Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Aralık 2011 17:24   


Başpolislik Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

İkinci Bölgede görev yapan başpolis adaylarından yoğun olarak gelen sorular ve cevapları lütfen tüm arkadaşlara duyuralım

08 Aralık 2011 17:25

fenerbahçeli-06
Şef

bilgileri personelde çalışan devrem aracılığıyla ilgili bürodan temin ettirerek aldım tüm arkadaşlara faydalı olması dileğiyle...

08 Aralık 2011 17:34

fenerbahçeli-06
Şef

İkinci Bölgede görev yapan başpolis adaylarından yoğun olarak gelen sorulara cevaplar ve örnek hizmet süresi hesaplamaları?

?Soru 1: İkinci bölge de zorunlu hizmetimi henüz tamamlamadım. 2012 genel atama döneminde birinci bölgeye dönüşe tabiyim, başpolis olarak bulunduğum yere veya başka bir ikinci bölge birime yerleşirsem yazın dönebilir miyim?

Cevap 1: İlgili Genelgenin 5 maddesinin d bendinde ikinci bölgede hizmet süresini henüz tamamlamamış olanların yalnızca ikinci bölgeden tercih yapabileceği ancak ikinci bölgede farklı bir yerde bulunan bir birime yerleşmeleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin hükümlerine göre işlem yapılacağı yazılmıştır. Bu çerçevede bulunduğunuz İl?e Başpolis olarak yerleştirilmeniz halinde hizmet süresini etkileyen başka bir hususun ortaya çıkmaması durumunda normal olarak hizmet süresini tamamlayacağınız yıl genel atama döneminde atamanız yapılacaktır. Başka bir ikinci bölge ile başpolis olarak yerleştirilmeniz halinde ise süre hesaplaması Emniyet hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğinin 28. Maddesi çerçevesinde hesaplanacaktır.

Örnek 1: Hizmet süresi 4 yıl olan bir birimde 3 yıl 2 ay (38 ay) hizmetiniz var yerleştirmede hizmet süresi 3 yıl olan bir yer çıktı. 3 yıllık yere atanmanız halinde 4 yıllık yönetmeliğin hizmet sürelerinin hesaplanmasına ilişkin 28. Maddesi uyarınca 2/3 yi (32 ay) 4 yıllık yerde tamamladığınız için hizmet süresi 4 yıl olan İl?e tabi olarak yeni atanmış olduğunuz ilde 10 ay çalışmak şartıyla birinci bölge illere atamaya tabi olabileceksiniz.

Örnek 2: Bulunduğunuz ilde 2011 yılında hizmet süresini tamamlamış ve ipkalı olarak görev yapıyorsunuz. Başpolislik tercihlerinizi ikinci Bölge illerden yaparak hizmet süresi 6 yıl olan ikinci bölge bir ile yerleştirildiniz ve il merkezinde görevlendirildiniz. Görev süreniz; Bu ilin hizmet süresi kadar, yani 6 yıldır. Zorunlu hizmet sürenizi tamamlayıncaya kadar, genel atama dönemleri veya diğer zamanlarda birinci bölge illere atanma yönünde yapacağınız talepler dikkate alınmayacaktır.

Örnek 3: Bulunduğunuz ilde 2011 yılında hizmet süresini tamamlamış ve ipkalı olarak görev yapıyorsunuz. Başpolislik tercihlerinizi bulunduğunuz il olarak yaparak halen görev yaptığınız il?e yerleştirildiniz. Hizmet süreniz yeniden başlamış sayılarak Baş polis olarak atandıktan sonra 4 yıl daha bu ilde görev yapmak durumunda olacaksınız.

