Editörler :
28 Kasım 2011 18:39   


İdda Haram mı Arkadaşlar?

Bu konu hakkında çeşit çeşit söylentiler olduğu için ve de bu konuda kesin bir yargıya ulaşmak için açtım bu konuyu.Haram olmadığını söyleyenlerin dayandığı nokta; kazanmak için sadece şansın yeterli olmaması, şansın yanında bilginin de olması gerektiği tarzındaki düşünceler.Sonuçta futbol bilgisi olmayanın kazanması çok zor.Sayısal loto, milli piyango gibi şans oyunlarından farklı olduğu üzerinde duruyorlar.Sizlerin düşüncesi neder arkadaşlar.Bu arada imam değilim.

28 Kasım 2011 20:03

davudsüleyman
Aday Memur

İddaa, at yarışı, toto, loto, piyango gibi oyunların dinimizdeki yeri nedir? Helal mı yoksa haram mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz;

Bu oyunlar kumar kapsamına girmektedir. Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü?minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da mânâsız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Tâ ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın.

Zamanımızda, insanın zamanını katleden o kadar lüzumsuz meşguliyetler vardır ki, bunlardan birçoğu maddî ve mânevî gelişmeye bir sahip olmadığı gibi, insanı yaratılış hikmetinden uzaklaştırdığı da bir gerçektir. İşte, insan bu çeşit gayesiz ve hedefsiz şeylerden kendisini ne kadar çekip çevirse o derece kâr içinde olur.

Belli bir mesai sarf eden ve çalışan insanın dinlenmesi ve istirahat etmesi ne kadar hakkı ise, İslâmın yasakladığı sınırı aşmamak şartıyla, bazı oyun ve eğlencelerde bulunmak da mümkün ve normaldir. Ama bu oyun ve eğlencelerin bir ucu, dinimizin haram kıldığı şeyerden birisine yaklaşır ve bulaşırsa, o oyun meşruiyetini kaybetmiş olur.

Çeşitli adlarla yapılan ?kültürel faaliyetler?de ve ?spor müsabakaları?nda aynı şartları aramamız gerekir. Bunlar mubah ve meşru görülen daire içindeyse, haram olduğundan bahsedilemez. Meselâ bu faaliyetlerin bazısı erkek-kız karışık olarak icra edilirse, birtakım dinî mahzurları da beraberinde getireceği açıktır.

Çünkü dinen bir kimse ancak kendisine ebedî olarak nikâhı düşmeyen ?anne, kız kardeş, hala, teyze gibi? kimselerle yalnız kalabilir, birlikte bulunabilir, elini tutabilir, konuşabilir. Bunun dışında, hayatî bir durum olmadığı müddetçe, bir erkeğin mahremi olmayan bir kadınla; kadının da mahremi olmayan bir erkekle birlikte bulunması, tokalaşması, elini tutması caiz görülmemiştir.

Sportif faaliyetlerde de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Namaz geçirilmeyecek, kumara girmeyecek ve vücudun bir başkasına gösterilmesi caiz olmayan yerlerinin açılmasına meydan verilmeyecekse dinî bir mahzurdan söz edilemez.

Dinimiz gerek faydalalığı, gerekse görünüşte bir faydası olmasa da zararsız oluşu bakımından, ok atmak, mızrak kullanmak, güreş, yüzme, koşu ve at yarışları gibi oyunları meşru kılmıştır. Hattâ bunlardan bazıları da sünnettir.

Hz. Rukâne?nin Müslüman olmasına, Peygamberimizle güreşmesi ve üç defasında da Peygamberimizin kendisini mağlûp etmesi vesile olmuştur.1

Yine Peygamberimizin Hz. Âişe ile yarıştığı, müteaddit defalar onu geçtiği de rivayet edilmektedir.2

Keza Peygamberimiz Habeşlilerin gösterdiği mızrak oyunlarını Hz. Âişe ile birlikte seyretmiş ve bu tip eğlencelerin caiz olduğunu bizzat kendi hayatında göstermiştir.

