Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Şubat 2012 10:25

desoto
Şube Müdürü

151 bin sözleşmeliye kadro geliyor

Belediyelerde sözleşmeli çalışan yaklaşık 18 bin personel için kadro çalışmalarında kapsam genişletildi. 151 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmaları tamamlandı.

Bakan Faruk Çelik, 17 bin 800'ü belediyelerden olmak üzere, 151 bin sözleşmelinin kadroya alınması için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Geçen hafta pazartesi günü gündeme gelmesi beklenen, ancak Bakanlar Kurulu toplantısının, Başbakan'ın rahatsızlanması üzzerine iptal edilmesiyle ertelenen çalışmada sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 151 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda yapılan çalışmayı tamamladıklarını, son kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini söyledi.

Bakan Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, 17 bin 800'ü belediyelerden olmak üzere bazı KİT'lerle kamu kuruluşlarında çalışan 151 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması için yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Daha önce çıkarılan bir yasa ile 200 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini hatırlatan Çelik, bu kapsam dışında kalan 151 bin sözleşmeli için de çalıştıklarını dile getirdi.

BAŞBAKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Yerel yönetimlerdeki 17 bin 800 sözleşmeli personelin yanı sıra diğer kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel için de çalışma yapılması talimatını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini dile getiren Çalışma Bakanı Faruk Çelik, ?Biz de bakanlık olarak bu çalışmayı tamamladık.

İlk Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuda hazırladığımız raporu sayın Başbakan'a sunacağım. Kendileri onaylarsa biz hızla yasal düzenlemeyi TBMM'ye göndereceğiz? dedi. Çalışanlarının bir kısmı sözleşmeli olup da kadroya alınması planlanan kuruluşlar arasında, yerel yönetimler, belediyeler, TRT gibi birçok kamu iktisadi kuruluşları da bulunuyor.

Ek maliyet getirmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma tamamlanmadan önce, sözleşmeli personelin kadroya alınması halinde ücretlerinde farklılık oluşacağına, bunun da bütçede yükü artıracağına dair endişeleri bulunduğunu ifade etti. Çelik, ?Çalışma tamamlandı.

Böyle bir endişeye gerek olmadığını gördük. Ücretler artmayacak, herhangi bir ek maliyet de gelmeyecek? diye konuştu. Binlerce sözleşmeli personel, uzun süredir bakanlığının yaptığı çalışmayı bekliyor.

Emekli enflasyona ezdirilmeyecek

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, emeklilerin enflasyon karşısında ezdirilmeden makul bir yaşam standardına sahip olmalarının sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan'ın yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Çelik, 2008 ekim başı itibarıyla gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları endeksindeki değişim oranı kadar belirleneceğinin öngörüldüğünü hatırlattı.

2011 yılı temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.79 olduğundan aylıkların bu oranda artırıldığını hatırlatan Çelik, emekliler arasında maaş adaletsizliğini gideren İntibak Yasası'nın Meclis'e gönderildiğini de hatırlattı.

Kadınlar ve engellilerin çalışma imkanı artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu ve özelde işçi ve memur açığının 46 bin civarında olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu ve özelde işçi ve memur açığının 46 bin civarında olduğunu söyledi. İstihdam, Çocuk İşçiliği ve Sosyal Yardımlar Konularında İşbirliği Protokolünü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile imzalayan Çelik, kadın ve engellilerin sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve istihdamının artırılması için çalışma yapıldığını ifade etti.

2023 yılına kadar işsizliği yüzde 5'e çekmeyi hedeflediklerini de vurgulayan Çelik, ?Türkiye genelinde kamu ve özelde 16 bin 440 iş yerinde 106 bin 143 engelli personel çalıştırılması gerekiyor. Halbuki istihdam edilen personel sayısı 83 bin 705. Kamu ve özelde engelli istihdam açığı 22 bin 438.

Memur olarak da 44 bin 189 kişi çalıştırılması gerekirken bu sayı 20 bin 829. Kamu ve özelde 46 bin engelli vatandaşımızın istihdamı mümkündür? dedi. Bakan Fatma Şahin ise sığınma evlerinde kalan kadınların İŞKUR'la bağlantısının kurulacağını, bu kişilerin istihdama kazandırılacağını söyledi.

Şahin, ?Anne olup çalışmak isteyen, evde yaşlısı olan kadının çalışma hayatını rahatlatacak tedbir alacağız? diye konuştu.

23 Şubat 2012 19:31

desoto
Şube Müdürü

Resmî Gazete: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi kapatıldı

Tarih : 15.02.2012 - 23:31:07

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün bir kısım personeli DSİ'ye devir edildi. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Elektrik İşleri Etüd İdaresinin DSİ'ye devril edilmeyen personeli ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün personeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına devir edildi.

DSİ'de,

- Etüd ve Plan Dairesi Başkanı, İçmesuyu veKanalizasyon Dairesi Başkanı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı görevden alındı.

- Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı, İçmesuyu Dairesi Başkanı, Atıksu Dairesi Başkanı, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı, DestekHizmetleri Dairesi Başkan adlı yeni Daire Başkanları oluşturuldu.

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün bir kısım personeli DSİ'ye devir edildi.

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Elektrik İşleri Etüd İdaresinin DSİ'ye devril edilmeyen personeli ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün personeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına devir edildi.

662 sayılı KHK'nın ilgili maddesi şu şekildedir:

MADDE 56- 6200 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan ?bir nizamname ile? ibaresi ?yönetmelikle? şeklinde değiştirilmiş, anılan Kanuna aşağıdaki ek ve geçici maddeler ile (I) sayılı cetvel eklenmiştir.

Geçici Madde 9- Bu maddenin yayımı tarihinde kadroları iptal edilenlerin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlar (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen Müşavir kadrolarına atanmış sayılır. Bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Geçici Madde 10- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün hidrometrik araştırma ve etüt çalışmalarını, jeoloji ve sondaj çalışmalarını, baraj ve nehir tipi hidroelektrik santral ile pompaj depolamalı hidroelektrik santral çalışmalarını, bunlara ilişkin harita çalışmalarını ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılan makina ve teçhizatın bakım, onarım ve idamesinde destek hizmeti çalışmalarını yürütmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tâbi personel, bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda DSİ?ye devredilmiş sayılır. Bunlarla ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, yukarıda sayılan görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makina ve teçhizat DSİ?ye devredilir. Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır. DSİ yukarıda belirtilen mevcut sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takiplerine devir tarihini müteakiben halef olur.

