Editörler : Adversary
18 Ocak 2012 19:15   


Kapalı
Yabancı dil tazminat miktarları

umarım 2012'de daha yüksek miktarlar verilir.

31/12/2011'e kadar geçerli olan durumu sizinle paylaşayım istedim :

01.07.2011-31.12.2011 tarihler arası yabancı dil tazminat miktarları brüt

1-yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 1200 90-95 puan 900 B Düzeyi 600 C Düzeyi 300 katsayı

A GRUBU 96-100 A GRUBU 90-95 PUAN B GRUBU C GRUBU

77,352 TL 58,014 TL 38,676 TL 19,338 TL

2-diğer personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 750 90-95 puan 750 B Düzeyi 500 C Düzeyi 250 katsayı

A GRUBU 96-100 A GRUBU 90-95 PUAN B GRUBU C GRUBU

48,345 TL 48,345 TL 32,23 TL 16,115 TL

01.07.2011-31.12.2011 Memur aylık katsayı 0,06446

Yabancı dil tazminatı göstergeleri oranları alınacak puanlar (Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı )

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (?)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

20 Mayıs 2012 18:19

frankduxe
Şef

thanx :)

15 Temmuz 2012 04:42

comengineer34
Kapalı

tccd kpds a puanına 340 tl veriyormuş...yukarıdaki verilerimle pek uyumlu değil ama gerçek bilgi bu.

10 Eylül 2012 15:22

endmuhh
Aday Memur

arkadaslar bende b seviye kpds var 5 sene sonra yani 2017 de c ye düşecek,,, c den d ye düşmesi

(((ki sanırım d ye düşünce yabancı dil tazminatı kalkıyor yanı sıfırlanıyor yokmus gıbı oluyor)))

için bir 5 sene daha mı gerekiyor??

birinden duydum 5 sene sonra bir alta dusuyomus yani c ye 1 sene de c nin ömrü warmıs 6 senın kpds nın omru 6 dedi yani bunu anlamadım bilen warsa cevaplasın lutfen

10 Eylül 2012 16:40

cagari12
Memur

KPDS dil tazminatında 5 yılda bir alt puan seviyesine düşer.D için tazminat söz konusu değildir.Yani B notunuz varsa 5 sonra C seviyesine ordanda D seviyesine düşer ve 10 seninin sonuda dil tazminatı alamazsınız.Ama zaten dil tazminatı çok komik rakamlar olduğu için sırf dil tazminatı almak için sınavada girilmez bence.

Toplam 4 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?