Cihad meydanlarında mücahitlerin yardımcısı olan atı övmüş ve savaştan önce tertiplenen at yarışlarında birinci gelenlere çeşitli armağanlar vererek bu sporu desteklemiştir. Burada esas gaye, cihada hazırlık yapmaktır. Savaş öncesi bir eğitim ve idmandır.

Fakat İslâmın meşru kıldığı bazı oyun ve eğlencelerde bugün bazı uygulamalarla helâl dairenin dışına taşılmıştır. Meselâ, güreş, yarış ve yüzmede başkalarına gösterilmesi haram olan yerlerin açılması gibi.

Bazı oyunlar da kumara âlet edilmektedir. At yarışları, piyango, spor-toto-loto ve karşılıklı bahis bunlardan bazılarıdır.

Piyango ve spor toto gibi oyunlar zaten kumar sayılmaktadır. Zira kumarın bütün özelliklerini içinde taşıyor. Piyango şeklindeki kumarın İslam öncesi Cahiliye devrinde de olduğu bilinmektedir. Onlar oklar üzerine işaretler koyar, oktaki çıkan işarete göre para alırlardı. İslâmiyet kumarın herçeşidini haram kıldığından, piyango da bunların içindedir. Nitekim bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

?Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzuk durun ki kurtuluşa eresiniz.?3

İslâmiyet böylece ortaya mal ve para konarak oynanacak hiçbir şans oyununa izin vermemiştir. Eğer fakirlere, zayıflara ve düşkünlere yardım edilecekse, bu tip kurumlar kanalıyla olmasına gerek yoktur. İslâmın hukuk, toplum ve ahlâk düzeni, kimsesizleri korumak, hayır müesseselerini yaşatmak için kumar tertibine ihtiyaç duymamaktadır.

Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi tertip ve oyunlar da aynı şekilde kumar sayılmaktadır. Meselâ, iki kişi yarışa çıkmadan önce birisi, ?Eğer beni geçersen sana şu kadar vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin? derlerse böyle bir bahis kumara girer. Ancak tek taraflı olursa caiz olur. Yani taraflardan birisi,?Beni geçersen sana şu kadar vereceğim, fakat ben seni geçersem sen bana birşey verme? der ve anlaşırlarsa böyle bir iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu kullanması caizdir.

Top oyunlarında da, namazın geciktirilmesine veya terkine, başkalarına gösterilmesi caiz olmayan yerlerin açılmasına meydan verilmediği, vücudun yaralanmasına ve sakatlanmasına sebep olmadığı müddetçe bir mahzurdan söz edilemez. Bu hususlardan birisi söz konusu olunca meşru olmaktan çıkar.

1. Tirmizî, Libas: 42.

2. İbni Mace, Nikâh: 50.

3. Mâide Sûresi, 90.

ALINTIDIR

28 Kasım 2011 20:04

beetle_106
Kapalı

davulcu kardeş burda bir tahmin yürütme söz konusu ..futbol bilgisi olmadanda tahmin yürüterek oynanabilir bu oyun...bütün kumar oyunları zaten tahmine dayalıdır...bu oyun kesinlikle kumardır vede haramdır tartışması bile olmaz ...haram degildir diyenler kendilerine göre fetva vermeye çalışıyorlar...aynı bu şeye benziyor hani sigara içenler sigaraya bir türlü haram diyemiyorlarda mekruh diyorlarya işte buna benziyor buda..

28 Kasım 2011 20:15

Übey
Şef

Haram demeyen biri şunu düşünsün mesela cebinde 1 lira var bunla iddaa oynadı 5 lira aldı.Şİmdi bunu vicdanına sorsun vicdanı helal mi diyecek yoksa haram mı? Çok basit akıl mantık helal olduğunu kabul etmez üstelik açık ayet varken.

?Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzuk durun ki kurtuluşa eresiniz.?3

3. Mâide Sûresi, 90.

28 Kasım 2011 23:05

tunciy
Genel Müdür

Din işleri yüksek kurulu malesef bu konuya net bir cevap veremedi bugüne kadar. Devlet eliyle oynanan Milli piyango'nun dahi haramlığı malesef tartışmalıdır.

Bakın; eski diyanet işleri başkanı Süleyman Ateş "Milli Piyango haram değildir" diyor, "sayısal loto ve at yarışı" konusuna dahi "kesin haramdır" diyemiyor, "haramlık kuşkusu fazladır" diyor. İddaa da bu durumda aynı kategoriye giriyor, yani "kesin haram değil", sadece haramlık kuşkusu fazla.

Konuyu açan arkadaşım, bu forumdan veya internetten kesin bilgi elde edemezsin. Hele bu forum tam Allah'lık zaten. Burada okuyup okuyup geçen çok. Neyse o ayrı konu.

Size tavsiyem: bir dilekçe ile direk Din İşleri Yüksek Kurulu'na yazın, onlardan cevap isteyin.

28 Kasım 2011 23:24

Hace Dadaş
Aday Memur

adi ustunde "iddia" buna kim helal diyebilir bilgi konuusuna gelirsek ona bakrsan bugun profesyonel onlarca kumar teknikleri vr bunlari oynaamak icin de teknik bilgi vs gerekiyor okey iyi oynayanla yeni baslayan birisini masaya otuttur bakalim kim yeniyor bu bilgi iddianin veya kumarin helalini iktiza etmez gelecege yonelik iddia edilen ve bir maddi menfaate dayandirilmis butun tekniksel oyunlar haramdir bundan kuskusu olanlar ictihat inceliklerini bilmeyenlerdir

28 Kasım 2011 23:32

tunciy
Genel Müdür

Helal diyen yok, ama haram da denilemez. Bunu ben demiyorum, Süleyman Ateş diyor. İctihat inceliklerini bilir mi bilmez mi, isterseniz kendisine sorun. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış kendileri. Herhalde size gereğince cevabını verir.

29 Kasım 2011 10:31

hakbatiliyener
Daire Başkanı

bir de olaylara şu açıdan bakın. binlerce kişinin parası bir yerde birikiyor ve büyük meblalar oluyor. bu paralar nereye gidiyor? mesela banka gibi düşünün, piyango bileti gibi düşünün, yani burada herkesin bir payı oluyor. tabi bu işlere katılanların bir payı oluyor.

ve bir hadisi şerifte şöyle buyrulur.

insanın ömrünün nerede geçtiği, malını nereden kazanıp nereye harcadığı, gençliğini nerede tükettiği sorulup hesebı bitmeden allah huzurundan kurtulamaz diye.

yani az da olsa çok da olsa paranı veriyorsun ve sen de bu işe girmiş oluyorsun. eğer yapanlar varsa tövbe etsin. bir daha yapmasınlar.

ne paranı sen allah rızasıiçin veriyorsun, ne de toplanan paralar allah rızası için harcanıyor.

29 Kasım 2011 10:59

KardeşTr
Şube Müdürü

Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi tertip ve oyunlar da kumar sayılmaktadır. Meselâ, iki kişi yarışa çıkmadan önce birisi, ?Eğer beni geçersen sana şu kadar vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin? derlerse böyle bir bahis kumara girer. Ancak tek taraflı olursa caiz olur. Yani taraflardan birisi,?Beni geçersen sana şu kadar vereceğim, fakat ben seni geçersem sen bana birşey verme? der ve anlaşırlarsa böyle bir iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu kullanması caizdir.

Bu yaklaşım tam benim düşündüğüm bir yaklaşım. Bu durum aynen iddia oyunu için de geçerlidir. Bu yüzden iddia HARAMDIR.