Örnek 4: Hizmet süresi 4 yıl olan bir birimde 36 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 4yıl=48 ay*2/3=32 aydır. Bu ilde 36 ay çalıştığınız için bu ilin hizmet süresine tabi olarak yeni atanacağınız ilde 1 yıl görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 5: Hizmet süresi 2 yıl olan bir birimde 18 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 3 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 2yıl=24 ay*2/3=16 aydır. Bu ilde 18 ay çalıştığınız için bu ilin hizmet süresine tabi olarak yeni atanacağınız ilde 6 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 6: Hizmet süresi 6 yıl olan bir birimde 63 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 6 yıl=72 ay*2/3=48 aydır. Bu ilde 63 ay çalıştığınız için bu ilin hizmet süresine tabi olarak yeni atanacağınız ilde 9 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 7: Hizmet süresi 6 yıl olan bir birimde 47 ay görev yaptınız. Baş polislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 6 yıl=72 ay*2/3=48 aydır. Bu ilde 47 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olamayacağınız için yeni atanacağınız ilde en az 18 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 8: Sağlık problemleri nedeniyle 11 ay eksik şark görevi nedeniyle ikinci bölge bir ile atanıp göreve başladınız. Başpolis olarak ister çalıştığınız il?e isterseniz farklı bir ikinci bölge il?e yerleştirilmeniz halinde toplamda 11 ay eksik süreyi tamamlamanız durumunda birinci bölge illere atamaya tabi olursunuz.

Örnek 9: Hizmet süresi 4 yıl olan bir birimde 30 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 3 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 4 yıl=48 ay*2/3=32 aydır. Bu ilde 30 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olamayacağınız için yeni atanacağınız ilde en az 12 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 10: Hizmet süresi 4 yıl olan bir birimde 31 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 4 yıl=48 ay*2/3=32 aydır. Bu ilde 31 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olamayacağınız için yeni atanacağınız ilde en az 18 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 11: Hizmet süresi 3 yıl olan bir birimde 23 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 3 yıl=36 ay*2/3=24 aydır. Bu ilde 23 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olamayacağınız için yeni atanacağınız ilde en az 18 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 12: Hizmet süresi 3 yıl olan bir birimde 29 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 2 yıl olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 3 yıl=36 ay*2/3=24 aydır. Bu ilde 29 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olacağınız için yeni atanacağınız ikinci bölge ilde az 7 ay görev yaparak birinci bölge illere atanabilirsiniz.

Örnek 13: Eski hizmet süresi 4 yıl iken göreve başlamış olduğunuz ve 2010 yılında yapılan değişiklikle hizmet süresi 6 yıl olan bir birimde 31 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 6 yıl (yeni yönetmelikle) olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 4 yıl=48 ay*2/3=32 aydır. Bu ilde 31 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olamayacağınız için yeni atanacağınız ilin yeni süresine yani 6 yıla tabi olarak hizmet süreniz hesaplanacaktır. Dolayısıyla 6 yıl=72 ay -31 ay = 41 ay daha görev yapmanız gerekecektir.

Örnek 14: Eski hizmet süresi 3 yıl iken göreve başlamış olduğunuz ve 2010 yılında yapılan değişiklikle hizmet süresi 5 yıl olan bir birimde 24 ay görev yaptınız. Başpolislik yerleştirilmesinde hizmet süresi 6 yıl (yeni yönetmelikle) olan bir yer çıktı. Hizmet süresi hesaplamasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 28. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu çerçevede 3yıl=36 ay*2/3=24 aydır. Bu ilde 24 ay çalıştığınız ve bu ilin hizmet süresine tabi olacağınız için 3 yıla tabi olarak hizmet süreniz hesaplanacaktır. Dolayısıyla yeni atanmış olduğunuz ilde 12 ay daha görev yaparak birinci bölge illere atamaya tabi olacaksınız.

Soru 2- Hali hazırda Başpolis Memuru rütbesinde bulunan personelden yeni yerleştirme sonucuna göre Başpolis Memuru rütbesine atanma hakkını kazanamayanların rütbeleri geri alınacak mı?

Cevap 2- Başpolis Memuru rütbesinde bulunan personelden yeni yerleştirme sonucuna göre Başpolis Memuru rütbesine atanma hakkını kazanamayanların rütbelerinin geri alınması ve yeni yerleştirme neticesinde rütbe almayı hak edenlerin rütbelerinin takılması işlemleri yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Soru 3- İlk yerleştirme işleminde olduğu gibi 24 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olan personel 10 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olan personel için ayrılan kadrodan yararlandırılacak mı?

