Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Ocak 2012 22:53   


Hz Peygamberimiz s.a.v Gerçek Doğum Tarihi nedir?

soru: Peygamber Efendimizin doğum tarihi ile ilgili olarak iki farklı tarih verilmesinin sebebini açıklar mısınız? 17 Haziran 569 ve 20 Nisan 571 tarihleri arasında iki yıllık bir fark var. Hangisi doğru?

Cevap (Meral Günel-İlahiyatcı): Aslında sitemizin ana sayfasından "hayatı" başlığını açıp siyer bölümüne girdiğinizde "doğumu" yazısını tıklarsanız Hz. Peygamberin doğum tarihinin, tarih hesaplama yöntemlerindeki farklılık nedeniyle kesin olmadığını görebilirsiniz. Genel kabul gören 20 Nisan 571 (9 Rebiulevvel -Fil yılı-) tarihine itiraz eden Muhammed Hamidullah'ın (İslam tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Hindistanlı Müslüman ilim adamı) gerekçesi ise cahiliye dönemi Araplarında cari olan nesî uygulamasını dikkate almasından kaynaklanır. Bu uygulamayı göz önüne alarak yaptığı hesaplamada doğum tarihini hicretten önce 53. yılın 12 Rebiulevvel'i (17 haziran 569) olarak hesaplamıştır. Sonuçta, yanlış bir bilgilenme ve bilgilendirme söz konusu değildir; tarihî incelemelerin hemen hemen tamamında karşılaşılabilecek farklı rivayetler ve/veya mevcut bilgileri farklı değerlendirmeler söz konusudur.

(Bkz. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi,II; Kasım Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, DİA Nesî mad.)

Hz. Peygamber"in Doğum Tarihi

Tarih yazarlarının çoğu Hz. Peygamber"in Amu"l-Fil (=Fil yılı) diye bilinen Milâdî 570 yılında doğduğunu söylerler; zira o, kesin olarak Milâdî 632 yılında dünyadan göçmüştür; dünyadan göçtüğünde 62 veya 63 yaşında idi. Buna göre doğum tarihi Milâdî 570 senesi olur.

Muhaddis ve müverrihlerin çoğu Peygamberimizin (s.a.a) rebiyülevvel ayında doğduğu üzerinde ortak görüştedirler; ama doğum günüyle ilgili olarak farklı görüşler belirtilmiştir. Şia muhaddisleri, doğumun rebiyülevvel Ayının 17"si cuma günü seher vaktinden sonra olduğu üzerinde yoğunlaşırken, Ehlisünnet genellikle rebiyülevvel ayının 12"si pazartesi günü dünyaya geldiğini savunurlar.[4]

Gerçek tarih hangisidir bilen var mı? Arkadaşlar

21 Ocak 2012 22:58

dede.ali
Yasaklı

Bizlere onun büyüklüğü ve görevini dosdoğru yaptığı yetiyor...

21 Ocak 2012 23:14

karibkul
Genel Müdür

????

21 Ocak 2012 23:19

Osmanlı Tuğrası
Daire Başkanı

571 olması lazım 569 u hiç duymadım ben daha önce :/

21 Ocak 2012 23:20

**seviye**
Kapalı

şeytan ayrıntıda gizlidir

21 Ocak 2012 23:44

Osmanlı Tuğrası
Daire Başkanı

laf ola beri gele

21 Ocak 2012 23:49

karibkul
Genel Müdür

bence ilginç bir konu niye laf olsun ki? ebcet ile ilgilenenler için ilginç bir konu ve durum..

03 Şubat 2012 20:06

ZuN-Nun
Aday Memur

güncel olsun ..

