Editörler : Cüneyt Barışoglu
24 Aralık 2011 08:04   


kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği(uzman imam baş imam falan olayı)

Uzman vaizlik ve başvaizlik sınavlarına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 8 ? (1) Vaizlik kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

a) Uzman vaizlik için vaiz olarak 6 yıl, başvaizlik için uzman vaiz olarak 4 yıl çalışmış olmak,

b) Başvaizlik için ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

ç) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

şartları aranır.

Kur?an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 9 ? (1) Kur?an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık teşkilatından Kur?an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

Kur?an kursu uzman öğreticiliği, Kur?an kursu başöğreticiliği sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 10 ? (1) Kur?an kursu öğreticiliği kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

a) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Kur?an kursu uzman öğreticiliği için adaylık dönemi dahil Kur?an kursu öğreticisi olarak 6 yıl, Kur?an kursu başöğreticiliği için Kur?an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak,

c) Kur?an kursu uzman öğreticiliği için hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

ç) Kur?an kursu başöğreticiliği için hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

d) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

e) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak.

İmam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 11 ? (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden imam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

Uzman imam-hatiplik, başimam-hatiplik sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 12 ? (1) İmam-hatiplik kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

a) Uzman imam-hatiplik için adaylık dönemi dâhil imam-hatip olarak 6 yıl, başimam-hatiplik için uzman imam-hatip olarak 4 yıl çalışmış olmak,

b) Uzman imam-hatiplik için hafız veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak; başimam-hatiplik için hafızlıkla birlikte Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

ç) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 13 ? (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

Başmüezzin sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

MADDE 14 ? (1) Müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

a) Adaylık dönemi dâhil müezzin-kayyım olarak 8 yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

c) Son üç yıl içinde uyarı ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

ç) MBSTS?den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;