Birinci fıkraya göre devredilmiş sayılan personelden;

a) Memurlar, DSİ adına ihdas edilmiş sayılan aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış, anılan kadrolar bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerinde yer alan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne ait bölümlerden çıkarılmış ve DSİ?ye ait bölümlere eklenmiş sayılır,

b) Sürekli işçiler kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır,

d) Sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünden iptal edilerek başka bir işleme gerek kalmaksızın DSİ adına vize edilmiş sayılır.

Bu maddeye göre devredilen personelden Şube Müdürlerinin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Şube Müdürleri (I) sayılı cetvel ile DSİ adına ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlar Genel Müdür tarafından belirlenen birim ve görevlerde çalıştırılır.

Devredilen personelden atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün devredilen personeli ile ilgili ödenekler DSİ?ye devredilir. Bu devir ile bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki aktarma yasakları uygulanmaz.?

MADDE 89- 3154 sayılı Kanunun 7 nci, 11/A ve 11/B maddeleri, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 23 üncü maddeleri ile 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 90- 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler ile (I) sayılı liste eklenmiştir.

Hak ve yetkiler ile personelin devri

GEÇİCİ MADDE 11- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır. 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerine göre DSİ?ye devredilenler hariç olmak üzere; kapatılan genel müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılan genel müdürlüklere tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir, bunlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

24 Şubat 2012 11:47

şah-ve-mat
Memur

Özelleştirme takvimi hızlandı

Tarih : 20.02.2012 - 20:02:13

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Başkent Doğalgaz?da nihai pazarlık görüşmesinin Nisan sonu veya Mayıs başında, köprü otoyollarda ise Haziran başında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aksu, AA muhabirinin 2012 yılı özelleştirme işlemlerine ilişkin sorularını yanıtlarken, BaşkentDoğalgaz?ın özelleştirme ihalesini bu yıl içinde sonuçlandırmak istediklerini belirterek, Başkent Doğalgaz?ın Türkiye?nin ikinci en büyük ve tarifeleri 2017 sonuna kadar sabitlenmiş tek doğalgaz dağıtım şirketi olduğunu kaydetti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?nun (EPDK) açıkladığı yeni tarife düzeniyle, Başkent Doğalgaz?ın sattığı elektrik fiyatının, diğer bölgelerdeki elektrik fiyatına denk düşmesinin sağlandığını ifade eden Aksu, Başkent Doğalgaz?ın 2 milyon abonesi ve yıllık 3 milyar metre küpe dayanan doğalgaz tüketimi bulunduğunu söyledi.

Ahmet Aksu, ihaleyle ilgilenen kurumsal yatırımcılar olduğunu da kaydederek, şartların değişmesi nedeniyle, daha önceki ihale fiyatıyla, yeni oluşacak fiyat konusunda karşılaştırmaya gidilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Köprü ve otoyolların özelleştirmesiyle Avrupa?dan, ABD?den, Uzak Doğu?dan konsorsiyumlar dahilinde ilgilenen yabancı yatırımcıların yanısıra, yerli yatırımcıların da bulunduğunu ifade eden Aksu, söz konusu özelleştirmeyle 10?a yakın firmanın ilgilendiğini kaydetti. Aksu, son tekliflerin alınmasının ardından, mayıs sonunda en geç haziran başında özelleştirme ihalesinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aksu, Başkent Doğalgaz ve köprü otoyollarda son teklif verme tahinde süre uzatımına gidilmesine ilişkin soru üzerine, ihalelerle ilgilenen yatırımcıların ihaleye en iyi şekilde yerli ve yabancı ortaklıklarla birlikte hazırlanabilmek ve gerekli finansmanı temin ettikten sonra ihaleye daha iyi şartlarda teklif vermek için, süre uzatımıyla ilgili talepleri bulunduğunu ve bu talepler doğrultusunda süre uzatımının sağlandığını anlattı.

Bu arada, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ?de bulunan yüzde 80 hissenin özelleştirilmesi amacıyla, 26 Temmuz 2011 tarihinde ilana çıkılmış, 31 Ekim 2011 olarak belirlenen son teklif verme süresi de 16 Nisan 2012 tarihine uzatılmıştı.

Tek paket halinde 25 yıl süreyle, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek köprü ve otoyollarda ise 25 Ağustos 2011?de ihale ilanına çıkılmış, son teklif verme tarihi de 17 Mayıs 2012 tarihine kadar ertelenmişti.

Petkim ihalesi, en geç nisan başında

Aksu, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş?de bulunan yüzde 20 idare hissesi ile Petkim?deki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ait yüzde 10,32 oranındaki hissenin özelleştirmesi için ilana çıkıldığını da kaydederek, son tekliflerin alınmasının ardından Petkim?de söz konusu hisselerin ihalesinin, en geç nisan başında biteceğini bildirdi.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.?de bulunan yüzde 20?lik hissenin özelleştirilmesi amacıyla, 25 Ocak 2012 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmış, son teklif verme tarihi de 30 Mart 2012 olarak belirlenmişti.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş?nin sermayesinde ÖİB?ye ait yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde ise son teklif verme tarihi, 20 Mart 2012 olarak tespit edilmişti.

Denizcilik sektörü özelleştirmeleri

Başkan Vekili Aksu, 2012 yılı içinde denizcilik sektörüyle ilgili özelleştirme çalışmalarının ivme kazanacağını belirterek, aralarında Galataport, İzmir Kruvaze Limanı, İzmir Pasaport, Kalamış ve Taşucu Marinası?nın da bulunduğu liman ve marinalarda bu yıl içinde ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Mart ayında, akarsu hidroelektrik portföyünde ihaleye çıkacaklarını kaydeden Aksu, akarsu hidroelektrik portföyünde, Kısık (Kahramanmaraş), Ladik-Büyükkızoğlu (Samsun), Durucasu (Amasya), Bozkır (Konya), Göksu (Konya), Bozüyük (Bilecik), Haraklı-Hendek (Sakarya), Pazarköy-Akyazı (Sakarya), Ermenek (Karaman), Engil (Van), Erciş (Van), Hoşap (Van) ve Koçköprü?nün bulunduğunu söyledi.

