Editörler : Cüneyt Barışoglu
03 Aralık 2011 21:29   


İmam Ali'nin velayeti ile ilgili ayet, ve hadisi şerif.

İmam Ali'nin velayeti ile ilgili ayet, ve hadisi şerif.

"Sizin veliniz ancak ALLAH'la onun Resulü ve iman edenlerdir ki, onlar namaza devam edenler ve rükudayken dahi zekat verenlerdir. Kim ALLAH'ı, Resulünü ve müminleri kendine veli edinirse, şöphesiz ki galip gelecek olanlardır ALLAH'ın taraftarlarıdır." (maide 5/ 55-56).

Bu ayetin inme sebebine baktığımızda bir gün İmam Ali cami'de namaz kılarken rükuda biri ondan bir şey dileniyor. İmam Ali elini arkaya uzatarak elindeki yüzüğü adama vermek için ima etti. Adam da yüzüğü aldı.

O esnada camiye giren Peygamber Efendimiz (s.a.s) adama şöyle sordu:

-Kimse sana bir şey verdi mi?

-Evet, dedi.

-Kim? diye sordu.

-Şu namaz kılan adam, dedi

-Hanki hal üzerinde verdi sana?

-Rükuda iken verdi, dedi.

Bunun üzerine ALLAH Resulü (s.a.s) tekbir getirerek yukarida gecen ayeti okudu.

04 Aralık 2011 00:21

eczyalç
Genel Müdür

Ceddine kurban olayım ne güzel yazmışsın. İnsanlar bu ayetleri görmezden geliyor.

04 Aralık 2011 02:39

seyyid-muhammed
Memur

Diri Herşeyi bilen ve herşeye Kadir olan ALLAH'a hamd ve senalar olsun. Bizleri Betha'nın serveri ve seçilmiş PEYGAMBER Hazreti MUHAMMED (sav) ve Vilayet Velisi Yüce Ali'nin (k.v) bayrağının altına alsın.

ALLAH c.c. hepimizi Bu Nurani yolda kaim ve daim eylesin.

Sn; ezcyalç çok teşekkür ederiz.

04 Aralık 2011 08:32

dercan
Genel Müdür

Bu hadisi yorumlayalım:

1- İsteyen istediği saatte gidip salat/duasını mescitte yapabiliyor.

dakika dakika salat/namaz yok.

2- Dilenci Allaha yakaran insanlar içinde rahat gezip, yardım

isteyebiliyor.

3-Hz. Ali ibadet anında bir diğer insanı dinleyip isteklerini

yerine getirebiliyor.

4- İslamda zekatın oranı yok... demek ki... 1/40 olsa idi Hz.

Ali'nın hesap yapması gerekirdi; yoksul olduğunu hepimiz

biliyoruz.

kısacası Hadislere güvenmem ama o hadisler bile bazen anlatanı ele veriyor.

04 Aralık 2011 11:59

Mekzun85
Genel Müdür

AYETLERDE HZ. ALİ (a.s)

Müminlerin Emiri ve Vasilerin Seyyidi imam Hz. Ali (a.s) hakkında yüzlerce ayet inmiştir. İslam alimleri tefsir, hadis, tarih ve siyer kitaplarinda bunları isnatlı olarak nakletmişlerdir.

Adullah bin Abbas dedi ki: "Ali hakkında 300 ayet indi."

Yine Abdullah bin Abbas dedi ki: "Allah'ın kitabında Ali hakkında indiği kadar hiç kimse hakkında (Ayet) inmemiştir."

1) "Aralarında perde vardır Araf'ın üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır." (A'raf Suresi 46. Ayet)

El-Menakib senedinde Zadan'dan o da Selman-ı Farisi'den dedi ki: Hz. Resulullah (s.a.a.v)'ın Hz. Ali'ye on kereden fazla şöyle buyurdugunu duydum: Ey Ali sen ve senden sonraki vasiler Cennet ve Cehennem arasındaki Araf'sınız. Cennete sizi tanıyıp sizin de kendisini tanıdığı kimseden başka kimse geçmeyecek. Cehenneme de sizi inkar eden ve sizin de kendisini inkar ettiğiniz kimseden başka geçmeyecektir. "

El-Hakim senedinde Asbağ bin Nebate' den dedi ki: Hz. Ali'nin yanındaydım İbn' il Kevva onun yanına geldi ve ona bu ayeti "Araf üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır." (A'raf Suresi 46.Ayet) hakkında sordu. Hz. Ali ona şöyle buyurdu: Ey İbn'il Keva Kıyamet gününde Cennet ve Cehennem arasında duracaklar biziz. Bizi seveni yüzünden tanıyıp onu Cennete geçireceğiz bizi bugzedeni de yüzünden tanıyacağız ve Cehenneme gececek."

2)"Sen ancak ve ancak bir uyarıcı-korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır" (Rad Suresi 7. Ayet)

Hz. Ali bu ayet için şöyle buyurdu: "Uyarıcı-korkutucu Resulullah (s.a.a.v)'tır ve hidayete eriştiren de benim."