21 Temmuz 2014 12:56

onat türkay
Aday Memur

Hicret yılının ve Hicri Kameri/AY takviminin başlangıçı 15/16 Temmuz 622 Perşembe/Cuma kabul edilmekte=01 Muharrem Hicri Kameri 01 (01inci yıl). Eğer 15/16.07.622 ifadesi doğru ise 27/28 Mart Cuma/Cumartesi 632nin 11inci yılbaşı olması gerekir. 12 Rebiul evvel, (1inci Muharrem ve 2inci Safer ayının 29/30 gün olmasına bağlı olarak) kameri yılın 70/71/72inci günüdür (yılbaşından 69/70/71 gün sonrasıdır). Cuma/Cumartesiden 69/70/71 gün sonrası perşembe/cuma/cumartesi veya cuma/cumartesi/pazar eder. ''09 Zulhicce H.K.10 cuma=arafe gününde Arafatta [4 bölümden oluşan] Veda Hutbesi[nin 1inci kısmını] okudu.'' ''12 rebiul evvel h.k.11 pazartesi gününde ve [kameri] 63 yıl yaşadı.'' 09 Zulhicce günü, cuma idiyse (12inci Zilhicce ve 01inci Muharrem ve 02inci Safer ayının 29/30 gün olmasına göre) 09 zilhicceden 90_93 gün sonrası 12 rebiul evveldir. cumadan 90_93 gün öncesi perşembe/cuma/cumartesi/pazardır ve pazartesi/salı/çarşamba olamaz. 12 rebiul evvel pazartesi idiyse 90_93 gün öncesi olan 09 zilhicce, salı/pazartesi/pazar/cumartesi olur, cuma/perşembe/çarşamba olamaz.Eğer 09 zilhicce cuma ve 12 rebiul evvel pazartesi ifadeleri doğruysa o halde 12inci ve 01inci ve 02inci kameri aylardan 1i mutlaqa 30 gün ve bu 3 aydan 2si mutlaqa 31er gün idi (94 gün fark vardı) demek olur ki kameri aylar, 29dan az ve veya 30dan çok gün olmaz. Şayet böyle söylenmiş ve gerçeğe uygun ise o halde bunu kabul etmek gerekir. 20.04.571 Pazartesi, 10/11 Şubat 571 h.ö.53ün başı idiyse kameri 70/71inci gün eder ki 12 rebiul evvele denk gelebilir. 17.06.569 Pazartesi=02 rebiul evvel h.ö.53 ifadesi nesi'e ve kebise denen batıl ve yask uygulamaya göre yapılan bir tahmindir. 02.03.h.ö.53 pazartesinin nesi'inin 17.06.569 edip etmediğinin hiçbir kesinliği yoktur. Zaten nesi' uygulamasının sistematik/net bir şekli yoktur: ''Her yıl yapılırdı, 2 yılda 1 yapılırdı, ba`zan 2 yılda olmak üzere 3 yılda 1 yapılırdı, 3 yılda 1 yapılırdı'' gibi 4 farklı görüş vardır. Kebise (13üncü ay eklemek; 12inci aydan sonra gelen 01inci ayı her zaman Muharrem değil, mesela ba`zen Muharrem ba`zan Safer ba`zan Rebiul evvel ...ba`zan Zilhicce yapmak) uygulamsı hakkında: ''6 ayda 1 hafta ve 24 ayda 1 ay artırılırdı.'' 17.06.569un orijinal karşılığı, 04/05 Mart 569u h.k.55in başı alırsak (kameri 105/106ıncı gün olan) 15_19 Rebiul Ahir h.ö.55tir. reğaib cuma+tamm 40 hafta+3 gün=283 gün=19?_25? rebiul ahir eder. Teşrik tekbirleri=09_13 Zulhicce+280? gün=23?_27? Ramazan, aşura=10 Muharrem, 17 rebiul evvel cuma, 23 Eylül_21 Aralık/güz 570, 570+Fil/Ebrahe Olayı+50_59 gün kadar diyen olmuş. 20 Nisan, miladi yılın 110uncu (Şubatın artık/29 gün olduğu yıllarda 111inci) günüdür. 110/111-50-59=nasıl 570 olsun. 1752ye kadar yılbaşı [01 Ocak/01 Mart/14 Mart/01 Nisan değil] 25 Martmış. 