"İptal olan elektrik dağıtım bölgelerinde, uygun zamanda yeniden ihaleye çıkacağız"

Aksu, elektrik dağıtım ihalelerinde ilk devirlerin 2009 yılında yapıldığını, 2009?dan bugüne kadar 12 bölgenin devrinin gerçekleştirildiğini, bir bölgenin zaten özel sektörde olduğunu kaydederek, şu anda, 21 bölgeden 13?ünün özel sektör eliyle işletildiğini söyledi.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ?nin özelleştirme ihalesinin Danıştay tarafından iptal edildiğini ve ÖİB tarafından temyiz başvurusunda bulunulduğunu kaydeden Aksu, şu anda Danıştay?ın nihai kararının beklendiğini, yatırımcıların hazır olduğunu, olumlu görüş gelmesi halinde devrin gerçekleşeceğini, gelmezse Danıştay?ın verdiği karar çerçevesinde, hukuka saygılı bir şekilde faaliyetlerin yürütüleceğini ve yeniden ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Aksu, Akdeniz, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ?de yatırımcıların taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle ihalelerin iptal olduğunu kaydederek, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım?da Aksa Elektrik AŞ?ye, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ?ye Cengiz-Kolin-Limgaz OGG?ye devir için çalışmalara devam edildiğini, Van ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ?de ise yatırımcıların ek teminatlarını yatırdığını ve süreç sonunda devrin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

İhalesi iptal edilen elektrik dağıtım bölgelerinde ÖİB olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Aksu, "Uygun zamanda yeniden ihaleye çıkacağız.

Şartlar değişti, bazı şeylerin revize edilmesi gerekiyor" dedi.

Şeker fabrikası özelleştirmeleri

Başkan Vekili Aksu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde 5 yıl boyunca belirlenen kotalar çerçevesinde üretim şartı bulunduğunu ve ilave teminat alındığını anlatırken, şu anda hangi pancar ekim alanından pancar alınıyorsa, özelleştirme sonrasında da aynı pancar ekim sahalarından pancar alınacağını, çalışanların İş Kanunu ve toplu sözleşmelerden doğan bütün haklarının da korunduğunu kaydetti.

Şeker fabrikalarının özelleştirmesinde, şeker üretimiyle doğrudan ilgisi olmayan arsa, arazi ve taşınmazların, özelleştirme ihalelerinin dışında tutulduğunu ifade eden Aksu, söz konusu arazilerin ihtiyaç doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına devredileceğini veya ayrı olarak ihaleyle özelleştirileceğini söyledi.

Özel sektöre devri gerçekleştirilecek olan B ve C portföyünde de aynı şekilde bir politika izlendiğinin altını çizen Aksu, ilk aşamada ihalesi gerçekleştirilen fabrikaların devrini öngördüklerini söyledi.

Her ölçekteki yatırımcıya hitap edilecek

Her ölçekteki yatırımcıya hitap edebilecek, şirket, fabrika, arsa, arazi portföyünün bulunduğunu da ifade eden Aksu, "Piyasa şartlarını takip ederek, bunlardan en uygun olanını 2012 yılı içinde ihale etmeyi planlıyoruz" dedi.

Aksu, 2012 yılı için Bütçe Kanunu?nda özelleştirme geliri hedefinin 10 milyar lira olarak tespit edildiğini de sözlerine ekledi

25 Şubat 2012 21:21

şah-ve-mat
Memur

20 Ağustos 2011 Cumartesi 15:44

TSS'den Vekil Ebe ve 4/C?lilere Kadro İçin Dava

Vekil Ebe Hemşirelerin ve 4/C?lilerin kadroya geçirilmesi için Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Türk Sağlık-Sen tarafından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı?na 4/C?liler ve Vekil Ebe Hemşirelere kadro verilmesi için yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde açılan davada 4/C?lilerin ve vekil ebe hemşirelerin kadroya geçme hakkından mahrum bırakılmasının Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Dava dilekçesinde Devlet organları ve idarenin statü hukuku çerçevesinde görev yapan kamu görevlileriyle ilgili düzenlemelerde de eşitlik ilkesine uygun davranması gerektiğini ifade edildi. Anayasa mahkemesinin de daha önce verdiği bir kararda aynı işi yapan ve aynı sorumlulukları taşıyan ve kamu hukuku ilişkisi içinde çalışan kişilerin aynı statü içinde bulunmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Söz konusu nedenlerle 4/C?lilerin ve vekil ebe hemşirelerin memur kadrosuna geçme hakkından faydalandırılmamasının her türlü hukuki-vicdani ve mantıki temelden uzak bir uygulama olduğu belirtildi. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının kadro başvurusunu ret etme işlemlerinin iptali istendi.

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ? Biz kamuda görev yapan tüm çalışanların kadrolu olmasını istiyoruz. Bu anlamda Kanun hükmünde kararname ile sözleşmelilerin kadroya alınması önemli bir gelişme oldu. Fakat vekil ebe hemşireler ile 4/C?lilerin kapsam dışı bırakılması bir eksiklikti. Türk Sağlık-Sen olarak 4/C?lilerin ve vekil ebe hemşirelerin kadroya geçirilmesi için Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmıştık. Maliye bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdim, Başvurularımıza olumlu bir cevap gelmemesi konuyu yargıya taşıdık. Kadro mücadelesini hukuki yollarda da sürdüreceğiz. Hedefimiz ve isteğimiz tüm kamu çalışanlarının kadrolu olmasıdır. Bunun içinde her zeminde mücadeleye devam edeceğiz? dedi.

25 Şubat 2012 21:30

şah-ve-mat
Memur

4c Statüsündeki Çalışan Döner Sermaye Alacak

31 Temmuz 2011 Pazar 02:07

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından 1. İdare Mahkemesi?nde açılan davada, Sağlık Müdürlüğü?nde 4C?li olarak görev yapan Fatma Kaplan?ın döner serma...

