Editörler : asaygincihan27
04 Aralık 2011 19:02   


yöneticilik ek puan formu ek-4

Sınava dayalı atamada bu ek puan geçerli mi acaba?

04 Aralık 2011 20:13

özTÜRK80
Şef

ek-4 ün altında aynen şu ifade var:Bu formda belirtilen alan öğretmenlerine sınav sonucuna dayalı olarak yapılan atamalar da dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü atama ve yer değiştirmelerde bu formda belirtilen ek puanlar verilir.ek puan alacaklar bu formda var.incelerseniz cevabı bulursunuz.

YÖNETİCİLİK EK PUAN FORMU EK-4

Atanmak istenilen eğitim kurumları ile alanlar Yöneticilik görevi Puan

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

Kız teknik ve meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; aile ve tüketici hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güzellik ve saç bakım hizmetleri, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, tekstil teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Teknik ve endüstri meslek liseleri, Anadolu tapu ve kadastro meslek liseleri, Anadolu tarım meslek ve tarım meslek liseleri, denizcilik Anadolu meslek liseleri ve denizcilik Anadolu teknik liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; mobilya ve iç mekan tasarımı, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, denizcilik, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, harita-tapu-kadastro, hayvan sağlığı, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, laboratuvar hizmetleri, makine teknolojisi, matbaa, metal teknolojisi, metalurji teknolojisi, meteoroloji, motorlu araçlar teknolojisi, müzik aletleri yapımı, plastik teknolojisi, radyo televizyon, raylı sistemler teknolojisi, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, tarım teknolojileri, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakımı olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

"Ticaret meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, büro yönetimi, adalet, pazarlama ve perakende olanlara

" Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

"Otelcilik ve turizm meslek liseleri ile turizm eğitim merkezleri yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, büro yönetimi, pazarlama ve perakende, yiyecek içecek hizmetleri olanlara

" Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Anadolu sağlık meslek/ sağlık meslek lisesi yöneticliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; sağlık/hemşirelik, sağlık/acil sağlık hizmetleri, sağlık/anestezi ve reanimasyon, sağlık/çevre sağlığı, sağlık/diş protez, sağlık/ortopedik protez ve ortez, sağlık/radyoloji, sağlık/tıbbi laboratuvar ve sağlık/sağlık hizmetleri sekreterliği olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Anadolu imam hatip lisesi/ imam hatip lisesi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden alanı; imam-hatip liseleri meslek dersi veya din kültürü ve ahlak bilgisi (ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunları hariç) olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre;

Öğretmenevi ve akşam sanat okulları yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, muhasebe ve finansman, büro yönetimi, pazarlama ve perakende olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre;

Ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç olmak üzere özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; işitme engelliler sınıfı öğretmeni, görme engelliler sınıfı öğretmeni ve zihin engelliler sınıfı öğretmeni olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; rehber öğretmen olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

Okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olanlara Müdürlük için 20

Müdür başyardımcılığı için 5

Müdür yardımcılığı için 5

04 Aralık 2011 20:20

renni275
Aday Memur

Tamamdır eyvallah.

05 Aralık 2011 17:13

YARGİC42
Şef

Hocam müdür yardımcılığında da müdür baş yardımcılığında da mı verilecek.

Bugun konuştuğum bir kaç kişi bunun yönetmelikteki 8 maddeye aykırı olduğunu söyledi.

yönetmelikte sınava dayalı atamalarda sadece sınav puanı esas alınır diyormuş.

benim kanaatim ek 4 de yer alan puanların bu şartları taşıyanların puanlara ekeleneceğidir.Mesela müdüryardımcılığından 83 alan bir meslekçi bu şartları taşıyorsa 88 puan üzerinden ataması yapılacağını düşünüyorum

05 Aralık 2011 19:01

YARGİC42
Şef

yok mu bir cevap arkadaşlar

05 Aralık 2011 19:17

erkanmarmara
Şef

ek-4 ek puanı

Müdürlük için

Müdür yardımcılığı için

Müdür başyardımcılığı içinde veriliyor.

ek-4 formunda belirtilen alan öğretmenlerine sınav sonucuna dayalı olarak yapılan atamalar da dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü atama ve yer değiştirmelerde bu formda belirtilen ek puanlar verilir.