Cevap 3- İlgili yönetmeliğin ?Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Kontenjanının Tespiti? başlıklı 5. maddesinde yer alan; ??Belirlenen başpolis memuru kontenjanının en fazla %20?si 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Kalan kısmı ise meslekte en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan veya 35 yaşından gün almış olan polis memurları arasından karşılanır.? hükmü ile

Danıştay 12. Dairesinin bahse konu kararında yer alan; ?idarece 10 yıllık ve 24 yıllık hizmeti olan polis memurlarına yönelik önceden belirlenen kontenjanlar kapsamında her iki grup bakımından kendi içinde sıralanmak suretiyle alınan tercihlere göre ülke çapında yapılacak olan yeni bir yerleştirme işlemi neticesinde belirleneceği açıktır? gerekçesi doğrultusunda Başpolis Memuru kontenjanları; en az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış Polis Memurları için kontenjanın %80?i; 24 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış Polis Memurları grubu için kontenjanın %20?si olacak şekilde, bu grupların kendi içindeki branş kotaları da hesaplanmak suretiyle ülke genelinde belirlenerek dağıtılmıştır.

Yerleştirmelerin yapılması bu kontenjanlar ve branş kotaları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Soru 4- Yapılacak yerleştirme işleminde ülke genelindeki sıramı, puanımı ve branş içerisindeki sıramı görebilecek miyim?

Cevap 4- Personelin yerleştirme puanı, grubunda ve bulunduğu branşta kaçıncı sırada olduğu tercih müracaat modülü üzerinden görülebilecektir.

Soru 5- Tercih yapmayan personel hakkında idari işlem yapılacak mı?

Cevap5-Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca adayların tercihlerinin alınması Başpolis Memurluğuna yerleştirme yapılması için ön koşul olarak belirlendiğinden, belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayan personel hakkında idari işlem yapılmayacak ancak, Başpolis Memurluğuna yerleştirme işleminden feragat etmiş sayılacaktır.

Soru 6- İkinci bölge hizmetini tamamlamış olan ve Birinci bölge İllerinde görev yapan personel ikinci Bölge illerini tercih edebilecekmi?

Cevap 6- Birinci bölge birimlerde görev yapanlar birinci veya ikinci bölgedeki birimleri tercih edebilecektir. Birinci bölge birimlerde görev yapar iken birinci bölgede başka bir birime atanmış olmakla birlikte ilişik kesmeyenler de bu şekilde tercih yapabileceklerdir.

Soru 7- İkinci bölge hizmetini tamamlamış olan ve halen ikinci bölge İllerinde görev yapan personel birinci ve ikinci Bölge illerini tercih edebilecekmi?

Cevap 7- İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bölgedeki hizmet süresini tamamlamış olanlar birinci bölgede veya ikinci bölgedeki birimleri tercih edebilecektir. Ancak yine ikinci bölge illerden herhangi birisini tercih ederek yerleşmesi durumunda o birimin hizmet süresine tabi olacak, bu yerin hizmet süresini tamamlamadan birinci bölgeye dönüşü hak edemeyecektir.

Soru 8- İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bölgedeki hizmet süresini tamamlamamış olanlar nereleri tercih edebilicek ve ikinci bölgedeki hizmet süresi nasıl hesaplancak?

Cevap 8- İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bölgedeki hizmet süresini tamamlamamış olanlar ikinci bölgedeki birimleri tercih edebilecektir. Bu şekilde tercih yapan personelden yerleştirmesi yapılanların bölgedeki hizmet sürelerinin hesaplanmasında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca, Birinci bölge birimlerde görevli iken ikinci bölge zorunlu görevini yapmak üzere ikinci bölgeye atanmış ancak henüz bu bölgede göreve başlamamış olanlar birinci bölgeden tercih yapamayacak sadece ikinci bölgeden tercih yapabilecektir.

Soru 9- Yönetmeliğin 16. Maddesinde ?son başvuru tarihi itibari ile çalıştığı birimde bir yıldan az çalışanlar bulundukları il dışında başka bir birimi tercih edemezler? kısıtlayıcı hükmü yeralmaktadır. Bu durumda bulunan personelin durumu ne olacak?