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından 1. İdare Mahkemesi?nde açılan davada, Sağlık Müdürlüğü?nde 4C?li olarak görev yapan Fatma Kaplan?ın döner sermaye ek gelirlerinden faydalanmasına karar verildi. Böylece, Türkiye?de ilk kez 4C statüsünde çalışan birisi mahkeme kanalıyla döner sermaye alma hakkına kavuştu.

Tekel?in özelleştirilmesinin ardından 4C?li sözleşmeli personel olarak Sağlık Bakanlığı?na geçen Fatma Kaplan, diğer personel gibi döner sermaye ek ödemesinden yararlanmak için idareye yaptığı başvuruya olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi, Avukat Oğuzhan Yılmaz aracılığıyla Gaziantep 1. İdare Mahkemesi?ne başvurarak, döner sermaye ödemesi uygulamasının özünde, personelin kuruma sağladığı katkıyla elde edilen gelirlerin ek ödeme olarak dağıtılması esasına dayandığı gerekçesiyle üyesi Fatma Kaplan?a da döner sermaye verilmesini talep etti.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi?nde görülen dava ile ilgili verilen kararda, 4C statüsünde sözleşmeli olarak çalışan Fatma Kaplan?ın yaptığı vazifesi ile döner sermayenin işleyişine fiilen katkı sağladığının tartışmasız olduğu, bu nedenle davacının döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle, Fatma Kaplan?ın da döner sermaye ek ödemesinden yararlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Anayasa?nın 125?inci maddesinin son fıkrasında yer alan ?İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür? hükmü uyarınca, yoksun kaldığı parasal tutarın davacıya ödenmesine karar verdi. Buna göre, 4C?li Fatma Kaplan?a, döner sermaye ödenmesi için idareye yaptığı başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak döner sermaye ödemesi yapılmasının yolu açıldı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadroya geçirilmesinin ardından, 4C?li sağlık personelinin sorunlarının çözümüne ağırlık verdiklerini belirtti. Sağlık Sen olarak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Arayıcı, şöyle konuştu:

"4B?li personel ilk göreve başladığı yıllarda, her türlü güvenceden yoksundu ve kadrolu personele göre insani sayılabilecek çoğu haktan mahrumdu. Bu sorunların büyük bir bölümü Sağlık-Sen?in mücadelesi ile çözüldü. Kısa süre önce de tüm sözleşmelilerin kadroya geçirildi. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi olarak, 4C?li personelimiz Fatma Kaplan?ın da döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için yaptığımız başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesi Türkiye?de bir ilktir. Bu mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte tüm 4C'li çalışanlar da döner sermaye alacak ve böylece önemli bir mağduriyet daha Sağlık-Sen?in çabaları ile giderilecektir.?

03 Mart 2012 12:13

şah-ve-mat
Memur

Dağıtım özelleştirmelerinde patronlar ihalelerden çekliyor

Tarih : 01.03.2012 - 09:17:51

Cengiz İnşaat, Toroslar Elektrik Dağıtım'ı devralmaktan vazgeçti.

Özelleştirme İdaresi?nin gerçekleştirdiği ihalede Toroslar Elektrik Dağıtım?a 1.952 milyar dolar ile en iyi dördüncü teklif sahibi Cengiz-Kolin-Limgaz OGG, şirketi devralmayı düşünmüyor. Özelleştirme İdaresi?nin gerçekleştirdiği ihalede Toroslar Elektrik Dağıtım?a 1.952 milyar dolar ile en iyi dördüncü teklif sahibi Cengiz-Kolin-Limgaz OGG, şirketi devralmayı düşünmüyor.

Konsorsiyumun ortaklarından Cengiz İnşaat?ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ?İhalenin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl zaman geçti. O dönemki şartlar ile şu anki şartlar bir hayli değişti. Şu anda bu şirketi devralmayı düşünmüyoruz? dedi.

Konsorsiyumun Toroslar EDAŞ?ı devralması için 30 Mart?a kadar süresi var. Cengiz-Kolin- Limgaz OGG?nin ardından en iyi beşinci teklifi 1.851 milyar dolar ile EMKAT OGG vermişti.

04 Mart 2012 10:27

desoto
Şube Müdürü

Arkadaşlar Orman Bakanlıgı Kanun Teklifi Vermiş 4/c ve geçici işçiler için.

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=99664

04 Mart 2012 11:20

şah-ve-mat
Memur

Kamu kuruluşunda çalışan işçi personelin farklı kurumlara nakline ilişkin Konya Milletvekillerinin kanun teklifi

Tarih : 04.12.2010 - 00:04:07

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı TBMM ?e verdiği kanun teklifinde gerekçe olarak şunları söyledi. ??Kanun teklifi ile, kamu kurumlarında çalışan işçi statüsündeki personelin, diğer kamu kurumlarına nakline imkan sağlanmaktadır.

Bilindiği gibi halen işçilerin nakline ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Hizmet akdine bağlı çalışılıyor olması sebebiyle uygulamada da bir nakil işlemi yapılmamaktadır. Ancak adı nakil olmasa da işçiler fiilen bir kurumda çalışırken başka kamu kurumunda işe başlayabilmekte bu durumda ise kıdem tazminatı ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yargıtay işçilerin birikmiş kıdem tazminatlarının gittiği kamu kurumuna devredilebileceğine hükmetmiştir. Yargıtay'ın bu kararı bazı sorunları çözmüş olsa da hizmet akdi ile çalışılıyor olmasından kaynaklanan statü sorununa bağlı engelleri ortadan kaldırmamaktadır.

Kanun teklifi ile bu konudaki sorun giderilmekte, yasal boşluk doldurulmakta ve işçilerin bu hususa ilişkin mağduriyetleri önlenmektedir.

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının bir gereği olarak 4857 sayılı kanun kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşunda sürekli hizmet akdi ile çalışan işçiler mevcuttur. Bu işçilerin eş durumu ve sağlık sebepleri bir kamu kuruluşundan diğerine naklen atanma talepleri söz konusu olmaktadır.