Abdullah bin Abbas dedi ki: "Sen ancak ve ancak bir uyarıcı korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır" (Rad Suresi 7.Ayet) ayeti indigi zaman Resulullah (s.a.a.v) söyle buyurdu: "Uyarıcı korkutucu benim hidayete eriştiren de Ali'dir ey Ali hidayete varmak isteyenler ancak seninle hidayeti bulurlar."

3) "İman edip de salih ameller isleyenler yaratilmislarin en hayırlısıdır." (Beyyine Suresi 7.Ayet)

Ayeti indiğinde Resulullah (s.a.a.v) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: "Onlar sen ve senin şiandır (Alevilerdir) ey Ali. Kıyamet gününde razı olmuş ve rıza görmüş olarak geleceksiniz senin düşmanların ise gazap ve suç yüklü olarak gelecekler."

İbn-i Asakir Cabir bin Abdullah' tan şöyle tahric etti: "Resulullah (s.a.a)'ın yanındaydık. Ali geldi ve Resulullah şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki bu gelen ve şiası (yandaşları) Kıyamet gününde kurtulanlardır. Sonra şu ayeti şerife indi: "İman edip de salih ameller işleyenler yaratılmışların en hayırlısıdır." Yine bir ara Resulullah (s.a.a.v)'in yanında ashabı olduğu bir sırada Hz. Ali (a.s) gelince ashab: "İşte yaratılmışların en hayırlısı geliyor" dediler."

4) "De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yaninda kitabın ilmi bulunan yeter" (Ra'd Suresi 43.Ayet)

- Abdullah bin Selem dedi ki: Resulullah (s.a.a.v)'a Allah'ın bu buyruğunu; "De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." hakkında sordum buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib' dir."

İbn-i Abbas dedi ki: "De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." O Ali (as)'dir. Çünkü kendisi tefsirde tevilde nesih ve mensuhta alimdir."

- Fudayl bin Yesar'dan İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: "De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." Ayeti Hz. Ali (as) hakkında indi. O bu ümmetin alimidir."

- İmam Musa bin Cafer (as)' den Zeyd bin Ali' den Muhammed bin Hanefi' den Selman-i Farisi' den Ebu Said el-Hudri' den dediler ki: "De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." Ayeti Hz. Ali hakkında indi."

5) "Mallarını gece gündüz gizli ve açıkta harcayanlar yok mu onların ödülleri Rableri yanındadır onlara hiçbir korku yoktur onlar mahzun da olmazlar." (Bakara Suresi 274.Ayet)

İbn-i Abbas ve Mücahit dediler ki: Ali'nin dört dirhemi vardı birini gece birini gündüz birini gizli birini de açık olarak nafaka verdi. Sonra şu ayeti şerife indi:"Mallarini gece gündüz gizli ve açıkta harcayanlar yok mu onların ödülleri Rableri yanındadır onlara hiçbir korku yoktur onlar mahzun da olmazlar." (Bakara Suresi 274.Ayet)

05 Aralık 2011 13:48

Taruh
Kapalı
05 Aralık 2011 15:38

SER ZE NİŞ
Aday Memur

ARKADAŞLAR İŞİNİZ ZOR BUNLAR ÜMMİYE OĞLULLARININ EMEVİLERİN MUAVİYELERİN TORUNLARDIR....BUNLARA KUR'AYUETDE GETİRSENİZ BOŞ BUNLAR BİR GARİPLER GERÇEKLERLE YÜZLEŞMİYORLAR KORKUYORLARKİ İMANLARI GİDE ..OLMAYAN İMANIN NEYİ GİTSİN....

DİYORUM Kİ BU AŞURE GÜNÜ YÜZE YARATANIM BENİ EHLİBEYİTLE KOMŞU ETSİN...

ONLAIDA Halit binvelitle,muaviye ile ,süfyan ile,abdullah bincerrah ile..ibni ziyat ile şümür ile,vahşi ile,abu hüreyrra ile ve daha niceleri ile...VESSELAM.

05 Aralık 2011 20:02

tawa roje
Şube Müdürü

Hz Ali ki namazda savaşta yediği okun çıkarılmasını istiyo çünkü namazda hiçbir şey hissetmiyor Allah'la münasebetinden dolayı...kaldı ki dilenciye yüzüğünü mü veriyo...

hatta bir defasında Aişe validemiz yanında bulunan bir kadınla konuşurken hz Ali konuşmayı böler ben namaza durunca konuşun zira o zaman hiçbir şey duymam diyo nerde kaldı dilenciye namazda yüzük versin komik olmuş bence...

06 Aralık 2011 05:01

seyyid-muhammed
Memur

Hakikatını bilmediği bir şey üzerine mücadele eden; o hal müddetince Allahın gazabındadır."

Hz. Muhammed

Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah?ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."

Hz.Muhammed

Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.Allah'ım kim Aliyi dost olarak kabul ederse sende onu dost olarak kabul et ; kim de Ali'yi düşman olarak kabul ederse Sen'de onu düşman olarak kabul et .

HAZRETİ MUHAMMED

II. Muaviye minbere çıktığında ağlayarak: "Dedem (Muaviye) ve babam (Yezid) yaptıklarından dolayı şimdi kabirlerinde pişmanlık duyuyorlar (Azap görüyorlar)"

bunu diyen 2.muaviye akrabaları tarafından öldürüldü

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?