29 Kasım 2011 11:10

eRDemLi2
Şef

Şayet iddia yı çok seviyorsan Şeytan ile iddia ya gir,bilakis yenersen hayatında çok şeyin dedğiştiğini farkedeceksin. Meselâ ben bugün 5 vakit namazımı kılacağım, ben bugün şu hayır işlerini yapacağım vs. şeytanı yenmek biraz uğraştırıyor ama sonuçta zevkli oluyor. denemesi bedeva... (kim kimi yendiğini kaydeden var o konuda müsterih ol)

29 Kasım 2011 11:55

dadasnazım
Şube Müdürü

erdemli kardeş harikasın....:):):)

29 Kasım 2011 20:32

fahretinirazi
Aday Memur

iddia oynamak NE HARAMDIR NE HELAL ikisi arasında MÜŞTEBİHAT denilen kavrama dahildir,bir şeye helaldir veya haramdır demek için açık nass olması lazım,yani iddia oynamakla haram irtikap etmessin ama bu oyun seni ibadetinden,çoluk çocuğun rızkından eder,ve müflis bir duruma düşersen ozaman haram irtikap etmiş olursun,aksi santranç oynamak gibidir,bu fetvayı benden başkasındada bulamassınız,

29 Kasım 2011 20:41

tunciy
Genel Müdür

İşte Süleyman Ateş de aynen bunu demek istiyor zaten. Müştebihattandır diyor, haram denemez, ha belki helal de denemez, ama bir şeye, yukardaki bazı arkadaşların dediği gibi "kesin haramdır" denilmesi için hakkında nass olması lazım.

29 Kasım 2011 22:11

davulcu61
Şef

Öncelikle cevap yazma zahmetinde bulunup bilgilerini aktaran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yazılan her cevabı okudum ama maalesef yine kesin bir yargıya varamadım.Eski diyanet işleri başkanı bile tam olarak haramdır veya değildir dememiş.Gerçi bu zat hakkında bilgi sahibi değilim ama sonuçta sıradan bi insanda değildir, başkanlık yapmış.

Cevap yazan her arakdaşa aslında bir cevabım veya sorum var ama konu daha da uzar gider.Onun için "tunciy" arkadaşımızın dediği yolu deneyeceğim.Bu soruyu dilekçeyle Din İşleri Yüksek Kurulu na soracağım.Ordan gelen yanıtı da kabullenip ona göre davranacağım.Kalın sağlıcakla

29 Kasım 2011 22:38

hakbatiliyener
Daire Başkanı

illaki ker şey için bir nas, yada bir ayet yada bir hadis olması gerekmez.

yapılan işler, icraatlar helal yada haram kapsamı içerisine giriyor mu? buna bakmak gerekir.

bir islami devletin olmadığı şu zamanda, fitne fesadın bol olduğu şu zamanda,islamın garip kaldığı şu zamanda, müslümanın yapması gereken daha önemli şeyleri var.

birincisi zamanın boşa gidiyor, paran boşa gidiyor ve toplanan paralarla neler yapılıyor,islama mı hizmet yapılıyor yoksa angari işler mi? müslümanın vakti değerlidir, boş işlerle uğraşmaz.

müslüman müslümana yardım eder. müslüman allah rızası için birşeyler yapar.

haram demek için delil isteyenlere, o zaman helaldir diye de siz delil gösterin.

29 Kasım 2011 23:22

davudsüleyman
Aday Memur

"bu konu müştebihattandır, yani şüpheli işlerdendir" şeklinde fetva veren alimler, bu fetvalarının hemen peşinden de Peygamber efendimizin şu hadisini de aktarıyorlar:

"Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah`ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir."

bu hadis birçok sahih kaynakta geçmekle beraber Kur'an'dan sonra en sahih kitap olan Buhari'de İman bahsinin 39. hadisi olarak yer almaktadır.

yani neresinden bakarsanız bakın haram da deseniz müştebihattan da deseniz bu gibi şeylerden uzak durmak en sağlam yoldur. çünkü şüpheli işlerle çok iştigal eden kimse zamanla bazı haramları işlemekte de bir sakınca görmez olabiliyor. Allah hepimizi böye şeylerden korusun...

