Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Ocak 2012 23:22   


icra katipliği geliyor

arakadaşlar eger yargıyı hızlandıracak pakete baktıysanız icra katipleri alınacakmış. ve komisyonlar belirleyecekmiş ne düşünüyorsunuz

22 Ocak 2012 15:44

sinangoc_
Aday Memur

anladığım kadarı ile nasıl ve kimlerden alınacağı yönetmelikle belirlenecek. iki yöntemle alınacak. ünvan değişikliği ve açıktan atama ile. ünvan değişikliği ile alınan kişilerin sayısı belirlenen kadronun yarısını geçemeyecek. yani icra müdürlüğünde iki kadro varsa bunun birisi mutlaka açıktan atama ile yeni memur olacak. illaki dışarıdan adam alacaklar. yani demiyorlar ki icra memurunu kendi memurumuzdan alalım. dışarıdan katip alalım demiyorlar. bizim sendikalar da fincan dağıtıyor hediye olarak.

22 Ocak 2012 20:43

other
Daire Başkanı

sinan bey o bilgiyi nerden aldınız?

tasarı da sadece müdürlerin icra memurlarından da alınabileceği var. dediğiniz konuda bilgi yok.

benim merak ettiğim icra memurları yazı işleri müdürlüğüne başvurabilecek mi acaba ?

22 Ocak 2012 20:43

dandiniae
Kapalı

icra memurluğunu bakanlık seçiyor

22 Ocak 2012 23:12

sinangoc_
Aday Memur

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; ( buradan anladığım, yazılı sınavı adalet bakanlığı, sözlü sınavı komisyonlar yapacak. )

unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar.( bu sınavı da sadece adalet komisyonu yapacak diye anlıyorum ) Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez. yani eğer adliyede üç icra memuru kadrosu var ise bunun sadece biri ünvan değişikliğiyle yapılabilecek diğer ikisi açıktan atama yolu ile adalet bakanlığının yapacağı merkezi sınav sonucunda adalet komisyonlarının yapacağı uygulama ve sözlü sınav sonucunda alınacak.

icra müdür yardımcıları icra katiplerinden görevde yükselme sınavı ya da adalet bakanlığınca yapılacak açıktan atama ile alınabilecek.

yazılanlardan benim anladığım bu. yanlış anlamışsam düzeltin lütfen

23 Ocak 2012 20:14

other
Daire Başkanı

Sinan bey;

1-İcra katipliğine açıktan atama zabıt katipliği gibi olacak. KPSS puanı, daktilo ve mülakat. Bakanlık sınav yapmayacak.

2-Ünvan değişikliğinde sadece daktilo ve mülakat var. Ancak tahsis edilen kadronun yarısı ibaresinden 3 kişiden 1 i değil 2 kişiden 1 i anlamı çıkar.

3-İcra katiplerinden müdür ve yardımcılığına geçiş ise zabıt katipliğinden yazı işlerine geçiş gibi görevde yükselme şeklinde olmayacak. Aynı açıkan atama gibi ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınav ve bakanlıkça yapılacak mülakat sonucuna göre atanacak. Bu haliyle açıktan atamadan ne farkı var anlamadım. Zaten hacizlerde kalkarsa kim niye icra katibi olmak istesin onu da anlamadım. Müdürlüğe geçi hakkın yok bişey yok, yani ha dışarıdan açıktan sınava girmişsin ha içerden.

Ben nasıl bi politika çizilmeye çalışıldığını anlamadım.

23 Ocak 2012 21:47

dandiniae
Kapalı

other evet ben yazdığınız 1.seçenekle icra memuru oldum

23 Ocak 2012 23:07

other
Daire Başkanı

dandini siz zabıt katibi oldunuz, komisyon sizi icra müdürlüğünde görevlendirdi. taslaktaki icre katipliği apayrı bişey. Bu bir kadro ünvanı olacak artık. Ben de icrada çalışıyorum ama kadrom zabıt katibi, icra yasası gereği yaptığımız işlerde "icre memuru" olarak geçiyoruz. Taslakta ise zabıt katipliğinin dışında icra katipliği ihdas ediilyor.

24 Ocak 2012 08:47

selçuklutekniker
Aday Memur

Bakanlık ilk defa bu yıl icra katiplerini belirleyip, görev yeri olarak direk gönderdi.

benim takıldığım nokta; bu yıl bakanlığın seçtiği icra katipleri de bu sınava girecek mi yoksa muaf mı olacak????