Cevap 9- Danıştay 12. Dairesinin bahse konu kararında son başvuru tarihi olarak 17.12.2010 tarihi esas alındığından tercihler yapılırken böyle bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

Soru 10- Emniyet Genel Müdürlüğü için ayrılan Başpolis Memurluğu kadrosunu bütün personel tercih edebilcekmi?

Cevap 10- Birinci bölge birimlerde görev yapanlar ile İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bu bölgedeki hizmet süresini tamamlamış olan personelin Emniyet Genel Müdürlüğünü tercih etmesinde herhangi bir kısıtlayıcı unsur bulunmamaktadır.

Soru 11- Herhangi bir nedenle geçici olarak başka bir birimde görevli olan personel nasıl ve ne şekilde müracaatta bulunacak?

Cevap 11- Geçici görev yeri teşkilat içi bir birim ise geçici görev yeri birimince; geçici görev yeri teşkilat dışında başka bir kurum ise aktif görev yeri birimince mürcaatta bulunacak ve işlemleri bu birimlerden takip edilecektir.

Soru 12-Yapılacak yerleştirmeye göre Başpolis Memuru rütbesine atanmayı hak eden personelden feragat etmek isteyenler, feragat edebilecekler mi?

Cevap 12- Yerleştirme işleminin duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile, personel işlerinden sorumlu birimlerine müracaatta bulunabilecekler. Ancak Atama işlemi sonrasında feragat işlemi kesinlikle olmayacaktır.

Soru 13- Başpolis Memuru rütbesine atanan personelin rütbe hak ediş tarihleri nasıl belirlenecek?

Cevap 13- Atandığı yerde üç ay içerisinde göreve başlamaları halinde yargı kararı ile yürürlüğü durdurulan ilk yerleştirme işleminin yapıldığı (14.04.2011) tarihinden geçerli Başpolis Memuru rütbesine atanmış sayılacaklar. Ancak, Başpolis Memuru rütbesi ile atandığı yerde üç ay içerisinde göreve başlamayanların, rütbe geçerlilik tarihleri yönetmeliğin Atama başlıklı 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca göreve başladıkları tarihten itibaren geçerli olarak düzenlenecektir.

08 Aralık 2011 19:31

akrep2525
Memur

selamı aleyküm kardeşim benim bi sorum olacak ben 98 den beri şarkta görev yapıyorum.atamam batı iline 2010 yılında batı iline çıktı bu nedenle durdurmalıydım ilişki kesecektim ama baş polis müracaatları başladı bende bulunduğum ilde tek tercih yaptım.şimdi ben atanırsam bulunduğum ile şark sürem sil baştanmı olacak bulunduğum yer 2 yıllık .yoksa farklımı hesaplanacak birde eşim sağlık personeli atamamın yapldığı yere taini çıktı atanırsam baş poliliğe eşimin yanına gidebilirmiyim

08 Aralık 2011 20:19

karadağdan
Aday Memur

Soru 9- Yönetmeliğin 16. Maddesinde ?son başvuru tarihi itibari ile çalıştığı birimde bir yıldan az çalışanlar bulundukları il dışında başka bir birimi tercih edemezler? kısıtlayıcı hükmü yeralmaktadır. Bu durumda bulunan personelin durumu ne olacak?

Cevap 9- Danıştay 12. Dairesinin bahse konu kararında son başvuru tarihi olarak 17.12.2010 tarihi esas alındığından tercihler yapılırken böyle bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

ANLAYAMADIM BUNU BEN BEN 29 HAZİRAN 2010 YILINDA BULUNDUĞUM YERE GÖREVE BAŞLADIM 17,12.2010 TARİHİNDE YANİ BEN 5 AY 18 GÜNLÜK İKEN BAŞPOLİSLİK BAŞVURUSU YAPMIŞIM NE ŞİMDİ BU.......

