Editörler : asaygincihan27
03 Şubat 2012 00:14   


Maaş Bordrosundaki Herşey(Gelir-Gider Kalemleri Nasıl Hesaplanır) Detaylı Açıklamalar

MAAŞ BORDROSU PÜF NOKTALARI AÇIKLAMASI-

GELİRLER KALEMİ

Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)= Aylık Gösterge Rakamı (657 dmk 43. Md A bendindeki rakamlar) x Memur maaş katsayısı

Aylık tutar: aylık gösterge x maaş katsayısı= 740x 0.066187= 48.98 tl

Ek Gösterge Aylığı(Tutarı)= Ek Gösterge x Memur maaş katsayısı= 500 x 0.066187= 33.09 tl

Taban Aylık= Taban Aylık Göstergesi (1000) x Taban Aylık Katsayısı(0.88562)= 1000x 0.88562= 885.62 tl

Kıdem Aylık= Hizmet Yılı x 20 x memur maaş katsayısı= 5 x 20 x 0.066187= 6.68 tl

Yan Ödeme= (İş Güçlüğü Zammı Puanı + iş riski zammı puanı) x yan ödeme katsayısı=(500+250)x 0.020987= 15.74 tl

Çocuk Yardımı(0-6 yaş için)= 500x memur maaş katsayısı=500x0.066187=33.0935 tl her çocuk için

Çocuk Yardımı(7 yaş ve üzeri)= 250xmemur maaş katsayısı=250x 0.066187=16.55 tl her çocuk için

Aile yardımı eşi çalışmayan için = 1500 x memur maaş katsayısı= 1500x0.066187=99.28 tl

Ek Tazminat (Ek Ödeme37)= Ek Ödeme Oranı(%65) x Maaş Katsayısı(0.066187) x 9500= 0.65x0.066187x9500=408.72 tl

Özel Hizmet Tazminatı= Branşa Göre Özel Hizmet Tazminat Oranı (%85) x Memur Maaş Katsayısı x 9500

= 0.85 x 0.066187 x 9500= 534.46 tl

Asgari Geçim İndirim Tutarı(kendisi için)= Brüt Asgari Ücret x %50(kendisi için)x %15= 886 x 0.50 x 0.15= 66.45 TL

Asgari Geçim İndirim Tutarı(2 Çocuk için)=Brüt Asgari Ücret x %15(2 çocuk için)x %15= 886x 0.15x0.15= 19.93 TL

Asgari Geçim İndirim Tutarı(Çalışmayan Eş için)= Brüt Asgari Ücret x %10(eş için)x %15= 886x 0.10 x 0.15= 13. 29 Tl

KESİNTİLER KALEMİ

*Emekli Keseneği (Devlet %20) Kesintisi=

[(Gösterge aylığı+ ek gösterge aylığı +taban aylığı +kıdem aylığı) + En yüksek Devlet memuru aylığı( 9500 x 0.066187) x %40] x %20

(48.98 + 33.09 + 885.62 + 6.62 )+ 9500x 0.066187x0.40.0.20= [974.31+ 628.7765 x0.40] x 0.20= 1225.82 x 0.20= 245 TL

*Emekli Keseneği (Kişi %16) Kesintisi=

[(Gösterge aylığı+ ek gösterge aylığı +taban aylığı +kıdem aylığı) + En yüksek Devlet memuru aylığı( 9500 x 0.066187) x %40 ]x %16

(48.98 + 33.09 + 885.62 + 6.62 )+ 9500x 0.066187x0.40.0.20= [974.31+ 628.7765 x0.40] X 0.16=1225.82 x 0.16= 196 TL

Damga Vergisi = [Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Ek Gösterge aylığı + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] x 0.0066 = 1978.21 x 0.0066= 13.05 tl

Gelir Vergisi Kesintisi= [(Gelir vergisi matrahı x vergi dilimi(%15)]- Asgarı geçim indirim tutarı= 784 x 0.15- 66.4= 51.2 tl

= [990.05- (245 + 147)] x %15= 598 x 0.15=

03 Şubat 2012 00:19

md44
Şef

hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkürler bende bir şey öğrenmek istiyorum verdiğiniz bilgileri inceledim bordroda hizmet yılı ile çarpılan katsayı var

ben 632 khk ile kadroya geçtim bordroda kıdem hizmet yılı kadroya geçtiğim tarih alınmış bu doğru mu acaba

03 Şubat 2012 00:23

samsunogrtmn
Şef

doğrudur hocam kıdem hizmet yılı kadrolu öğretmenliğe başladığınız tarihten itibaren hesaplanır..