30 Kasım 2011 09:15

maksud
Daire Başkanı

Tartışmak bile abes. Idda ederim ki haram. Emeksiz kazanç

30 Kasım 2011 11:30

tunciy
Genel Müdür

Buyurun efendiler, linki buldum.

MİLLİ PİYANGO HARAM DEĞİLDİR.

http://haber.gazetevatan.com/0/33264/4/Haber

30 Kasım 2011 13:33

Übey
Şef

Verdiğiniz linkteki yazıya ancak gülünür.

Bazı oyunlar kumara âlet edilmektedir. At yarışları, piyango, spor-toto-loto ve karşılıklı bahis bunlardan bazılarıdır.

Piyango ve spor toto gibi oyunlar zaten kumar sayılmaktadır. Zira kumarın bütün özelliklerini içinde taşıyor. Piyango şeklindeki kumarın İslam öncesi Cahiliye devrinde de olduğu bilinmektedir. Onlar oklar üzerine işaretler koyar, oktaki çıkan işarete göre para alırlardı. İslâmiyet kumarın herçeşidini haram kıldığından, piyango da bunların içindedir. Piyangodan kazanılan para haramdır. Bu para hayır amacıyla sarfedilmez bununla hayır kazanma amaçlı kurban kesilmez.

30 Kasım 2011 16:57

tunciy
Genel Müdür

Übey hocam, sen gülebilirsin, ama yazıdaki şahsiyet hem eski diyanet işleri başkanı hem de profesör. Ayrıca neden haram olmadığının illetini de söylemiş.

Aksi bir şey söyleyebilmek için en az kendisi kadar ünvan olması lazım. Siz "haram sayılmaktadır" diyorsunuz, sayan kim, siz mi, ya da kim? Diyanet işleri başkanı çıksın kendisi desin o zaman; "Süleyman Ateş yanlış söylemektedir" .

Din işleri yüksek kurulu kesin bilgi vermediği sürece sen ona gülersin, bir başkası da sana güler, bu böyle devam eder gider. Tıpkı senin haram dediğin, bir başkasının da haram demediği gibi.

30 Kasım 2011 18:53

Übey
Şef

Burayı okursanız Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvasının, haram yönünde olduğunu gayet açık görürsünüz.İsterseniz miili piyango haram mı helal mi Başkanlığa soru gönderelim.

Yılbaşı çekilişine az bir zaman kala "Piyango haram mı, helal mi?" tartışması büyüdü. İşte Din İşleri'nin yanıtı:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Yeprem, İslam dininin şans oyunlarına olumlu bakmadığını, haram olduğunu söyledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Saim Yeprem, İslam dininin şans oyunlarının hiçbirine olumlu bakmadığını belirterek, "İslam dinine ve kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e göre, piyangonun her türlüsü haramdır" dedi.

Milli Piyango'nun 25 milyon YTL büyük ikramiyeli yılbaşı çekilişine az bir zaman kala, "Piyango haram mı, helal mi?" tartışması büyüdü. Milli Gazete'nin dünkü sayısında yer alan, "Müslümanın piyango ile işi olmaz" başlıklı haberde görüşlerine yer verilen Prof. Yeprem, Müslümanların piyangodan uzak durmaları gerektiğini savundu.

Demecinde, İslam'ın emek karşılığı kazancı helal gördüğünü anlatan Yeprem, herkesin kendi kararını vermekte hür olduğunu, ancak Müslümanların piyangodan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Haberde, "Alo Fetva Hattı"ndaki Diyanet yetkilisinin de konuya ilişkin görüşlerine şöyle yer verildi:

"Piyango, loto, toto, iddia gibi her türlü şans oyunları haramdır. Piyango bileti almak dahi haramdır. Marketlerden ve benzin istasyonlarından alınan piyango biletleri de haramdır. Market size şarap verse alır mısınız? Haramdır. Aynen burada alınacak olan piyango bileti de haramdır. Harama götüren şey haramdır."

Habervitrini

Toplam 20 mesaj
 
ANKET
İşçilere yönelik toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Nasıl buldunuz?