Editörler : Lanet
10 Mart 2012 19:43

berfin*meb
Kapalı

Teşekkür arapça bir kelimedir. Aslı şükr dür. Bir çok dilde teşekkürün lafzı farklı olsa da söyleniş amacı aynıdır.

Arapça=şükran

Farsça=müteşekkirem

Kürtçe=spas

İngilizce=thank

Fransızca=mercier

İspanyolca=gracias

İtalyanca=ringraziare

Bulgarca=blogodaria

Rusça=spasiba

Japonca=arigato

Çince=şişi...

16 Mart 2012 22:15

ya umutlarda biterse
Editor

"Kurak" sözcüğünün kökünün "kuru-" fiili olduğu belli ama ek neden "-k" değil de "-ak" biçiminde gelmiş?

Meğer cevap şöyleymiş: "-ak" ekinin eski hâli "-gak" biçimindeymiş. Yani "kurak"ın eski biçimi de "kurıgak"mış. Zamanla sözcük "kurgak"a, sonra da "kurak"a dönüşmüş. Tıpkı "kaçgak > kaçak" ve "kergek > gerek" örneklerinde olduğu gibi, deniliyor.

:)

21 Eylül 2012 17:54

ya umutlarda biterse
Editor

"Baş parmak, badi parmak..." diye devam eden tekerlemedeki "badi" nedir?

Bazı yerlerde "bade parmak"da deniyor. Eğer bu doğruysa Arapçada kullanılan "sonra, sonraki" anlamında bir "ba'de" sözü var ki bizim "badi parmak", "sonraki parmak" olarak oradan kaynaklanıyor olabilir, deniliyor.

:)

11 Nisan 2013 15:46

ya umutlarda biterse
Editor

"inşaat temeli" anlamında kullanılan "subasman" sözcüğünün Türkçe "su" ile "bas-" sözcüklerinden oluştuğunu sanıyorsak yanılıyoruz. Bu sözcük İngilizcedeki "alt temel" anlamına gelen "subbase" sözcüğünden yakıştırılmıştır, deniliyor.

:)

22 Temmuz 2014 06:13

ya umutlarda biterse
Editor

"Sucuk" sözcüğü esasen "hayvan bağırsağı" anlamına geliyor. Malum, sucuğun hası hayvan bağırsağına doldurularak yapılır. Ermeni, Rum, Bulgar, Rus ve Arap dillerine bizden geçmiş, deniliyor.

:)

11 Ocak 2017 00:48

sabah melikesi
Başbakan Müsteşarı

şuyuu : yayılma

...

"Şuyuu , vukuundan beter", derler. Söylentinin olayın olmasından daha kötü olduğunu ifade etmek için kullanılır.

04 Ağustos 2018 23:55

sabah melikesi
Başbakan Müsteşarı

Umay : Türkçe bir kelime. Doğum ve bereketin sembolü olan kutsal varlığı temsil eder Türk mitolojisinde.

İsim olarak da kulağa çok hoş geliyor.

04 Aralık 2018 19:35

ya umutlarda biterse
Editor

"Arkadaş" kelimesi, Orta Asya Türklerindeki savaşçıların arkadan gelen düşmanlara karşı, kendilerini korumak için sırtlarını dayadıkları taştan geliyormuş, "arka-taş" yani, deniliyor...

:)

14 Mayıs 2021 16:44

ya umutlarda biterse
Editor

"Gamzedeyim deva bulmam" diye başlayan şarkımızdaki "gamzede" kelimesinin "gamze"yle bir alâkası yoktur. Kelime, gam+zede (gam / keder mağduru olan) şeklinde türetilmiştir. Aynı "afetzede, depremzede, selzede vs." gibi, deniliyor...

:)

Toplam 29 mesaj