03 Şubat 2012 00:24

md44
Şef

teşekkürler

03 Şubat 2012 00:26

samsunogrtmn
Şef

rica ederim..saygılar

03 Şubat 2012 00:40

UZAYYOLU
Kapalı

teşekkürler bilgiler için

03 Şubat 2012 00:43

samsunogrtmn
Şef

rica ederim uzay yolu..

03 Şubat 2012 08:24

cemocan58
Şef

Hocam merhaba bordromuza nereden bakıyoruz link verebilir misiniz ? Teşekkürler

03 Şubat 2012 08:36

Asilmert
Şef

bu güzel bilgi için teşekkürler.

03 Şubat 2012 10:01

VuuDuuu
Şube Müdürü

"Branşa Göre Özel Hizmet Tazminat Oranı"

ben teknik öğretmenim branşım bilişim tek. bu oranı nerden öğreneceğim?

03 Şubat 2012 11:07

hayalperestöğretmen
Müsteşar Yardımcısı

samsunogrtmn hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Forumda böyle kaliteli paylaşımlara ihtiyacımız var.

03 Şubat 2012 14:43

samsunogrtmn
Şef

VuuDuu hocam branşa göre özel hizmet tazminat oranları

2006/10344 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI nın Ek II Sayılı cetvelinde "Özel Hizmt Tazminat Oranları" başığı altında verilmiştir.

Bu bakanlar kurulu kararı 657 DMK nunun 152. maddesine ilşkin yapılan değişiklikleri içermektedir.

kaynak: http://sgdb1.shcek.gov.tr/userfiles/SGD/OMK/Diger/Personel/Ayliklar/Ek/DevMemOde/DevMemOdeZamTazm.pdf

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10344

Ekli ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.............................

II SAYILI CETVEL

Özel Hizmet Tazminatı

TEKNİK HİZMETLER

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan Tazminat E k T a z m i n a t O r a n ı (%)

ve fiilen görev yapanlardan : Oranı (%) 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge

1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

a) Başmühendis, Başmimarlar .................................. : 168 5 15 17 19 23

b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,

mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 160 5 15 17 19 23

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 152 5 15 17 19 23

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimya-

ger, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matema-

tikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi

olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna

göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 130 4 12 14 16 18

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 122 4 12 14 16 18

d) Unvanları (a), (b) ve (c)?de sayılmayan diğer

mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim

görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün

eksperlerinden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs

görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar ............................. : 72 3 8 9 10 11

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 69 3 8 9 10 11

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar ............................. : 64 3 8 9 10 11

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 61 3 8 9 10 11

5- Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve

Belediye başkanından adlarına onay alınmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir.

a) Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara ........: 30

b)Diğerlerine......................................................................................................................................: 20

Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10? unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir).

Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24

oranlarını aşamaz.

7- Ekonomist unvanını haiz olup, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş ve Teknik Hizmetler Sınıfında ?Ekonomist? unvanlı kadrolara atanmış olanlara, III sayılı Cetvelin (G) bölümünde belirlenmiş olan tazminata ilave olarak aşağıda gösterilen oranlardaki özel hizmet tazminatı ayrıca ödenebilir.

a) Doktora derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 80

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 72

b) Yüksek lisans derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 50

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 43

III SAYILI CETVEL

Diğer Tazminatlar

Tazminat

Oranı (%)

A. Eğitim Öğretim Tazminatı:

I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda

fiilen öğretmenlik yapanlardan;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 100

-3-4 derecelerden aylık alanlar......................................................................................... : 95

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 85

b) (a) bendinde sayılanlardan Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 15

c) (a) bendinde sayılanlardan Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 40

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 30

II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektro mekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekomünikasyon, tekstil dokuma, tekstil boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, radyo televizyon;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 15

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı, fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve

dekorasyon, endüstriyel boya dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 12

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 8

c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 7

d) Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 9

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi, ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı verilebilenler);

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 4

HOCAM DERECENİZİ YAZSAYDINIZ KESİN BİR ŞEY SÖYLERDİM. ANCAK ŞUNU SÖYLEYİM DERECENİZ 4. DERECENİN ALTINDA İSE YANİ 5,6,7-8 VEYA 9 İSE VE TEKNİK ÖĞRETMEN İSENİZ ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANINIZ

%85 TAZMİNAT ORANINA EK OALRAK TEKNİK ÖĞRETMEN OLDĞUNUZ İÇİN %15 TOPLAM %100 OLUR...SAYGILAR

BU DURUMDA ÖZEL HİZMET TAZMİNATINIZ= %100 X 0.066187 X 9500= 628.77 TL OLUR..