Kamuda çalışan 657 sayıJı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin kuruluşlar arasında nakilleri yapılmakta iken, sürekli hizmet akdi ile çalışan işçilerin kurumlar arasında tayin olmaması Anayasanın kanunu önünde eşitlik başlıklı 10'uncu maddesine aykırı olduğunda kuşku yoktur.

Yapılacak olan düzenleme ile esasında kamu hizmetini yürüten kamu kurumlarının personel politikası açısından hiçbir sakınca yaratmayacak olan düzenleme ile ailesel bütünlük sağlanacak, personelin verimi en üst sıraya yükselmiş olacaktır.

Dolayısıyla teklif edilen düzenleme ile bu alandaki yasal boşluğun

doldurulması amaçlanmaktadır.

22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki "ek madde" eklenmiştir. '

" EK MADDE-1- Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan işçiler, eş durumu, sağlık sebepleri ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde kurumlar arası mutabakat sonucunda, hak edilmiş olunan kıdem tazminatının naklen atamayı yapacak olan kuruma aktarılması kaydıyla, atanması mümkündür. Ancak, naklen tayin olan işçinin toplu iş sözleşmesine göre veya işveren durumundaki kamu kuruluşu ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri uyarınca almakta olduğu her türlü ödemenin brüt tutarı naklen tayin olduğu kamu kuruluşunda en yüksek ücret alan sürekli hizmet akdi ile çalışan işçinin ödemelerinin aylık brüt tutarını geçemez.

Naklen atanan işçi, atandığı kuruluş da atanma tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan ve uygulanmakta olan mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerinden faydalanır."

Madde 2- Bu Kanun yayınladığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bu madde ile belirsiz süreli hizmet akdiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilme hususu düzenlenmiştir. Naklen atanmanın eş, sağlık ve naklen atanılacak olan kurumun talebi çerçevesinde yapılacağına işaret edilmiştir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir??

05 Mart 2012 17:48

şah-ve-mat
Memur

Kamuda 4/A 4/B 4/C ayrımı bitiyor mu? 4/C'ye kadro mu geliyor? Gökhan Yurdagül haberi...

Tarih : 29.02.2012 - 11:34:05

Gökhan Yurdagül'ün 4/C liler için Maliye Bakanlığına yazmış olduğu dilekçenin cevabı ve yazar köşe yazısı

Özelleştirme mağduru olup başka kurumlara 4C statüde çalıştırılan personeller için sorduğum soruya aşağıda ki cevabı aldım.

25.02.2012

Köşe yazarının sormuş olduğu 1. ve 2. sorular Bakanlığımızı ilgilendirmekte olup bu sorulara aşağıda cevap verilmiştir..

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele ilişkin;

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile düzenlenen geçici personel statüsünde, 2004 yılından bu yana, çoğunlukla özelleştirilen kuruluşlardaki işçiler istihdam edilmekte olup, bu gün itibariyle bu kapsamda çalışanların sayısı bir hayli fazladır.4/C statüsü, ilk defa 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personel sistemimize girmiş yasal bir istihdam türüdür. 4/C statüsünde çalışanların mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu Kararları ile memurlara paralel şekilde düzenlenmektedir.Bu personel, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ücretlerle genel sağlık sigortası kapsamında yer almakta, bunun yanında sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca, Devlet memurları ile aynı kurumlarda ve aynı mesai düzeni içerisinde görev yapmaktadır. Ücretli izin hakları mevcuttur.Kendileri sözleşmelerini feshetmedikçe ve çalıştıkları kurumlarla imzaladıkları sözleşmeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı bir davranışları olmadıkça emeklilik hakkını elde edene kadar sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir.

Ayrıca, çalışma saatleri ile ilgili yaşanan münferit sorunların giderilmesi amacıyla, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerinin geçici personel için de geçerli olmasına yönelik olarak kararnamede özel düzenleme getirilmiştir.Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra; bu kapsamda çalışan insanlarımızın talepleri de dikkate alınarak diğer statülerde çalışan memurlar, sözleşmeli personel ve kıdem tazminatı hakkına sahip işçiler de olduğu gibi geçici personele de iş sonu tazminatı ödenecektir

.Bu statüde çalışan personele çalıştığı her bir yıl için sözleşmesinin fesih tarihindeki brüt aylık ücretleri tutarında iş sonu tazminatı ödenmesi karar altına alınmıştır.

Bir diğer husus da 4/C statüsüne geçiş için başvuran işçilerimizin öncelikle en son çalıştıkları illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek olmalarıdır.Özetle, tamamen özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçilerimize 2004 yılında sunduğumuz bu imkan, bugünlere kadar getirmekteyiz.

Başka statülerde çalışanların sahip oldukları hukuki, mali ve sosyal haklar ile paralel haklar olup, ayrıca Devlet güvencesinde istihdama da kavuşturulmuş bulunmaktadırlar.Şartların daha da iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca kadroya geçemeyen sözleşmeli personel ile 4/C?liler için çalışmalar devam etmekte olup yakın bir zamanda kamuda, sözleşmeli, geçici, kadrolu gibi ayrımların kalmayacağını ifade etmek isteriz.

Maliye Bakanlığı ?

Maliye Bakanlığının bana göndermiş olduğu açıklamanın son cümlesi biran önce hayata geçerse 4c?li olarak çalışanların özlük haklarıyla kadrolu çalışanlar arasında ki farkı da kaldıracaktır. Son cümleye bakılırsa 4c?lilerin sıkıntılarının bitmesi an meselesidir

07 Mart 2012 19:09

şah-ve-mat
Memur

Yozgat'ta 650 İşçi Belediyelerden Kurumlara Geçti

Tarih : 03.02.2012 - 18:11:16

Hükümetin çıkardığı torba yasasıyla Yozgat il genelinde bulunan ilçe ve belde belediyelerinden 650 işçi emniyet ve milli eğitime geçti.

Hükümetin çıkardığı torba yasasıyla Yozgat il genelinde bulunan ilçe ve belde belediyelerinden 650 işçi emniyet ve milli eğitime geçti.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendikalarına bağlı 43 belediyeden 471 işçinin diğer kurumlara geçtiğini belirterek, "diğer sendikalara üye içlerle birlikte belediyelerden toplam 650 işçi başka kurumlara geçti" dedi.