24 Ocak 2012 09:56

ABBAS KILKUYRUK
Yasaklı

Zabıt Katibi olarak göreve başlayan ancak bakanlık tarafından direk icrada görevlendirilenler de zabıt katibidir, yeni taslakta ele alınan icra katipliği,zabıt katipliğinden icra katipliğine geçişi düzenleyen ünvan değişikliğidir, şu anda icrada çalışanlar Zabıt Katibi kadrosunda olduklarından yapılacak düzenleme ile ünvan değişikliği yoluile ancak icra katipliğine atanabilirler, hali hazırdaki tüm personel buna dahildir.

26 Ocak 2012 17:00

birumut82
Memur

iyi artık böylece icra müdürlüğü sınavına da icrada çalışan arkadaşlar girer, bizimde 2 yıldan beri verdiğimiz emekler boşa gider, icracı arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun!

26 Ocak 2012 17:00

birumut82
Memur

iyi artık böylece icra müdürlüğü sınavına da icrada çalışan arkadaşlar girer, bizimde 2 yıldan beri verdiğimiz emekler boşa gider, icracı arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun!

26 Ocak 2012 17:00

birumut82
Memur

iyi artık böylece icra müdürlüğü sınavına da icrada çalışan arkadaşlar girer, bizimde 2 yıldan beri verdiğimiz emekler boşa gider, icracı arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun!

26 Ocak 2012 17:05

other
Daire Başkanı

birumut nerde o günler kardeş, olması gereken tamamiyle icra katiplerdinden görevde yükselmeyle almaları ama öyle değil, tahsis edilen kadronun en fazla yarısını bu şekilde alabilir geresini açıktan atama yapacak..

hem icra katipleri de sınava ve mülakata tabi, mülakat varsa bize yine avuç yalamak düşer.. kısaca dayı sağlamsa baraj puanı al gerisi hikaye..

26 Ocak 2012 17:05

other
Daire Başkanı

birumut nerde o günler kardeş, olması gereken tamamiyle icra katiplerdinden görevde yükselmeyle almaları ama öyle değil, tahsis edilen kadronun en fazla yarısını bu şekilde alabilir geresini açıktan atama yapacak..

hem icra katipleri de sınava ve mülakata tabi, mülakat varsa bize yine avuç yalamak düşer.. kısaca dayı sağlamsa baraj puanı al gerisi hikaye..

26 Ocak 2012 17:36

sinan_goc
Aday Memur

ünvan değişikliği için arayacakları şartlar ne olacak acaba. belli bir yıl hizmet mi yoksa, tahsile göre mi alacaklar. yoksa tamamen torpile mi bakacaklar :)

01 Şubat 2012 17:31

Have
Şef

arkadaşlar ne zaman alım olacak? sınav tarihi belli mi? birde icra dairesi adliyenin içinde mi?

02 Şubat 2012 14:39

3850
Kapalı

sınav tarihi belli değil mecliste görüşülen 3. yargı paketinde toplamda 5396 adet icra müdürü, yardımcısı ve katibi alınacaktır deniliyor bunlardan tahminimiz ortalama 300 ü icra müdür ve yardımcısı geriye kalanı katip olacaktır icra dairesi de yerine göre değişiyo büyük illerde adliye dışında olabiliyor ama genel olarak evet adliye içinde

02 Şubat 2012 19:29

other
Daire Başkanı

3850

kadro dökümü kanun taslağında var. oradaki rakamlar sizi yanıltmasın. çünkü mevcut icra müdür ve yadımcıları da o kadroya atanacak. teknik bir ayrıntı yani :)

02 Şubat 2012 20:06

dandiniae
Kapalı

mevcut katipler atanacak mı other:)

02 Şubat 2012 20:20

other
Daire Başkanı

o iş yönetmeliğe kaldı gibi,

taslağa göre "ünvan değişikliği sınavıyla" olacak ama belki yönetmelikte geçici maddeyle bilmem kaç yıldır icralarda çalışan katiplerin atamasını yapabilirler. tabi bu tahminim, yasaya ne kadar uyar uymaz mı bilmiyorum bilmiyorum.

ben de icrada çalışan birisi olarak sonucu bekliyorum.

Toplam 30 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;