor;

Yunan toplumunun genel eğilimi ve yaşantısının mitolojide yansıma bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Böyle derken, Yunan dini ile Yunan mitolojisinin birbirlerinden ayrı düşünülmemeleri gerektiğini de unutmayalım.

İlkçağ Yunan toplumları kendi tanrılarını ve inanç sistemlerini yaratırlarken, kendi yaşam biçimlerini ve alışkanlıklarını yarattıkları tanrılara da yakıştırmışlardı. Eski Yunan toplumunda eşcinsellik olağan sayıldığı için, tanrılarını da bu türden ilişkilere sokmakta hiçbir sakınca görmüyorlardı. Sonra da onların bu aykırı sevdalarını örnek göstererek kendi bireysel eşcinsel eğilim ve dürtülerini aklamaya çalışıyorlardı. Sokrates?in, cinsel yakınlık duyduğu genç Phaidros?a, Zeus?un güzel Ganymedes?e karşı tutkusunu örnek olarak göstermesi gibi.

Ünlü filozof Eflatun?un (Platon) Şölen adlı yapıtında eşcinsel eğilim felsefi bir bakışla temize çıkarılmaya çalışılır...

19 Kasım 2011 19:22

&&&,06neslihan06,&&&
Yasaklı

Değişik bir başlık ama konusu incelenmeye değer teşekkürler,eşcinsellik ve tarihi epey geriye dayanıyormuş.

Lambda simgesi ve eflatun renkte eşcinselligi simgeliyormuş ki yunan mit,de bu renk epey dikkat çekicidir.

Eşcinselik deyince birde aklıma ,sapkın ilişklieri nedeni ile yok edilen kavim geldi.

11 Nisan 2013 16:31

Zengeni
Kapalı

Deizm ve Antik Yunan

Deist düşünce Tanrı'nın insani vasıflarla tasvir edilemeyeceğinden yola çıkarak dinleri tekzip etmek ister.

Bütün sistemini "Tanrı'nın varlığı" düşüncesi üzerinde yapılandırırken, aynı zamanda da Tanrı-insan etkileşiminin mahiyetini açıklamaktan uzak durmaya çalışır.

İlk bakışta çok alengirli ve parlak duran bu sistemin kapısını açıp içeri girdiğinizde büyük bir çelişki labirentiyle karşılaşırsınız.

Deist bir yazar diyor ki; "Kutsal kitaplar çok insani özelliklere sahip! Bu nedenle ilahi cenahtan gelmiş olamazlar."

Bu yazar da çelişki labirenti içinde kaybolmuş durumdadır. Zira insani özellikte olduğunu iddia ettiği ve eleştirdiği dinlerden çok daha fazla insani bir felsefesi vardır.

Aynı Yunan mitolojisi gibi. Antik Yunanlı vatandaşlar kendi akıl ve fikirlerine göre tanrılarını tasvir ederlerdi. Deistler de Yunanlı kardeşleri gibi kendi akıl ve fikirlerine göre (kafalarına göre) tanrı tasvirindeler.

Sonuç: Yunan Mitolojisi = Deist Felsefe.

Toplam 2 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?