25 Martı 01 Ocak olarak alsak 20 Nisan, 27 Ocak olur. 27 Ocak 571-50_59 gün öncesi=07_16 Aralık 570 gibi olur. Fil Olayının 550lerde olduğu bile kayd u iddia edilmiş. ''Rabbinin Fil Ashabına ne ettiğini görmedin mi'' ma`na u mealindeki ayet-i kerimede Hadret-i Peygamberin Fil/Ebabil Vaq`aSını bizzat gördüğü mü beyan u kasd edilmiş. Eğer ma`nası buysa o halde ''Fil yılında doğdu'' ifadesi doğru olamaz. 20/21.11.1979dan 25/26.11.2011e=H.K.1400ün başından H.K.1433ün başına kadar kamerî tâmm 33 yıl[lık süre farkı/zaman dilimi], 11 bin 693/11.694 gündür (Şubat ayı, 8 kez 29 çekmiş, miladi=32 yıl+5/6 gün) . 01.01.H.K.1420 (Hicretten 1419 yıl sonrası)=17/18.04.1999dan 33 x 43=tamm 1419 yıl öncesi 11.693 gün üzerinden 01/02 Eylül 622 Çarşamba/Perşembedir (502 bin 799 gün). 11.694 gün üzerinden 20/21 Temmuz 622 Salı/Çarşamba eder. 1390larda=1970lerde 4 gün ihtilaf/anlaşmazlık olmuş. 2/3 kameri şehr/AY ayı 29/30ar olmak 1 yana tamm 4 kameri ay, üst üste/ard arda/peş peşe 30ar gün sürmüş. Doğan hilal, görünen hilal, hesap üzere ayların başını tahmin etmek ve ülkeler arasındaki kameri gün farkı, 0 boylam hattı gibi konular bilinen ve muhtelif/üzerinde anlaşmamutabaqat sağlanmamış konulardandır. 1424 ve 1430 Türk takvimlerinde 353er gün çekti=05.03.2003_20.02.2004 ve 29.12.2008_16.12.2009. günden hesap üzere 353er değil 354er çektiği anlaşılır. 354 faz ve veya 355 günden çok olmaz. 20 Nisan, Ağustos ayıymış. 27.07.571_19.01.572de Caponus/Suheyl yıldızı geçmiş. Kutlu doğumda hangi yıldız doğmuş. 08.06.632 Pazartesiyi 25.05.632 Pazartesi diyenler var. 569/570/571 gibi ifadeler Hadret-i İsa Mesihın [doğumundan] Kutlu doğuma kadarki mialdi şemdi değil de kameri süre olmasın. MİLADIN GERÇEKTE KAÇ OLDUĞU HAKKINDA: ''10 muharrem aşura gününde doğdu. Aşura ve cuma gününde 33/120 [kameri] yaşta ilahi kata yükseltildi (32 [miladi] yaşını [yaşgününü] biraz [6 ? gün?] geçiyordu). [mucizeten kış mevsiminde] taze ve olgun temr/nahle/hurma zamanında doğdu. Kutlu doğumdan 440 yıl/540 yıl/600 yıl kadar/en az 930 yıl/963 yıl/ortalama bin yıl önce doğdu. m.ö.334/333ten 65/360 yıl sonra doğdu. İsaya benzeyen 1i m.ö.150lerde yaşamış. İsa, annesiyle Lubnan dağlarında uzun süre yaşamış. Lübnan dağlarına onlardan başkası 300 yıl gitmemiş. 30/40 yaşında peygamber olmuş. m.s.01 Ocak 01in (her 4 yılda 1, 366 gün üzerinden) pazartesi değil cumartesi olması gerekir. 0 yılı, tanımsızdır/takvimde yoktur. 01 Ocak 0/01 Ocak m.ö.1in Perşembe olamsı gerekir. 01.01.01den 1 önceki gün 31.12.m.ö.1/31.12.0dır. Miladi GÜNEŞ takvimi, çeşitli dönemlerde değiştirilmiş, 1582de 365 değil 355 gün sürmüş, 1700 ve 1800 ve 1900de 366 değil 365er gün sürmüş (10+1+1+1=13 gün ileri atılmış). 20 Nisan ifadesi doğruysa günümüzdeki karşılığı 03 Mayıstır (2100de 04 Mayıstır).

21 Temmuz 2014 14:32

Zamcula
Yasaklı


Orta Asya Türklerinin devlet kurdukları zamandan çok sonra doğuduğu kesin.

16 Nisan 2015 09:23

L O T U S
Şube Müdürü

bildim bileli 20 nisan 571 dir

Toplam 10 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?