06 Aralık 2011 19:26

yakgül
Kapalı

Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama

MADDE 18 ? (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) (Değişik ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) (Değişik üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Başvuruda bulunan adayların atamaları; Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) (Değişik dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

(5) (Ek fıkra : 9.10.2010/27724 RG) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılır. Söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmaz.

(6) (Ek altıncı fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür yardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.

Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

MADDE 19 ? (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) En az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

(5) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür başyardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür yardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.

Müdürlük için duyuru ve atama

MADDE 20 ? (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) (Değişik ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) (Değişik üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) (Ek dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar

MADDE 21 ? (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmeler valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyurulur. Duyuruda; yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(2) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde ilgili yılın 31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydı aranmaz.

(3) Mevcut eğitim kurumu müdürleri, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(4) Mevcut eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve ikinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(5) Mevcut eğitim kurumu müdür yardımcıları, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve birinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(6) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu madde kapsamında başvuruda bulunan adaylarda, bu Yönetmelikte aranan şartların yanı sıra bu maddede sayılan yönetim kademelerinde asaleten görev yapmış olma şartları aranır.

(7) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan adayların başvuruları birlikte alınır. Bunların atamaları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır. Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

müdür yard nerde ek puan var kardeşim okuyun az yönetmeliği..

06 Aralık 2011 20:06

persiprince
Aday Memur

yakgül EK-4 ten haberin yok galiba

06 Aralık 2011 20:09

yakgül
Kapalı

Yok evet anlatır mısın sayın hocam?

06 Aralık 2011 20:12

persiprince
Aday Memur

vaktim olsaydı seve seve anlatırdım. sınava hazırlanırken görmediysen yukarıda öztürk80in mesajına bir bakıver

06 Aralık 2011 20:12

yakgül
Kapalı

İlköğretimle ilgili bir ek puan söz konusu yok sanırım. ben zaten ilköğretimden başkasını tercih edemiyorum. Değişen ne

06 Aralık 2011 20:14

persiprince
Aday Memur

evet sizin için değişen birşey yok, çoğunlukla meslek liselerini tercih etmek isteyenleri ilgilendiriyor.

06 Aralık 2011 20:15

yakgül
Kapalı

Bende bişey var sandım. Neyse iyi akşamlar sağolasın dostum.

06 Aralık 2011 23:25

YARGİC42
Şef

yakgül hoca haklı aslında

yönetmeliği okuyunca bu atama şartlarına göre ek ders verilmez diyorum

ek 4 okuyunca kesin verilir diyorum

bu çelişkiş nasıl olacak idare nasıl bir uygulama yapacak acaba bende bunu merak ediyorum

08 Aralık 2011 20:20

YARGİC42
Şef

güncel

08 Aralık 2011 20:55

bir garip kul
Kapalı

ek 4 e göre her türlü atamada verilir diyor bende bekliyorum sabırsızlıkla çünkü eml yazacağım bakalım hayırlısı

08 Aralık 2011 21:59

adsl67
Aday Memur

27318 sayılı atama yönetmeliğine göre;

Md yardımcılığı sınava dayalı atamada (yani ocak ve şubat dönemlerinde yapılır) (yönetmeliğinin 18. Maddesi) sadece puan üstünlüğüne göre:

Md ve Md. Başyard. sınava dayalı atamada (yani ocak ve şubat dönemlerinde yapılır) (yönetmeliğinin 19., 20. Maddesi) Sınav puanı ile ek2 nin toplamına göre. Ek 4 ek 2 nin içinde bir bölüm esas ek 2 formudur.

İsteğe bağlı atamada (mayısta yapılır)(Yönetmeliğin 21. maddesi) Md., Md. Baş Yard. ve Md Yardımcıları ek 2 ye göre atanır

Zorunlu yer değiştirme (Rotasyon) (Ağustos ve Eylül ayında yapılır Yönetmeliğin 22. maddesi)Bunda da Md., Md. Baş Yard. ve Md Yardımcıları ek 2 ye göre atanır

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;