İşçilerin başka kurumlara geçmesinin sendikaları açısında kötü, belediyeler ve işçiler açısından iyi olduğunu ifade eden Zararsız, "Birçok belediyemizde, işçiler maaşlarını alamıyor, belediyelerde borçtan dolayı istenilen hizmeti sunamıyordu. Sendikamıza bağlı belediyelerimiz norm kadro fazlarını gönderdi. Biz bunu bir komisyon kurarak 45 gün içerisinde tamamladık. Ancak işlemler tamamlanıp karara bağlandıktan sonra bazı belediyelerimiz daha fazla işçi göndermek için müracaata bulundu biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir durum yaşanır ve işçiler gönderilmeye çalışılırsa o belediyeyi mahkemeye vereceğiz" diye konuştu.

Torba yasası çıkmadan önce sendikalarının 1018 üyesinin bulunduğunu hatırlatan Zararsız, "Torba yasasıyla 471 işçimiz başka kurumlara geçince üye sayımız 547'e düştü. Daha önce profesyonel olan şubemiz, Ağustos ayından itibaren amatöre düşecek. Ancak Hak-İş sendikası diğer kurumlara geçen üyeler için yeni bir sendika kolu açarak o üyelerimizin sendikal hakları devam edecek" ifadelerini kullandı.

07 Mart 2012 20:49

mrsln12
Memur

http://www.mudender.org/etkinlik-ve-faaliyetlerimiz/internetten-alintilar/1376-kidem-tazminati-ve-taseron-iscilikle-ilgili-duzenleme-meclise-geliyor.html

10 Mart 2012 22:03

şah-ve-mat
Memur

NAKİL HAKKI OLMAYAN SANDİKALI İŞÇİLERİN EŞİTLİKDEN DOLAYI AÇACAGI DAVALAR

Davayı kazanma ihtimaliniz belirttiğiniz gibi KAPSAMDIŞI TANIMININ içine zorunlu olarak girmemiz veya girmemeniz NAKİL HAKKI SAYILAN PERSONELLERİN ÜST YÖNETİCİ KONUMUNDA OLMALRI , alt birimde çalışanların sayılmamış olması yani eşitlik ilkesine aykırılık... Bir de bence TEDAŞ'a KPSS ile işkur yada ÖSYM aracılığı ile atamamızın yapıldığı zaman BİZLERE DAİMİ İŞÇİ bir başka anlatımla İŞ GARANTİSİ olduğunun İLANLARDA belirtilmesi, özelleştirme ile NAKİL HAKKIMIZIN OLMADIĞININ ve İŞ GARANTİSİNİN ÖZELLEŞTİRME ile sona ereceğinin İDARE TARAFINDAN İLANDA belirtilmemesi ve İDARE İLE YAPTIĞIMIZ SÖZLEŞMEMİZDE DE DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE OLDUĞUMUZUN belirtilmiş olması ve ÖZELLEŞTİRME İLE İŞ AKTİNİN İDARECE TEK TARAFLI olarak sonlardırma hak ve yetkisinin İŞVERENDE/İDAREDE olduğunun belirtilmemesi gibi hususları da mahkemede dile getirmeniz lehinize olacaktır.

Ayrıca yasada NAKİL HAKKI sayılan personelerin sınırlı sayıda ünvan ve görevi belirtir şekilde sayıldığını değil de ÖRNEK OLARAK bazı ünvanların sayıldığını da mahkemede dile getirebilirsiniz.

Ayrıca görevli olduğunuz zaman diliminde görev aldığınız birim /şube/müdürlükte yaptığınız İŞİ FİİLEN VE HUKUKEN MEMUR STATÜSÜNDE olan kişilerin yaptığını bu anlamda HUKUKEN MEMUR olmamamıza rağmen FİİLEN MEMUR gibi çalıştığımızı, memur gibi idarece değerlendirmeğe tabi tutulduğumuzu, memur haklarının TARAFIMIZA VERİLDİĞİNİ (GİYİM YARDIMI GİBİ) belirterek ASIL OLAN FİİLİ DURUMA GÖRE BAKARAK NAKİL HAKKININ OLUP OLMADIĞININ mahkemece değerlendirmeğe alınması gerektiği mahkemede mutlaka dile getiriniz.

İşe girişte, işte ve iş aktinin sonlandırılmasında İDAREYE KARŞI fiilen ve hukuken zayıf konumda bulunduğumuzu da belirtebilirsiniz.

Tüm çabalarınıza rağmen yerel mahkemede sonuç alamadığınız takdirde BİR ÜST MAHKEME bu bölge idare olur bu DANIŞTAY olur itiraz yada temyiz iel hak arama mücadelenize devam ediniz ve mutlaka her aşamada YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI talep ediniz.

Davalı idare davanıza birinci yada ikinci cevap dilekçesi verdiğinde yazacağınız cevaba cevap dilekçesinde TEKRAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI isteyiniz ve yürütmenin durdurulması husussunda ret kararı alırsanız BÖLGE İDAREDE de mutlaka itiraz ediniz.

11 Mart 2012 07:00

memnunum10
Yasaklı

http://www.onlineisplatformu.com/evdenkatil

13 Mart 2012 19:51

desoto
Şube Müdürü

4/ C liler Arasındaki Ayrım

Tarih : 12.03.2012 - 10:21:26

2006'dan önce belediyelerde 2006'dan önce 6 ay çalışmış ve işe girmiş olanlar şimdi belediyelerden norm kadro fazlası diyerekten MEB tüm işçi haklarıyla maaş+ikramiye ile çalıştırılıyor diğer yandan..

Elazığ 4-C platformu tarafından yürütülen hak arama kampanyasında üst üste gelen açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor, 12 Haziran 2011 Seçimleri öncesinde Rize Çaykur işçilerinin bakanlar kurulu kararıyla 657-399 sözleşmeli memurluğa atanması ve tüm haklarıyla diğer kamu kurumlarına yatay geçiş yaptırılması, öte yandan sayıları binlerle ifade edilen 4-C statüsünde çalışanları ise haklarının bir çoğunu ellerinde alınarak 3 sınıf çalışan durumuna düşürülerek neden ayrımcılık yapıldığı konusunda Çalışma Bakanı Faruk Çelik?ten bir açıklama beklediklerini söylediler.