08 Aralık 2011 20:21

karadağdan
Aday Memur

SİZE GÜVENELİMMİ BAKIN BEN BAŞVURU YAPIP YAPMAMAKTA KARARSIZDIM ŞİMDİ BULUNDUĞUM İLİ YAZACAĞIM.. İNŞALLAH SÜREM UZAMAZ ŞARKIN BİTMESİNE 6 AY VAR.

09 Aralık 2011 05:55

ereğli83
Memur

branş konusu biraz daha açıklarmısınız

09 Aralık 2011 09:20

fenerbahçeli-06
Şef

karadağdan: bilgiler kesindir güvenebilirsiniz sizler için sordum ve devrelerim sağolsun yardımcı oldular ilgili büro amirinden alınmıştır.

normalde çalışırken 1 yıl çalışmış olma zorunlululğu var ama bu sınavda istediğin yeri tercih edebilirsiniz idare şahısların lehine bir uygulama yapmış.

09 Aralık 2011 09:24

fenerbahçeli-06
Şef

akrep2525 sorunu anlamadım ama örnek 3 senin durumunla ilgili galiba.

09 Aralık 2011 09:43

fenerbahçeli-06
Şef

bir arkadasımın sorusunu ve cevabını da sizlerle paylaşayım.

Soru 14- Başpolis Memuru rütbesine tercih yapacaklardan eşleri amir veya müdür olanlar Başpolis olarak tercih ettiği birime yerleşen eşlerinin yanına ataması yapılabilecek mi?

Cevap 14- Eşleri amir veya müdür olanlar, tercih ettiği birimlerden birine yerleşmesi halinde eşlerinin atamaları da Başpolisin yerleştirmesinin yapıldığı birime yapılabilecektir.

ANCAK; Eşleri 4. ve 3.Sınıf Emniyet Müdürü olanlar ve 2012 yılında bu rütbelere terfiyi hak edecekler için kadrosu olmayan iller: ADANA, AKSARAY, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DÜZCE, ESKİŞEHİR, ELAZIĞ, İSTANBUL, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, KIRŞEHİR, KOCAELİ, KONYA MALATYA, MANİSA, MUĞLA, SAKARYA, TOKAT, YALOVA, YOZGAT, MERKEZE DOĞRUDAN BAĞLI TAŞRA BİRİMLERİ, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Eşleri 2.Sınıf Emniyet Müdürü olanlar için kadrosu olmayan iller: ANTALYA, BURSA, ISPARTA, KOCAELİ, MANİSA, ŞANLIURFA, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (Başpolis Memuru rütbesine tercihte bulunurken belirtilen illerin tercih edilmemesi gerekmekte olup; tercih edip yerleşenlerin eşlerinin(müdürlerin) atamaları kadro olmadığından yapılamayacaktır. Başpolislik için Tercihlerini bu durumu gözönüne alarak yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız.)

09 Aralık 2011 10:19

ereğli83
Memur

(fenerbahçeli-06)

branş konusunuda bir açıklığa kavuştursak

09 Aralık 2011 10:52

pol_maan
Memur

arkadaşlar ben 2.bölge illerden birinde ilçede görev yapmaktayım.personelde çalışıyorum.2 gün önce gelen yazıyı aynen yazıyorum.adıyamanı örnek olsun diye veriyorum. adıyamanda 8 yıl görev yaptınız başpolis olarak adıyaman ilini seçtiniz ve adıyamana tayin işiniz oldu adıyamanın şark hizmet süresi olan 5 yıla tabisiniz ve 5 yıl daha görev yapacaksınız.bizim burdada bi abi vardı tercihini yapmıştı.bu yazıdan sonra tekrar vazgeçtiii

09 Aralık 2011 11:30

karadağdan
Aday Memur

POL MAAN bu yazı nerden geldi onu yazmamışsını. Görüş sordunuzda cevapmı geldi. zaten açık orda şark hizmetini tamamlamış biri aynı yeri tercih ederse yeniden gelmiş gibi işlem görecek dendi zaten.. ama şarkını tamamlamayanlar ve 3 te 2 yi bitirenler sadece eksik süreye tabi ben tüm bu yazılanlardan bunu anladım.. siz ne demek istediniz ki şimdi.