SAYGILAR

03 Şubat 2012 14:46

samsunogrtmn
Şef

rica ederim arkadaşlar bu konuda kafanıza takılan sorular olursa elimden geldiğince bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım..Saygılar ve sevgiler

03 Şubat 2012 14:50

samsunogrtmn
Şef

cemocan58 hocam e-devlet şifrreniz varsa www.turkiye.gov. tr adresinden yoksa www.maliye.gov.tr adresinde sağ alt trafta e-bordro yazan resme tıklarsanız sayfa açılır link vericem ama bazen çalışmıyor en iyisi siz wwww. maliye.gov.tr adresine girip ordan sağ alta doğru bakın orda görürsünüz e-bordro yazan resmi onun üzerine tıklayın yeter..

link: https://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm

tc nonuzu yazın

krum sicil nonuz varsa yazın yoksa onun yerine 0 >>>> sıfır yazın

emekli sicil nonuzu yazın doğum yılınızın son iki anesi ile başlayan..

ordan yıl seçin ay seçin kodu girin gönderdeyin tamamdır alt tarafta excel dosyası çıkar onun üsütne tıklayıp kaydet deyin masaüstü yada herhangi bir yere kaydedin...SAYGILAR..

03 Şubat 2012 14:53

samsunogrtmn
Şef

ARKADAŞLAR BİRDE VERDİĞİM KATSAYILAR(MEMUR MAAŞ KATSAYISI, YAN ÖDEME KATSAYISI, TABAN AYLIK KATSAYISI....) BUNLAR HER YIL VE O YILIN 1 OCAK -30 HAZİRAN İLE 1 TEMMUZ-31 ARALIK DÖNEMLERİNDE DEĞİŞİR O KATSAYILARDAKİ DEĞİŞİMLERİ TAKİP ETMENİZ GEREKİYOR BENİM VERDİĞİM KATSAYILAR 2012 YILININ I.DÖNEMİ(1 OCAK-30 HAZİRAN) İÇİN GEÇERLİDR...

03 Şubat 2012 20:21

samsunogrtmn
Şef

MEMUR MAAŞ BİLGİLERİ VE SOSYAL YARDIMLAR

MAAŞ UNSURU GÖSTERGE DAYANAĞI

AYLIK KATSAYI 01.01.2012 - 30.06.2012

01.07.2011 - 30.12.2011

0,066187

0,06446

10.01.2012 Tarihli 28169 sayılı Resmi Gazete

TABAN AYLIK KATSAYISI 01.01.2012 - 30.06.2012

01.07.2011 - 30.12.2011

0,88562

0,86251

YAN ÖDEME KATSAYISI 01.01.2012 - 30.06.2012

01.07.2011 - 30.12.2011

0,020987

0,02044

TABAN AYLIK GÖSTERGESİ 1000 375 SAYILI KHK MADDE-1

KIDEM AYLIK GÖSTERGESİ 20

(20 X hizmet yılı x aylık katsayısı)

(25 yıl ve üzeri için hizmet yılı 25 yıl olarak alınır) 375 SAYILI KHK MADDE-1

AİLE YARDIMI GÖSTERGESİ 2134 05.07.2011 Tarihli 27985 (2. Mükerrer)sayılı Resmi Gazete

ÇOCUK YARDIMI GÖSTERGESİ 250

0-6 yaş grubu (72 ay dahil) 500 657 sayılı Kanunun 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunla değişik 202 inci md. si

5335 sayılı kanunun 28.md.si

DOĞUM YARDIMI GÖSTERGESİ 2500 657 sayılı Kanunun 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunla değişik 207. md.si

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ *Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı

*Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı 657 sayılı Kanunun 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.? ile değişik 208. md.si

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI

01.01.2012 -- 30.06.2012

9500 X 0,066187= 628,7765 TL

04 Şubat 2012 14:20

f.kaplan
Genel Müdür

Teşekkürler hocam.

04 Şubat 2012 19:33

elif_dedim
Şube Müdürü

Aile yardımı eşi çalışmayan için = 2134 x memur maaş katsayısı=

04 Şubat 2012 19:39

samsunogrtmn
Şef

ordaki eş yardımı olacktı pardon.. Aile yardımı= 2134 x memur maaş katsayısı..teşekkürler..

04 Şubat 2012 22:32

bayacun
Kapalı

hocam gelirler kısmındaki aylık tutar bende 47.65 önemli değil gerçide

Bir de kıdem yılı hesaplanırken; ben eylül atamasıyım ama 6 aylık kısa dönem askerlik yaptım. Bordroma göre benim kıdem yılım eylülde değil martta değişiyor doğru mu bu?

04 Şubat 2012 23:18

ist2007
Daire Başkanı

güzel bi paylaşım olmuş

Toplam 32 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?