Haber Merkezimize gelerek sorunlarını anlatan 4-C Platformuna üye bir gurup şunları söylediler, Tedaş?da 4857 iş kanununa göre Elektrik Teknikeri ( ÖNLİSAN) olarak çalışırken 2010 Aralığında Tedaş?ın özelleşmesinden dolayı Milli Eğitim müdürlüğüne 657-4/ C li atamalarımız yapıldı, Daha önce aldıkları maaşları 2,200 TL olduğunu söyleyen gurup üyeleri bu atamadan sonra maaşlarının 960 TL ye düştüğünü ve ücretsiz izine çıkarıldığını belirttiler.

Gurup 12 Haziran 2011 seçimleri öncesi Rize'de Çay kur?da işçi olarak Çalışan yüksekokul mezunu personelleri 657-399 sayılı sözleşmeli bakanlar kurulu kararıyla memurluğa geçirildiklerini söyleyerek 399 'a kurumumuz özelleşmeden önce bizlerde dilekçe ile başvurduğumuz halde ret edildik ama Rize?de Çay kur işçisine Hayati Yazıcıbeyin oy almak için yaptığı atamaların aynısının kendilerine de uygulanmasını istediklerini belirttiler. Öte yandan 2006'dan önce özellikle belediyelerde 2006'dan önce 6 ay çalışmış ve işe girmiş olanlar şimdi belediyelerden norm kadro fazlası diyerekten MEB tüm işçi haklarıyla maaş+ikramiye ile geçiriliyor. ?Bu kadar haksızlığın olduğu bir ortamda mevcut Hükümetin halen daha haktan hukuktan bahsetmesi halkımızın taktirine bırakıyoruz? dediler.

Bu konunun peşini bırakmayacaklarını söyleyen grup ilerleyen günlerde ise derdimizi tüm halkımızla paylaşmak açısında bir yürüyüş gerçekleştireceklerini söylediler

14 Mart 2012 09:33

kardelen-er
Memur

Ön lisans ve lisans mezunu işçiler memur yapılsın

İşçi; İş Kanunu kapsamında sözleşme yaparak çalışan kişidir. Sözleşmeli Memur ise 5393 Sayılı Kanun kapsamında, çalıştığı kamu kurumu ile sözleşme yapan kişidir.

Bazı işçilerin, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalıştırıldığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bunların bir kısmının lisans ve ön lisans mezunu oldukları da bir gerçektir.

Her ikisinin de çalışmasının dayanağı, ilgili kanun gereği, atamaya yetkili amir ile sözleşme yapılmasıdır. Bu sözleşmelerin yenilenmemesi, gerekli şartların bulunması halinde atamaya yetkili amirin takdirindedir. Bu durum hukuki açıdan statü birliği getirmektedir.

Yine, lisans ve önlisans mezunu olan işçilere kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli işlerin gördürülmesi de sözleşmeli memur ile işçiler arasında fiili statü birliği getirmektedir.

Bu statü birliği varken ve eğitimli işçi daha verimli hizmetlerde kullanılabilecekken, pasifize edildiği gerçeği de gözler önündedir.

İşçilerin kurumlara yüklediği mali yükün, memurların yüklediği mali yükten fazla olduğu hususu da yapılacak değerlendirmede etkileyici bir unsur olacağı düşünülmektedir.

Kaldı ki, Devlet Personel Dairesi?nin görüşüne dayalı, İçişleri Bakanlığı?nın vizesine onaylı zaten bir kadromuz vardır. İsteğimiz daha verimli alanlarda kullanılabileciğimiz statü değişikliğidir. Üniversite mezunu olmamıza rağmen, Kurumlar arası geçiş şansımız yok, tayin şansımız yok, derece yükseltme şansımız hiç yok. Bu yüzden tek isteğimiz 657?ye tabi olmaktır.

Daha önce sonuçlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atama, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin konularda düzenleme yapılmıştı. Bizler de üniversite mezunu işçiler olarak, kurumlarımızda benzer iş yaptığımız arkadaşlarımızla, eşit işe eşit ücret düsturuna göre, aramızdaki farkın madden ve manen kapatılarak, dengelenmesini istemekteyiz.

Şu an KİT?lerdeki yüksek okul ve üniversite mezunu işçilerin 657?ye alınması çalışması ve mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin sürdürülen çalışma kapsamına;

Mahalli idarelerde ve diğer kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışan, lisans ve ön lisans mezunu olup, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde istihdam edilmiş bulunan işçilerin de kadrolu devlet memurluğu statüsüne atanmasının, işçinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilebileceğini ümit etmekteyiz. Şimdiki durumda, kamuda çalışan üniversite mezunu arkadaşlarımızın sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğunu biliyoruz ki bu tam anlamıyla işine vâkıf olan, tecrübeli, eğitimli ve yönetici vasıflı personelin harcanmasından başka bir şey değildir diye düşünüyoruz.

Kamu personeli olarak, kişi haklarını yakından ilgilendiren ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşündüğümüz bu konunun yargı içtihatlarına bırakılmadan, yasa teklifi olarak meclis gündemine alınarak kanunlaşması, yüksek öğrenim görmüş bir çok daimi kamu işçisi için ve devlet yararına yapılmış bir düzenleme olacağı kanaatindeyiz.

Kamu da çalışan üniversite mezunu işçiler olarak, yıllarca maddi ve manevi emek verip okuduğumuz, sıkıntılı günler geçirip başarıyla bitirdiğimiz üniversite hayatının sonunda, aldığımız diplomaların, hizmet verdiğimiz kurumlarımızda bir işe yaramadığı gerçeği bizi çok üzmektedir. Bizim için hayati derecede önem taşıyan bu konunun gündeme alınarak, hak ettiğimiz gibi sonuçlandırılması ile, çalıştığımız kurumlara sağladığımız katkı daha da artacak, bizlere çalışma şevki katacaktır.