09 Aralık 2011 11:35

karadağdan
Aday Memur

normalde çalışırken 1 yıl çalışmış olma zorunlululğu var ama bu sınavda istediğin yeri tercih edebilirsiniz idare şahısların lehine bir uygulama yapmış.

lehine uygulamış derken bu benim lehime olmuyorki kardeş bu benim aleyhime oluyor.. benim tayin görmemem gerekirdi biten bi şark hizmetim var. kafamda soru işaretleri var. yerimde kalsaydımda yada bana batı tayini yaptırsaydıda bende adam gibi tercihimi yapsaydım ya sürem doluncada gider tayin yerimde göreve başlardım. şimdi ise bana sizin demenize göre başka il tercih edersem harcırah verecek 6 ay sonra batıya gidecem harcırah verecek.. eee benim gibi kaç kişi vardır sizce sanırım devletin parası deniz....

09 Aralık 2011 11:49

fenerbahçeli-06
Şef

karadağdan; malum yargı kararı olduğundan idarenin yapacağı tek şey yargı kararını belirtilen süre içinde uygulamaktır. belirttiğiniz konularda haklısınız ama yapacak bişey yok hayırlısı diyelim.

09 Aralık 2011 11:51

fenerbahçeli-06
Şef

ereğli83 sorunu sor yardımcı olalım neyi anlamadın?

09 Aralık 2011 13:03

akrep2525
Memur

fenerbahçeli devrem ben şark hizmetini doldurdum 2010 yılında fakat taine gitmedim durdurma verdim,tercihimi bulunduğum ili yazdım ben şimdi baş polis olursam şark hizmeti nasıl olacak sil baştanmı ayrıca eğer derlerse baş polis oldun bulunduğun ilin süresi boyunca çalışacan eş durumu ile tayine gidebilirmiyim size tlf versem ararsanız memnun olurum 505 216 79 86 şimdiden tşk ederim

09 Aralık 2011 13:14

fenerbahçeli-06
Şef

akrep2525; ipkalı olupta bu yerleştirmede aynı yere yerleşirsen süren baştan başlayacak 0312 412 15 26 daki arkadasımı arayın yardımcı olsun size, eş durumu ile tayini egm atama bürosu var orayı ararsanız daha detaylı bireysel görüsebilirsiniz en az bir yıl doldurma zorunluluğu aranabilir.

09 Aralık 2011 16:09

bpol46
Aday Memur

fenerbahçeli-06 devrem benim merak ettiğim konu, yerleştirmenin nasıl yapılacağı. Yerleştirmenin grup ve branşa göre yapılacağını biliyoruz. Ancak, yerleştirmede öncelik nasıl olacak? Grubun birincisinden başlayarak aşağı doğru yerleştirilerek mi inilecek yani, tercih ettiği illerin birincisinden onuncu tercihe kadar sırayla hangi ile yerleşebiliyorsa yerleştirilerek mi inilecek. Ben bunu merak ediyorum, çünkü tercih sıralamasını ona göre yapmamız gerekiyor. Cevaplarsan sevinirim...

09 Aralık 2011 16:16

bpol46
Aday Memur

fenerbahçeli-06 devrem merak ettiğim bir başka konuda, Ben halen başpolis olarak görev yapıyorum. Genelgede, atama yapıldığında 3 ay içerisinde atandığı ilde göreve başlanmadığı takdirde rütbe hakediş tarihinin göreve başladığı tarih olduğu yazıyor. Acaba bu madde halen başpolis olupta başka ile atananlarıda kapsıyor mu? İlgilendiğin için çok sağol kardeşim...

09 Aralık 2011 16:50

bpol46
Aday Memur

fenerbahçeli-06 devrem son bir soru. Ben trafik branşlıyım. Polis Okullarına gidebiliyormuyuz. Herhangi bir kısıtlama varmı? Ayrıca EGM'ye trafik branşlı kaç kişi alınacak, öğrenebilirmiyiz. Rahatsız ettiğim için kusura bakma, hakkını helal et...

Toplam 381 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?