Nadir Durgun

Diplomalarımızdan faydalanmak, memur kadrosuna geçiş yapmak istiyoruz

Bizler, Belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında vasıfsız işçi kadrosunda teknik eleman (Mühendis,Tekniker) olarak çalışmaktayız. Lisans ve Meslek Yüksek Okulu diplomalarımızı, mevcut yasalar çerçevesinde kurumumuzda kullanamamaktayız. Çünkü kadro karşılığımız genelde ustabaşı, formen, şoför, operatör yada arazi işçisi olarak gözüküyor.

Aynı kurum içerisinde aynı işi yapmamıza rağmen, memurlarla ve sözleşmeli personelle kıyaslandığında, maaşlarımız ve özlük haklarımız arasında büyük bir uçurum olduğu gözükmektedir. Mesela, benim maaşım 1200 TL iken, aynı işi yapan memur ve sözleşmeli personel arkadaşlarım 2500 TL civarında maaş almaktadır.

İnanın bunu anlamakta zorluk çekiyor ve çok üzülüyoruz. Çünkü aynı işi yapıyoruz.

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili çalışmaların içerisine, bizim gibi işçi statüsünde çalışan teknik elemanları da katmalarını talep ediyoruz.

Büyük emekler vererek hak etmiş olduğumuz bu diplomalarımızdan faydalanabilmek, memur kadrosuna geçiş yapmak istiyoruz.

İsmi mahfuz

14 Mart 2012 09:38

kardelen-er
Memur

"Kaynak türkiye gazetesi"

14 Mart 2012 10:40

dedeman1212
Şef

arkadaşlar bu konunun 4 c ile irtibat noktası nedir.mevcut kamuda çalışanlar için herhalde dimi.

24 Mart 2012 14:47

şah-ve-mat
Memur

güncell

24 Mart 2012 14:54

şah-ve-mat
Memur

Memurluğa geçen işçinin ikramiye zaferi

Geçici işçiyken sözleşmeli memurluğa atananların geçmiş dönük ikramiye talebiyle açtıkları davalar, çalışanlar lehine sonuçlanmaya başladı. Türk Sağlık-Sen'in üyeleri adına açtığı davalar sonunda, Gazi Üniversitesinde çalışan 20 kişiye toplam 53 bin lira dağıtıldı.

Ekim 2007'de Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B statüsünde memurluğa geçirilen Gazi Üniversitesinde çalışan bir işçi, geçmişe dönük ikramiye talebiyle Ankara 5. İş Mahkemesinde dava açtı.

Kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl bir aylık istihkakları tutarında ilave tediye verileceği, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile aynı şekilde bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği yönündeki düzenlemeye dikkat çekilen dilekçede, 2001-2007 yılları arasında

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ödenmesi gereken ilave tediyelerin ödenmediği ifade edildi. Dilekçede, geçmişe dönük ikramiyelerin faiziyle ödenmesi istendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün savunmasında, ilave tediye alacağının ücret niteliğinde olduğu, dava tarihi itibariyle 5 yıllık süreyi aşan alacakların zaman aşımına uğradığı öne sürüldü.

İşçiye ilave tediye alacağı ödenmese de her yıl yönetim kurulu kararı ile maaşlarına iyileştirme yapıldığı ifade edilen savunmada, işçilik statüsünden kaynaklanan diğer tüm hakların ödendiği belirtildi.

İşçiye ilave tediye ödemiş olsa aylık ücretin tediyeye göre daha az hesaplanacağı iddia edilen savunmada, istemin mevzuata aykırı olduğu ve ?haksız kazanç? yaratacağı öne sürüldü.

Talebi değerlendiren Ankara 5. İş Mahkemesinin kararında, ilave tediye ödenmesine yönelik mevzuat doğrultusunda, üniversitede iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiği vurgulandı.

İlave tediye alacağının geniş anlamda ücret niteliğinde olduğuna dikkat çekilen kararda, bu nedenle talep için Borçlar Kanunu uyarınca 5 yıllık zaman aşımının geçerli olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda talebin davanın açıldığı 26 Şubat 2010'dan geriye dönük 5 yıllık süre için dikkate alınabileceği ifade edilen kararda, 26 Şubat 2005'ten işçinin sözleşmeli memur statüsüne geçirildiği

Ekim 2007'ye kadar olan dönemdeki hizmetler karşılığı her tam hizmet yılı karşılığı (26x2) 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediyenin Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Ankara 5. İş Mahkemesi, belirtilen gerekçelerle ilave tediye alacağını yasal faiziyle ödenmesini kararlaştırdı.

?BİNLERCE ÇALIŞAN MAĞDUR?

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde geçici işçi olarak çalışırken 4/B statüsünde sözleşmeli memur yapılanlara ilave tediyelerinin ödenmemesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Açtıkları davalarla yargı yoluyla bu konudaki mağduriyetleri giderdiklerini dile getiren Kahveci, şöyle konuştu:

?Çalışan başına ortalama 2 bin liralık bir hak kaybı söz konusu. Üniversitelerde binlerce çalışan bu konuda mağduriyet yaşamıştır. Sadece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 300'ün üzerinde dava açtık. Davayı kazanan 20 çalışana toplam 53 bin liralık bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Paranın tahsilinin ardından sendikamızın üniversite şubesi yöneticileri, çalışanlara kazanılan bu paraları dağıttı.

Karar incelendiğinde görülecektir, çalışanlara geçmişe dönük ilave tediye alacağının ödenmesi konusunda en ufak bir tereddüt bulunmamaktadır. Hal böyleyken söz konusu alacakların mahkemeler beklenmeden idarelerce ödenmesi, gereksiz mahkeme masraflarını önleyeceği gibi, yargının da meşgul edilmemesini sağlayacaktır.?

28 Mart 2012 08:30

EMRAH EROĞLU
Aday Memur

özel idarede işçi pozisyonundayım bende işletme mezunuyum muhasebede görevliyim işçi olduğum için heryerden kısıtlıyorlar beni bi eğitime bile gidemiyoruz sen işçisin senin hiç bir hakkın yok diyorlar bu da benim çalışma şevkimi kırıyor bende memuriyete geçmekl istiyorum bende 2006 da kpss ile geldim ama işçi olarak

Toplam 135 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;